Billedresultat for hd happy babyer 3d

 

ANSØGNING OM KÆRETILLADELSE. TIL ØSTRE LANDSRET.
 
Sags. Nr.FS. M4 -10528 / 2017                                                                               
 
Kæret 24. juli 2017. Kæreafgiften er indbetalt til Fogedretten.
 
SKAT RIM KBH. SKAT MOD PREBEN HANSEN OG BABY HJÆLPS FONDEN.
Skat Restanceinddrivelsesmyndigheden!
 
Prøvelse af udlæg Preben Hansen.
 
Skyldnerne Preben Hansen og Baby Hjælps Fonden har kæret Fogedrettens afgørelse 28 juni 2017.
 
1.Ansøger:
 
Preben Hansen. CPR. 060345.
Baby Hjælps Fonden CVR. 21198684 
Prinsessegade 89 Lej. 31
1422 København K
 
Post venligst:
 
2. MØDER.
 
Preben Hansen c/o Baby Hjælps Fonden CVR. 21198684
 
 
 
3. Afgørelsen jeg ønsker skal kæres fra Københavns Byret Foged.
 
Vil blive send særskilt.
 
4. Begrundelse. 
 
 
DER ER EFTER PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET FRIGIVET PENGE, DER VAR FEJL BESLAGLAGT I:
 
CPR. 060345 PREBEN HANSEN. DE PENGE ER DER AF SKAT STARTET EN HELT NY SAG. 
 
Fejl og falske afgifter, der ikke består og er frafaldet. Fonden er ejer af de penge. Der er indsamlet hos den Danske befolkning til nødhjælp for babyer. Pengene er øremærket til nødhjælp, og kan ikke bruges af Skat m.m.
 
STRAFFESAGEN BLEV STOPPET I Kbh. Byret. DA KRAVET IKKE BESTOD. SKAT AFVISER BYRETTEN!
 
FORINDEN PÅTALEFRAFALD ER DER FORETAGET UDLÆG 26 / 5 / 2009.  2.157.599 KR. Uden forkyndelse. 
 
16 / 11 / 2010 ER DER IGEN UDLANDS UDLÆG I KBH:  2.082.152 KR. Uden forkyndelse.
 
Det er fondens indsamlede penge der skal ind på Fondens Nem Konto i Skat. Danske Bank:
 
CVR. 21198684 Baby Hjælps Fondens v/ Lamai Patsuri  
 
ER GODKENDT ALMEN VELGØRENDE FOND!
 
Bevis. CVR. 21198684 Er fra start af Fonden, brugt i Skat for Fonden, det eneste CVR. Nr. Fra start til i dag.
 
Sagen  er ikke i: CVR. Nr. 21198684. 
Den er i: CPR. 060345-0493 Preben Hansen
 
Skat har skiftet med DATATYVERI af Preben Hansens data, og oplyst Fonden var uregistreret virksomhed og ikke stiftet m.m. Uden CVR. NR. De fejl oplysninger er brugt i Fogedretten. LSR og Kbh. Byret. Samme sag og penge i hele 7 sager.
 
Skat har fejl med Datatyveri skiftet til:
SE / CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen
Det Nr. var i Pressefotograf Preben Hultgren og er stoppet 1985. Ugyldigt!
 
Det skete efter TDC og oplyste om "Børnehjælpsfonden":
 
Da der ikke er noget Se. Nr, Kan vi ikke udbetale pengen til:
 
Se. Nr. 21979317 Børnehjælpsfonden v/ Preben Hansen.
 
Skat har så kreativt henvist til oplysninger om de fejl data fra TDC. Der er brugt i sagerne.
Børnehjælps Fonden er en helt anden Fond! Hele 6 sager er i fejl Data.
 
Med de fejl oplysninger, blev Skat udskrevet med en Agterskrivelse for moms. Der ikke var sendt til høring. Forvaltningsloven § 19. Kun en afgørelse kan bruges. 
 
LSR. Afviste Agterskrivelsen som ugyldig.
 
Skat klagede så selv, uden at oplyse om der var en ny momssag
Datapersonloven § 69. og Datatyveri brugt CVR. 21979317.
 
Preben Hansen er sat i moms, Skat og AM. Af hele Fondens Landsindsamling med falske oplysninger og Data Tyveri. Med skift af Fondens korrekte data, der er brugt i Skat, samtidig med de falske er brugt i moms, skat og AM.
 
Straffesag mod Preben Hansen. Af "Kreative" Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen fra Skat København og Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen. Den Afd. I Skat er nu lukket!
 
Skat har krævet moms, Skat og AM. Personligt fra Preben Hansen. Af penge der aldrig er udbetalt. 
 
Skat afslørede TDC selv havde beholdt en del af de indsamlede penge hele 4.112.706 kr. + momsen 25 %.
 
Bevillingspolitiet har anmodet om at få oplysninger om det store beløb Skat har modtaget fra TDC. Uden stævning og forkyndelse. Det er Indsamlede penge til nødhjælp for babyer. 
 
Her er alle de fejl Data. Skat med Datatyveri har stjålet og brugt i moms, skat, AM og Straffesag mod Preben Hansen.
 
CVR. 21979317 Børnehjælpsfonden v/ Preben Hansen
CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden V/ Preben Hansen
CPR. 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen
CPR. 060345 Preben Hansen. Uden Fond,
 
Fonden er godkendt: Almen Velgørende Fond og yderligere godkendt i Folketinget til Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven: SOS Baby Hjælps Fonden. Med de godkendelser er Fonden fritaget for moms og skat. Efter Ligningsloven.
Det er der Skats afgørelse om fra start af Fonden 1996. Moms og Skatte fritaget Almen Velgørend Fond i Ligningslov §8 A. 
 
Fonden har til Landsindsamlingen, som alle andre Fonde brugt: TDC Service 900 Nr. til Telefon Indsamling.
Der fra Service 900 Nævnet , Telestyrelsens bestemmelser kræver godkendelse, som Almen Velgørende Fond og optagelse i Ligningsloven § 8A. Med Fondens navn skrevet i Loven. Først, når det er afleveret og godkendt i Service 900 Nævnet. sendes der brev til TDC. Om de kan åbne Indsamlings Tefon nr. til forhøjet takst 50 kr.
 
INGEN PRIVATE KAN FÅ ÅBNET DE INDSAMLINGS NR. DET ER KUN ALMEN VELGØRENDE FONDE § 8 A.
 
Så når Skat udskriver moms, skat og AM i år 2000 og 2001. Med tilbage virkende kraft. Med fejl afgifter fra indkomst år 1996, 1997 og 1998. Skønsmæsig skat for Preben Hansen. Af alle de penge, der slet ikke er udbetalt, så er der jo lavet grove ulovlige fejl fra Skat! Formue berigelse.
 
Det skal oplyses at Preben Hansen var SATTEFRITAGET i alle de år, der er udskrevet afgifter Skat og AM. Var Preben Hansen Udlands Dansker og arbejdede i Thailand og nabolandene.
 
Skats egen Afgørelse Preben Hansen er SKATTEFRITAGEt efter § 2. Udlandsdansker. Der er derfor slet ikke lavet nogen Årsopgørelser for de år skat i denne sag har krævet skat m.m
.
I København Fogedret fik Preben Hansen ikke lov til at udtale sig, og fik heller ikke lov til at gennemgå de medbragte bilag, der beviste Baby Hjælps Fonden var godkendt, og han var skattefritaget, og på alle Årsopgørelser og moms afgørelse er der skrevet Preben Hansens Adresse i Thailand.
 
Samt Skats egen Afgørelse om Skatte fritagelse! For alle de år, der er fejl krav om Skat!
 
Baby Hjælps Fondens Ledelse opdager TDC ikke udbetaler alle de penger, der er indsamlet over TDC Indsamlings Telefoner, Fonden klager derfor til Teleklagenævnet over.der mangler 540.000 kr. I udbetaling, i den md. udbetaling.
 
TDC Konsulent Gunnar Petersen for indsamlings Nr. Kan ikke oplyse hvordan pengene er forsvundet.
 
Det blev der en klagesag om og Kbh. Politi B og Skat Købehavn fik sagen. 
 
Skat finder så hos TDC hele 4.112.706 kr. Uden momsen 25 %.
Der ikke er udbetalt til CVR. 211986 84 Baby Hjælps Fonden.
 
Det var jo en alvorlig sag.
 
Fonden får ikke oplysninger om at Skat har fundert 4.112.706 kr. Der ikke er udbetalt til Fondens hjælpe arbejde for babyer.
 
Det er jo en alvorlig sag for TDC, at de bliver afsløret i at selv beholde indsamlede penge til Nødhjælp, og at TDC også selv har beholdt momsen fra indsamlingen med 25 %. Ud over de afgifter der er fratrukket.
 
Der er de samme penge Skat har modtaget og så udskrevet moms, skat og AM. Så skat kunne beholde de penge. 
 
Nu er det kommet på internettet og i pressen at Skat stjæler indsamlede penge, fra de Fonden.
 
CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden tilgodhavende hos TDC. Bliver i brev tilbudt Skats "KREATIVE" Sagsbehandlere mod at rejse en Skattesag mod Preben Hansen.
 
Det tilbud siger Skat ja tak til og starter en Momssag, da Preben Hansen jo ikke er moms fritaget som Fonden.
 
Kbh. Skat Foged foretager MOMS UDLÆG i:
 
CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Bemærk i Fondens korrekte Data!
 
SÅ ALLE VED ALLEREDE FRA DEN AFSLUTTEDE SAG! MOMSFRAFALD i FONDENS KORREKTE DATA ER:
CVR 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri
 
Lamai Patsuri og Preben Hansen protesterer over udlæget, der bliver sendt til frafald i Kbh. Byret Foged Afd.
Og FRAFALDET I CVR. 21198694 Baby Hjælps Fonden. 
KRAVET BESTOD IKKE FONDEN VAR GODKENDT I SKAT MED CVR, Nr.MOMS OG SKATTEFRITAGET.
 
Det var jo en slem fejl for Skats "Kreative" Sagsbehandlere inden Momsfrafaldet i Kbh. Byret Foged Afd.
Blev der i Kbh. Byret Afd. Grunlovsforhør Afd. Foretage Moms beslaglægelse af de penge fra TDC Skat havde modtaget.
 
Beslaglægelsen sker med SKIFT til CPR. 060345 Preben Hansen. Klart og tydeligt Datatyveri, af de samme der havde lavet det tidligere momsudlæg. Der herefte blev FRAFALDET I KBH. BYRET FOGED AFD.
 
Skat starter med den nye beslaglægelse en ny Straffesag mod Preben Hansen. Med krav om skat og AM, for de penge der ikke er udbetalt. Som Skat selv har modtaget fra Baby Hjælps Fondens tilgodehavende i TDC.
 
Skats krav er på 100 % ekstra som bøde, og 6 års fængsel for ikke at have betalt Skat og AM. Af de penge Skat selv hemmeligt havde modtaget fra TDC. Og ikke oplyst om til den rette ejer af pengene, Baby Hjælps Fonden.
 
Fonden havde Nem Konto i Skat Danske  Hvorefter Skat anmodede om de bilag og Fondens afregninger, de selv havde taget ved ransagelsen.
 
Der blev i Straffesagen i Kbh. Byret 7. Afd, Mod Preben Hansen foretaget 21 beslaglægelser og konfikert de penge Skat fandt hos TDC, som ikke var udbetalt til Fonden. Efter Skat fandt 4.112.706 kr. Hos TDC. Oplyste Skat Fonden ved start ikke havd Fonds kapital over 250.000 kr. "Så Fonden var ikke godkendt da der ikke var over 250.000 kr. Ved start!" Der for er der foretage så mange sager med beslaglægselse.
Alle beslaglæggelser i Kbh. Byret er også her uden den lovpligtige Stævning, uden nogen udskrift, alt er holdt hemmeligt.
 
Efter hele 10 års Straffesag var der Påtalefrafald i sagen. Sagsbehandleren Peter Knudse Kbh. Skat. Der havde udskrevet al fejl Moms og Skat med tyveri af Preben Hansens Data Cvr. Nr. og CPR. 060345, Fejl oplysning om Fonden var uregistreret virksomhed uden CVR. Nr. Ikke godkendi Civilstyrelse og Skat. Det var et privat firma ejet af Preben Hansen.
 
Sagsbehandler Peter Knudsen skrev, som svar på Fondens klage til Skatteministeren:
 
"Baby Hjælps Fonden var en selvstændig juridisk person. Almen Velgørende Fond med i Ligningslov § 8 A."
 
Fonden sendte de oplysninger til Kbh. Byrets Dommer  7 Afd. Der indkaldte Skat, Kbh. Polit B. og min Advokat.
Med de oplysninger blev der Påtalefrafald i Straffesagen. SAGEN SLUT!
 
Igen forinden der er Påtalefrafald, ringer Kbh. Politi B. Gert Knudsen til Skat Foged Afd. Og oplyser der vil blive frigivet penge fra beslaglægelserne i sagen til Fonden. Fonden vil så få rådighed over de penge!
 
Skats Foged Udland i Tønder Birte Galle bestiller så "UDLANDS UDLÆG". Da Preben Hansen bor i Sverige.
 
Igen bliver der foretaget udlæg uden stævning og nogen oplysninger, så det er fejl.
Det er UDLANDSUDLÆG sendt til Foged Lone Christiansen i Københavns Foged Sluseholmen.
Der henter pengene hos Kbh. Politi B.
Det sker i CPR. 060345-XXXX.
 
Der sker igen UDLÆG! Igen ULOVLIGT uden stævning og alt er holdt hemmeligt. Selv om der er klaget ved Preben Hansens breve og personlige fremmøde i Skats Foged afd. Kbh.
 
I Skats Foged afd. Kbh. Er afleveres brevet, der viser Fonden er godkendt og har:                CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.
 
Preben Hansen modtager ved mødet fra Foged afd. Kbh. Udskrift af:                            Fondens Stam oplysninger i Skat / Register Bevis:
CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri 
 
DER ER SÅLEDES FORETAGET 2 UDLÆGS FORRETNINGER I DE PENGE DER ER FRIGIVET EFTER PÅTALEFRAFALD I STRAFFESAGEN DER ER ENDELIG AFSLUTTET. OPLYST AF DOMMER I SAGEN Kbh. Byret 7. afd.
 
PREBEN HANSEN HAR VED PERSONLIGT MØDE MED ANKLAGER HOS STADSADVOKATEN, FÅET OPLYST AT SAGEN ER ENDELIG SLUT MED PÅTALEFRAFALD.                                     SAGEN ER HELLER IKKE ANKET AF SKAT!
SKAT HAR LAVET EN STRAF BAR HANDLING!    VED START AF SAMME SAG IGEN!
 
Som De kan se, er det den samme sag, om de samme beslaglagte penge i hele 21 MOMS SAGER i Kbh. Byret.
 
MOMSBESLAGLÆGELSER DER NU I FEJL "UDLANDS UDLÆG" ER SKIFTET TIL SKAT OG AM KRAV HOS PREBEN HANSEN AF PENGE HAN ELLER FONDEN, ALDRIG HAR MODTAGET.
 
DER ER FRIGIVET PENGE I SAMME KBH. BYRET I EN STRAFFESAG. HVOR SKAT IDEN SAGEN ER SLUT. KAN BESLAGLÆGGER PENGENE HOS KBH. POLIti B. DER OPBEVAREDE PENGENE.
DET ER DA EN ALVORLIG FEJL; AT POLITIET UDBETALER PENGE. DER ER PÅ EN SPÆRET KONTO! OG SKAT GØR KRAV PÅ DE PENGE DER ER FONDENS!
Skats Udlands Foged Birte Galle skriver til Kammer advokaten, der ikke er sendt Stævning til Preben Hansen, da han har rådighed over pengene ved op kommende Påtalefrafald i Kbh. Byret.
 
SÅ IGEN STARTER SKAT SAMME SAG OM SAMME PENGE I EN "NY" SAG.
 
Det sker med de 2 ulovlige udlæg for fejl afgifter i Preben Hansens Data, med Data tyveri. Kbh. Fogedret ved Dommerfuldmægtig Morten Lange. Der tilsyneladende kan "Bestilles". Til at afvise de gældende Love han modtaget i Retsmødet, som Folketinget har godkendt med Fondens navn i Ligningslov § 8 A.
Preben Hansen NETS ID Nr.Som  Leder af: Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.
SE Stamoplysninger fra Skat RIM. Modparten!
Skats Foged København Sluseholmen:
Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Prinsessegade 89 1422 Kbh. K.
 
Dommerfuldmægtig Morten Lange bruger med Datatyveri: Cpr. 060345 Preben Hansen
Data, som Skat RIM har brugt i de 2 fejl udlæg med fejl nye afgifter. Der slet ikke består.
 
Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri