Bevis Baby Hjælps Fondens Cvr. 21198684 Erhvervs Selskabsstyrelsen

BEVIS FONDEN ER GODKENDT

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

 

Er den juridiske person i Skat fra: Start 1994 til I dag 2018. Fonden er aldrig lukket. 

 

 Hermed de korrekte oplysninger fra Skat, jeg Preben Hansen anmoder om indgår i sagen.

 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens, skriver i svar brev til Skatteministeren 26. okt. 2000:

 

“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

 

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen

 

Revision 2

 

Peter Knudsen”

 

Tydeligere kan det da ikke skrives fra Peter Knudsen, der afslører han bevidst har lavet fejl afgørelser, der er brugt I Landsskatteretten og Kbh. Byret. Til udskrivning af fejl moms, skat og AM.

 

Til Skatteministeren, Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen i brev 26. okt. 2000 skrives der korrekt!

 

Det er svar på Baby Hjælps Fondens klage over fejl udskrevet  afgifter.

Det er sket med skift til Preben Hansens data, Se. NR. og CPR. Nr. Datatyveri.

 

Det er Skats sagsbehandler i sagen Peter Knudsen, der har lavet de falske opgørelser om Moms, Skat og AM. Brugt i LSR. KBH. Byret og Skats Foged Tønder og Sluseholmenog Østre Landsret.

 

For år 1996, 1997 og 1998, er oplyst alt er i Preben Hansens firma, og der aldrig er godkendt nogen Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fond. Skønsmæssig skat er udskrevet for sent i år 2000.

 

Skat og moms er forhøjet, da Skat afslørede TDC A/S ikke havde udbetalt Baby Hjælps Fonden 4.112.706 kr. + momsen 25 %.

TDC Erhverv havde selv beholdt Fondens indsamlede penge.

 

De ikke udbetalte penge 4.112.706 kr. + moms. Der slet ikke er udbetalt, har Skat også udskrevet moms og skat for.

Ja, det er et “Rigtigt Skatte Cirkus!” Hvor Skats Ledere jagter Bonus, og har modtaget indsamlede penge til babyer.

 

Da Skat afslørede TDC A/S, ikke udbetalte alle Fondens indsamlede penge flere år, efter udbetaling burde være sket, tilbød TDC Erhverv, Skats Økonomisk Kriminalitet pengene, mod at Skat started en skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret, at der tidligere på Fondens konto mangled over  500.000 kr. I ikke udbetalt tilgodehavende.

 

Skat Økonomisk Kriminalitet v/ Direktør Johnny S. Hansen, sagde ja tak til (Bestikkelsen) og tilbudet. Det started med momsudlæg I       Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.                                                       

Som Skat selv frafaldt i Skat og i Kbh. Byrets Foged Afd. Da alt var korrekt I Fonden. I dens Cvr. 21198684.

 

Der var I Skat momsfrafald 1998 af Skats Foged og endelig momsfrafald efter reglerne herom I Kbh. Byrets Foged Afd. Bestil af Skat selv, efter Fondens Ansvarlig leder Lamai Patsuri og Preben Hansens Protest, over momsudlæg, da Baby Hjælps Fonden i Skat var moms og skattefritaget, efter Ligningslov § 8 A. Som Almen Velgørende Fond.

 

Skat starter forinden bare same sag igen, med Beslaglægelse af de frigivne penge til Fonden, i Kbh. Byret for Grundlovsforhør.

Pengene bliver igen beslagt med DATATYVERI, i Preben Hansens CPR. NR. Straffesag der bliver stoppet med PÅTALEFRAFALD, da Skats krav om moms, skat og AM var fejl og ikke bestod.

BEMÆRK. Forinden Påtalefrafald Foretager RIM. Pantefoged Lone Christiansen igen Udlæg af de penge der vil blive FRIGIVET til Baby Hjælps Fonden efter PÅTALEFRAFALD.

RIM. Skat Kbh. Afviser Kbh. Byrets afgørelse og starter sag om de samme fejl afgifter igen.

 

                                                                                              

Skifter alt til Preben Hansens data fejl Se. Nr. Der efter klage til Datatilsynet skiftes til Cpr. Nr.

 

Samtidig med Baby Hjælps Fonden var godkendt af Skat, har Skats Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen skiftet alle data fra år 1999 til: Preben Hansen og udskrevet samme moms igen, som Skat selv havde frafaldet I Kbh. Byret. Samt skat, der heller ikke består for 1996, 1997 og 1998. Skats krav er over 5.000.000 kr. For en “Fejl” der var fejl på 62.000kr. Som TDC A/S aldrig har udbetalt, da Skat blev tilbudt Fondens tilgodehavende på over 5,000.000 kr. Med moms.

 

Skat Sagsbehandler udskriver igen med Datatyveri,  moms til Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Den fejl Afgørelse, i fejl data og tal, har Preben Hansen klaget til Landsskatteretten.

 

Da Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri modtager momsfrafald udskrift fra Kbh. Byret, og sender det til Skat og Landsskatteretten,trækker Peter Knudsen Preben Hansens klage sag om same moms tilbage.

 

Den sag bliver så, klaget igen til Landsskatteretten, af Peter Knudsen.  Det sker med en Agterskrivelse, og en ny Agterskrivelse for Moms Afgørelse.

 

Peter Knudsen lavede 12. Okt. 2000 En ny Agterskrivelse og klager på Preben Hansens vegne, uden at have sendt Agterskrivelsen til høring. Det er fejl efter Forvaltnings Loven.

 

Landsskatteretten afviser Agterskrivelsen som ugyldig, da kun en Afgørelse kan bruges.

 

Peter Knudsen laver og klager selv igen en ny Afgørelse Dec. 2000. Med same tekst, der er ugyldig da der ikke er sendt Agterskrivelse, til Preben Hansen. Fejl bliver ikke rettet. Kravet består ikke.

 

 

 

Samme sag om moms og skat var samtidig i Kbh. Byret. I Cpr Nr. 060345-xxxx

 

Fonden havde klaget til Skatteministeren.

 

Her er Sagsbehandler Peter Knudsen svar til Skatteministeren.

 

 Dommer stopped sagen I Kbh. Byret efter modtagelsen af Peter Knudsens brev:

 

“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

 

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen

 

Revision 2

 

Peter Knudsen”

 

Dommer var holdt helt til grin I over 10 år af Skat.                                                                                   Skat, Anklager og Kbh. Politi B godkendte Påtalefrafald.

 

Skats egen sagsbehandler Peter Knudsen oplyser selv, I svar brev på klage, han har lavet fejl afgørelser, der har bevirket, der af alle Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, er udskrevet fejl:  Moms, skønsmæssig skat og AM I Preben Hansens data. Med datatyveri af hans. Cpr. Nr. Og Se. Nr.

 

Indkomst årene 1996, 1997 og 1998. Hvor Fonden er godkendt af skat og med I ligningslovens § 8 A.

 

Men skat, moms og AM er først udskrevet år 2000 og 2001, med tilbage virkende kraft.                     Da Skat modtager de ikke udbetalte penge 4.112.706 kr. Fra TDC A/S, der er Fondens indsamlede penge, Skat modtager og Direktører og Ledere giver sig selv pengene I bonus for “Afsløringen af TDC Erhver,  har snydt  Fonden for dens indsamlede penge med TDC Service 900 Indsamlings nr.

 

Begrundelsen og fejlen var, Skat oplyste Fonden I 1998, havde indsamlet  62.000 kr. Uden godkendelse til Ligningslovens § 8 A. Skat lyver og påstår Fonden, slet ikke eksisterede!

 

Fonden har Cvr. 21198684 og er godkendt og med sit navn i Ligningslovens § 8A. Der først kan fratages ved år skiftet 1999. Det skrives I Loven.

 

Skat 1996 er udskrevet for en “fejl” Der var 8.juni 1998. Brugt med tilbagevirkende kraft. Fra 1996.

 

FAKTISKE FORHOLD.

 

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er selvstændigt retssubjekt.

 

Ingen kan eje en Almen Velgørend Fond. Fonden hæfter selv for alle krav.

 

Med startkapital over 250.000 kr. Er Fonden moms og skattefritaget.

 

Direktør Johnny S. Hansen. Skats Økonomisk Kriminalitet, har forsømt at sende:                  Kbh. Byrets Påtalefrafald til Landsskatteretten.

 

Borgerambassadør Jens Drejer har ved møde I Skatteministeriet også godkendt Baby Hjælps Fonden, efter at have modtaget alle Skats egne godkendelser.

 

Herunder Peter Knudsens egen indrømmelse om han har lavet fejl I udskrivning af afgifter ved at skifte alt over I Preben Hansen, og oplyse der ikke er nogen godkendt Fond.

 

Ja, de same fejl Borgerambassadør Jens Drejer har godkendt er fejl, burger han I sin afgørelse!

 

Og løber fra sine godkendelser og laver en fejl afgørelse med fejl oplysninger, han ved mødet er oplyst er fejl!

 

Kbh. Byrets Påtalefrafald.

 

Lov henvisning.

 

§ 721Påtale i en sag kan helt eller delvis opgives i tilfælde,

1) hvor sigtelsen har vist sig grundløs.

 

Skat selv i brev fra Peter Knudsen oplyst:
“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

 

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen

 

Revision 2

 

Peter Knudsen”

 


2) hvor videre forfølgning i øvrigt ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig, eller

3) hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som i givet fald kan forventes idømt.

Stk. 2. Adgangen til at opgive påtale i medfør af stk. 1, nr. 1, tilkommer politidirektøren.

 

I de øvrige tilfælde tilkommer adgangen påtalemyndigheden, medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af justitsministeren. Boje Petersen løj over for Dommer i Kbh. Byret. Han oplyste Baby Hjælps Fonden aldrig havde eksisteret.

 

Det er da klart ingen vil tro Skat, Anklager og Kbh. Politi B. Lyver og giver Landsskatteretten og Kbh. Byret, falske afregninger bestilt hos TDC A/S, der har kunnet bestille forfølgning af Preben Hansen, hos Skat med udskrivning af over 5.000.000 kr.

 

Hvor Skat selv har modtaget de indsamlede penge borgerne har indbetalt til nødhjælps arbejde for babyer. De penge har Skat brugt til Bonuser!

 

Borgerambassadør Jens Drejer er stoppet i sin korrekte lovede afgørelse, og fastholder nu Skat ikke udbetaler nogen penge.

 

Grunden er han har lovet ikke at lave afgørelser der skader Skats ansatte.

 

De skal jo betale bonuser retur, hvis de har ”Lavet fejl.”

 

Da der i alle afgørelser er udbetalt Bonus, bliver fejl ikke rettet, af nogen i Skat.

 

Som her har Landsskatteretten, startet samme sager flere gange uden jeg har klaget.

 

Landsskatteretten nægter kreativt blot at genoptage sagen igen.