BABY HJÆLPS FONDEN CVR. 21198684. VIRK DATA, Skat afviser§ §

BABY HJÆLPS FONDEN

CVR-nummer

21198684

Adresse

c/o L. PATSURI
Prinsessegade 89

Postnummer og by

1422 København K

Startdato

01.01.1997

Virksomhedsform

Fonde og andre selvejende institutioner

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Aktiv

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Cvr. 21198684

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.

Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse,at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

Skats har lavet Data Tyveri, og skiftet Fondens Stamoplysninger til:

CVR 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Fejl Data brugt i sagen i Skat, LSR. Skatteankestyrelsen. Kbh. Byrets Foged Afd. Data fejl oplyst fra Skat. I fejl Afgørelser fra Skats Peter Knudsen, Gert Bigum, Helle Frejlev. Birte Galle, Lone Christiansen og Ulla Ronau Det Cvr. 21979317 er stoppet 1985. Blokeret.

SKAT RIM Kbh. & Kbh. Byrets Foged Afd. Dommerfuldmægtig Morten Lange.

Afviser NETs:

 

Aftale om NemID medarbejdersignatur:            
Bestillings ID 74753693 Preben Hansen

 

 

 

Nets DanID A/S

 

Postboks 344

 

DK-2750 Ballerup

 

Aftalen

 

Ved Kundens underskrift af denne aftale og Nets DanIDs efterfølgende udlevering af midlertidig adgangskode har Kunden og Nets DanID

 

Aftale om registrering af en medarbejder hos Kunden som NemID administrator, for Preben Hansen 

 

Vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S.

 

Virksomhedsoplysninger for Kunde:

 

CVR-nr: 21198684

 

Navn: BABY HJÆLPS FONDEN

 

Adresse: C/O L. PATSURI Prinsessegade 89

 

1422 København K

 

Personoplysninger for NemID administrator

 

Navn: Preben Hansen

 

 

 

 

Preben Hansen som BABY HJÆLPS FONDEN´s første NemID administrator

 

hos Nets DanID.

 

Preben Hansen, den 17/10-2016

 

 Preben Hansen

 

................................................

 

Titel: Leder

 

 

www.BabyFondenCvr21198684.com

Email.: 

www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Nem Konto Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093        

TLF + 45 65740900