TDC FEJL SE: NR. BRUGT AF SKAT. DATATYVERI FEJL & NAVN

FONDEN ER IKKE LUKKET, ELLER OPHØRT

SOM SAGSBEHANDLER I SAGEN PETER KNUDSEN, LSR. SKATTEANKESTYRELSEN, SKATS FOGED LONE CHRISTIANSEN KBH. DIR. JOHNNY S. HANSEN SKAT ØKONOMISK KRIMINALITET OG BORGERAMBASSADØREN JENS DREJER OG GERT BIGUM.

BRUGER PETER KNUDSENS, FEJL AFGØRELSER. MED BEVIDST DATATYVERI, AF STIFTER PREBEN HANSENS DATA. OG UDSKRIVER FALSK MOMS, SKAT OG AM. AF PENGE, DER ALDRIG ER UDBETALT.

Skat har stjålet 4.112.706,61 kr.    

DATATYVERI. DET FEJL NR. Brugt af Skat, LSR. Skatteankenævnet m.fl. Fonden har kun CVR. 21198686 BABY HJÆLPS FONDEN. ER SKIFTET. ALLE HAR FEJL OPLYST FONDEN IKKE ER GODKENDT. OG LØGET OVER FOR KBH. BYRETS DOMMER, LAVET FEJL AFGØRELSER OM MOMS, SKAT OG AM TIL LSR I FEJL NR. OG NAVN SOS BØRNEHJÆLP S FONDEN. ALLE FASTHOLDER DE FEJL DATA.

Skat afslører TDC selv har beholdt 4.112.706 kr. +moms 25 %

Baby Hjælps Fondens Landsindsamling. TDC tilbyder Skat pengene, mod at Skat starter en Skattesag mod fondens stifter Preben Hansen. Fonden er selvstændig Juridisk Person.

SE SKATS KREATIVE SAGSBEHANDLING

 

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Nem Konto Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093        

TLF + 45 65740900

ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER.

Derfor, Moms- og Skatte fritaget af Skat.I Lig. § 8 A.

Fonden har indsamlet over 7.000.000 kr.+25% moms. Heraf er der, i alt kun udbetalt 1.533.789,59 kr. Fra TDC

 

Skat København, Landsskatteretten, Skat Udland, Skatteankestyrelsen, Pantefoged Sluseholmen, Skats Økonomisk Kriminalitet, Skat Nærum, Kbh Byrets Foged Afd og Skatteministeriet. Har alle fejl oplyst:            

CVR 2119884 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri

 

Alle lyver og har lavet Data Tyveri og skiftet Fondens Data til Preben Hansens gamle Se. Nr. 21979317. Som Pressefotograf . Tidligere navn var Preben Hultgren.

CVR 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Fejl Data brugt i sagen i LSR fejl oplyst fra Skat.

Alle laver Overtrædelse  af Persondataloven, som De er omfattet af. § 69. Er gællende her! § 31. Straffeloven er groft overtrådt, og det kan give op til 8 års fængsel og bøde, for Dem der har medvirket, oplyser ny Politi Advokat til Fonden. Her under er bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Der tildeler og Reg. alle Cvr. Nr.

De oplyser Fonden ikke er Ophørt. Det er da groft at Danmarks befolkning bliver snydt af ansatte, som vi betaler løn til over vores skat. Den her sag har nok kostet skatteborgerne 3 til 4 millioner kr.Men det har givet Dir. Og ansatte i Skat BONUS, at "Afslører" TDC ikke betalte Fonden alle den indsamlede penge 4.112.706 kr. De penger, er så hemmeligt sendt fra TDC direkte til Skat Økonomisk Kriminalitet.

Stifter af Fonden Preben Hansen er efterfølgende blevet beskattet af de 4.112.706 kr.+moms af de penge Skat selv har beholdt. Bølle metoder kalder TV og dagbladene det. Grunden er jo Skats ansatte, har Deres egen BONUS Jagt i Skat, og kreativt selv opfinder skatte fejl, og som her, smadre en Almen Velgørende Fond, og stjæler 4.112.706 kr. Der er indsamlet til babyr i nød.

 

Gert Bigum ville give oplysning om de 4.112.706 kr. Skat har modtaget fra TDC Skats ansatte har selv har beholdt, de penge, og vil ikke betale den BONUS tilbage De har modtaget. Hele 4 gange har Skats afd. rundt om i Danmark lavet nye Afgørelser om samme skat og AM. Det er et helt MLM i Skat. Der var jo slet ikke nogen fejl, se brevet, alle DE omtalte afviser.

*********************************************************

 

Brevet til Dommer i sagen. Der efter modtagelsen frafaldt og stoppede sagen i Kbh. Byret. Skat afviser Afgørelsen.

Skat Kbh. Havde fejl oplyst Dommer, der ikke var nogen godkendt Fond. Brugt Datatyveri og falske afregninger.

Se Sagsbehandler Peter Knudsens brev. Det er ham, der med fejl oplysninger har udskrevet fejl moms og skat.

Skat har stjålet 4.112.706,61 kr. Fonden har indsamlet.

**********************************************************

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage Til Skatteministeren.

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

*********************************************************

E- mail Svar til: sosbabyfonden@gmail.com

Jane Juul Kjær LSR & Skatteankestyrelsen. Har med Datatyveri lavet fejl afgørelser, godkendt alle Skats grove fejl i Afgørelser. Skats Gert Bigum og Peter Knudsen, selv har klaget over. Påtalefrafald i Kbh. Byret. Er afvist.

Baby Hjælps Fondens Data, er med Skats Datatyveri skiftet

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Det nr. Er stoppet 1985. Men er igen brugt fra 1999 af Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Dir. Johnny S. Hansen.

Skats Palle Jakobsen afslørede TDC, ikke havde udbetalt 4.112.706,61 kr. + moms 25 %. Fondens indsamlede penge med TDC 900 Indsamlings nr.

Ja, TDC Erhverv havde selv beholdt Fondens penge. Det var jo strafbart. TDC tilbød i en "Studehandel". At sende Fondens indsamlede penge til Baby Hjælp, inbetalt af Borgere i Danmark til Nødhjælp.

TDC sendte pengene direkte til Skat. Der efter aftalen lavede en momssag mod Fondens Stifter Preben Hansen. De 4.112.706,61 kr. Beholdte Skat selv.

Bevillings Politiet har anmodet Fonden om oplysning.

Skat Økonomisk Kriminalitet og Skat. Kbh. Peter Knudsen og Palle Jakobsen, har udkrevet moms, skat og AM, af de 4.112.706,61 kr. Til Preben Hansen af de penge Skat selv har stjålet, og ikke vil oplyse noget om.

Alle de Skattefejl i fejl Data er blevet godkendt i LSR. Hvor Sagsbehandlerne selv har klaget, over egne fejl Afgørelser og alle fejl er nu godkendt i LSR.

LSR og "NU" Skatteankestyrelsen er under Skat. 

Skats Gert Bigum og Helle Frejlev har startet samme sag, hvor der var Påtalefrafald i Kbh. Byret. Da kravet ikke bestod og Sagsbehandler Peter Knudsen lyver i sine Afgørelser og har lavet groft Data Tyveri af Preben Hansens Data.

LSR er en fælde. De nægter blot genoptagelser af fejl Afgørelser. Så fejl ikke kan rettes og alle Skats fejl godkendes her.

Skat, moms og AM. Indrives med Løndindholdelse 18 %. Så der trækes 54 % Skat. "Personfradraget er taget af Skat, da der er gæld." Til udbetaling 5.000 kr pr. md. 

Skat får jo Bonus for at "Opfinde" Fejl som her. Så der er lavet hele 4 sager om samme penge. Grundet udbetalt Bonus til Dir. Ledere m.fl. Bliver fejl ikke rettet, ingen vil jo tilbage betale deres bonus. STOP DEN BONUS.

Fondens arbejde er Babyer, der har brug for baby mad og mælk, baby tøj. Vi køber billigt på stedet og 100 kr. Giver en købekraft på 500kr. Der er sygdom, hvor fonden er expert, for 1 kr. Kan et baby blive rask igen ved riare. Skat har 4.112.706 kr. Der er mange døde babyer. De andre der hjælper, har jo mest til børn og voksne. 

Fonden udlover dusør, ved tilbage betaling fra Skat, vi håber du kan hjælpe Babyer i Nød. 

 Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093   

************************************************************

Jane Juul Kjær LSR & Skatteankestyrelsen. Har i alle Afgørelser brugt fejl Data, og overtrådt Datapersonloven og lavet bedrageri, ved skift af Data, og godkendt Skats Peter Knudsen og Skat Næstved, selv kan klage deres afgørelser til LSR og Skatteankestyrelsen. Uden Preben Hansen eller Baby Hjælps Fonden er oplyst om klagen.

Læs lige Peter Knudsens svar til Skatteministeren.

Det er Skats Peter Knudsen, der har udskrevet fejl moms og skat. Som han ved er fejl.

****************************************************************

Skats sagsbehandler Helle Frejlev, oplyser der er Pantefoged udlæg af Birte Galle, uden den Lovpligtige Stævning. Pantefoged Lone Christiansen laver udlæg uden at hente pengene. Laver så igen hemmeligt udlæg af de samme penge. Alle fejl godkendes i Skatteankestyrelsen. Samme sag  med Påtalefrafald i Kbh. Byret startes igen.

KLAGE AFVISES UDEN BEGRUNDELSE I brev:

Skatteankestyrelsen.

Cvr-nr. 10 24 28 94

www.skatteankestyrelsen.dk

05. oktober 2016

Preben Hansen

C/O SOS Baby Hjælps Fonden

v/LamaiPatsuri

Prinsessegade 89, lejl 31 

1422 København K

Klage overafgørelse for SOS Baby Hjælps Fonden

Skatteankestyrelsen har modtaget dit brev den 30. september 2016 og din mail af 5. oktober 2016.

Vi skal henvise til de afgørelser, du tidligere har modtaget fra Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Vi har ikke anset dine henvendelser for at indeholde noget nyt og vi foretager os ikke yderligere i den anledning.

Yderligere henvendelser om disse forhold kan ikke forventes besvaret.

Med venlig hilsen

Jane Juul Kjær

www.skatteankestyrelsen.dk

Telefon 33760909

SagsbehandlerJane Juul Kjær

Direkte telefon 33760937803

Vores sagsnr.12-0207866

**********************************************************

ANDMODNING OM SAG GENOPTAGES OG FEJL RETTES.

Peter Knudsen var sagsbehandler og har lavet de falske Afgørelser om Fonden ikke er godkendt, som er brugt i LSR, Skatteankenævnet, Skat Udland, Skat Kbh. Greve og Stevns. Skat for Preben Hansen er udskrevet med er Agterskrivelse fra 12. Okt. 2000. Der blev afvist som ugyldig klage i LSR, og sendt tilbage.

Da Preben Hansen sendte Peter Knudsens brev til Kbh. Byrets Dommer. Var der Påtalefrafald i Straffesagen.

Det er da et klart og tydeligt bevis i brevet til Skatteministeren fra sagens Sagsbehandler.

Skats Peter Knudsen, lyver og har skrevet fejl, Afgørelser Brugt i Landsskatteretten og Kbh. Byret.

Tidligere afgørelse i LSR, er herefter ugyldig. Kbh. Byrets afgørelse tilside sættes afgørelsen i LSR.

Begrundelse for skat! Skat kender end ikke den Lov Skat henviser til. Loven er ophævet 1991.

Manglende godkendelse af Civilretsdirektoratet / nu Civilstyrelsen. Den Lov der bruges til Skat 96 & 97.

**********************************************************************

BEK nr. 874 af 17/12/1991 Gældende

Offentliggørelsesdato: 28-12-1991
Justitsministeriet

Lovgivning forskriften vedrører

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 664 af 20. december 1984 om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v. ophæves den 1. januar 1992.

Justitsministeriet, den 17. december 1991

Hans Engell

******************************************************************

Landsskatteretten har fremsendt 2 breve til Preben Hansen, fra Skats Sagsbehandler Palle Jakobsen. Brevene beviser Skat har fundet 4.112.706,61 kr. Uden moms hos TDC. Der oplyses i brevene, hvor meget der er sendt, og udbetalt til Baby Hjælps Fondens Girokonto. Fra TDC.

Vel vidende at Fonden er godkendt og moms og skattefritaget i Skat. Skriver Palle Jakobsen til: Kriminalpolitiet i København Bedrageriafdelingen.       

att. Carl Erik Jensen Politigården 1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen Cpr. 060345 m.fl

"Nettobeløbet for Nr. Hvor regningerne ikke har været momsbelagt andrager i alt 4.112.706,61 kr."

PENGE DER ALDRIG ER UDBETALT TIL FONDEN. TDC HAR SELV BEHOLDt PENGE, INDSAMLET TIL BABYER.

SKAT OG KBH: POLITI B.HAR HOLDT DET HEMMELIGT, AT TDC SELV BEHOLDTE INDSAMLEDE PENGE OG MOMSEN     25 %. FRA FONDE, FORENINGER OG DANMARKS INDSAMLINGEN. GROFT BEDRAGERI FRA TDC OG SKAT!

"Fonde og Foreninger var jo momsfritaget" I aftaler er alle takster med moms, der er opkrævet over tlf. Regninger hos kunderne, af TDC. Der så kreativt har beholdt pengene. Det afslørede Skats Palle Jakobsen.

Det er millioner af indsamlede penge TDC Erhverv, selv har beholdt fra alle indsamlinger, der bruger TDC Service 900 Indsamlings Nr. Fra 1996 til i dag.

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDENS INDSAMLING.      

Har i alt kun modtaget 1.533.789,50 kr. Fra TDC.

Heraf er moms 383.447,40 kr.Som TDC selv beholdt!

Det er jo groft bedrageri fra TDC, der ikke har udbetalt 4.112.706,61 kr. og momsen 25 % til:                        

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDENS INDSAMLING. 

Momsen 25 %. Fra alle indsamlinger er stjålet af TDC.  

TDC Konsulent Gunnar Petersen tilbyder Ivan Vigh Strand, Skats Lovafdeling udbetaling af Baby Hjælps Fondens tilgodehavende til Skat, hvis Skat vil rejse en Skattesag mod Fondens stifter Preben Hansen.            

Preben Hansen havde klagedt over TDC ikke udbetalte alle de indsamlede penge, og lavede "2 afregnings opgørelser".

1. En til kunden, hvor der manglede penge.                   2. TDC egen,med alle indbetalinger.

Skat sage ja tak, til at modtage Fondens indsamlede penge. Skat havd jo afsløret TDC selv beholdt pengene.       

Tilgodhavende på 4.112.706,61 kr. Der er sendt fra TDC til Skat Økonomisk Kriminalitet. I en "Stude handel".

Det er jo groft bedrageri, hvor Skat medvirker. Der er ikke rejst sag eller indgivet Tiltalerejsning til Kbh. Politi B. Fra Skat.TDC har oplyst Skat har modtaget pengene.

Skats Peter Knudsen lyver og starter sagen med et moms krav, mod Preben Hansen og oplyser Fonden er Ugyldig, og ikke har Cvr. Nr. & Kapital kravet 250.000 kr. Har Fonnde ikke? Skat har lige fundet Fondens penge 4.112.706,61 kr. Hos TDC. Der ikke bliver straffet.

Fonden har i alt kun modtaget 1.533.789,50 kr. Fra TDC.

Skats krav mod Preben Hansen var:                            

Moms 825.512 kr. 25 % Moms, der aldrig er udbetalt.

Skats krav om Skønsmæssig Skat, passer jo ikke med momsen..                      

Skat krav for skat er 2.157.599 kr. Af penge, der aldrig er udbetalt, fra TDC til Fonden. 

Skat fik selv de pengene og nægter oplysninger.          

Bevillings Politi har anmodet Baby Hjælps Fonden oplysning om, hvad det stor penge beløb er brugt til.

TDC vil have et brev fra Kbh Skat, for at give oplysninger. Skat nægter så, at skrive et brev til TDC.

BEMÆRK! Skønsmæssig skat, fejl udskrevet 2000 for år:   1996 Kbh. 1997 Greve, 1998 Stevns. 

Skats krav for skat er 2.157.599 kr. Af penge, der aldrig er udbetalt. Skat har selv pengene 4.112.706 kr.og nægter oplysninger til Politi og Fondens Revisor.

Stjæler Skat Økonomisk Kriminalitet pengene, da det giver Direktør Johnny S. Hansen, m.fl. Bonus, for afsløring om TDC havde beholdt indsamlede penge, til nødhjælp for babyer.

Skats Borgerambasadør Jens Drejer og hans Rådgiver Gert Bigum.Har brugt fejl Data. De samme som LSR:      

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

Gert Bigum har ved møde i Skatteministeriet lovet, Fonden og Statsutoriseret Revisor oplysninger om de 4.112.706 kr. Oplysninger er nu afvist af Gert Bigum.  

Efter Påtalefrafal i Straffesag mod Preben Hansen, nægter Skat, at udbetale de frigivne beslaglæggelser til Fonden, sagen er stoppet med Påtalefrafald.

Det er i Kbh. Byret godkendt af Skat, Anklage Myndigheden og Kbh. Polit. Der nu ikke vil bruge rettens afgørelse. Afviser en retslig afgørelse, De selv har godkendt i Retten. Fonden var godkendt af Skat selv, og havde Cvr. Nr. 21198684 hos Skat. Skat skiftede Cvr. Nr.

Skats Peter Knudsen havde givet Dommer i Kbh. Byret falske oplysninger og nye afregninger i fejl Data, bestilt hos TDC Erhverv og Fahtura Afd. Peter Knudsen oplyste Fonden ikke var gyldig og al moms, skat og AM. Er med fejl Data, så udskrevet til Preben Hansen i hans gamle Se. Nr. Stoppet 1985:                                                    

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Det er klart og tydeligt Data Tyveri fra Skat. Lavet af Peter Knudsen, der har lavet Moms Afgørelser i de fejl Data, der også er brugt i Landsskatteretten, Skatteankestyrelsen, Kbh. Greve og Stevns Kommuner.

Birte Galle Skat Tønder Foged Udland og Kbh. Foged Lone Christiansen Sluseholmen. Fra år 1999 til i dag. Bruges fejl Data. Cvr. 21979317. Der er blokeret af Datatilsynet som ugyldige. Skat vil ikke rette fejl Data.

Samtidig er: CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDENS Data bruges i samme Kbh. Skat. Fonden er Moms og skattefritaget Almen Velgørende Fond godkendt, og i Ligningslov § 8A.

Selv efter skandaler og masser af fejl I Skat. Stopper Skat ikke med at snyde og bedrage borgerne, der betaler Skats ansatte deres løn. Kun sager omtalt i TV og aviser er rettet. 

Der er i Skat "BONUS". For at finde fejl, og dem opfinder Skat "Kreativt" selv? Det må være derfor, Skat starter samme sag flere gange, for at modtage BONUS, flere gange. Som MLM.

Skat Næstved Gert Bigum, har startet samme sag igen, med krav om Skat og AM mod Preben Hansen for 2.157.599 kr. Afviser at bruge Kbh. Byrets Påtalefrafald i sagen. " Kbh. Byret har ikke forstand op skat." Oplyste Gert Bigum, ved klage.

Kbh. Byrets frigivne penge til Fonden 1.010.056,99 kr. modregnede Gert Bigum i den skat, der var bortfaldet i sagen fra Kbh. Byret. Men med nye støre tal, der svarede til de 4.112.706,61 kr. Skat selv har modtaget fra TDC. Til udbetaling til Baby Hjælps Fonden.

De indsamlede 4.112.706 kr. Skat har modtaget fra TDC. Har Skat Økonomisk Kriminalitet Johnny s. Hansen nægtet oplysning om. Skat har selv modtaget pengene. Det har Beny Dam TDC, oplyst i brev til Fonden.

Fonden var godkendt med i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven. De Stamoplysninger Skat har er:                

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Landsskatterette, Skatteankenævnet og Skat Økonomisk Kriminalitet har alle med Data Tyveri skiftet Cvr. Nr. til: Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Det Cvr. Nr. Er stoppet 1985. Og var i Pressefotograf Preben Hultgren. De Data er nu brugt igen af Gert Bigum, Helle Frejlev og Skatteankenævnet.Ugyldigt!

 

 SE NÆSTE SIDE

 Fondens links til info:

 www.skat.dk

www.cvr.dk

 

www.redbarnet.dk

www.rodekors.dk