MIT KRAV OM UKORREKTE DATA SLETTES I FORKERT SE. NR. 21979317.

Er nægtet af sagsbehandlerne i LSR. Momsfrafald fra Kbh. Byrets Foged og Påtalefrafald om skat af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge.

Skal ændres i LSR. Der ”Kreativt” Flere gange blot afviser rette og slette de skattekrav,  der er Påtalefrafald om i Kbh. Byret.

 

SKAT RIM. Henviser i Kbh. Byret Foged Afd. Kbh. Byrets tidligere Påtalefrafald.

 

Skat Næstved Borgerambassadørens Rådgiver Gert Bigum har efter Påtalefrafaldl startet samme sag om skat og AM igen. Med helt nye afgifter og andre store afggifts krav mod Cpr. 060345 Preben Hansen for penge, der aldrig er udbetalt til ham eller Fonden.

Nye Fogedforretninger og udskrevet nye meget store krav.

 Efter Gert Bigum har lavet fejl løndindholdelse med 54 % Gældssanering og eftergivet alle Skats krav mod Preben Hansen.

 

Skat Pantefoged Lone Christiansen og Rim. Laver Foged forretning i Kbh. Byrets Foged Afd. Efter nu Gert Bigum er Rådgiver for Retssikkerhed.

Der er jo ikke nogen Retssikkerhed i Skat. Alle kører deres egen ”Forretning”. Det giver bonus m.m.

 

Preben Hansen er som Udlands Dansker af Skat med Afgørelse SKATTEFRITAGET.

Ligningsloven  og Kildeskatteloven § 3. Udlands Dansker 1996, 1997 og 1998.

De år der er Skattekrav om. Alle 3 år er der udskrevet Årsopgørelser til Preben Hansens Adr. I Thailand.

Der er ikke dannet Årsopgørelser fra 1999 til 2005 da Preben Hansen var i Thailand

 

Da Skats sagsbehandler Palle Jakobsen oplyste Preben Hansens A-Kasse Lederne

Han var selvstændig og ejer af Baby Hjælps Fonden der var uregistreret Firma i hans Data og ikke momsregistret, forlangte Lederne Årsopgørelse for 2004 og 2005

Skat gav helt bevidst Lederne falske oplysninger for at Skat kunne udskrive skat og afgifter af hele Baby Hjælps Fondens Landsindsamlings penge.

 

Skat afslørede 4.112.706 kr. + moms 25 % ikke var udbetalt fra TDC. Til Fonden.

 

Fonden brugte TDC Indsamlings 905 Nr. TDC Erhverv havde ikke udbetal Fonden alle de indsamlede penge. 4.112.706 kr. + moms 25 %.

TDC havde lavet groft bedrageri og selv beholdt indsamlede penge fra Danmarks befolkning. Alle hold det hemmeligt.

Men i Agtindsigt fra LSR. Modtog Fonden oplysninge i breve fra Sagsbehandler i sagen Palle Jakobsen til Kbh. Politi. Og Skats Økonomisk Kriminalitet.

 

TDC Gunner Petersen tilbød herefter at sende Fondens tilgodehavende til Skat direkte, hvis Skat ville lave en Skattesag mod Preben Hansen.

 

DET ER DET DER ER SKET. MEN SKAT  MÅTTE JO FØRST LAVE EN MOMS SAG. DA FONDEN VAR MOMSFRITAGET. DET VAR PREBEN HANSEN IKKE.

 

SKAT HAR SELV BEHOLDT DE 4.112.706 kr. + moms 25 %. Samt flere penge sendt.

DET ER DE PENGE++, DER ER UDSKREVET AFGIFTER FOR I FOGED UDLÆG I SKAT TØNDER UDLAND FOGED BIRTE GALLE OG  Skat Kbh. FOGED LONE CHRISTIANSEN. DER HAR FORETAGET 2 UDLÆG HOS KBH. POLITI B.

DER OPBEVAREDE EN LILLE DEL AF PENGENE DER VAR BESLAGLAGT i DEN SAG DER ER AFSLUTTET MED PÅTALEFRAFALD DA KRAVET OM SKAT OG AM IKKE BESTOD. SAGSBEHANDLERE HAVDE LAVET DATATYVERI IG FONDEN VAR SKATTEFRITAGET OG GODKENDT AF SKAT SELV. Ligningslov § 8A. Med navn.

 

Det var Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Dir. Johnny S. Hansen m.fl. Der har rådet over de penge fra Kbh. Byret og de penge. TDC har sendt direkte til Skat.

 

Skat RIM. Pantefoged Afd. Har udskrevet afgifter af de penge Skat har modtaget fra TDC, Størelsen på afgifterne er over 5.000.000 kr.

Der er således hos Skat også de penge, der er udskrevet afgifter for! Skat har nægtet at oplyse hvor meget TDC har sendt direkte til Skat.

 

 

MOMSUDLÆG BLEV FORETAGET I FONDENS DATA DER VISTE SKAT

 

De Arsopgørelser blev udskrevet af Skat og viser Preben Hansen er ansat i:.

CVR. Nr.  21198684 Baby Hjælps Fonden er Selvstændig juridisk person!

 

 

Der er jo Data fejl! Der er allerede frafald af samme moms i Kbh. Byret 22 juni 1999.

Tele Danmark har sendt over 850.000 kr. Til T/S Reg. Kbh, for min moms! Spørg T/S.

Jeg beklager min tidligere Advokat har lavet fejl, og helt uden kontrold blot beder om en afgørelse af Agterskrivelsen 12 okt. 2000. Den LSR afviste!!!

 

Nu kom de samme falske data ind af ” BAGDØREN!” I ny Afgørelse!!! Samme sag!!!

 

Momssagen er jo afsluttet i Kbh.Byret, T&S Reg. Kbh. har selv frafaldet momsudlæg!!!

 

Loven om partshøring Forvaltningsloven er overtrådt. Afgørelsen er ugyldig!

Jeg har ikke modtaget noget. Jeg kan kun beklage T/S Reg. Kbh. ikke kender Lovene!!!

 

Jeg vil gerne have Agtindsigt i sagen fra LSR. Der er jo fejl, der er retslig afgørelse!

.

T/S Reg. Kbh. kan da ikke kræve betaling igen for samme moms, der er frafaldet i Kbh. Byret, i Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri, blot ved at skifte til falsk Se.Nr. 21979317 mit gl. som pressefotograf stoppet 1985 og skift til ny juridisk person Cpr.060345 0493 Preben Hansen.

 

Den samme moms er beslaglagt i Kbh. Byret for Grundlovsforhør 850.000 kr. Kontant!

Samme Momskrav hos Dem i LSR. Se. Nr.21979317 i Agterskrivelsen & Afgørelsen.

Da der er afgørelse, har jeg tilbagekaldt den sag!

 

Til Skattesagen 1996 er brugt samme Agterskrivelse for moms.

Kbh. Kommunes Afgørelse i Skatteankenævnet er ukorrekt oplyst, der ikke er stiftet nogen Fondt.

Det har LSR henvist til i sin afgørelse.

LSR har i sin afgørelse brugt dette.

Fonden er korrekt i Civilstyrelsen. Med i Ligningsloven § 8A gældende i indkomståret 1996.

 

LSR har sendt alle mine beviser retur! Så kun Skats fejl er i sagen.

 

Alle mine beviser er sendt retur til min advokat uden min viden.

 

Han er ikke oplyst fra LSR, at sagen er genoptaget!!!

 

Nu afviser LSR, sagen da der ikke er noget nyt!

 

Landsskatteretten er bedt om oplysninger sendt til mig pr. E mail.

 

Der er end ikke oplyst sagen kom op igen.

 

Afgørelsen er sendt til en gl. adr. i Thailand.

 

Folketingets Ombudsmand bruger korrekt min Adr. i Thailand.

Som LSR har modtaget. Men nu sendes der afslag til min adr. i Danmark.

Uden oplysning om sagen var genoptaget, med mulighed for at sende de BEVISER: LSR,

Kreativt har retuneret, de er sendt pr. Fax, i E-mail og pr. Post.

Sagsbehandler i alle år, ved alt om Fondens godkendelser, men kort før afgørelsen skiftes der sagsbehandler!

 

LSR er omfattet af Persondataloven, den er overtrådt. Skift af Se. Nr. og juridisk person.

 

Jeg har anmodet om møde personligt i LSR, er ikke indkaldt. Det har jeg krav på!

 

Den Skønsmæssige skat over en million i 1996, svarer slet ikke til hustandens forbrug.

Jeg modtog slet ingen indtægt fra fonden i 1996. Det ses af min selvangivelse 1996.

Skønsmæssig skat er først udskrevet år 2000.

Bestilt med en Agterskrivelse 12 okt. 2000. falsk fremstillet af T&S Reg. kbh. af Sagsbehandler Peter Knudsen, og Palle Jarkobsen.

 

Efter udlæg for moms var frafaldet i T&S Reg. Kbh. og i Kbh. Byret, nægtede T&S at udbetale, skiftede Se. Nr. til mit gl. og udskrev samme moms til mig personligt, bestilte Skønsmæsig skat, og AM bidrag, I Kbh. kommune.

T&S Reg. Kbh. fjernede Bilag 2. der viste start kapital 711.000 kr. ved godkendelsen.

Oplyste Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt, da der manglede kapital ved stiftelsen!

BORGERAMBASSADØR Rådgiver Gert Bigum FEJL. MED DATATYVERI

BREV FRA GERT BIGUM, DER HAR MODTAGET 5 BREVE SENDT TIL FOGEDER OG SAGSBEHANDLERE MED ANMODNING OM AT DE OMTALTE FEJL I BREVENE RETTES.

DER ER SKIFTET DATA FRA FONDEN TIL PREBEN HANSEN MED DATATYVERI.

FORINDEN PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET, LAVES DER FOGED UDLÆG AF FRIGIVNE PENGE TIL FONDEN.

UDLANDS FOGEDFORRETNING FRA SKAT TØNDER LAVES AF SKAT KBH. I STEDET FOR SVERIGE HVOR PREBEN HANSEN BOR.

FONDEN ER MOMS OG SKATTEFRITAGET AF SKAT LIG. § 8 A. ALMEN VELGØRENDE FOND.

DER ER ALLEREDE MOMSFRAFALD MOMSFRAFALD I KBH. BYRET FOGED AFD. I FONDENS CVR. 21198684.

SKAT LAVER FOGEDUDLÆG AF SAMME PENGE IGEN EFTER PÅTALEFRAFALD. SOM SKAT OG GERT BIGUM SOM DET SES AFVISER, OG STARTER SAMME SAG IGEN. I FEJL DATA.

GIVER KBH. BYRETS FOGED AFD. DOMMERFULDMÆGTIG MORTEN LANGE FEJL OPLYSNINGER I FEJL DATA.

PREBEN HANSEN BEVISER FRA NETS MED FONDENS DATA1 AFVISES MED JUSTITSMORD OG UDSKRIVNING AF KRAV OM AFGIFTER.

BEMÆRK!

Hverken Baby Hjælps Fonden eller Preben Hansen, har modtaget de penge der er udskrevet afgifter for. Skat, AM. børnepenge og skilsmisse bidrag. Alt er bevidst blandet sammen.

SKAT HAR SELV MODTAGET FONDENS INDSAMLEDE PENGE FRA TDC. HVOR SKAT AFSLÆREDE TDC HAVDE BEHOLDT EN DEL AF FONDENS INDSAMLEDE PENGE TIL NØDHJÆLP

SKAT HAR SELV ALLE DE PENGE DER ER MED FEJL KRAV ER UDSKREVET AFGIFTER FOR,

SKAT HAR OGSÅ DE PENGE DER ER AFGIFTER FOR I FOGED UDLÆG.

HVORDAN SKAT RIM: FÅR ALLE DE GROVE FORBRYDELSER GODKENDT I KBH. BYRETS FOGED AFD. AF DOMMERFULDMÆGTIG MORTEN LANGE. DER HJALP RIM. DA HAN TROEDE DET VAR FEJL MED 2 UDLÆG, PANTEFOGED LONE CHRISTIANSEN HAVDE LAVET.

Hos Kbh. Politi B. Der opbevarede pengene til der var afgørelse i sagen. Det er groft bedrageri berigelses forbrydelse af penge der er i Politiets sikkerhed! Udbetales til Skat, der oplyste Kammer Advokaten pengene ville blive frigivetil Fondens nødhjælp, Preben Hansen ved Påtalefrafald.

Skat afviser Kbh. Byret og starter sage om samme frigivne penge  i Kbh. Fogedret.

I Kbh. Byret Foged var der lavet helt nyt Udlægsblad m.m Ny kopi af Udlæg nr. 1.

Krevativt krav om de samme penge igen!

Udlæg Nr. 1 er jo godt nok med fejl bortfaldet med brug af Preben Hansens Data. Det er jo et Skatte snyd, fra Skat der hvidvaske de penge Skat, har modtaget i bestikkelse fra TDC Erhverv, mod at lave en Skattesag mod Preben Hansen!

NR. 1. INDEN DER VAR PÅTALEFRAFALD i KBH. Byret.

1. UDLÆG 2.157.599 KR.                          Udlæg er modregnet med 1.010.056,99 Kr. Løn indholdelse 54%. Gældssanering. og afskrivning af restbeløbet af Gert Bigum.

Det er så igen med i krav fra RIM Uskrevet igen.

2. UDLÆG 2.982.152 KR.

Det udlæg blev foretaget efter Påtalefrafald.

RIM. Oplyste når der var "Dækning" for udlæget var der ikke lavet fejl begge udlæg var derfor gyldige.

BEMÆRK!

Der er ikke Stævning / Forkyndelse i de 2 udlæg. Der dermed er ugyldige, allerede inden de igen kommer i Kbh. Byrets Foged.

Udlæg er i fejl med brug af Preben Hansens Cpr. Nr. 060345. Persondatalove Skat og Retten er omfatet af er ikke brugt. § 69.

RIM. FEJL FOGEDUDLÆG FRA: Ulla Ronau og Theis Krogager.

 

Skat har helt bevidst lavet falske ulovlige Fogedforretninger i Preben Hansens Data. 

Inden der er Påtalefrafald i Kbh. Byret. ULOVLIGT!

1. Udlæg 26- 5- 2009. 2.157.599 kr.    Kontant 1.010,056,99 kr. Fra Kbh. Politi.

2. Udlæg 16-11-2010. 2.015.282 kr.    Kontant 1.018.192,04 kr. Fra Kbh. Politi.

 Det er penge indsamlet til Babyer i nød

RIM FEJL FRA Ulla Ronau og Theis Krogager:

 Skats krav i 2 fejl Fogedudlæg

Nr.1.  2.157.599 kr. Kontant 1.010,056,99 kr.

Er allerede modregnet i de afgifter der er skrevet i Fogedbladet. 

Udlæg Nr. 1 og Nr. 2. I ALT  4.239.751 kr. +  Udlæg Nr. 1 igen i Kbh. Fogedret 2.157.599 kr. 

Hele det udlæg er brugt til at afskrive Preben Hansens GÆLD.

Resten af "Gælden". Er afskrevet af Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev. 

Hvordan kan RIM. Anmode om de samme penge 2 gange. I Udlæg Nr. 1. I Byretten. Samt Udlæg Nr. 2. Hvor pengene er hentet hos Kbh. Politi.

2. Udlæg 16-11-2010. 2.015.282 kr.    Kontant 1.018.192,04 kr. Fra Kbh. Politi. Er Frafaldet af RIM. I Kbh. Byret og skal udbetales til: Cvr.21198684 Baby Hjælps Fondens NEM Konto i Skat. Danske Bank Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder i Skats Se. Oplysninger modtaget fra KBH. RIM. Foged Afd. Sluseholmen. BEVIS FOR RIM. IKKE BRUGER DERES EGNE DATA I KBH. BYRET OG LAVER DATATYVERI MED PREBEN HANSENS FEJL DATA. CPR. 060345- xxxx. FOGEDBLADE OG AFGIFTER ER FEJL OG BERIGELSESFORBRYDELSE FRA SAT RIM. M.FL.

Preben Hansen har fremlagt Afgørelser for han er Udlands Dansker. Skattefritaget § 33 A og § 2. Som tidligere Statsminister. Skat er "Lovløs".

Det er klart og tydeligt berigelses forbrydelse. Der er slet ikke noget krav og alle afgifter er falske. RIM. Laver bedrageri i Kbh. Byret. Med krav af AFGIFTER af de indsamlede penge med TDC Indsamlings 905 Nr. Der kun tildeles Fonde godkendt til Ligningslov  § 8 A. Hvor SOS Baby Fonden er  godkendt i Folketinget. Med sit navn i § 8 A.

 Skat afslørede TDC Erhverv, ikke havde udbetalt alle penge til Fonden. TDC tilbød Skat Økonomisk Kriminalitet Fondens tilgodehavende, mod at Skat lavede en Skattesag mod Preben Hansen, der også havde fundet svig i TDC manglende udbetalinger.

Skat modtog, så hele Fondens tilgodehavende over 7.000.000 kr. + momsen 25 %.                I bestikkelse. TDC ikke fik nogen Straffesag. Skat holdt det hemmeligt, at de havde modtaget Fondens indsamlede penge kontant fra TDC Erhverv. 

BEVIS. I brev fra Statsadvokaten har Kbh. Politi B. Oplyst Fonden havde indsamlet over 7.000.000 kr. + moms 25 %. Fra TDC.

Fonden har heraf kun modtaget 1.533.789,59 kr. Udbetalt fra TDC. Til CPreben Hansen Svr. 21198684 Baby Hjælps Fondens Danske Bank Konto. Og ikke Cpr. 060345 Preben Hansen. Som  Skat, LSR og RIM falsk oplyser til Retten.

Ved brug ad falske ugyldige Udlægsblade uden Forkyndelse, med krav af afgifter for over 6.5000.000 Kr. Hos Preben Hansen med Datatyveri af Penger der aldrig er udbetalt til Fonden eller Preben Hansen. SKAT har selv modtaget alle de penge fra TDC Erhverv.

Oplyst af Skats Sagsbehandler Palle Jakobsen. Der efter modtagelse af pengene skiftede alle Fondens Data over i Preben Hansens fejl Data, som Skat stadig bruger og for fejl afgifter skat og AM, der modregnes i de penge Skat har. Er det for at få de penge "Hvid Vasket". Det er jo groft bedrageri fra Skat. At Skat selv beholder penge der er FRIGIVET VED PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET GODKENDT AF SKAT SELV, POLITI ANKLAGER OG FONDENS ADVOKAT KARSTEN KORNERRUP JENSEN.

 

Skat ansatte, med alt for store løn og Bonus, er betalt af den danske befolkning. Der så bliver snydt og bedraget af Skats "Kreativ", Direktører, Ledere og sagsbehandlere.

 
 

I Kbh. Foged, var der med Fogedblad Krav om 1. Udlæg  2.157.599 kr. 

Fra RIM.Ulla Ronau og Theis Krogager.

 

1. Udlæg 26- 5- 2009. 2.157.599 kr. Kontant 1.010,056,99 kr. Fra Politi

 

 

 

2. Udlæg 16-11-2010. 2.015.282 kr. Kontant 1.018.192,04 kr. Fra Politi

 

 

 

 

Preben Hansen afleverede brev fra:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med; 
CVR. NR. 21 19 86 84 v/ Lamai Patsuri. I Ligningslov § 8 A. Er Fonden med i sit navn. Fondens start dato 1994. Fonden er af Skat moms og skattefritaget. § 8A.

SKAT HAR MED DATA TYVERI SKIFTET CVR. Nr. TIL PREBEN HANSENS.

Skat afviser  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og fastholder sit Data Tyveri.

 

Fejl Data Skat har brugt fra 1999 i Fogedrettten, Landsskateretten, Kbh. Byret,

Pantefogeder Birte Galle og Lone Christiansen. RIM Ulla Ronau, Theis Kroager.

 

Nu bruges fejl Preben Hansens CPR. 060345.

 

I Østre Landsret. Ny sag. Bruges samme fejl fra RIM- Skat.

Det er ikke noget problem for Skat.

Skatteborgerne betaler alt! Også Skats løn.