SAGSBEHANDLER BEDRAGERI. STJÆLER FONDS INDSAMLEDE PENGE

SKATTE OG MOMS SAGER I LANDSSKATTERETTEN. J.Nr. 060345 0493

 

Forklaring til sagen og klage over, den er kommet op i LSR. igen. FOR 3. Gang!!!

 

Der er Påtalefrafald i Kbh. Byret. Da kravet om Skat, Moms og AM. Var fejl.

 

Skat havde lavet groft Datatyveri og skiftet:

CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

 

Skats Sagsbehandlere Peter Knudsn og Palle Jakobsen skiftede Data 1999 til UDGÅET.

Til Stoppet Se.Nr. 21979317 Pressefotograf Preben Hansens Data som Pressefotograf.Se. Nr. Er stoppet 1985 og skiftet til ny juridisk person:                   

Cpr.060345 0493 Preben Hansen.

CVR, / Se. Nr. 21979317  Baby Hjælps Fonden V/ Preben Hansen

 

 

 

  1. Afgørelse for moms 14 juli 2000. Er klaget til LSR. Af mig, Preben Hansen.

Da der var fejl, og jeg fremsender Fondens beviser, og Momsfrafald i Kbh. Byret i:

    CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

 

Det var i Fondens data Skat selv havde GODKENDT TIL LIGNINGSLOV § 8 A.

    CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

    Fonden er moms og skattefritaget, som Almen Velgørende Fond Lig. § 8 A.

 

     Det er de samme penge, der er krav om i LSR. Som er i den Afgørelsen om moms       frafaldt i Kbh. Byret. Samme krav om skat for 1996. i LSR. & Kbh. Byret.

 Skat  Kbh.  Sagsbehandler Peter Knudsen tilbagekalder min klage! Og laver en ny:

 

2       Agterskrivelsen 12 Okt. 2000 fremsendes til LSR. Der afviser Agterskrivelsen og sender den tilbag! Sagen er dermed afsluttet og afvist, af LSR.

Det er den Agterskrivelse, der er brugt til udskrivning af moms i Skat Kbh. Skønsmæsig Skat i Kbh. Skatteforvaltning, samt Greve og Stevns kommuner.

Agterskrivelsen er ugyldig, og den er aldrig sendt til mig, for godkendelse eller klage.

Endelig er en Agterskrivelse kun et tilbud / foreslag inden en Afgørelse. UGYLDIG!

 

3       Sagsbehandler Peter Knudsen Skat Kbh. Sender selv en NY Afgørelse,  som han så klager igen til LSR. Sagen er der nu igen. Med alle fejl, som er i Agterskrivelsen.

           Der er nu også mit Cpr.Nr.

 

Advokat Karsten Kornerup Jensen har sagen.

Men der er stadig fejl Se.Nr. og Cpr.nr. i ”NY” Afgørelse, der er fra December 2000, den er aldrig sendt høring til mig! Den er ikke brugt til moms eller skat!

Det er den ugyldig Agterskrivelse der er trukket tilbage fra LSR. Så der er aldrig udskrevet gyldig Skat.

Skats Årsopgørelser for 1996, 1997 og 1998. Som er i sagen. Er der afsluttede Årsopgørelser udskrevet.

De nye fejl og ugyldige skattekrav af penge der aldrig er udbetalt. Er der aldrig udskrevet Årsopgørelser fra i de 3 Kommuner.

Der var henstand til straffesagen, der samtidig er i Kbh. Byret er afsluttet.

Der er også henstand fra LSR. Sendt til min Advokat Juul Eriksen og mig.

LSR. Laver en Afgørelse i Decenber 2000. Inden der er afgørelse i Kbh. Byret.

Den ugyldige Afgørelse bestilles af Sagsbehandler Palle Jakobsen med:           DATATYVERI & IDENTITETS SKIFT af Fondens Data til Preben Hansens Data

 

CVR. Nr.  21198684 Baby Hjælps Fonden er Selvstændig juridisk person!

 

PERSONDATALOVER ER OVERTRÅDT LSR. HAR AFVIST AT  BRUGE LOVEN!

 

MIT KRAV OM UKORREKTE DATA SLETTES I FORKERT SE. NR. 21979317.

Er nægtet af sagsbehandlerne i LSR. Momsfrafald fra Kbh. Byrets Foged og Påtalefrafald om skat af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge.

Skal ændres i LSR. Der ”Kreativt” Flere gange blot afviser rette og slette de skattekrav,  der er Påtalefrafald om i Kbh. Byret.

 

SKAT RIM. Henviser i Kbh. Byret Foged Afd. Kbh. Byrets tidligere Påtalefrafald.

 

Skat Næstved Borgerambassadørens Rådgiver Gert Bigum har efter Påtalefrafaldl startet samme sag om skat og AM igen. Med helt nye afgifter og andre store afggifts krav mod Cpr. 060345 Preben Hansen for penge, der aldrig er udbetalt til ham eller Fonden.

Nye Fogedforretninger og udskrevet nye meget store krav.

 Efter Gert Bigum har lavet fejl løndindholdelse med 54 % Gældssanering og eftergivet alle Skats krav mod Preben Hansen.

 

Skat Pantefoged Lone Christiansen og Rim. Laver Foged forretning i Kbh. Byrets Foged Afd. Efter nu Gert Bigum er Rådgiver for Retssikkerhed.

Der er jo ikke nogen Retssikkerhed i Skat. Alle kører deres egen ”Forretning”. Det giver bonus m.m.

 

Preben Hansen er som Udlands Dansker af Skat med Afgørelse SKATTEFRITAGET.

Ligningsloven  og Kildeskatteloven § 3. Udlands Dansker 1996, 1997 og 1998.

De år der er Skattekrav om. Alle 3 år er der udskrevet Årsopgørelser til Preben Hansens Adr. I Thailand.

Der er ikke dannet Årsopgørelser fra 1999 til 2005 da Preben Hansen var i Thailand

 

Da Skats sagsbehandler Palle Jakobsen oplyste Preben Hansens A-Kasse Lederne

Han var selvstændig og ejer af Baby Hjælps Fonden der var uregistreret Firma i hans Data og ikke momsregistret, forlangte Lederne Årsopgørelse for 2004 og 2005

Skat gav helt bevidst Lederne falske oplysninger for at Skat kunne udskrive skat og afgifter af hele Baby Hjælps Fondens Landsindsamlings penge.

 

Skat afslørede 4.112.706 kr. + moms 25 % ikke var udbetalt fra TDC. Til Fonden.

 

Fonden brugte TDC Indsamlings 905 Nr. TDC Erhverv havde ikke udbetal Fonden alle de indsamlede penge. 4.112.706 kr. + moms 25 %.

TDC havde lavet groft bedrageri og selv beholdt indsamlede penge fra Danmarks befolkning. Alle hold det hemmeligt.

Men i Agtindsigt fra LSR. Modtog Fonden oplysninge i breve fra Sagsbehandler i sagen Palle Jakobsen til Kbh. Politi. Og Skats Økonomisk Kriminalitet.

 

TDC Gunner Petersen tilbød herefter at sende Fondens tilgodehavende til Skat direkte, hvis Skat ville lave en Skattesag mod Preben Hansen.

 

DET ER DET DER ER SKET. MEN SKAT  MÅTTE JO FØRST LAVE EN MOMS SAG. DA FONDEN VAR MOMSFRITAGET. DET VAR PREBEN HANSEN IKKE.

 

SKAT HAR SELV BEHOLDT DE 4.112.706 kr. + moms 25 %. Samt flere penge sendt.

DET ER DE PENGE++, DER ER UDSKREVET AFGIFTER FOR I FOGED UDLÆG I SKAT TØNDER UDLAND FOGED BIRTE GALLE OG  Skat Kbh. FOGED LONE CHRISTIANSEN. DER HAR FORETAGET 2 UDLÆG HOS KBH. POLITI B.

DER OPBEVAREDE EN LILLE DEL AF PENGENE DER VAR BESLAGLAGT i DEN SAG DER ER AFSLUTTET MED PÅTALEFRAFALD DA KRAVET OM SKAT OG AM IKKE BESTOD. SAGSBEHANDLERE HAVDE LAVET DATATYVERI IG FONDEN VAR SKATTEFRITAGET OG GODKENDT AF SKAT SELV. Ligningslov § 8A. Med navn.

 

Det var Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Dir. Johnny S. Hansen m.fl. Der har rådet over de penge fra Kbh. Byret og de penge. TDC har sendt direkte til Skat.

 

Skat RIM. Pantefoged Afd. Har udskrevet afgifter af de penge Skat har modtaget fra TDC, Størelsen på afgifterne er over 5.000.000 kr.

Der er således hos Skat også de penge, der er udskrevet afgifter for! Skat har nægtet at oplyse hvor meget TDC har sendt direkte til Skat.

 

 

MOMSUDLÆG BLEV FORETAGET I FONDENS DATA DER VISTE SKAT

 

De Arsopgørelser blev udskrevet af Skat og viser Preben Hansen er ansat i:.

CVR. Nr.  21198684 Baby Hjælps Fonden er Selvstændig juridisk person!

 

 

Der er jo Data fejl! Der er allerede frafald af samme moms i Kbh. Byret 22 juni 1999.

Tele Danmark har sendt over 850.000 kr. Til T/S Reg. Kbh, for min moms! Spørg T/S.

Jeg beklager min tidligere Advokat har lavet fejl, og helt uden kontrold blot beder om en afgørelse af Agterskrivelsen 12 okt. 2000. Den LSR afviste!!!

 

Nu kom de samme falske data ind af ” BAGDØREN!” I ny Afgørelse!!! Samme sag!!!

 

Momssagen er jo afsluttet i Kbh.Byret, T&S Reg. Kbh. har selv frafaldet momsudlæg!!!

 

Loven om partshøring Forvaltningsloven er overtrådt. Afgørelsen er ugyldig!

Jeg har ikke modtaget noget. Jeg kan kun beklage T/S Reg. Kbh. ikke kender Lovene!!!

 

Jeg vil gerne have Agtindsigt i sagen fra LSR. Der er jo fejl, der er retslig afgørelse!

.

T/S Reg. Kbh. kan da ikke kræve betaling igen for samme moms, der er frafaldet i Kbh. Byret, i Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri, blot ved at skifte til falsk Se.Nr. 21979317 mit gl. som pressefotograf stoppet 1985 og skift til ny juridisk person Cpr.060345 0493 Preben Hansen.

 

Den samme moms er beslaglagt i Kbh. Byret for Grundlovsforhør 850.000 kr. Kontant!

Samme Momskrav hos Dem i LSR. Se. Nr.21979317 i Agterskrivelsen & Afgørelsen.

Da der er afgørelse, har jeg tilbagekaldt den sag!

 

Til Skattesagen 1996 er brugt samme Agterskrivelse for moms.

Kbh. Kommunes Afgørelse i Skatteankenævnet er ukorrekt oplyst, der ikke er stiftet nogen Fondt.

Det har LSR henvist til i sin afgørelse.

LSR har i sin afgørelse brugt dette.

Fonden er korrekt i Civilstyrelsen. Med i Ligningsloven § 8A gældende i indkomståret 1996.

 

LSR har sendt alle mine beviser retur! Så kun Skats fejl er i sagen.

 

Alle mine beviser er sendt retur til min advokat uden min viden.

 

Han er ikke oplyst fra LSR, at sagen er genoptaget!!!

 

Nu afviser LSR, sagen da der ikke er noget nyt!

 

Landsskatteretten er bedt om oplysninger sendt til mig pr. E mail.

 

Der er end ikke oplyst sagen kom op igen.

 

Afgørelsen er sendt til en gl. adr. i Thailand.

 

Folketingets Ombudsmand bruger korrekt min Adr. i Thailand.

Som LSR har modtaget. Men nu sendes der afslag til min adr. i Danmark.

Uden oplysning om sagen var genoptaget, med mulighed for at sende de BEVISER: LSR,

Kreativt har retuneret, de er sendt pr. Fax, i E-mail og pr. Post.

Sagsbehandler i alle år, ved alt om Fondens godkendelser, men kort før afgørelsen skiftes der sagsbehandler!

 

LSR er omfattet af Persondataloven, den er overtrådt. Skift af Se. Nr. og juridisk person.

 

Jeg har anmodet om møde personligt i LSR, er ikke indkaldt. Det har jeg krav på!

 

Den Skønsmæssige skat over en million i 1996, svarer slet ikke til hustandens forbrug.

Jeg modtog slet ingen indtægt fra fonden i 1996. Det ses af min selvangivelse 1996.

Skønsmæssig skat er først udskrevet år 2000.

Bestilt med en Agterskrivelse 12 okt. 2000. falsk fremstillet af T&S Reg. kbh. af