Der er allerede momsfrafald i Fondens 21198684

Brev 25. maj 1999 fra Skat til Kbh. Byrets Fogedafdeling. 
 
Som De kan se i brevet er alt korrekt. Fonden er aldrig lukket. Det kan kun ske i Retten!
Den har kapital ved start kontant 713.983,85 kr. Godkendt af Skat.
Ellers ville Skat jo ikke frafalde moms.
 
Straffelovens Kap. 5. Juridiske personer 
1. Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Korrekt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  & hos Skat fra start, til i dag, med Nem Bank Konto.
2. Lamai Patsuri Ansvarlig leder for Fonden hos Skat. Korrekt!
3. Lamai Patsuri og Preben Hansens protest forf ejl moms er godkendt af Skat.
4. Skat sender selv Fondens protest til frafald i Kbh. Byret.
5. Domsudskrift viser, der blev frafaldet moms af Skat..
6. Moms frafald er nu kun 505.113 kr. 
Der frafaldes af de 549.821 kr. Moms. Der var Fondens oplyste restance for fejl moms.
 
Oplysninger til Kbh. Byret i brevet!
 
Hvor Skat sidst i brevet kreativt skifter alt over til Preben Hansen. Ny juridisk person.
 
"Den 19.marts 1999 protesterede Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen over udlælgget ved personlig henvendelde."
 
Her har Peter Knudsen skiftet til:
Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 
 
Fejl Se. Nr. & Fejl navn for Fonden.
 
Det Se. Nr. 21 97 93 17. Er brugt til moms, skatteudskrivning og AM: 1996, 1997 og 1998. 
Se. Nr. Er Stoppet 1985. Var i Preben Hultgren pressefotograf.
 
De fejl data er brugt i Akterskrivelse for moms. Der er sendt for skat og brugt i Landsskatteretten.
Landsskatteretten afviste akterskrivelsen, og sendte den retur til Peter Knudsen Skat, som ugyldig!
Ja, en ugyldig akterskrivelse for moms, er brugt af Skat! 
 
I akterskrivelsen for moms skrives, der slet ikke er udbetalt moms fra Tele Danmark for indsamlings 900 nr.
Der er af Skat udskrevet moms, Skat ved aldrig er udbetalt fra TDC A/S. Der selv har beholdt momsen 25 %.
Alle Fondens 900 nr. Var godkendte indsamlings 905 & 902 nr. fra Telestyrelsen.
 
Som det ses er det korrekte Se. Nr. / Cvr Nr.:
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
 
Det skifter Skat kreativt efter moms frafald i Kbh. Byret, og udskriver samme moms igen i Preben Hansen,
med bestilte fejl oplysninge og afregninger fra Tele Danmark.
Brevet beviser Skats sagsbehandlere i sagen, alle ved de laver bedrageri. Som beskrevet i Straffelovens Par. 17
 
25. marts 1999 frafaldt regionen moms udlægget, da Skats Palle Jakobsen ved Kbh. Politi B. Samme dag i Kbh. Byret, havde
bestilt  moms beslaglæggelse af 229.730,45 kr. 
 
Der er nu i samme sag, om de samme moms penge i Kbh. Byret, skiftet til:
Cpr. 060345-0493 Preben Hansen
Beslaglæggelse af 229.730,45 kr. 
Dommer oplyses fejl, det er penge sendt til Preben Hansen fra Tele Danmark.
 
Til 25. marts 1999. er alle penge i: 
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Hvor Skat undskylder kravet ikke var forkyndt for Baby Hjælps Fonden.
 
25. marts 1999. er de samme penge skiftet til:
Cpr. 060345-0493 Preben Hansen
 
De samme moms penge beslaglæggelse herefter i Kbh. Byret.
Igen uden forkyndelse til beslaglæggelsen. Der kan ikke oplyses det er:
 Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Samme penge, der bliver frafaldet samme Kbh. Byret 22. juni 1999.
 
Det ses klart og tydeligt, atmoms udlælgget, er skiftet fra Baby Hjælps Fonden til:  
Moms beslaglægelse nu i: 
Cpr. 060345-0493 Preben Hansen.
 
Ved Straffesagens frafald har Kbh. Politi B. Gert Knudsen korrekt frigivet moms beslaglægelser.
 
Gert Knudsen oplyste Skat Kbh. Foged, de kunne hente de beslaglagte penge til betaling for Preben Hansens skat.
 
De samme penge for moms skiftes nu, og bruges til betaling af Preben Hansens rest skat, der er frafaldet i 
Kbh. Byret, hvor skat ikke vil slette skat og AM. 1996, 1997 og 1998. 
 
1998 var Preben Hansen uden arbejde og modtog dagpenge, og er fejl beskattet af Fondens indsamlede penge.
 
Fra 1999 var Preben Hansen udlands dansker, med ophold i Thailand over 6 md. Og dermed skattefritaget fra 1999 til 3 mar. 2005. Ligningslovens Par. 3. Det er der Skats godkendelse af, skatte fritaget 1999 til 3. mar. 2000.
Det er i det tidsrum Skat udskriver fejl Skat for Preben Hansen.
 
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Moms & skattefritaget, med godkendelse af Ligningslovens Par. 8 A. Fra starten af 1996 til 2000.
Med godkendt start kapital 713.982,85 kr. Godkendt af Skat.
Med kapital over 250.000 kr. Er fonde moms og skattefritaget.
Kommer kapital under er der, moms og skat. Fonden lukkes ikke af den grund!
Er kapitalen igen over 250.000 kr er der moms og skattefritagelse igen.
 
Baby Hjælps Fonden har aldrig haft under 250.000 kr. Som Skat fejl har oplyst, som grund for moms, skat og AM, udskrivning.
 
Det skete efter 5. okt. 1999. Hvor Skat, Kbh. Politi B. og Selskabsbeskatningen. "Skærer sagen til." 
Indkaldt af Palle Jakobsen Told- og Skattestyrelsen Strandgade 100 1401 Kbh. K.
 
I brev 13. okt. 1999. Skrives  Baby Hjælps Fonden aktiver ikke overstiger 250.000 kr.
 
Palle Jakobsen har i juni 1999, skrevet brev til Kbh. Politi B. 
Der hos TDC A/s er 4.112.706,61 kr. Uden moms.
Der ikke er udbetalt!
 
Det viser jo, der er over 250.000 kr. I kontanter, der er Fondens penge! Ud over Fondens egene penge.
Fonden er dermed moms og skattefritaget. Skat lyver over for Kbh. Greve & Stevns komuner.
Der med fejl olysninger udskriver skat 1996, 1997 og 1998 i Cpr. Preben Hansen.
 
TDC A/S har ikke udbetalt Fonden, dens tilgodehavende, indsamlede penge til babyer i den 3. verden.
 
Skat hemmelig holder oplysningen om de 4.112.706,61 kr. Samt at TDC A/S selv beholder indsamlingernes 25 % moms.
 
TDC A/S tilbyder Skat penge, hvis de vil rejse skattesag mod Preben Hansen personligt, da han tidligere har fundet fej i md. manglende udbetalinger 448.000 kr. Det tilbud siger Skat, ja tak til, og skifter Fondens data, over i Preben Hansen.
 
I et samarbejde med TDC A/S Kbh. Politi B. og Skat, som det tydeligt ses, skiftes i Landsskatteretten og Straffesagen til Preben Hansen, med fejl oplysning om Fonden er lukket, da der ikke er kapital over 250.000 kr.
 
Mens Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. I Skat stadig er godkendt Almen Fond. til i dag.
 
Det er oplyst i brev fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afleveret til Jens Drejer Skatteministeriet.
 
Der forsat fastholder Fonden er lukket, efter selv af have godkendt Fondens Cvr. Nr. Ligningslovens Par. 8 A.
 
Jens Drejer og Gert Bigum oplyste at Baby Hjælps Fonden, var godkendt af Skat.
Hvorefter de sender oplysning i brev om Skats fejlagtige godkendelse af SOS Baby Hjælps Fonden, hvor Landsskatteretten har brugt Skats og Kbh. Politis fejl fyldte Tiltalerejsninger.
 
Med skif af Se. nr. til: 
Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.
Der fejl er brugt af Skat og i Landsskatteretten.
Som bevis for det er Preben Hansens 900 nr. har TDC A/S sendt afregninger i VIP Telefon, der var 900 nr. 
 
Baby Hjælps Fonden over tog fra VIP Telefon. 
 
Alle ved med brevet til Kbh. Byret, der er medsendt, at de helt bevidst har skiftet:
Den selvstædige juridiske person Baby Hjælps Fonden, til Preben Hansen.
 
Skiftet moms frafald 1.010.056,99 kr. Til det er skat og brugt til Preben Hanses moms penge til fejl skat.
 
Da moms er endeligt frafaldet af Johnny Hansen, skal Skats: 
Momsudlæg 22. feb. 1999 udbetales til Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden
549.821 kr. Og renter fra 22. feb 1999. 
 
Moms beslaglæggelser i Kbh. Byret I Cvr. Preben Hansen.
Frigivet efter stop af Straffesag. Det er Fondens indsamlede penge! 
1.010.056,99 kr. Og renter.
 
Skat mangler stadig at sende oplysning om de 4.112.706,61 kr.
Fondens tilgodehavende hos TDC A/S. Som lovet af Jens Drejer og Gert Bigum.
 
Der er i ikke sendt varsel, hverken fra Skat og Kbh. Byret i over 10 sager, fejl er umuligt, at rette hos Skat.
Det viser denne alvorlige sag, hvor det er penge, til babyer, der er brugt af Skat til bonus for lederne, som de kreativt har givet sig selv, og ikke vil tilbage betale.
 
Er det derfor, alle krav ved Dommers stop af Straffesag, fastholdes og Skat ikke vil rette sig efter Kbh. Byret?
 
Landsskatteretten skal efter sagen stop, modtage oplysninger og rette sagen i LSR.
Skat skal rette skat og AM. 1996, 1997 og 1998. Nul stille alle krav. Det skrives i Loven.