Hr. Gert Bigum Skat Næstved

Sagsbehandler for Skatteministeriets Borgerambassadør.

J. Nr. 060345 – XXXX Preben Hansen.   

Tusind tak for Deres brev 23. sep. 2011. Om møde i uge 43. I Skatteministeriet.

 

Faktiske oplysninger.

Fejl udskrevet moms & skat 96, 97 og 98. Med fejl oplysninger fra Skat & TDC A/S.

Pengene er Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge til nødhjælp!

Fejl udlæg af Skat 1.010.056,99 Kr. I Preben Hansen. Efter påtale frafald i Kbh. Byret.

Det er Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, TDC A/S har tilbudt Skat Nærum, hvis Skat ville lave en skattesag mod Preben Hansen, der afslørede TDC A/S ikke udbetalte alle Fondens indsamlede penge, og heller ikke udbetalte momsen 25 %, der var opkrævet over telefon regningerne. Det afslørede Skat også. 4.112.706 Kr. ” Uden Moms.” Var ikke udbetalt til Fonden.

Frigivet moms beslaglæggelser 1.010.056,99 Kr. Foretaget i Kbh. Byret bestilt af Skat hos Kbh. Politi B.

1.010.056,99 Kr. Er nu brugt til Preben Hansens skat af Fondens indsamlede penge.

Nu er der skiftet til Cpr. 060345 – XXXX Preben Hansen. Uden Fond! Ny juridisk person. Overtrædelse af Persondataloven, hele 3 gange ved skift af juridisk person!

Alle er fra Skat fejl oplyst, der ikke er nogen godkendt Fond, og Fonden er lukket.

Fejl oplysning, der fastholdes af Skats Direktør Johnny Hansen Økonomisk Kriminalitet, selv efter påtale frafald i Kbh. Byret, hvor sagen er endelig afsluttet.

Efter gældende regler skal Skats Direktør Johnny Hansen, sende Landsskatteretten oplysning om påtale frafald i straffesagen mod J. Nr. 060345- 0493 Preben Hansen.

Landsskatteretten vil herefter slette kravet.

For at være sikker i de oplysninger jeg har modtaget fra Revisor og Advokat, har jeg 2 gange ringet til Landsskatteretten og talt med min sags behandler. Der oplyste at Skat skal sende oplysninger til Landsskatteretten om påtale frafald i Kbh. Byret, der er over Landsskatteretten.

Må jeg venligst anmode Dem, som sagsbehandler i sagen, om at få rettet og slettet skat 96, 97 og 98. Efter Dommers og Kbh. Byrets påtale frafald.

Hvor denne skat er frafaldet. Jeg er personligt oplyst af Dommer i sagen, at sagen er endeligt afsluttet og efter ankefristen er udløbet ikke kan startes igen. Skat Nærum har selv godkendt påtale frafald, men vil ikke sende brevet og oplysninger fra Kbh. Byret.

De anmodes venligst om aktindsigt efter Forvaltningsloven § 19.

Sletning af skat og moms burde være sket straks efter påtale frafald.

Det må kunne ske inden mødet i uge 43. I Skatteministeriet.

Hvis De ikke selv kan rette fej, ved De jo hvem der kan rette fejl i Skat.

Jeg kan oplyse der er sket bedrageri efter Straffelovens kap 17. m.fl. Af Skats sagsbehandlere strafferammen er op til 8 års fængsel.

Skats Direktør Johnny Hansen, har kreativt lavet en ny afgørelse, som han har bedt mig om at klage til Landsskatteretten igen. Afgørelsen er lavet af Marster i Skat Conny Rytter. Bindende svar. Der ikke ville give bindende svar, da jeg ikke havde indbetalt 300 Kr.

300 Kr. Blev indbetalt. Hvorefter jeg blev oplyst at Skat havde besluttet at sagen ikke kunne genoptages.

Jeg er Folkepensionist og bliver nu opkrævet restskat af Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, som jeg aldrig har modtaget.

Min indtægt er kreativt sat til over 300.000 Kr. og tilsvarende alt for høj træk procent 54 %

Kager afvist. Trods opgørelse sendt til Skat, og klage til Skat Roskilde. Er alt afvist!

Som medlem i Ældresagen, kan jeg oplyse forældet skat, ikke er slettet efter bestemmelserne i Forældelsesloven 1. jan. 2008. Skat fastholder alle krav, og har helt tilsidesat Forældelsesloven.

Ja, Skat holder Folketinget og medlemmerne helt til grin, og opfinder selv nye Love og bestemmelser, og giver borgerne fejl oplysninger. Ja, selv dommere ved domstolene modtager falske Tiltalerejsninger og afregninger, fra Skat Økonomisk Kriminalitet i samarbejde med Kbh. Politi B. Fejl kan ikke rettes. Det beviser denne sag, med al tydelighed. Hele 3 skatteministre har anmodet Skat om undersøgelser.

Skat har nægtet at sende resultatet, og ikke rette fejl.

4 af landets bedste og dyreste advokaters, Lov oplysninger om fejl. Er afvist af Skat og Landsskatteretten.

Det første Skats Sagsbehandler må undersøge er:

Straffelovens Kap. 5.                                Hvem er: Den Juridiske Person i sagen.

Det er:

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. v/ Lamai Patsuri. Almen velgørende Fond.

Med sit navn i Ligningslovens § 8 A. I hele perioden moms- og skatte fritaget. 

Skat Bornholm har oplyst. Cpr. 060345 - 0493 Preben Hansen, ikke kan godkendes til Ligningslovens § 8 A.

TDC A/S Faktura Leder Britt Møller har i brev til Kbh. Politi B. Gert Knudsen oplyst alle penge er sendt til SOS Baby Hjælps Fondens Giro & Bank Konto.

Skat har modtaget udbetalings kopi og check kopi. Alt i Baby Hjælps Fonden.

 

Anklager, Skat og Kbh. Politi B. Har over for Dommer i Kbh. Byret godkendt at sagen frafaldes. Hvorefter Skats Økonomisk kriminalitets Direktør Johnny Hansen fastholder hele sagens krav om skat for Cpr. 060345 -0493 Preben Hansen.

 

Skat sagde ja tak til tilbuddet om at modtage Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, øremærket til nødhjælp! Skat startede en momssag, for den moms TDC A/S ikke havde udbetalt!

Herefter skiftede Skat juridisk person og   Cvr. Nr. 21 19 86 84 til 21 97 93 17.

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Blev af Sagsbehandler Peter Knudsen & Palle Jakobsen skiftet til:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.  Nr. Er stoppet i 1985.           

Det er indsamlede penge til nødhjælp, med TDC A/S aftaler om indsamling med Service 900 nr. med godkendelse til Ligningslovens § 8 A. Fra Skat snoregade. Til:

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder.

De Indsamlings 900 Nr. Tildeles kun Fonde, der har afleveret Ligningslov § 8 A. Godkendelse med navn skrevet i § 8 A. Ingen private som Preben Hansen kan godkendes.
Så al udskrivning af afgifter til Cpr. 060345-0493 Preben Hansen for:                  Cvr.21198684 Baby Hjælps Fondens indsamlede
penge er fejl. Afgifter for moms, skat og AM. Der ikke består. Preben Hansen var i alle år Udlands Dansker og skatte fritaget § 2 og § 33A.
 
 
 
 

 

 

GERT BIGUM Afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald. Laver DATATYVERI

Fejl i Skat kan slet ikke rettes, det viser denne sag, helt klart og tydeligt.

 

Efter 2 timer I Skatteministeriet  med alle beviser for: 

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjalps Fonden. var godkendt og med i Ligningslovens Par. 8 A. Over for Borgerambassadør Jens Drejer og hans sagsbehandler Gert Bigum.

Godkender Jens Drejer og Gert Bigum, BHF Fonden ikke er lukket. 

Der er fremlagt bevis for sagsbehandler i Skat Peter Knudsen og Palle Jakobsen, har skiftet Se. Nr. / Cvr. Nr. og givet fejl oplysninger til Landsskatteretten.

Der er fremlagt nyt tiltalefrafald i Kbh. Byret, grundet Skats sagsbehandlere har sendt falske beviser og oplysninger til LSR. & Kbh. Byret.

 

Fonden og Preben Hansen sendte, Dommer i Kbh. Byret de korrekte oplysninger der viste grove fejl fra Skat. 

Om Fonden ikke var godkendt og ikke var korrekt juridisk person. 

Det var brugt i Akterskrivelse for moms og skat for over 5.000.000 kr. Skat vidste set ikke var udbetalt.

 

Der blev udskrevet moms, skat og AM, som TDC A/S, slet ikke havde udbetalt.

Skat fandt ikke udbetalte penge i TDC A/S, 4.112.706 kr.

Penger TDC A/S selv havde beholdt, af BHF Fondens Landsindsamling med TDC A/S 900 Indsamlings nr.

 

Det var jo groft bedrageri selv at beholde indsamlede penge til babyer, i den tredie verden.

 

TDC A/S ville udbetale BHF Fondens tilgodehavende 4.112.706 Kr. + momsen 25 %. Hvis Skat ville starte en skattesag personligt mod Preben Hansen.

 

Det tilbud sagde Skat ja tak til. Udskrev med tilbagevirkende kraft moms, skat og AM 2000. Skiftede alt over i Preben Hansen, og oplyste der aldrig havde eksisteret nogen BHF Fond.

Med tilbagevirkende kraft for 1996, 1997 og 1998.

 

Men BHF Fonden var godkendt fra 1994, og har samtidig i Cvr. Nr. 21 19 86 84 haft godkendelse i Skat til i dag.

Juridisk Person med Cvr. Nr. og Nem Konto i Skat.

Alt er 100 % korrekt, Skats Fogedleder i Slusseholmen, har selv udskrevet, Konto oplysninger i Cvr. 21 19 86 84 BHF Fonden, Fonden skylder ikke Skat nogen penge 0.00 kr.

 

Hvorefter Foged foretager foged forretning i Fondens udbetaling fra Straffesagen i Kbh. Byret der er frafaldet.

 

Over 1.000.000 kr. Der er frigivet ved tiltalefrafald.

bruges til at betale den skat og AM, der er frafaldet i Kbh. Byret.

Skat afviser Kbh. Byret og dens dommer, og fastholder al skat og AM.

 

Det er ud over Foged, Dir. Johnny S. Hansen, Peter Loft, Peter Knudsen, Palle Jakobsen m.fl.

 

Der har lavet .helt klare og tydelige fejl, og modtaget bonus, for fejl, de ved er fejl og skift af Se. Nr. og igen skift til Cpr. nr.

 

Derfor kan fejl ikke rettes af Jens Drejer og Gert Bigum, der har godkendt fejl fra Skat.

 

Jeg er kender jo de metoder fra Burma, Laos, Cambodia og Thailand. 

 

Skat har jo selv overbevist mig om, mine formodninger var korrekte, og lovet at rette min fejl udskrevne moms, skat og AM. Samt rette Selvangivelser fra 1996 til i dag, vor der siden 1996 er fratrukket afgifter, renter m.m.

Samt ikke udbetalt min for meget betalte skat, og brugt 

54 %, og opskrevet min indkomst til over 300.000 kr.

Jeg er folkepensionist.

TDC A/S har kunnet bestille skattesag mod mig, hos Skat.

Skat er bestukket med BHF Fondens, indsamlede penge, som Skats Ledelse har givet sig sel i BONUS, og ikke vil oplyse, hvor pengene er, og fastholder Skat beholder alle pengene og fastholder moms, skat og AM for 3.000.000 kr.

Afviser at udbetale indsamlede penge 4.112.706 kr. + 25 % samt renter. Skat henviser blot til oplysninger fra TDC A/S.

Det er skat 2012. 

Borgerambassadøren Jens Drejer, der vartager sagerne for Skat. Oplyser alt er OK. 

Hvorefter han skriftligt skriver, det modsatte og groft afviser de fejl han tidligere har godkendt!

Med en gammel sag i Landsskatteretten.

Og bruger ikke den sidste sag i Kbh. Byret. Tiltalefrafald af al moms, skat og AM.

Jens Drejer var skats Lov Dir. 

Det er Skat og Skatteministeriet 2012.