Billedresultat for shark photos hd

4.112.706,61 Kr. Er sendt fra TDC til Skat. Der har Fondens penge

 

From: vipsos@hotmail.com
To: kornerupjensen@mail.dk
Subject: Brev af 3. juni fra P. Jakobsen. Til C. E. Jensen.
Opgørelser over afregninger. Fondens tilgodehavende sendt direkte til Skat.

Date: Mon, 5 May 2008 

TELEFONNUMRE UDEN MOMS

Telefon: 90 33 66 66

Periode      Beløb        TDK

9705                    0.00              0.00

9509              3.280,76           354,87
9610                    6.19              0,86
9511                    0.00              0.00
9612                    0.00              0.00
9701                    0.00              0,00
9702                    0,00              0,00
9810                    0.00              0,00
9704                    0,00              0,00
9712                    0,11              0,28
9608                347.68             43,86
9511             2.338,02           257,21
9703                   0,59              0.33
9607                174.51            24,19
9606                282.36            34,69
9605             I .823,37          206,84
9604             1.651,86          212,32
9603             9.426,18          981,04
960               1.224,35          133,83
9512                375,39            49.51
9510                540,58            68,60
9509                684,89            80,29
9508                707,43            81,02
9507                155,20            17,96
9812                149,10            18,87
9601             6.856,94           713,71
                   30.025,51        3.200,40

Telefonnumre uden moms

Beløb                              4.587.591,16

- TDK                                 474.884,55

=Netto (Beløb-TDK)       4.112.706,61                                                                     Side 15 af 15

SKAT

3. juni 1999

Kriminalpolitiet i København                     

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen                                                                                                     

Journal nr.

Politigården                                                                                                    02/98-5829-0001

1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-0493. m.fl.

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

Nettobeløbet for numre hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt

kr. 4.112.706,61.

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurdering, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag at Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr..

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske repræsentanter, samt Københavns kommune.

Med hilsen

Palle Jakobsen

Told- og Skateregion

København      

Hermodsgade 8

2200 København N

______________________________________

I brevet oplyser Palle Jakobsen:

”Der er således tale om en momsunddragelse på 383.447,40 kr.

 

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.”

Det er de penge Baby Hjælps Fonden har modtaget i alt fra TDC.                        Indbetalt til Fondens Giro Bank konto.

Fondens Landsindsamling 4.122.706,61 kr. + moms.

Havde havde TDC selv beholdt og ikke udbetalt til Fonden. 

Skat fandt de 4.122.706,61 kr. + moms. Hos TDC.

Det var jo groft bedrageri fra TDC.

Skat afslørede TDC selv beholdte indsamlede penge  med TDC Indsamlings 900 nr. Indsamlet til nødhjælp,

”Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt 4.122.706,61 kr. Uden moms."

Hvordan kan Preben Hansen være moms fritaget?

4.122.706,61 kr. Det er penge TDC A/S har udbetalt til Skat + moms.

Der er så udskrevet Skat og AM, af disse penge, der end ikke er udbetalt til Fonden, eller Preben Hansen.

Skat 1996, 1997 og 1998 er udskrevet med penge, der aldrig er udbetalt.

Pengene er sendt og udbetalt til Skat. Der har givet sig selv bonus, af pengene.

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.

Derfor vil TDC ikke rette fejl og sende korrekte afregnings bilag, og forfølger Preben Hansen, med falske oplysninger til Skat om, der slet ikke er nogen Fond!