Billedresultat for babyer 3d

 

Anmodning om erstatning til Cpr. 060345 Preben Hansen.

 

Preben Hansen har af Kbh. Politi, været udsat for justitsmord.

Grunden er Kbh. Politi B. Fejl oplysninger til Kbh. Byret og Skat. Der fastholder fejl betalings krav.

Der er helt bevidst lavet fejl Rapporter, med fejl oplysninger, der er fremlagt for Dommere i Kbh. Byret. I beslaglægnings af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge hos TDC A/S.

 

Indsamlede penge Danmarks befolkning har doneret til Fondens hjælpearbejde er beslaglagt, i
Cpr. 060345 Preben Hansen. Ved at oplyse fejl Fonden er lukket.

Med fejl oplysning til Dommere og Kbh. Byret, om det var udbetalinger til Preben Hansen personligt. Og ikke, det var indsamlede penge til nødhjælp. Er der foretaget beslaglæggelser, uden oplysning!

 

Indsamlede penge er øremærket og kan, ikke beslaglægges. For moms og skat m. m.
Der er da helt klare og tydelige letlæselige love, myndighederne tilsidesætter.

 

Persondataloven er overtrådt, ved skift af Cvr. Nr og Se. Nr. til Preben Hansens Cpr. Nr.

§ 69. Den Data ansvarlige er erstatningspligtig for tab.
Det er da klart og tydeligt, og der er krav også efter denne lav.
Alle er omfattet og skal bruge Persondataloven, alle har helt bevidst overtrådt love.
Ja, afvist at bruge Persondataloven.

 

ERSTATNINGS KRAV.

 

549.831 kr. Momskrav beslaglagt i Baby Hjælps Fondens tilgodehavender i TDC A/S.

Momsudlæg blev foretaget 17. feb. 1999 i:

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri

Prinsessegade 89

 
Fondens korrekte Cvr. Nr. og navn i www.cvr.dk og Skat selv med alle godkendelser som Fond.

 

Moms udlæg skete efter en anmodning om Tiltalerejsning mod Preben Hansen fra Service 900 Nævnets Formand. Der anmodede om en ”Undersøgelse” Der viste det var Preben Hansens personlige 900 nr. Formanden havde selv godkendt Fonden, og vidste den var med i Ligningslovens § 8 A. Skatte fritaget.

Begrundelsen var Fonden og Preben Hansen havde afsløret TDC A/S Erhverv, ikke udbetalte alle de indsamlede penge, og selv beholdte momsen 25 %.

Teleklage Nævnet bad om oplysning om hvorfor der manglede over 500.000 kr. på opgørelser. Formanden Mogens Koktvedgaard, der var også ”Konsulent”, for TDC A/S.

Skrev så fejl Tiltalerejsning mod Preben Hansen personligt. Betalt af Tele Danmark.

 

Det udløste momsudlæg i Skat, men det viste sig at Skat havde Baby Hjælps Fonden godkendt med Cvr. Nr. 21 19 86 84 begin_of_the_skype_highlighting            21 19 86 84      end_of_the_skype_highlighting. Alt var OK.

Fonden var med § 8 A. moms og skattefritaget. Preben Hansen Protesterede og Skat frafaldt moms udlæg, der blev ophævet i Kbh. Byrets Foged afd. Bestilt af Skat. Hans Brix var på sagen.

549.831 kr. er til i dag ikke udbetalt til ejeren Baby Hjælps Fonden.

 

Politi B & Skat kender den sag, og det er bevis for de efterfølgende beslaglæggelser

er fejl og bestiller Kbh. Politi B. Ved de laver bedrageri og lyver i Kbh. Byret.

Forinden frafald, blev der af Kbh. Politi B. Foretaget nye beslaglæggelse af Fondens tilgodehavende i TDC A/S

229.730,45 kr. 25. mar. 1999. Skat oplyser det er tidligere udlæg moms.
Beslaglagt i:

Cpr. 060345-0493 Preben Hansen. Uden stævning og Rets udskrift. Hemmeligholdt.

Skat og Kbh. Politi B. Havde bestilt ”Nye” Afregnings bilag hos TDC Erhverv A/S hos Konsulent Gunnar Petersen, der lavede svig i udbetalingerne til alle der brugte 900 nr.

 

Skat lavede så nyt momskrav i:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Se Nr. er stoppet 1985!
Overtrædelse af Persondataloven, Fonden har Cvr. 21 19 86 84 
Datatilsynet har anmodet alle om at rette fejl. Det er der andmodninger om.

 

Ja, det samme momskrav, der efter Preben Hansens Protest var frafaldet i Retten, udskrives igen i fejl Se. Nr. Det medvirker Skat til. Kbh. Politi B. bestiller også Tiltalerejsninge hos Skats Økonomisk Kriminalitet, den der er brugt som anklage skrift i den afsluttede straffesag.
Sagen er bestilt af Politiet. Det er da en alvorlig sag, der må give erstatning.
Straffelovens Kap. 17. Oplyser om straf, for at give fejl oplysninger til Ret og myndigheder.

 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsen skriver i Agterskrivelse alle 900 nr. er med moms.

På side 5 skrives, kreativt: ”TDC A/S har ikke opkrævet moms på indsamlings 905 nr. på regninger til kunder.”

Alle fondens 905 nr. var indsamlings nr. Så der kan ikke være moms.
Han har udskrevet og bestilt moms og skat, samt skiftet til fejl Se. Nr.
Skrevet Fonden ikke er godkendt og alt er i Preben Hansens private firma.
Han ved det er løgn.
For til Skatteministeren skrev Peter Knudsen: "Baby Hjælps Fonden er fra 1996 Almen Velgørende Fond med i Ligningslovens § 8 A."
Kbh. Byret og dommere er holdt for nar og har brugt 10 år, på en sag, med falske oplysninger.

 

Kbh. Politi B. Foretager over 10 beslaglæggelser i Kbh. Byret, uden stævning og Rets udskrift.
Der mangler opgørelse over beslaglæggelse, Politiet har nægtet at sende.

4.112.706 kr. + moms. Er tilgodehavende i TDC A/S, der ikke er udbetalt.

Det oplyser Skats Palle Jakobsen til Kbh. Politi B.

 

Trods utallige anmodninger, har det ikke været muligt hos Kbh. Politi B. og Skat, at få oplysninger om tilgodehavendet 4.112.706 kr. + moms.

 

TDC A/S tilbød at udbetale tilgodehavendet til betaling af Preben Hansens skattegæld.

 

2.157.864 kr. Har Skat med oplysninger fra Kbh. Politi B. Udskrevet Skat for til Preben Hansen.

 

TDC A/S Faktura Afdelings Leder Britt Møller har 14. jan. 1999 til Kbh. Politi Gert Knudsen

Sendt brev og opgørelser og oplyst alle udbetalinger er sendt til SOS Baby Hjælps Fonden

Bank og Giro konto.

 

13. aug. 1999 Rigspolitichefens Carl Erik Jensen har lavet falsk rapport. Han skriver:

”Penge der er overført fra Tele Danmark, er alle indsat på konti tilhørende Preben Hansen.”

Hemmelig holdt Rapport der er brugt i Retten, Landsskatteretten og min A- kasse.

Modtaget i aktindsigt fra Landsskatteretten, hvor Skattesag blev tabt.

 

Rapporten er skrevet fra Rigspolitichefen. Den Rapport er brugt alle steder.

Når Danmarks højeste politi, skriver dette, er det umuligt for mig, at få korrekt sagsbehandling.

 

Erstatnings krav, grundet fejl i Politiets sagsbehandling, og ukorrekte oplysninger.

2.157.864 kr. Skats krav hos Preben Hansen, da Politi oplyser han har modtaget pengene.

   900.000 kr. Ledernes A-kasse. De er oplyst af Politiet Fonden er lukket 1997.

4.112.706 kr. Der er tilgodehavende hos TDC Erhverv A/S, der oplyser de har udbetalt.

Pengene var til stede da sagen startede, og TDC A/S stoppede udbetalinger, do Skat og Kbh. Politi B. Modtog tilbuddet om at modtage de penge der var indbetalt fra brugere.

 

 

 I 1996 stiftede Formand Preben Hansen

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.

I bestyrelsen var Lamai Patsuri ansvarlig leder.

Lamool Sripavin og Ellen Hansen.

 

Fonden blev af skat godkendt: Almen velgørende Fond og yderligere med kapital over 250.000 kr. Til optagelse i Ligningslovens § 8 A. Og med i lovens liste, der er vedtaget i Folketinget. Start kapital var 710.000 kr.

Fondens formål er at give nødhjælp i den 3. verden.

Fonden fik med Ligningslovens § 8 godkendelse, adgang til at bruge TDC A/S Service 905

Indsamlings nr. til 50 kr. opkald, ved ekstra godkendelse i Service 900-Nævnet.

Der har Love for godkendelse og drift. Kun Fonde kan få godkendelse af Nævnet.

Ingen private kan godkendes til 905 indsamlings nr. til 50 kr. takst.

 

Fondsloven ingen private kan eje en Fond.

Der er påtale frafald efter over 10 års sagsbehandling, alle tiltrådt afslutning af sagen.

Hvorefter alle fastholder sagens krav. Meget kreativt.

 

Med venlig hilsen

Juridisk Rådgiver

Preben Hansen

Skats Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen.Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.