Momsfrafald i Kbh. Byret bestilt af Skat selv. Faktiske plysninger om sagen.

 

Oplysninger fra Tele Danmark / TDC A/S i de brugte opgørelser var fejl og Se. Nr. 21 97 93 17 var forkert. Derfor blev der bestilt momsfrafald af Skat I Kbh. Byret.

Sagen var i

CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Hvorefter Skat starter samme sag om samme penge i Se. Nr. 21 97 93 17 i LSR. Det ved LSR.

 

LSR. Overtræder Datapersonloven, Forældelsesloven, Ligningsloven § 8A m.fl.

Skønsmæssig skat for 1996, udskrevet år 2000, med en Agterskrivelse 12. okt. 2000 for moms, der er frafaldet af Skat selv forinden og ENDELIGT  i Kbh. Byret.

 

Afgørelse 6. dec. 2000 der er henvist til i LSR. Er der brugt AGTERSKRIVELSE 5. MAJ. 2000, DER VAR BRUGT I AFGØRELSEN 14. JULI 2000. Skats Peter Knudsen tilbagekaldte fra LSR.

 

Fejl afgørelse om Skønsmæssig skat 1.042.042 kr. 1996.

1.533.789,59 kr. Er udbetalt 1995 til 1999 i alt fra TDC A/S!

LSR. henviser selv til brev 3. juni 1999 fra Skat Palle Jakobsen.

Opgørelser over samtlige udbetalinger fra Tele Danmark 1.533.789,59 kr. Moms 383.447,40 kr. Det kan selvklart og umuligt give skat på 1.040.040 kr. for 1996.

 

Der er kun udbetalt i alt 1.553.789,59 kr. fra 1995 til 1999 fra Tele Danmark til:

CVR. 21 19 86 84 SOS Baby Hjælps Fonden v / Lamai Patsuri.

 

De 4.112.706,62 kr.  UDEN MOMS ER ALDRIG UDBETALT.

SKATS PALLE JAKOBSEN OPDAGER TELE DANMARK, IKKE HAR UDBETALT DISSE PENGE. MEN, DER UDSKRIVES MOMS & SKAT AF BELØB SKAT VED IKKE ER UDBETALT.

 

DETTE BREV 3. JUNI 1999 ER VEDLAGT OPGØRELSER, DER VISER UDBETALING MED MOMS.

BREVET VAR HOLDT HEMMELIGT AF SKAT. LSR. SENDTE BREVET I AKTINDSIGT.

DET ER DE KORREKTE OPLYSNINGER FRA TDC A/S. FAKTURA AFD. TIL SKAT.

DE ER HEREFTER ER UDSKIFTET MED NYE , SENDT FRA TDC ERHVERV A/S.

GUNNAR PETERSEN. EFTER BESTILLING FRA PALLE JAKOBSEN.

De 4.112.706,62 kr.  UDEN MOMS ER ALDRIG UDBETALT.

 

Tydelige beviser for Baby Hjælps Fonden er selvstændig JURIDISK PERSON.

 

Ingen kan eje en Fond. Ingen private kan godkendes til Ligningslovens § 8 A, og opnå godkendelse i Service 900-Nævnet til 50 kr. Indsamlings nr.

Sagen er FORÆLDET! Forældelsesloven er 5 år. Fra Jan. 2008 3 år.

Persondataloven er overtrådt. Fonden har VCR 21 19 86 84.

I LSR. er Agterskrivelse & Afgørelse i Se. Nr. 21 97 93 17 Stoppet 1985.

Var i enkeltmands firma: Pressefotograf Preben Hultgren.

Skats "Kreative" Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen har tidligere brugt KORREKT Se. Nr. 21 19 86 84. Men skiftet til  fejlSe. Nr. 21 97 93 17, og så igen skiftet og brugt CPR. 060345-0493.

Det er grov overtrædelse af Persondataloven, som LSR er omfattet af, og har afvist at rette fejl § 31. & § 35. Der henvises til Persondataloven § 69.

 

 

KENDELSE J. Nr. 2- 2-1959 - 0099.  CPR. 060345 – 0493 Preben Hansen. 

 

Korrekt Juridisk Person i sagen: Fonden. Selvstændig juridisk person.

J. Nr. CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Fondens korrekte Nr. Der er brugt i alle år, af Skat til i dag, & CVR.

Preben Hansen var ansat i Fonden, den er ikke opløst. Fondsloven.

 

Se. Nr. 21 97 93 17. Se. Nr. Stoppet 1985. Fejl brugt af T&S Reg. Kbh.

 

TAK FOR GENOPTAGELSE, SÅ FEJL KAN RETTES FOR:

060345 – 0493 PREBEN HANSEN.

1.042.042 kr. SKØNSMÆSIG SKAT 1996.

 

FEJL FRA SAGSBEHANDLER:

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage

brev 26. Okt. 2000. Klart bevis for Skat har oplyst Skat Kbh. & LSR. ukorrekt.

Peter Knudsen skriver:__________________________________     

"AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt rets subjekt.

 Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

 

I hele det tidsrum, der er moms & skat, i Preben Hansen, er Fonden godkendt,

moms & skattefritaget. Selvstændig Juridisk Person. Straffelovens § 5.

Det er da ulovligt, at sende retten falske oplysninger.

Ja, en overtrædelse af Straffeloven.

Peter Knudsen henviser til Ligningslovens § 8 A, hvor Fonden navn er med:

SOS Baby Hjælps Fonden. En Lov, der er vedtaget Agterskrivelse 12. okt. 2000. af Folketinget.

Sagens sagsbehandler, der i Agterskrivelse 12. okt. 2000. Har skrevet, der ikke er godkendt nogen Fond! 14 dage senere skriver har 26. okt. 2000. Det modsatte.

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18 § 8 A med Fondens navn. Juridisk OK.

__________________________________________________________________________

 

DER ER ALLEREDE AFGØRELSE I KBH. BYRET:

22-6-99 Er momsudlæg 505.113 kr. i Fonden frafaldet i Kbh. Byret af T&S Reg Kbh.

Fonden og Preben Hansen protesterede, over fejl Se. Nr. 21 97 93 17, og fejl oplysning fra Tele Danmark!

T&S Reg. Kbh. havde alle Baby Hjælps Fondens Data.

Skat ved dermed, de har skiftet til fejl Se. Nr. 21 97 93 17. Brugt til moms og skat .

 

DERFOR SKIFTES DER:

Fra Fondens CVR. Til Gl. Se. Nr. stoppet 1985, og igen skift til CPR. 060345-0493?

 

Der er momsfrafald i Kbh. Byret i Fondens korrekte CVR. 21 19 86 84.

Det kan ikke bruges igen! I ny Agterskrivelse 5. maj. 2000 & Afgørelse 14. juli 2000.

De kreative Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen skifter til det falske,

Tele Danmark har oplyst Se. Nr. 21 97 93 17. Vel vidende moms er frafaldet i Kbh. Byret & T&S Reg. Kbh.

Forfølger Preben Hansen, som bestilt af TDC!

 

Sagsbehandler Peter Knudsen & Palle Jakobsen:

Starter samme sag om moms igen, bestiller skat i Kbh. for 96, Greve 97 & Stevns 98.

 

______________________________________________________________________

 

Overtrædelse af Persondataloven i Kbh. Byret. Til Moms & Skat er brugt: Se. Nr. 21 97 93 17. Se. Nr. Er Stoppet 1985. Fejl brugt af T&S Reg. Kbh. Agterskrivelse 12. okt. 2000. Brugt til Moms & Skat 96, 97 & 98.

Afgørelse 6. dec. 2000. Er ikke sendt til høring hos Preben Hansen. Forvaltningslovens § 19. Overtrådt af Skats Peter Knudsen.

 

 

FEJL I SKATTEUDSKRIVNINGER 1996, 1997 og 1998.

Udbetalinger fra TDC ERHVERV Ballerup. Oplyst af Gunnar Petersen til Skat.
2.766.430 kr. For 96, 97 & 98. Brugt til Skat.

Skat Odense har oplyst, det står i Skats PC. Som det udbetalte beløb!
Det beløb, passer ikke med det Fonden har fået udbetalt!

Det passer heller ikke med de 2. Stk. opgørelser i Brev af 3. juni 1999 fra Palle Jakobsen.7.058.120,20 kr. i alt. TDC A/S: TOTAL OMSÆTNING MED MOMS.

 

1.917.236,99 kr. I alt. Med moms. Er det beløb, TDC A/S har udbetalt til Fonden. 

 

 

BEGRUNDELSE FOR SKAT:

SKAT 1996 ER UDSKREVET MED EN LOV, DER ER SLETTE!

Der er lavet fejl afgørelse om skat 1996, 1997 og 1998.

 

OPLYSNING OM: "BEGRUNGELSE FOR SKAT."

BREV FRA SKATTEANKENÆVNET I KØBENHAVN:

_______________________________________________________________ 

                                 

KØBENHAVNS KOMMUNE          SKATTEANKENÆVNET

 

Begrundelse

 

Journal nr.: 060345-0493 Preben Hansen                                  Indkomstår. 1996

 

Ansættelsen er fastholdt.

 

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at SOS Baby Hjælps Fonden ikke er gyldigt oprettet og anmeldt, jf. lov om fonde og visse foreninger.

Det bemærkes herved, at en godkendelse efter ligningslovens § 8 A, ikke kan kompensere fra en manglende godkendelse af Civilretsdirektoratet, jf. Lovbekendtgørelse nr. 698 af 11/8 1992, § 6.

 

KØBENHAVNS KOMMUNE

SKATTEANKENÆVNET

 

Asmus Lorenzen

 

 

LBK. Nr. 698 af 11 / 8 1992 § 6.

SKATTEANKENÆVNET HENVISER TIL, ER SLETTET I LOVEN.

 

FONDSLOVEN.

Kapitel 4. Vedtægter § 6. Stk.2.

Vedtægterne skal senest 3 måneder, indsendes til Told- og skatteforvaltningen.

 

Fonden har ved start, fået godkendt alt korrekt, i Skat 4. Snorregade Kbh. S

 

Efter Fondsgodkendelsen, fik Fonden yderligere godkendelse til:

Ligningsloven § 8 A. Og er i Loven med sit navn: SOS Baby Hjælps Fonden.

Fonde skal alene indsende vedtægter og bestyrelses forhold til de lokale Skattemyndigheder, senere ændringer, skal også sendes til Skat. Fondsloven!

 

Skatteankenævnet skriver fejl, der ikke er godkendelse i Civilretsdirektoratet.

 

Civilretsdirektoratet / Civilstyrelsen skal efter 1992 ikke godkende Fonde.

Det ses i Fondsloven herunder:

Justitsministeriet 17. dec. 1991 Hans Engel. Den Lov alle bruger er slettet:

___________________________________________________________

BEK nr. 874 af 17/12/1991 Gældende
Offentliggørelsesdato: 28-12-1991
Justitsministeriet

Senere ændringer til forskriften

Lovgivning forskriften vedrører

Yderligere dokumenter:

 

Den fulde tekst

 

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

 

Bekendtgørelse nr. 664 af 20. december 1984 om registrering af fonde

og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

ophæves den 1. januar 1992.

Justitsministeriet, den 17. december 1991

Hans Engell

 

 

 

 

 

PERSONDATALOVEN ER OVERTRÅDT

Det centrale virksomhedsregister

 

 

BABY HJÆLPS FONDEN

Webreg.dk

Opdatér på Webreg

Stamdata

Cvr-nr:

21198684

Startdato:

01.01.1997

 

 

Adresse:

c/o L. PATSURI
Prinsessegade 89 
1422 København K

Telefon:

 

Fax:

 

Email:

 

Branche:

853260 Legater og fonde med velgørende formål

Virksomhedsform:

90 Fond

Kreditoplysninger:

 

 

KBH. POLITI & SKATS OVERTRÆDELSE AF PERSONDATALOVEN.

 

CVR. NR.: 21 19 86 84 Fondens Nr.er skiftet til: Se. Nr. 21 97 93 17 og igen til:

CPR. NR.: 060345 – 0494 Preben Hansen. Fonden er korrekt Juridisk Person.

 

Sagsbehandler har overtråd: Persondataloven § 31, § 37 & § 37 Stk. 2.

Sagsbehandler er anmodet om at sende oplysninger efter Persondataloven.

 

Skat & LSR.er efter § 37 & § 37 stk. 2. Anmodet, om at slette og blokerer oplysninger, der er ukorrekte efter Persondatalove.

 

Datatilsynet har fundet fejl, i brugte Se. Nr. og sendt brev med anmodning til:

Tele Danmark / TDC. Hvorfra T&S & Skat, har modtaget fejl Se. Nr. Stoppet 1998:

 

Se. Nr. 21 97 93 17 Pressefotograf Preben Hultgren. Start: 1977. Stop: 1985.

 

BRUGT TIL MOMS  & SKAT 96, 97 & 98. SKIFTET TIL: CPR. NR. 060345-0493.

Fejl Se. Nr. 21 97 93 17. Er brugt fra år 2000 i Agterskrivelse for moms, der er brugt til skat.

Se. Nr. Skiftet af Sagsbehandler:Palle Jakobsen & Peter Knudsen. 

Godkendt af: Ivan Vigh Strand Lov Afd. De fejl Nr. Er brugt I Landsskatteretten for skat 1996.

 

FJL I SKAT OG LANDSKATTERETTEN.

 

ALLE HAR AFVIST DATATILSYNET OG FOLKETINGETS OMBUDSMANDS,

ANDMODNING OM AT RETTE Se. Nr. FEJL.

 

Fejl som T&S Reg. Kbh. Har brugt i Agterskrivelse og Afgørelser for moms!

Agterskrivelse for moms er fejl brugt til Skatte udskrivning. Kun en Afgørelse kan bruges!

 

Dette Se. Nr. er brugt udskrivning af Skat 96, 97 & 98:

Se. Nr. 21 97 93 17 BABY HJÆLPS FONDEN v/ Preben Hansen.

Uregistreret firma.

Dette Se. Nr. findes ikke mere i: www.vir.dk. TDC Advokat skriver selv Se. Nr. er stoppet. TDC har selv sendt Datatilsynet, udskrift af korrekt CVR. Fra. www.cvr.dk

 

TDC er anmodet om at rette Se. Nr. 21 97 93 17 af Datatilsynet til:

CVR. 21 19 86 84. Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

 

T&S Reg Kbh. Peter Knudsen har brugt falsk Se. Nr. 21 97 93 17 i:

Agterskrivelse og Afgørelser for moms, Agterskrivelsen 12. Okt. 2000. Er brugt til Skat.

 

Kbh. Kommunes Direktør L. Normann Jeppesen. Bad Selskabsbeskatningen svarer om brugt Se. Nr. for Skønsmæssig skat 1996. Selskabsbeskatningen oplyste, de kun havde brugt SE. NR. 21 19 86 84 i forbindelse med Baby Hjælps Fonden.

Direktør L. Normann Jeppesen nægtede at rette fejl, og rette sig efter Selskabsbeskatningens svar. Datatilsynet er afvist af Kbh. Kommune Direktør.

 

Den korrekte juridiske person er:

CVR-NR: 21 19 86 84 BAB HJÆLPS FONDEN v/ Lamai Patsuri

Virksomheds form: 90 Velgørende Fond.

Sagsbehandler kan se: www.virk.dk

CVR. Tildelt Fonden fra indkomståret 1996 og bruges stadig af SKAT.

 

Agterskrivelse 12. okt. 2000. Der er brugt til Moms & Skat 96, 97 & 98.

Afgørelse af 6. dec. 2000. Er kun send og brugt i LSR. Se. Nr. 21 97 93 17.

 

Agterskrivelsen af 5.maj 2000. Samme hørings svar er brugt 2 gange!

Svaret til Skat om fejl, fra sagens Advokat Juel Eriksen er brugt i:

Afgørelsen 14. juli 2000. Tilbage kaldt. Og I ny slut Afgørelsen 6. dec. 2000.

Afgørelsen 14. juli 2000. Blev tilbage kaldt af Skat. Da Preben Hansen sendte Kbh. Byrets momsfrafald I: CVR-NR: 21 19 86 84 BAB HJÆLPS FONDEN v/ Lamai Patsuri

 

Afgørelsen 6. dec. 2000.Er modtaget i Aktindsigt fra LSR. Efter sagen!

Samme svar fra Juel Eriksen I Advohat Karsten Kornerups sag.

Der er slet ikke sendt nogen Agterskrivelse for Afgørelse 6. dec. 2000.

Den er dermed ugyldig. Overtrædelse af Forvaltningsloven § 19. Partshøring!

Cpr. 060345 – 0493 PREBEN HANSEN.

SKØNSMÆSIG SKAT 1996, 1997 & 1998. ER BORTFALDET!

 

SKAT 1996 ER UDSKREVET 18. dec. 2000. Kildeskattelovens § 2.

Skat 1997 & 1998. Bestilt 16. okt. 2000.  Kildeskattelovens § 2.

Preben Hansen er ikke skattepligtig i Danmark, fra 31. dec. 1999 til 2005.

 

FEJL I SKØNSMÆSIG SKAT 1996, 1997 & i Kbh. Byret.

 

Skattepligt i Danmark er ophørt 31.dec. 1999 og genindtræder først igen 18. mar. 2005. Da Preben Hansen opholdte sig i Thailand.

Hvortil ny Årsopgørelser også er sendt.

Jeg har anmodet om Årsopgørelse for 2004 og 2005.

 

Hermed Skats egen afgørelse, der viser jeg fra 31. dec. 1999 til 18. Mar. 2005 ikke var skattepligtig i Danmark.

Skats sagsbehandler har ikke været opmærksom, og ikke brugt Kildeskattelovens § 2. & Ligningsloven § 33.

Skat er hermed bortfaldet for: 1996, 1997 & 1998.

@

SKAT

Skattecenter København

 

 Preben Hansen Østerbæksvej 149, 1. tv. 5000 Odense C

Afslag på genoptagelse

Du har bedt om at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 2004.

 

Sluseholmen 8 B 2450 København SV

Telefon 7222 1818

skat@skatdk www.skal.dk

9. februar 2006

J. nr, 060345-0493

 Indkomstår 2004

Margil.Kristensen@Skal.dk Dir. telefon 7238 2526


Vi kan ikke genoptage din sag, fordi du ikke er skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2

.

Din fulde skattepligt er ophørt den 31/12 1999 og genindtræder først igen den

18/3 2005.

Indkomst samt fradrag for indkomståret 2004 skal ikke selvangives her i Danmark.

Der vil ikke blive dannet en årsopgørelse for 2004.

Hvis du skal bruge en årsopgørelse må du bruge forskuds opgørelsen for indkomst året eller den for 2006.

Du har to muligheder for at klage over vores afgørelse:

. Du kan klage til Skatteankenævnet.

Skatteankenævnet Finsensvej 15, 4 2000 Frederiksberg.

Klagen skal være modtaget i Skatteankenævnet senest 3 måneder efter modtagelsen af dette brev.

Klagen skal være skriftlig og begrundet. Skatteankenævnets afgørelse kan du senere klage over til Landsskatteretten.

Du kan klage direkte til Landsskatteretten. Landsskatteretten

Vester Farimagsgade 7

1606 København V

Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelsen af dette brev.

 Klagen skal være skriftlig og begrundet og angive på hvilke punkter du mener, afgørelsen er forkert. Denne afgørelse, evt. sagsfremstilling og dokumenter som du ønsker at anvende som bevis, skal sendes sammen med klagen.

Det koster 700 kr. at klage Landsskatteretten. Du skal vedlægge beløbet på check eller indbetale til bank, reg. nr. 5010, konto nr. 121398-6.

Du kan søge om at få godtgjort udgifter til sagkyndig bistand i skattesager efter skatteforvaltnings­lovens kapitel 19. Ansøgning sendes til Skatteankenævnet, Finsensvej 15,4,2000 Frederiksberg.

 

I brev modtaget fra Landsskatteretten i aktindsigt skriver Palle Jakobsen :

 

SKAT

 

 

Kriminalpolitiet i København                                                                                    3. juni 1999

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen                                                                                                    

Journal nr.                                                                                                     

02/98-5829-0001

1567 København V

 

 

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-XXXX. m.fl.

 

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

 

Nettobeløbet for numre hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt

kr. 4.112.706,61.

 

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurderinq, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

 

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

 

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag at Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

 

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr..

 

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske

repræsentanter, samt Københavns kommune.

 

Med hilsen

 

Palle Jakobsen

 

 

Told- og Skateregion

København   

Hermodsgade 8

2200 København N

 

 

 

I brevet 3. Juni. 1999 oplyser Palle Jakobsen:

 

"Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr."

"Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr."

 

Det er de samlede udbetalinger i alt, fra TDC A/S.

 

"Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt

4.122.706,61 kr." Uden moms!

 

4.122.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke har udbetalt! Og selv beholdt moms.

Der er også udskrevet Skat af disse penge, der end ikke er udbetalt af TDC A/S!

 

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.

Derfor vil TDC ikke rette fejl og sende korrekte afregnings bilag, og forfølger Preben Hansen, med falske oplysninger, om der ikke er nogen Fond!

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har I brev oplyst:

CVR. 21 19 86 84. Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Ikke er lukket som, TDC og Skat har oplyst.

I brevet er det korekte Cvr. Nr. 21 19 86 84 For Fonden oplyst.

 

Politi har skrevet Fonden stadig er godkendt! Det samme har Skat Nærum.

 

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18 § 8 A med Fondens navn.

 

Alle er holdt for nar af T&S Reg. Kbh. 2 kreative sagsbehandlere Peter Knudsen & Palle Jakobsen.

 

Der har arbejdet for TDC Erhverv A/S i Ballerup, for at skjule manglende momsudbetaling til Indsamlinger.

 

Samt manglende udbetalinger, der er indsamlet til brug for hjælp til babyer og børn i nød.

 

 Venlig hilsen 

                                                

SOS Baby Hjælps Fonden CVR.: 21 19 86 84   

FONDEN ER STADIG AKTIV!                                                           

 Prinsessegade 89 st. nr. 31

1422 København K

 

                                                                                                   sosbabyfonden@gmail.com