Påtalefrafald i Kbh. Byret. Da Skats krav om moms, skat og AM over 7.000.000 kr. Ikke bestod.

 

Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Da Skats krav om moms, skat og AM over 7.000.000 kr. Ikke bestod.

 

Kbh. Byrets Dommer  og Statsadvokaten, frafalder påtale:

"Overtrædelse af Skattekontrollovens § 16, Stk. 3,jf.Stk 1. Samt momssvig m.v."

Hele Anklageskriftet er frafaldet, da kravet ikke bestod. Myndighederne havde givet falske oplysninger til Kbh. Byret og tidliger sag i Landsskatteretten.

 

Anklageskriftet var Skats Tiltalebegæring 15. juni 2001.

Skattekontrollovens § 16.

 

Skat og LSR. Er omfattet af påtalefrafald. Skat har bevidst forsømt at sende Påtalefrafald til Landsskatteretten, så en tidligere fejl afgørelse ikke er rettet.

 

Skat oplyser der slet ikke er nogen:Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fond.

Med henvisning til 2 fejl Tiltalerejsninger fra Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen Direktør. Der med samme fejl oplysninger, har bestilt en Tiltalerejsning fra Kbh. Polit B.

De 3 hemmelig holdte Tiltalerejsninger er bugt til af vinde en sag.

Skats Borgerambassadør Jens Drejer har i klagesag brugt samme fejl oplysninger.

Efter møde i Skatteministeriet, hvor han med de fremlagte beviser, godkendte Fonden var bestående og ophørt.

 

Der kan derfor ikke udskrives skat, moms og AM i Bestyrelses medlem Preben Hansen, af Fondens indsamlede penge til nødhjælp til babyer.

 

Efter påtale frafald skal lave nye årsopgørelse inden 14 dage, og der skal slettes al moms, skat og AM.Det er en forsømmelse hos Skats Økonomisk Kriminalitet.

 

Skat fastholder alle krav

 

Skat som har tabt sagen, skal herefter rette Årsopgørelserne 1996, 1997 og 1998.

Den fejl udskrevne skat skal slettes. AM skal slettes.

Moms skal slettes. Her er moms i  nu nul. Og betalt af en ukendt beslaglægelse.

 

De udbetalte penge skal udbetales Fonden, som er rette ejer.

J.2. Tilbagebetaling som følge af afgørelse fra de administrative myndigheder

J.2. Tilbagebetaling som følge af afgørelse fra de administrative myndigheder

 

Når en skatteansættelse for personer nedsættes, skal dette medføre en ændret årsopgørelse, jf. kildeskattelovens § 62 A. Den beregnede skat skal nedsættes, og skattebeløbet skal tilbagebetales i overensstemmelse med reglerne i kildeskatteloven. Dette gælder både, når skatteansættelsen nedsættes ved skatteankenævnet og ved Landsskatteretten, og det gælder uanset, om afgørelsen er påklaget. Tilsvarende gælder på told-, moms- og afgiftsområdet. Hvis SKAT har tabt en sag og indbringer den for domstolene, skal der naturligvis kun ske nedsættelse for så vidt angår de indkomstår eller perioder, der udgør sagens genstand. Indbringelsen for domstolene er udtryk for, at hidtidig praksis indtil videre er opretholdt, herunder i forhold til andre skattepligtige med tilsvarende sager. Hvis en sag indbringes for domstolene under disse omstændigheder, skal SKAT i forbindelse med nedsættelse og udbetaling tage forbehold om, at beløbet vil blive genopkrævet, hvis SKAT vinder sagen ved domstolene.

 

Tilbagebetaling som følge af dom eller forlig ved domstolene

Det følger af retsplejelovens § 480, at domme kan fuldbyrdes 14 dage efter dommens afsigelse. Ifølge en retssag, som Skatteministeriet tabte, skal den udbetalende myndighed ikke afvente en henvendelse fra borgeren/virksomheden om udbetaling af beløbet, men myndigheden skal beregne et evt. overskydende beløb manuelt og udbetale det til borgeren/virksomheden inden 14 dage, jf. TfS 2000, 951 TSS.

 

 

 

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. Udlæg kan heller ikke foretages i uhævede renter eller udbytte af en sådan gave indtil 6 måneder efter forfaldsdagen.

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Brev fra Skats Sagsbehandler. Der er stoppet, da sagen er i Inddrivelsen!

Leif Aaberg:

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

Skats Sagsbehandler har forstået sagen, men er kreativ frataget at lave en korrekt afgørlse. Inddrivelsen Gert Bigum, eller Skatteministeriet.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Til Preben Hansen

 

Svar på mail af 21. september 2012.

 

Sag: 12-0196529: Jeg har afsluttet min sagsbehandling ud fra, at sagen blev fremsendt til BetalingsCentrets sagsbehandling’s afdeling til behandling af klage over modregning.

 

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

 

Det er min vurdering, at den del allerede er behandlet, eller er under behandling andet sted i SKAT. Se Helle Frejlevs svar af 10 september 2012.

 

Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

 

Mail fremsendt til min private mail, kan ikke fremover forventes at blive besvaret.   

 

 

Med venlig hilsen

 

Leif Aaberg

 

Beskrivelse: C:\Skat\Logoer\SKAT_CMYK.eps

   Betalingscenter

   Renter/gebyrer mv

   Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing

 

   E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk

   Telefon: (+45) 72 38 40 47

 

Preben Hansens brev til Dommer i Kbh. Byrert.

Pernille Kjærulf indkaldte Skat, Kbh. Politi B. & Anklager, der alle godkendte sagen blev stoppet, da kravet om skat moms og AM for over 5.000.000 kr. Var fejl og ikke bestod.

Myndighederne havde sendt Dommer og Kbh. Byret fejl, oplysninger om der set ikke var nogen Fond, og alt var i Preben Hansens private firma.

Dommer Pernille Kjærulf

Københavns Byret

Domhuset Nytorv

1450 København K

 

Vedr.: SS.35. 10076 / 2006 Anklagemyndigheden mod

Cpr. 060345 – 0493 Preben Hansen.  Ukorrekt juridisk person i sagen. Ansat i Fonden.

Hermed korrekte oplysninger, jeg Preben Hansen anmoder om indgår i sagen.

Skat Peter Knudsens brev til mig 26. okt. 2000. Svar til Skatteministeren.

Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt rets subjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2 Peter Knudsen

Tydeligere kan det da ikke skrives. Det er Skats sagsbehandler i sagen, der har lavet de falske opgørelser om Moms & Skat, og oplyst alt er i Preben Hansens firma, og der aldrig er godkendt nogen Baby Hjælps Fond. Til mig i brev 26. okt. 2000 skrives det korrekt.

Den juridiske person er: CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

 

Jeg kan kun beklage Skats Sagsbehandlere har givet Dem, ukorrekte oplysninger, som Dommer i sagen, og fejl i så mange år ikke er rettet, og sagen ikke er afvist.

Moms i sagen, er allerede frafaldet i Kbh. Byret, bestilt af Skat i selv, i:   

CVR. Nr.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Oplysninger fra TDC A/S / Tele Danmark var ukorrekte. For at skjule eget bedrageri.

Med venlig hilsen

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver i

SOS Baby Hjælps Fonden

Prinsessegade 89 Lej. 31 st

1422 København K

 

 

Mange tusinde har snydt sig selv i skat

(NEJ SKAT HAR IGEN SNYDT MED ET FRADRAG)

Bidrag til velgørende formål kan trækkes fra i skat, men det glemmer rigtigt mange danskere.

Onsdag den 29. april 2009, 8:54

 

Et helt særligt fradrag har rigtigt mange danskere glemt.

Hvis du giver mere end 500 kroner til en velgørende organisation som Kræftens Bekæmpelse, Børnehjælpsdagen, Blå Kors eller en anden af landets mere end 100 humanitære organisationer, så kan du trække beløbet over 500 kroner fra på selvangivelsen.

Men det fradrag har rigtig mange danskere snydt sig selv for, viser nye tal fra Skat.

Til og med 2007 har man selv skulle huske at skrive fradraget på sin selvangivelse, men fra 2008 er det blevet indberettet direkte af organisationerne.

Det har givet en eksplosion af antallet af bidragsydere i 2008, som i princippet kunne skyldes større gavmildhed, men mere sandsynligt skal forklares med, at mange tidligere har glemt at skrive fradraget på selvangivelsen.

Hvis du er en af dem, der har givet gaver til velgørenhed uden at have udnyttet fradraget, så kan du nå det endnu, forklarer revisor og skatterådgiver Thorbjørn Helmo Madsen.

- Hvis man har glemt nogle fradrag tilbage i tiden, så kan man gå helt tilbage til 2005 og få fradrag for 2005, 2006 og 2007. Der skal man så rette henvendelse til Skat inden 30. april. Hvis man kommer efter 30. april, så kan man ikke få fradrag for 2005, siger Thorbjørn Helmo Madsen.

Skattefradraget er på cirka 33 procent, og det betyder, at hvis du har givet 1500 kroner til velgørenhed, så kan du trække 1000 kroner fra, og værdien af fradraget svarer til cirka 330 kroner.

I 2007 var der 110.000 personer, der selv indberettede fradraget og de trak tilsammen 500 millioner kroner fra i skat.

I 2008 - hvor organisationerne indberettede fradraget - fik 250.000 personer skattefradrag på til sammen 635 millioner kroner. Der er altså 140.000 danskere, som har fået et ekstra fradrag på selvangivelsen fra 2007 til 2008.

Hverken hos Skat eller hos de velgørende organisationer selv tror man på, at de har fået 140.000 nye kunder i butikken sidste år.

- Nej, det har vi ikke. Jeg vil tro, at i hvert fald 100.000 er udtryk for, at folk har snydt sig selv i skat, og så får de kun fradraget, fordi organisationerne foretager indberetningen, siger generalsekretær Robert Hinnerskov fra Indsamlings-organisationernes Brancheorganisation ISOBRO til DR Nyheder.

Skattefradragene omfatter kun gaver til velgørende formål og humanitære foreninger, mens der ikke er fradragsret for eksempelvis kontingenter og køb af lodsedler.

Man kan ikke trække de første 500 kroner af gavebeløbet fra, og man kan maksimalt trække gaver på 14.000 kroner fra i skat. Læs mere om skattereglerne hos Skat.
 

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif