De penge har Skat beholdt. Pengene er sendt fra TDC

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. Udlæg kan heller ikke foretages i uhævede renter eller udbytte af en sådan gave indtil 6 måneder efter forfaldsdagen.

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Stk. 3. Udlæg kan dog foretages i de i stk. 1 og 2 nævnte aktiver, hvis skyldneren har fri rådighed over dem, eller hvis der ikke er truffet rimelige foranstaltninger til at hindre skyldnerens råden.

Stk. 4. Vilkår om, at modtageren af en gave ikke kan råde over denne, antages at omfatte udelukkelse af udlæg, medmindre andet fremgår af omstændighederne.

Må Baby Hjælps Fondens Bestyrelse høre fra Dem.

Advokaten vil herefter, gennemgå Deres svar.
Stoppe forfølgelsen, eller indgive Tiltalerejsning, samt yderligere
erstatnings krav.

Venligst aktindsigt i beslaglæggelser bestilt af:
Martin Vollmer J. Nr. 02 / 98-5829-00013 25. mar. 1999.

Brev til:
Birgitte Mathisen Kbh. Politi B.

Anmoder om Politiets beslaglæggelse af de hos regionen beroende 115.880,83 kr. og 113.849,62 kr. som regionen har modtaget fra Tele Danmark. I henhold til udlæg af 17.2.1999.
M. v. h. Palle Jakobsen & Martin Vollmer.

Der er slet ikke sket udlæg hos Tele Danmark, viser det brev. Ulovligt!

Det er det momsudlæg Regionen har frafaldet efter Fondens og min protest.
De "samme" penge beslaglægges igen i Cpr. 060345-0493 Preben Hansen, nu for Skat.

Det sker kreativt inden de "samme" penge frafaldes i Kbh. Byrets Foged afd.

Det er beviseligt fejl, og en strafbar handling.
Straffelovens Kapitel 17.

Michael S. Hyttels
TILTALEBEGÆRING  15. juni 2001. Ansvars Nr. 56 / 99

Skatteforvaltningen anmoder om der må blive rejst Tiltalebegæring mod Cpr. 060345-0493 Preben Hansen.

Kbh. Politi B Gert Knudsen, har i Rapport skrevet Fonden uden
godkendelse til Ligningslovens § 8 A. Havde indsamlet 64.000 kr. Det var fejlen!

Den fejl Tiltalebegæring anmoder om op til 5.000.000 kr. Moms og Skat og fængselsstraf.

Michael S. Hyttel, ved han laver fejl, og ved der er skiftet fra
Fonden til Preben Hansen og skiftet Cpr. Nr. Det viser breve fra
Selskabsbeskatningen.
Det er da en alvorlig sag, eller hvordan?
Han har nægtet at rette sine fejl.

Giv ham lige en muliged mere.

Al Skat og moms er ukorrekt, da der er en af Skat selv, godkendt Fond:
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Skønsmæsig Skat 96, 97 og 98 er forældet 2001.
Kun med Tiltalebegæring kan sagen komme op.

Den er nu frafaldet kravet består ikke mere, og har aldrig bestået.

VIL DE SOM ANSVARLIG SKATTEDIREKTØR FÅ FEJL RETTET.

Beslaglagte penge skal ind på:
Cvr.21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens Nen Konto hos Skat.

Ja, fonden er stadig godkendt hos Skat, og det beviser at De har lavet en fejlafgørelse.

Tele Danmark tilbød selv Skat at sende Fondens indsamlede penge til Skat.

Hvis Skat ville rejse en skattesag mod Preben Hansen.
Det tilbud modtog Skat Nærum og ansatte i Skats Økonomisk
Kriminalitet, har som det ses modtaget og beholdt pengene.

VENLIGST OPGØRELSE OVER DE PENGE DER ER SENDT.
Aktindsigt efter Forvaltningsloven § 19.

Der er jo oversendelser fra Tele Danmark og beslaglægelserne i Kbh. Byret.
Jeg som sagen er om har ikke modtaget en eneste stævning.

Heller ikke i sidste beslaglæggelse fra Skat Tønder over 1.000.000 kr.
DET ER FONDENS PENGE.

Advokat i sagren indgiver gerne Tiltalerejsning, mod sagsbehandlere, der har medvirket hos Skat.
Han påstår de ikke er værdige til at vartage Skats opgaver, og groft har overtrådt straffeloven, og villedt dommer, med fejl oplysninger.

Der mangler opgørelser for over 5.000.000 kr. fra Skat.
Der anmodes om opgørelser.

E-mail til: sosbabyfonden@gmail.com


Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelse.
Baby Hjælps Fonden

Preben HansenSkat nægter, at rette sig efter afgørelse i Kbh. Byret. 4.112.706 kr. væk?*

SOS Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, med TDC A/S.
905 Indsamlings nr. til 50 kr. Opkalds takst. Som kun tildeles Almen
Velgørende Fonde.
De penge har Skat beholdt. Pengene er sendt fra TDC A/S, der ikke havde
udbetalt alle indsamlede penge og selv beholdt al moms 25 %. Det afslørede
Skat, og fik tilbudt pengene. Skat sagde: Ja tak!
Hjalp TDC A/S med at skjule millioner af indsamlede penge, TDC A/S selv havde beholdt.
Penge til nødhjælp, har Skat nægtet at udbetale, og afviser Kbh. Byrets afgørelse.

Vil De få rettet fejl. Sagen er frafaldet, da kravet moms, AM og skat over
2.100.000 kr. Ikke bestod! Pengene var aldrig udbetalt til mig eller Fonden.

TDC A/S har tilbudt Skat 4.112.706 kr. og moms, det har Skat sagt ja til.

Skat har selv tiltrådt sagen stoppes, det er oplyst af Dommer i sagen!

Moms, AM og Skat 1996, 1997 og 1998. Er Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens
indsamling,

Preben Hansen først i 2001, med fejl oplysninger, er blevet pålignet. Der er
frafaldet 549.821 Kr.

Forinden af Skat selv. Momsudlæg 17. feb. 1999. Skats Foged og Direktion
godkendte, der var lavet fejl udlæg af Skat, og oplysninger modtaget fra
Tele Danmark var falske. ALT VAR OK!

Hvor efter Skats Palle Jakobsen afslører Tele Danmark ikke har udbetalt
4.112.706 kr. og moms.

Sammen med Martin Vollmer, bestilles ny beslaglæggelse 25. mar. 1999, i Kbh.
Byret for Grundlovsforhør. Af de samme penge, der frafaldes i Kbh. Byrets
Foged afd. I PH Cpr. Nr.

Peter Knudsen fremstiller Agterskrivelse for moms, 12. okt. 2000. Der bruges
til Skat. Ugyldigt!

Revisor Michael S. Hyttel sender 15. juni 2001, hemmeligholdt fejl