DER ER PÅTALEFRAFALD: DER ER INGEN KRAV. SAGEN ER SLUT

BREV TIL DOMMER DER STOPPEDE SAGEN MED PÅTALEFRAFALD

Dommer Pernille Kjærulff

Københavns Byret

Domhuset Nytorv

1450 København K

Vedr.: SS.35. 10076 / 2006 Anklagemyndigheden mod

Cpr. 060345 – 0493 Preben Hansen.  Ukorrekt juridisk person i sagen. Ansat i Fonden.

Hermed korrekte oplysninger, jeg Preben Hansen anmoder om indgår i sagen.

Skat Peter Knudsens brev til mig 26. okt. 2000. Svar til Skatteministeren.

Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt rets subjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2 Peter Knudsen

Tydeligere kan det da ikke skrives. Det er Skats sagsbehandler i sagen, der har lavet de falske opgørelser om Moms & Skat, og oplyst alt er i Preben Hansens firma, og der aldrig er godkendt nogen Baby Hjælps Fond. Til mig i brev 26. okt. 2000 skrives det korrekt.

Den juridiske person er: CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Jeg kan kun beklage Skats Sagsbehandlere har givet Dem, ukorrekte oplysninger, som Dommer i sagen, og fejl i så mange år ikke er rettet, og sagen ikke er afvist.

Moms i sagen, er allerede frafaldet i Kbh. Byret, bestilt af Skat i selv, i:   

CVR. Nr.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Oplysninger fra TDC A/S / Tele Danmark var ukorrekte. For at skjule eget bedrageri.

Da tidligere advokater, har nægtet og undladt, at sende Kbh. Byret korrekte oplysninger til sagen, sendes hermed de korrekt bilag og Love, der skal bruges i sagen.

Så TDC A/S, Skat og Kbh. Politi B. fejl i sagen kan rettes og slettes.

Der er sket justitsmord, og Københavns Byret og dens dommere er fejl oplyst, af Anklagemyndigheden og sagsbehandlere fra Skat og Kbh. Politi B.

Der er allerede afgørelse om samme sag i Kbh. Byret. Hvorefter Kbh. Politi B. og Skat skifter juridisk person og starter samme sag, om de samme penge i samme Kbh. Byret.     

I Preben Hansens Cpr. og fejl oplyser Kbh. Byret, der ikke er godkendt nogen Fond.

Holder Kbh. Byret for nar, og misbruger Dommer og rettens tid. Nu i over 10 år.

Det første, De må undersøge, er hvem er den JURIDISKE PERSON?

Det ses i Det Centrale Virksomhedsregister.

CVR. / Se. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Fondens korrekte CVR. Nr. i Det Centrale Virksomhedsregister. www.cvr.dk

Brugt i alle år til i dag af: T&S Reg. Kbh. Skat og Kbh. Byret. Se Skats fejl bilag i sagen.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsen og Palle Jakobsen, har kreativt skiftet:

Se. Nr. 21 19 86 84 til Se. Nr. 21 97 93 17 i falske fejl Afgørelser, for ny Moms & Skat.

Fejl juridisk person i Kbh. Byret straffesag for:

Moms og SKAT 1996 & 1997. Der er udskrevet år 2000 igen, er skiftet til:

CPR. 060345 – 0493. Preben Hansen. Fejl juridisk person i sagen!

Skat havde med fejl oplysninger fra Tele Danmark, udskrevet fejl moms i:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen og fejl:

Skønsmæssig skat, for år 1996, 1997 og 1998 i Cpr. 060345 – 0493.

Fejl moms og skat er udskrevet ukorrekt til mig. Jeg var ansat i Fonden, og medlem af Ledernes A-kasse og modtog i 1998 dagpenge og var på børneorlov. Som lønmodtager!

Skat har i samme tidsrum, udskrevet fejl skat og AM. Af Fondens indsamlede penge. Skat kan da se jeg ikke arbejder i Fonden i det tidsrum.

Alt er udskrevet med falsk Se. Nr. 21 97 93 17 og falske oplysninger, Sagsbehandler ved der brugt er fejl. Se. Nr. 2197 9317 i sagen der er ophørt år 1985, og var i Pressefotograf Preben Hultgren. P.H. Tidligere navn.

Den ugyldige Agterskrivelsen for moms 12. okt. 2000. Brugt til moms & al skat.

Har LSR. sendt tilbage, ugyldig. Her skrev Peter Knudsen, der ikke var nogen Fond!

T&S Reg. Kbh. Har allerede i Kbh. Byret Foged afd. 22. juni 1999 frafaldet moms i:

CVR Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Da oplysninger i Tiltalerejsning og fra Tele Danmark var Falske! Fonden var i § 8A. OK.

Samme moms frafaldet, udskrives en gang til i ny juridisk person Preben Hansen.

Sagsbehandler Peter Knudsen skriver. Fonden ikke er godkendt, alt er i P. Hansen. Cpr.

Fonden er godkendt fra indkomståret 1996. Fonden er aldrig slettet eller ophørt!

Det ses i Ligningsloven med: SOS Baby Hjælps Fondens navn i Ligningsloven § 8 A.

Skat og Politi B. oplyser Kbh. Byret, om det modsatte. Lyver for Retten i bilag m.m.

Lyver og sender falske Rapporter til Dommer. Fonde er selvstændig juridisk person.

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund

CIR nr. 116 af 05/08/1997 LIGNINGSLOVEN § 8 A. SOS Baby Hjælps Fonden
Offentliggørelsesdato: 14-08-1997 Skatteministeriet.                                             


LIGNINGSLOVEN 1999 - 30. SOS Baby Hjælps Fonden

Sagsbehandler Peter Knudsen skriver jo dette til Skatteministeriet og mig. I Agterskrivelser og Afgørelse skrivers, det modsatte. Peter Knudsen der har udskrevet moms og skat, beviser han laver bedrageri, og udskriver og bestiller fejl Skat & Moms 1996, 1997 og 1998.

Tele Danmarks / TDC falske oplysninger i brev 16-2-1999, om der ikke er moms registreret, og alt er i Preben Hansens gl. Se. Nr. 21 97 93 17 stoppet 1985.                   

Med de falske oplysninger bestilt hos TDC, foretager T&S Reg. Kbh. momsudlæg.

Det blev bestilt fejl hos mig, Preben Hansen i: ”Baby Hjælps Fonden Se. Nr. 21 97 93 17.”

Det er overtrædelse af Persondataloven. Datatilsynet har anmodet Skat rette fejl.

16. feb. 1999 Momsudlæg 549.821 kr. blev foretaget i:

Se. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden c/o L. Patsuri. I Fondens korrekte Se. Nr.

ALT VAR OK. DER VAR EN GODKENDT FOND. MED I LIGNINGSLOVENS § 8A.

FRA INDKOMSTÅRET 1996 TIL 1999, godkendt af Skat. Kbh. Selv! Data var OK i Skat.

FONDEN VAR I SKAT: MOMS OG SKATTEFRITAGET. Almen Velgørende Fond.

BEVIS I SKATS EGENE SE-Stamoplysninger:

Det beviser Palle Jakobsen selv:

9 - 8 -1999 Se - Stamoplysninger T&S Reg. Kbh.:

Se. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Selskabsform: Fond. Skattefritaget.

Underskrevet Palle Jakobsen. Senere skifter han til Se. Nr. 21 97 93 17 i LSR. Sag.Han beviser, der i LSR er brugt de fejl Data, med Palle Jakobsens Datatyveri.

Lamai Patsuri og Preben Hansen, protesterer personligt i T&S Reg. Kbh. Over udlæg.

Momsudlæg sendes af Skat i Kbh. Byret til endelig frafald, og frafaldes. Sag er slut!

SAGEN ER SLUT, MED EN RETSLIG AFGØRELSE, BESTILT AF SKAT i KBH. BYRET. SOM SKAT AFVISER.

 Skat skal betale momsfrafald 549.821 kr. til CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.

TDC A/S, SOM SKAT HENVISER TIL, HAR INDRØMMET, DE HAR OPLYST FEJL: Se. Nr. 21 97 93 17.

Det er sket til Datatilsynet. Der har anmodet om fejl rettes. Dette Se. Nr. må ikke bruges!

I hele sagen om moms og skat, er dette fejl Se. Nr. brugt af Skats Sagsbehandlere.

Det er skønsmæssig skat, der er udskrevet for sent, og i forkert juridisk person, med datatyveri i Cvr. Nr.

Der er ikke sendt Agterskrivelse fra Skat og Skatteankenævnet, til høring hos mig Forvaltningsloven     § 19. Er overtrådt, afgørelser om moms & skat, er dermed ugyldige.

Ophør af strafbare handlings retsfølger.

Tiltalerejsning i Sagen er 62.000 kr. der er indsamlet uden godkendelse til Ligningslovens § 8 A. i år 1998. Det lille beløb kan da ikke udløse moms og skat i år 1996, 1997 og 1998.

Påtalerejsningen anmoder om beslaglæggelse af indvundet beløb, det var kun 62.000 kr.

Begrundelse for skat! Skat kender end ikke den Lov Skat henviser til. Loven er ophævet 1991.Ugyldig. Brugt til al Skat. Skat henviser til en lov der er ophævet.

Manglende godkendelse af Civilretsdirektoratet / nu Civilstyrelsen. Den Lov der bruges til Skat 96 & 97.

**********************************************************

BEK nr. 874 af 17/12/1991 Gældende

Offentliggørelsesdato: 28-12-1991
Justitsministeriet

Lovgivning forskriften vedrører

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 664 af 20. december 1984 om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v. ophæves den 1. januar 1992.

Justitsministeriet, den 17. december 1991

Hans Engell

*************************************************************

I Skat og Skatteankenævnets afgørelse om skat, henvises til Baby Hjælps Fonden ikke har sendt ansøgning til Civilstyrelsen, og derfor aldrig er godkendt, den bestemmelse er ophørt år 1991. Skat er derfor udskrevet til 060345  Preben Hansen, med fejl Lov.

Skat og Skatteankenævnet kender og bruger ikke den Lov, de henvises til i afgørelsen. Loven var ophævet! Fra 1992 skal alle ansøgninger sendes til Skat. Der har godkendt Fonden år 1994 og ekstra til Ligningslovens § 8 A fra indkomståret 1996. Det ses i Lig. § 8 A.

FOGED LONE CHRISTIANSEN FEJL UDLÆG 2.157,599 KR.