Erling Andersen. Fejl opkrævet skat

Besked fra Kunde - Afsendt d. 08.05.2015 16:57
Emne: Betalingsforhold - ind og udbetalinger | Udbetaling af for meget indbetalt skat (§ 55 udbetalinger)
Telefon:
E-mail: 2prebenhansen@gmail.com

SKAT 

FEJ OPKRÆVET SKAT.
SKATS KRAV ER FRAFALDET I KBH. BYRET. PÅTALE FRAFALD
Statsadvokaten har set sagen, og oplyser kravet er frafaldet .
Skats Økonomisk Kriminalitet har fastholdt kravet. 

Cpr. 060345 – 0493 Preben Hansen.

Anmodning om alle fejl rettes denne enkle sag. 
Skat skal og kan kun b Data, Skat selv har for:
Cvr. 2119 86 84. Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Brug af Skat fra Fondens start: Godkendelse fra Indkomståret 1996 til i dag.

Kbh. Bevillings Politi har anmodet Fonden om oplysning om de 4.112.706 kr. + Moms.
Skat har modtaget fra TDC. Det er et meget stort beløb, Politiet vil have oplysnig om.
Bevillings Politiet har med Fondens Årsregenskab modtaget Skat breve med oplysning om de ikke udbetalte penge. Venligst Aktindsigt. Skat har jo selv pengene, oplyser TDC.

Data er skiftet år 2000 til Preben Hansen, af Skats "Kreative" Sagsbehandlere, da Skat afslører TDC selv beholder indsamlede penge, der er indsamlet med TDC 900 Indsamlings Nr. TDC Tilbyder Skat, at sende de penge 4.112.706 kr. Til Skat, hvis Skat vil starte en Skattesag mod Preben Hansen. Skat startede en moms sag i Cvr. 21198684 Fondens Data.
Momskravet var fejl da Fonden var moms og skatte fritaget i Skat. Skat frafalder moms kravet. Så alle, der har haft denne sag har set Cvr. 21198684 er skiftet til: 
Se / Cvr. Nr. 21979317 og igen til Cpr. 060345-0493. 
Fejl og ulovligt brugt af Skat med helt bevidst data tyveri! Det er de fejl, der skal rettes!

Der er fra TDC kun udbetalt i alt 1.553.789,59 kr. Til Fondens Bank og Nem konto.
Det kan aldrig give moms for ca. 1.000.000 kr. Skat for over 2.000.000 kr. Skats krav!

4.112.706 kr. + moms er aldrig udbetat. TDC har send de penge til Skat! Der selv har de penge, Skat har udskrevet moms, skat og AM for. 
Det er jo ulovligt og tyveri at beholde penge indsamlet til nødhjælp!

Det er penge 4.112.706,99 kr. + moms og renter. Skat har modtaget fra TDC!
Der er indbetalt af Danmarks befolkning til nødhjælp for: SOS Baby Hjælps Fonden.
Det er sket med TDC Indsamlings 900 Nr. De penge er skatte frifritaget øre mærket til nødhjælp og kan ikke bruges af Skats kreative Direktører og Sagsbehandlere til BONUS.

"Dir. Erling Andersen og Johnny Hansen Økonomisk Kriminalitet har haft denne sag!"
De er stoppet i Skat, da der i deres afd. Var lavet mange fejl, som i min sag Lig. § 33.

Cvr. 2119 86 84. Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Skats egnen Se oplysninger.
Er brugt i brev og opgørelser til Fonden. Samtidig med fejl data er brugt af de "Kreative", Sagsbehandlere Gert Bigum og Helle Frejlev for Borgerambassadør Jens Drejer, der er stoppet. Men hans sagsbehandler Gert Bigum, fastholder fejl og afgifter for 5.000.000 kr. Der aldrig er udbetalt. Venligst Aktindsigt i udbetalte Bonus af Fondens penge.

Cvr. 21198684 modtaget fra Skat Sluseholmen Pantefoged. Der lavede Fogedforretning hos Kbh. Politi af pengeover 1.000.000 kr. Der fra Kbh. Byret var frigivet til Fonden, efter stop af Straffesag mod Cpr. 060345-0493 Preben Hansen. Der mangler renter fra 1999.

Foged lavede Udskrift Blad. Men hentede slet ikke pengene hos Politiet.
Der var heller ikke sendt Stævning. Alt er ugyldigt og nul stillet. 
De penge, der er modregnet Preben Hansens skatte krav skal ind på Fondens Nem Konto:
Cvr. 2119 86 84. Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Danske Bank. Med renter.

Det er over 1.000.000 kr. Skat har taget fra Fonden. Det var frigivet moms krav, der allerede er frafaldet i Kbh. Byret. Det er nu skiftet til Skatte krav og modregnet Preben Hansens Skat for 1996, 1997 & 1998. 
Udlands Dansker § 33. kravet var fejl. Skat afviser Kbh. Byret og Dommer, efter godkendelse i Retten af at sagen stoppes med PÅTALE FRAFALD!
Hvorefter Inddrivelsen Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev starter samme sag igen.
Det sker med Løn indholdelse 58 %. Gældssanering uden al gæld er medregnet. Personfradraget er 0.00 kr. Helt fjernet. Skats egen Landsskatteret "Bestilles" til afgørelse i Fejl data igen. Denne gang i Cpr. Nr. med bilag i fejl Se. Nr.

Som boende i Sverige er der efter afgørelse i EU Retten, ikke sundheds bidrag.
Det skal tilbage betales for de sidste 10 år. Jeg har boet i udlandet.
Det ser ud til Skat, heller ikke vil rette sig efter EU Domstolen. det bliver dyrt!

Sidste oplysning i Skat er, Skatteministeren er ansvarlig for alle skats sagsbehandler fejl.

Foged har lavet ny "Hemmelig" Fogedforretning. Igen uden Stævning og udskrift. Ugyldigt!

Skats krav bestod ikke. Skat havde startet Straffesagen i Kbh. Byret og oplyst fejl, at der ikke var godkendt nogen:
Cvr. 2119 86 84. Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Med i Ligningslov § 8 A.
Med sit navn i Loven. Forinden var der momsfrafald i Skat Kbh. & Kbh. Byret Foged.
Skat afviste udbetale momsfrafald og Kbh. Byrets afgørelse! Det ved Skat og lyver.

Skat starter bare samme sag igen om samme moms i en ny Straffesag nu mod 
Cpr. 060345-0493 Preben Hansen". 
Vel vidende. der er en godkendt Fond med Cvr. 21198684 i § 8 A.

Der er helt bevidst skiftet til mine Preben Hansens data, for at modtage "BONUS"!

Venligst Aktindsigt og udbetaling med renter af de 4.112.706,99 kr. + Moms.
Penge TDC har sendt direkte til Skat, da Skat afslørede TDC selv havde beholdt 
Baby Hjælps Fondens indsamlede penge til nødhjælp.
Det var jo bedrageri fra TDC! Der med 900 Indsamlings telefon nr. Har snydt alle indsamlinger! Den afsløring har Skat holdt hemmelig, og selv beholdt pengene!
Danmarks Indsamlingen modtager over 100.000.000 kr. De sidste mange år, og er snydt?

I stedet for at sende de indsamlede penge til Fonden, der er rette ejer af pengene.
Skiftede skat Data og udskrev moms, skat og AM af de penge 4.112.706,99 kr. + moms.
Som Skat ikke havde udbetalt. 
Ja, Skat har udskrevet penge af penge Skat selv har, og som aldrig er udbetalt til hverken Baby Hjælps Fonden eller Preben Hansen, der er beskattet af dette store beløb, med fejl oplysninger fra Skat

Det er sket med Data Tyveri af fejl brugte Data. Skat ved er fejl data:
Se / Cvr. Nr. 21979317 Pressefotograf Preben Hultgren.
Det er skiftet til:
Se / Cvr. Nr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Landsskatteretten.
Afgørelsen her er ugyldig. Krav der ikke består. Fejl Data brugt. Fejl tal momsopgørelse!

Preben Hansen er Udlands Dansker og Skatte fritaget.
Der er brugt Sagsbehandler Peter Knudsens "Agterskrivelse for moms udskrevet 
12. okt. 2000." Til: Se 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen
Pattaya 2. Rd. 216. 43 Suite17, Banglamone Thailand."

Skats krav i sagen er Skat for år 1996, 1997 og 1998. Der først er udskrevet år 2000.
Med en UGYLDIG "Agterskrivelse for moms."
Preben Hansen var Udlands Dansker i Thailand, hvor til, al Skat er udskrevet.
Der er i Kbh. Skat Afgørelse om Preben Hansen var omfattet af Ligningsloven § 33.
Der er derfor ikke nogen Årsopgørelser dannet fra 1999 til 2005.
Der er der for heller ikke noget krav om skat efter Ligningslov 33.
Som det i Statsministerens Skattesag viste, at Skat ikke havde brugt Ligningslov § 33.

1. ALLE SKATS KRAV ER MED § 33 FEJL!
2. PENGENE DER ER UDSKREVET SKAT FOR, ER ALDRIG UDBETALT!
3. DER ER LAVET DATA TYVERI OG BRUGT FEJL DATA FOR MOMS, SKAT & AM.
4. Cvr. 2119 86 84. Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Er selvstændig juridisk.
Bestyrelsen hæfter ikke for nogen krav. Fondloven.
5. SKAT NÆRUM & BORNHOLM. DER HAR ALMEN VELGØRENDE FONDE § 8. OK
6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser Cvr. 21 19 86 84. Ikke er lukket!
7. "Agterskrivelse" For fejl moms er aldrig sendt til mig. Derfor ugyldig! Partshøring.
8. Der kan kun bruges en Afgørelse. Der er aldrig lavet en Afgørelse. Derfor Ugyldig!

"Agterskrivelsen for moms med fejl oplysning om der ikke er nogen godkendt:
Se 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Fejl Se og navn for Fonden brugt!
Overtrædelse af Persondataloven. Ugyldigt og Datatyveri af Skat! Data er blokeret.
Folketingets Ombudsmand har anmodet Skat om at rette fejl data. Han er afvist af Skat!
Datatilsynet har efter klagesag anmodet Skat og TDC rette fejl brugte Data. Skat afviser!

NB. Jeg stoppede i Fonden 1998 og var på Dagpenge fra Ledernes A kasse.
Herefter på Orlov til Børnepasning 1998 og 1999. 
Da der er Skat over 1.120.000 kr. For 1998 mens jeg modtager dagpenge og Orlov i Thailand, er der beviseligt lavet fejl.

Venlig hilsen
Preben Hansen
2prebenhansen@gmail.com

www.skat.dk


Til BT siger Erling Andersen:
“Hvis min person er kommet til at stå i vejen for udviklingen af Skat, en udvikling jeg i øvrigt bakker fuldstændig op om, så har jeg da forståelse for, at Jesper Rønnow Simonsen har truffet den beslutning.”

Et spørgsmål om tillid
Og Erling Andersen har her fat i noget, for Jesper Rønnow Simonsen sagde nemlig i en pressemeddelelse, at Erling Andersens person stod i vejen for, at tilliden til SKAT kunne genopbygges, og fortsatte:

“Den rejste kritik er ikke forenelig med den vigtige opgave, ledelsen i SKAT har med at genopbygge tillid til organisationen og dens generelle omdømme.”

Fyringen begrundes endvidere med, at Skattesagskommissionen har kritiseret Erling Andersens andel i urigtige oplysninger til Ombudsmanden samt videregivelse af rygter om Stephen Kinnocks seksualitet.

En anden mulig begrundelse er ikke nævnt: Beskynldningerne om, at han som tidligere aktiv socialdemokrat besluttede at dreje reglerne til gunst for netop den socialdemokratiske partileder og hendes mand, Stephen Kinnock, i form af en ”lex Thorning/Kinnock”.

Tæt på justitsmord
Derefter undlod han omhyggeligt at informere omverdenen om den nye praksis.

Af uransagelige grunde modsatte han sig i netop dette tilfælde, at der blev udsendt et såkaldt ”styresignal” til SKATs andre afdelinger. (Tilsyneladende var det meningen, at det ikke skulle have konsekvenser for andre).

Dette hemmelighedskræmmeri var tæt på at indbringe et uskyldigt ægtepar næsten 2 års fængsel og en millionbøde.

De blev kun reddet af, at statsministerparret af helt andre – og i sammenhængen ”tilfældige” – grunde valgte at offentliggøre deres skatteafgørelse. Det var millimeter fra et justitsmord!
Alle har jo for længst gennemskuet, at det udelukkende var Venstre-politikere, som regeringen med den daværende skatteminister, Thor Möger Pedersen, og den daværende justitsminister, Morten Bødskov, havde på sigtekornet.

Men rekylvirkningen udeblev ikke!

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.