SKATTE OG MOMS SAGER I LANDSSKATTERETTEN. J.Nr. 060345 0493

 

Forklaring til sagen og klage over, den er kommet op i LSR. igen. FOR 3. Gang!!!

 

Der er Påtalefrafald i Kbh. Byret. Da kravet om Skat, Moms og AM. Var fejl.

 

Skat havde lavet groft Datatyveri og skiftet:

CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

 

Skats Sagsbehandlere Peter Knudsn og Palle Jakobsen skiftede Data 1999 til UDGÅET.

Til Stoppet Se.Nr. 21979317 Pressefotograf Preben Hansens Data som Pressefotograf.Se. Nr. Er stoppet 1985 og skiftet til ny juridisk person:                   

Cpr.060345 0493 Preben Hansen.

CVR, / Se. Nr. 21979317  Baby Hjælps Fonden V/ Preben Hansen

 

 

 

  1. Afgørelse for moms 14 juli 2000. Er klaget til LSR. Af mig, Preben Hansen.

Da der var fejl, og jeg fremsender Fondens beviser, og Momsfrafald i Kbh. Byret i:

    CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

 

Det var i Fondens data Skat selv havde GODKENDT TIL LIGNINGSLOV § 8 A.

    CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

    Fonden er moms og skattefritaget, som Almen Velgørende Fond Lig. § 8 A.

 

     Det er de samme penge, der er krav om i LSR. Som er i den Afgørelsen om moms       frafaldt i Kbh. Byret. Samme krav om skat for 1996. i LSR. & Kbh. Byret.

 Skat  Kbh.  Sagsbehandler Peter Knudsen tilbagekalder min klage! Og laver en ny:

 

2       Agterskrivelsen 12 Okt. 2000 fremsendes til LSR. Der afviser Agterskrivelsen og sender den tilbag! Sagen er dermed afsluttet og afvist, af LSR.

Det er den Agterskrivelse, der er brugt til udskrivning af moms i Skat Kbh. Skønsmæsig Skat i Kbh. Skatteforvaltning, samt Greve og Stevns kommuner.

Agterskrivelsen er ugyldig, og den er aldrig sendt til mig, for godkendelse eller klage.

Endelig er en Agterskrivelse kun et tilbud / foreslag inden en Afgørelse. UGYLDIG!

 

3       Sagsbehandler Peter Knudsen Skat Kbh. Sender selv en NY Afgørelse,  som han så klager igen til LSR. Sagen er der nu igen. Med alle fejl, som er i Agterskrivelsen.

           Der er nu også mit Cpr.Nr.

 

Advokat Karsten Kornerup Jensen har sagen.

Men der er stadig fejl Se.Nr. og Cpr.nr. i ”NY” Afgørelse, der er fra December 2000, den er aldrig sendt høring til mig! Den er ikke brugt til moms eller skat!

Det er den ugyldig Agterskrivelse der er trukket tilbage fra LSR. Så der er aldrig udskrevet gyldig Skat.

Skats Årsopgørelser for 1996, 1997 og 1998. Som er i sagen. Er der afsluttede Årsopgørelser udskrevet.

De nye fejl og ugyldige skattekrav af penge der aldrig er udbetalt. Er der aldrig udskrevet Årsopgørelser fra i de 3 Kommuner.

Der var henstand til straffesagen, der samtidig er i Kbh. Byret er afsluttet.

Der er også henstand fra LSR. Sendt til min Advokat Juul Eriksen og mig.

LSR. Laver en Afgørelse i Decenber 2000. Inden der er afgørelse i Kbh. Byret.

Den ugyldige Afgørelse bestilles af Sagsbehandler Palle Jakobsen med:           DATATYVERI & IDENTITETS SKIFT af Fondens Data til Preben Hansens Data

 

CVR. Nr.  21198684 Baby Hjælps Fonden er Selvstændig juridisk person!

 

PERSONDATALOVER ER OVERTRÅDT LSR. HAR AFVIST AT  BRUGE LOVEN!

 

MIT KRAV OM UKORREKTE DATA SLETTES I FORKERT SE. NR. 21979317.

Er nægtet af sagsbehandlerne i LSR. Momsfrafald fra Kbh. Byrets Foged og Påtalefrafald om skat af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge.

Skal ændres i LSR. Der ”Kreativt” Flere gange blot afviser rette og slette de skattekrav,  der er Påtalefrafald om i Kbh. Byret.

 

SKAT RIM. Henviser i Kbh. Byret Foged Afd. Kbh. Byrets tidligere Påtalefrafald.

 

Skat Næstved Borgerambassadørens Rådgiver Gert Bigum har efter Påtalefrafaldl startet samme sag om skat og AM igen. Med helt nye afgifter og andre store afggifts krav mod Cpr. 060345 Preben Hansen for penge, der aldrig er udbetalt til ham eller Fonden.

Nye Fogedforretninger og udskrevet nye meget store krav.

 Efter Gert Bigum har lavet fejl løndindholdelse med 54 % Gældssanering og eftergivet alle Skats krav mod Preben Hansen.

 

Skat Pantefoged Lone Christiansen og Rim. Laver Foged forretning i Kbh. Byrets Foged Afd. Efter nu Gert Bigum er Rådgiver for Retssikkerhed.

Der er jo ikke nogen Retssikkerhed i Skat. Alle kører deres egen ”Forretning”. Det giver bonus m.m.

 

Preben Hansen er som Udlands Dansker af Skat med Afgørelse SKATTEFRITAGET.

Ligningsloven  og Kildeskatteloven § 3. Udlands Dansker 1996, 1997 og 1998.

De år der er Skattekrav om. Alle 3 år er der udskrevet Årsopgørelser til Preben Hansens Adr. I Thailand.

Der er ikke dannet Årsopgørelser fra 1999 til 2005 da Preben Hansen var i Thailand

 

Da Skats sagsbehandler Palle Jakobsen oplyste Preben Hansens A-Kasse Lederne

Han var selvstændig og ejer af Baby Hjælps Fonden der var uregistreret Firma i hans Data og ikke momsregistret, forlangte Lederne Årsopgørelse for 2004 og 2005

Skat gav helt bevidst Lederne falske oplysninger for at Skat kunne udskrive skat og afgifter af hele Baby Hjælps Fondens Landsindsamlings penge.

 

Skat afslørede 4.112.706 kr. + moms 25 % ikke var udbetalt fra TDC. Til Fonden.

 

Fonden brugte TDC Indsamlings 905 Nr. TDC Erhverv havde ikke udbetal Fonden alle de indsamlede penge. 4.112.706 kr. + moms 25 %.

TDC havde lavet groft bedrageri og selv beholdt indsamlede penge fra Danmarks befolkning. Alle hold det hemmeligt.

Men i Agtindsigt fra LSR. Modtog Fonden oplysninge i breve fra Sagsbehandler i sagen Palle Jakobsen til Kbh. Politi. Og Skats Økonomisk Kriminalitet.

 

TDC Gunner Petersen tilbød herefter at sende Fondens tilgodehavende til Skat direkte, hvis Skat ville lave en Skattesag mod Preben Hansen.

 

DET ER DET DER ER SKET. MEN SKAT  MÅTTE JO FØRST LAVE EN MOMS SAG. DA FONDEN VAR MOMSFRITAGET. DET VAR PREBEN HANSEN IKKE.

 

SKAT HAR SELV BEHOLDT DE 4.112.706 kr. + moms 25 %. Samt flere penge sendt.

DET ER DE PENGE++, DER ER UDSKREVET AFGIFTER FOR I FOGED UDLÆG I SKAT TØNDER UDLAND FOGED BIRTE GALLE OG  Skat Kbh. FOGED LONE CHRISTIANSEN. DER HAR FORETAGET 2 UDLÆG HOS KBH. POLITI B.

DER OPBEVAREDE EN LILLE DEL AF PENGENE DER VAR BESLAGLAGT i DEN SAG DER ER AFSLUTTET MED PÅTALEFRAFALD DA KRAVET OM SKAT OG AM IKKE BESTOD. SAGSBEHANDLERE HAVDE LAVET DATATYVERI IG FONDEN VAR SKATTEFRITAGET OG GODKENDT AF SKAT SELV. Ligningslov § 8A. Med navn.

 

Det var Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Dir. Johnny S. Hansen m.fl. Der har rådet over de penge fra Kbh. Byret og de penge. TDC har sendt direkte til Skat.

 

Skat RIM. Pantefoged Afd. Har udskrevet afgifter af de penge Skat har modtaget fra TDC, Størelsen på afgifterne er over 5.000.000 kr.

Der er således hos Skat også de penge, der er udskrevet afgifter for! Skat har nægtet at oplyse hvor meget TDC har sendt direkte til Skat.

 

 

MOMSUDLÆG BLEV FORETAGET I FONDENS DATA DER VISTE SKAT

 

De Arsopgørelser blev udskrevet af Skat og viser Preben Hansen er ansat i:.

CVR. Nr.  21198684 Baby Hjælps Fonden er Selvstændig juridisk person!

 

 

Der er jo Data fejl! Der er allerede frafald af samme moms i Kbh. Byret 22 juni 1999.

Tele Danmark har sendt over 850.000 kr. Til T/S Reg. Kbh, for min moms! Spørg T/S.

Jeg beklager min tidligere Advokat har lavet fejl, og helt uden kontrold blot beder om en afgørelse af Agterskrivelsen 12 okt. 2000. Den LSR afviste!!!

 

Nu kom de samme falske data ind af ” BAGDØREN!” I ny Afgørelse!!! Samme sag!!!

 

Momssagen er jo afsluttet i Kbh.Byret, T&S Reg. Kbh. har selv frafaldet momsudlæg!!!

 

Loven om partshøring Forvaltningsloven er overtrådt. Afgørelsen er ugyldig!

Jeg har ikke modtaget noget. Jeg kan kun beklage T/S Reg. Kbh. ikke kender Lovene!!!

 

Jeg vil gerne have Agtindsigt i sagen fra LSR. Der er jo fejl, der er retslig afgørelse!

.

T/S Reg. Kbh. kan da ikke kræve betaling igen for samme moms, der er frafaldet i Kbh. Byret, i Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri, blot ved at skifte til falsk Se.Nr. 21979317 mit gl. som pressefotograf stoppet 1985 og skift til ny juridisk person Cpr.060345 0493 Preben Hansen.

 

Den samme moms er beslaglagt i Kbh. Byret for Grundlovsforhør 850.000 kr. Kontant!

Samme Momskrav hos Dem i LSR. Se. Nr.21979317 i Agterskrivelsen & Afgørelsen.

Da der er afgørelse, har jeg tilbagekaldt den sag!

 

Til Skattesagen 1996 er brugt samme Agterskrivelse for moms.

Kbh. Kommunes Afgørelse i Skatteankenævnet er ukorrekt oplyst, der ikke er stiftet nogen Fondt.

Det har LSR henvist til i sin afgørelse.

LSR har i sin afgørelse brugt dette.

Fonden er korrekt i Civilstyrelsen. Med i Ligningsloven § 8A gældende i indkomståret 1996.

 

LSR har sendt alle mine beviser retur! Så kun Skats fejl er i sagen.

 

Alle mine beviser er sendt retur til min advokat uden min viden.

 

Han er ikke oplyst fra LSR, at sagen er genoptaget!!!

 

Nu afviser LSR, sagen da der ikke er noget nyt!

 

Landsskatteretten er bedt om oplysninger sendt til mig pr. E mail.

 

Der er end ikke oplyst sagen kom op igen.

 

Afgørelsen er sendt til en gl. adr. i Thailand.

 

Folketingets Ombudsmand bruger korrekt min Adr. i Thailand.

Som LSR har modtaget. Men nu sendes der afslag til min adr. i Danmark.

Uden oplysning om sagen var genoptaget, med mulighed for at sende de BEVISER: LSR,

Kreativt har retuneret, de er sendt pr. Fax, i E-mail og pr. Post.

Sagsbehandler i alle år, ved alt om Fondens godkendelser, men kort før afgørelsen skiftes der sagsbehandler!

 

LSR er omfattet af Persondataloven, den er overtrådt. Skift af Se. Nr. og juridisk person.

 

Jeg har anmodet om møde personligt i LSR, er ikke indkaldt. Det har jeg krav på!

 

Den Skønsmæssige skat over en million i 1996, svarer slet ikke til hustandens forbrug.

Jeg modtog slet ingen indtægt fra fonden i 1996. Det ses af min selvangivelse 1996.

Skønsmæssig skat er først udskrevet år 2000.

Bestilt med en Agterskrivelse 12 okt. 2000. falsk fremstillet af T&S Reg. kbh. af Sagsbehandler Peter Knudsen, og Palle Jarkobsen.

 

Efter udlæg for moms var frafaldet i T&S Reg. Kbh. og i Kbh. Byret, nægtede T&S at udbetale, skiftede Se. Nr. til mit gl. og udskrev samme moms til mig personligt, bestilte Skønsmæsig skat, og AM bidrag, I Kbh. kommune.

T&S Reg. Kbh. fjernede Bilag 2. der viste start kapital 711.000 kr. ved godkendelsen.

Oplyste Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt, da der manglede kapital ved stiftelsen!

BORGERAMBASSADØR Rådgiver Gert Bigum FEJL. MED DATATYVERI

BREV FRA GERT BIGUM, DER HAR MODTAGET 5 BREVE SENDT TIL FOGEDER OG SAGSBEHANDLERE MED ANMODNING OM AT DE OMTALTE FEJL I BREVENE RETTES.

DER ER SKIFTET DATA FRA FONDEN TIL PREBEN HANSEN MED DATATYVERI.

FORINDEN PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET, LAVES DER FOGED UDLÆG AF FRIGIVNE PENGE TIL FONDEN.

UDLANDS FOGEDFORRETNING FRA SKAT TØNDER LAVES AF SKAT KBH. I STEDET FOR SVERIGE HVOR PREBEN HANSEN BOR.

FONDEN ER MOMS OG SKATTEFRITAGET AF SKAT LIG. § 8 A. ALMEN VELGØRENDE FOND.

DER ER ALLEREDE MOMSFRAFALD MOMSFRAFALD I KBH. BYRET FOGED AFD. I FONDENS CVR. 21198684.

SKAT LAVER FOGEDUDLÆG AF SAMME PENGE IGEN EFTER PÅTALEFRAFALD. SOM SKAT OG GERT BIGUM SOM DET SES AFVISER, OG STARTER SAMME SAG IGEN. I FEJL DATA.

GIVER KBH. BYRETS FOGED AFD. DOMMERFULDMÆGTIG MORTEN LANGE FEJL OPLYSNINGER I FEJL DATA.

PREBEN HANSEN BEVISER FRA NETS MED FONDENS DATA1 AFVISES MED JUSTITSMORD OG UDSKRIVNING AF KRAV OM AFGIFTER.

BEMÆRK!

Hverken Baby Hjælps Fonden eller Preben Hansen, har modtaget de penge der er udskrevet afgifter for. Skat, AM. børnepenge og skilsmisse bidrag. Alt er bevidst blandet sammen.

SKAT HAR SELV MODTAGET FONDENS INDSAMLEDE PENGE FRA TDC. HVOR SKAT AFSLÆREDE TDC HAVDE BEHOLDT EN DEL AF FONDENS INDSAMLEDE PENGE TIL NØDHJÆLP

SKAT HAR SELV ALLE DE PENGE DER ER MED FEJL KRAV ER UDSKREVET AFGIFTER FOR,

SKAT HAR OGSÅ DE PENGE DER ER AFGIFTER FOR I FOGED UDLÆG.

HVORDAN SKAT RIM: FÅR ALLE DE GROVE FORBRYDELSER GODKENDT I KBH. BYRETS FOGED AFD. AF DOMMERFULDMÆGTIG MORTEN LANGE. DER HJALP RIM. DA HAN TROEDE DET VAR FEJL MED 2 UDLÆG, PANTEFOGED LONE CHRISTIANSEN HAVDE LAVET.

Hos Kbh. Politi B. Der opbevarede pengene til der var afgørelse i sagen. Det er groft bedrageri berigelses forbrydelse af penge der er i Politiets sikkerhed! Udbetales til Skat, der oplyste Kammer Advokaten pengene ville blive frigivetil Fondens nødhjælp, Preben Hansen ved Påtalefrafald.

Skat afviser Kbh. Byret og starter sage om samme frigivne penge  i Kbh. Fogedret.

I Kbh. Byret Foged var der lavet helt nyt Udlægsblad m.m Ny kopi af Udlæg nr. 1.

Krevativt krav om de samme penge igen!

Udlæg Nr. 1 er jo godt nok med fejl bortfaldet med brug af Preben Hansens Data. Det er jo et Skatte snyd, fra Skat der hvidvaske de penge Skat, har modtaget i bestikkelse fra TDC Erhverv, mod at lave en Skattesag mod Preben Hansen!

NR. 1. INDEN DER VAR PÅTALEFRAFALD i KBH. Byret.

1. UDLÆG 2.157.599 KR.                          Udlæg er modregnet med 1.010.056,99 Kr. Løn indholdelse 54%. Gældssanering. og afskrivning af restbeløbet af Gert Bigum.

Det er så igen med i krav fra RIM Uskrevet igen.

2. UDLÆG 2.982.152 KR.

Det udlæg blev foretaget efter Påtalefrafald.

RIM. Oplyste når der var "Dækning" for udlæget var der ikke lavet fejl begge udlæg var derfor gyldige.

BEMÆRK!

Der er ikke Stævning / Forkyndelse i de 2 udlæg. Der dermed er ugyldige, allerede inden de igen kommer i Kbh. Byrets Foged.

Udlæg er i fejl med brug af Preben Hansens Cpr. Nr. 060345. Persondatalove Skat og Retten er omfatet af er ikke brugt. § 69.

********************************************

SE GERT BIGUMS BREV FRA SKAT.

Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Preben Hansen 

Sverige

Svar på henvendelser.

Kære Preben Hansen

Du har den 24. september 2016 sendt breve til 2 kolleger i de tidligere SKAT Syddanmark, og den 5. oktober 2016 har du sendt mails til 3 andre medarbejdere i SKAT.

Dine henvendelser angår overvejende den gamle skattesag om beskatning af ind-samlede midler til Baby Hjælp Fonden, men der er   også omtalt en række andre forhold samt anmodet om aktindsigt.

En sagsbehandler. 

I de 3 mails anmoder du om en sagsbehandler, fordi du kommer hele Danmar rundt, når du henvender dig til SKAT pr. telefon og brev.

Jeg stiller mig gerne til rådighed som kontaktperson for dig.                   Jeg kan formentlig besvare en del af dine henvendelser, og hvis dine spørgsmål går ud over de områder, jeg kan svare om, skal jeg gerneformidle dine henvendelser videre til rette enhed.

Dine skatteansættelser, sundhedsbidrag og personfradrag.

Du henviser til udtalelse fra Inwema.dk A/S og nyhedsbrev fra deres hjemmeside Udstationering.dk, og anmoder om, at SKATs fejl rettes efter EU Domstolen og Inddrivelse 

Personrestancer Ny Østergade 11. 4000 Roskilde

Telefon 72221818

skat.dk

 

12. oktober 2016

J.nr. 16-1472585,

Cpr-nr. 060345-0493 Preben Hansen

Skriver, at SKAT Udland, SKAT Øresund og SKAT Nærum har afvist at rette fejl og sende penge retur. Samtidig beder du om aktindsigt.

Jeg kan oplyse, at SKATs afgørelse angående en anmodning om genoptagelse og ændring af skatteansættelse mv. kan klages videre til Skatteankestyrelsen, jf. den klagevejledning, som er givet i forbindelse med hver afgørelse.

Med hensyn til de citerede oplysninger fra Inwema A/S mv. kan jeg dog oplyse, at de ikke er relevante i din situation. De omtalte bestemmelser vedrører situationen, hvor en dansk skatteyder har indtægt fra udlandet, og hvor det tidligere var praksis, at begrænse personfradraget i den danske skatteberegning i forhold til indtægten fra udlandet.

Din situation er, at du i Danmark kun bliver beskattet af din pension her fra landet, og ved beregning af skatten heraf får du dit fulde personfradrag.

Det fremgår af dine årsopgørelser, som du kan se i skatte mappen påwww.skat.dk.

Med hensyn til din anmodning om aktindsigt skal jeg henvise til, at du tidligere har fået aktindsigt i sagen i alt foreliggende materiale, blandt andet i forbindelse med dit besøg på Skattecenter Næstved den 29. maj 2015.

Klage over udlæg, identitetstyveri og beskatning af indsamlede midler.

Du omtaler flere forhold omkring den gamle skattesag, hvor du blev beskattet af midler indsamlet til Baby Hjælps Fonden, og hvor et beløb, som politiet havde beslaglagt i forbindelse med en straffesag mod dig om moms- og skatteunddragelse, efter følgende blev anvendt til dækning af din personlige skattebetaling, da anklagemyndigheden opgav at gennemføre straffesagen.

Sagsforløbet er tidligere blevet undersøgt af Skatteministeriets Borgerambassadør, og du fik den 14. december 2011 svar fra Borgerambassadøren, hvor han meddelte, at der udover kritik af den for lange sagsbehandlingstid, ikke var fundet grundlag for at rejse kritik af SKATs behandling af sagen.

Landsskatteretten har tidligere afgjort, at der ikke var sket en sådan udskillelse af fondens kapital fra dine midler, at:                           SOS Baby Hjælps Fonden kunne anses som et selvstændigt skattesubjekt, og derfor fandt Landsskatteretten, at du personligt måtte anses for skattemæssigt at have oppebåret den indsamlede indkomst.

På baggrund heraf blev de beslaglagte midler anset for at tilhøre dig,og derfor blev der den 26. maj 2009 foretaget udlæg i midlerne, og de blev brugt til ned bringelse af din personlige skattegæld.

Du klagede over det foretagne udlæg, idet du blandt andet anførte, at pengene til hørte Baby Hjælps Fonden og at du fejlagtigt var beskattet af fondens indtægter.

Din klage over udlægget blev indbragt for Fogedretten, og fogedretten stadfæstede den 3. december 2009 det omhandlede udlæg.

SKAT var under fogedretssagen repræsenteres ved Kammeradvokaten, og han oplyste den 6. januar 2010 til SKAT, at du ikke havde kæret sagen til Landsretten inden for kærefristen. 

SKAT kan på den baggrund ikke foretage yderligere vedrørende udlæggetog fogedrettens afgørelse fra 2009, og hvis der på nogen måde skal ske yderligere behandling i den sag, må det kræve en henvendelse fra dig til fogedretten.

Aktindsigt

Du har i breve og mails anmodet om aktindsigt, og slutter de 2 breve af med bemærkningen, Venligst aktindsigt til 2 mailadresser,som er henholdsvis din egen og fondens.

Ved gennemgang af vores systemer mv. kan jeg se, at du i sagsforløbet har anmodet om og fået aktindsigt i betydeligt omfang.

Vi giver normalt ikke de samme oplysninger flere gange til samme part, men hvis der er specielle akter fra sagsforløbet, som du har et  særligt ønske om at få endnu en gang, så skal jeg gerne forsøge at skaffe de omhandlede dokumenter, hvis du giver mig konkret oplysning om, hvad du ønsker.

Afslutning

Jeg håber hermed at have besvaret eller kommenteret alle de forhold, som du har omtali dine 5 ovennævnte henvendelser, men hvis jeg skulle have udeladt noget, må du give besked.

Herudover skal jeg i øvrigt henvise til tidligere meddelelser til dig, at yderligere henvendelser angående din gamle skattesag ikke kan påregnes besvaret, hvis ikke der er nyt i henvendelserne.

Venlig hilsen

Gert Bigum

Returadresse:  

SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing