Billedresultat for 3d baby photos download free

Dommer fuldmægtig Morten Lange. Godkender der ikke er Stævning

 

Fonden er godkendt.

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Cvr. Nr. 21198684 Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Ulla Ronau og Theis Krogager Skat RIM. Fejl Afviser Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge, der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat Ulla Ronau og Theis Krogager. bruger jo Kbh. Byret og Østre Landsretdens Dommere til at snyde og hvidvaske, indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats Ulla Ronau og Theis Krogager. og ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der som det tydeligt ses, er der udskrevet falske afgifter med datatyveri. Afgifter af penge Skat selv har!

Sagsbehandler Leif Aaberg, der efter at have modtaget sagen oplyser:

"Der er ikke krav om modregning.

Kravet består slet ikke."

Han fik frataget sagen af Skat Næstved Gert Bigum. Der har fået udskrevet alle de afgifter og blandet det sammen med Preben Hansens Børne bidrag og skilsmisse penge, og lavet modregning i hans folkepension med 54 %.

Overskydende skat og AM i Udlæg Nr, 1 Er allerede modregnet. I fejl afgifter.

Skat har modregnet afgifter i de penge, der er sendt fra TDC. 

Samt i de penge der er frigivet i Straffesagen.

Men så udskrives der yderlligere det samme krav igen. Det har jo givet BONUS igen!

Det sker i samme penge som i Kbh. Byret Foged Afd. Hvor sagen i stoppet!

Preben Hansen er i Straffesag frikendt og alle krav mod ham er slettet. Sagen er allerede slut.

Ulla Ronau og Theis Krogager, har afvist Kbh. Byret. Og med 2 nye udlæg startet samme sag igen for 5 gang.

Første udlæg var foretaget ulovligt inden Påtalefrafald, så Fonden ikke fik de penge, der blev frigivet. Det skriver Pantefoged i Skat Udland Birte Galle Tønder selv, til Kammeradvokaten, der medvirker i Foged Retten for Skat, vel vidende det er et ulovligt udlæg, når der ikke er Stævning, og det er penge, der er frigivet til udbetaling fra Kbh. Byret. Efter Påtalefrafald. Skats krav var fejl.

"Der er ikke sendt indkaldelse da pengene er frigive, så Preben Hansen kan få dem."

Det skriver Foged Birte Galle til Kammer Advokaten. Der møder for Skat i Kbh. Fogedret.

Morten Lange har også haft en Foged sag, hvor der skrives Birte Galle er ansat i Skat Kbh. Og ikke Tønder, hvor hun har foretaget Udlands Foged Forretning i stedet for Sverige hvor Prebn Hansen bor. Det er jo helt klart og tydeligt bedrageri og berigelses tyveri, af lave udlægsforetning af penge krav Birte Galle og Morten Lange ved er fejl, og kravet skal for i Sverige. Morten Lange godkender også der ikke er forkyndelse, så kravet er ugyldigt.

Da Skat allerede har de penge, der er i de 2 udlæg, der kun er afgiftet. Skat har jo også selv de penge, der er udskrevet afgifter for.

De penge der er indsamlet af Fonden, er moms, skat og AM fritaget af Skat selv. Lig. § 8 A.

Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, har ingen gæld i Skat. Preben Hansen er ansat i Fonden, Udlands Donsker og skattefritaget.

Ulla Ronau og Theis Krogager RIM. Har oplyst når bare der ikke bliver overpantet er det OK. Med 2 udlæg.

Denne sag var 2 Udlands udlæg fra Skat Tønder. Der skal foretages i Malmø, hvor Preben Hansen bor. Skandale i Skat igen!

RIM FEJL FRA Ulla Ronau og Theis Krogager

 

RIM FEJL FRA Ulla Ronau og Theis Krogager.

Godkendt af Dommerfuldmægtig Morten Lange.

24. afdelings sag B-1679-17

 

Den 28. juni 2017 kl. 13:00 blev fogedretten sat i Retssal 81 af:

Dommerfuldmægtig Morten Lange.
Der blev foretaget FS M4-1052812017

 

SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) mødte ved 

Ulla Ronau og Theis Krogager.

Sluseholmen 8 B

2450 København SV

mod:
 

 1. Klager:

CPR.060345-0493 Preben Hansen Malmø

Sverige 

og 

2. Klager:

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN  v/ Lamai Patsuri

 

 

SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) 

Har 7. aug. 2017. Sendt Processkrift uden nogen tekst.

Der henvises til afgørelsen fra Fogedretten: 

Dommerfuldmægtig Morten Lange.
Der blev foretaget FS M4-1052812017.

Da den afgørelse er fejl, er den Kæret. 

 

Kravet mod Preben Hansen. Afgifter 4.239.751 Kr. I de 2 udlæg består slet ikke. 

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345-0493 Preben Hansen. Var skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A. Det er der Skats egen Afgørelse om. Hele 2 gang.

Afgørelsen er heller ikke tydelig og giver slet ikke nogen forrklaring om, hvorfor, der nu er 2 udlæg, og ingen forklaring andet end der, 2 gange er foretaget udlæg hos Kbh. Politi B.

HER ER FORKLARING.

DER ER EFTER PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET FRIGIVET PENGE, DER VAR FEJL BESLAGLAGT I EN STRAFFESAG MOD CPR. 060345 PREBEN HANSEN. 

 

Efter Påtalefrafald var pengene frigivet og burde af Skat være sat ind på Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fondens Nem ID Konto i Skat Sluseholmen. Danske Bank.

 

Men forinden Påtalefrafald ringer Kbh. Politi B til Skat og oplyser, der vil blive frigivet penge ved kommende Påtalefrafald. 

 

Det var Fondens indsamlede penge, der var sendt direkte fra TDC Erhverv til Skat. 

Skat afslørede TDC selv havde beholdt en stor del af Fondens indsamlede penge. 

4.112.706 Kr. + moms 25 % ++

Skat nægter oplyse hvor mange penge TDC Erhverv har sendt til Skat.

2 udlæg i nye afgifter er : 4.239.751 Kr.

I fejl krav Preben Hansen skal betale!

DET ER PENGE DER ALDRIG ER UDBETALT, SKAT LAVER KRAV OM I FOGEDRETTEN!

KLART OG TYDELIGT BEDRAGERI.

Så der er jo stadig et stort beløb, der skat ind på Fondens Nem konti i Skat. Danske Bank.

De penge blev Skat tilbudt, mod at rejse en Skattesag mod Preben Hansen. Der også havde fundet svig i TDC afregningrer til de Indsamlinger, der brugte TDC 900 Indsamlings Nr. Der er klaget til flere myndigheder. 

TDC kunne bestille forfølgelse hos Skat og Kbh. Politi B. 

 

TDC Konsulent Gunner Petersen tilbød og sendte pengene direkte til Skat, der så har fået en lille del af pengene beslaglagt og konfiskeret i Kbh. Byret.

 

Det er de penge, der er indsamlet hos den danske befolkning og som kun kan bruges til Nødhjælp for babyer. 

Skat har udskrevet moms, skat, AM, børnepenge og hustru bidrag m.m. For hos Preben Hansen. For at modregne afgifterne i de penge Skat allerede har i kontanter! Skat vil ikke udbetale pengene. og opfinder store falske afgifter.

 

Der er over 10 års sagsbehandling i Kbh. Byret 7 afd. Der er ikke fundet nogen fejl.

Andet en dem Skats "Kreative" Sagsbehandlere havde lavet, med oplysning om Fonden ikke havde Cvr. Nr. Fonden aldrig var godkendt. Ikke havde kapital over 25.000 kr. Der var 4.112.706 Kr. + moms 25 %. I kontanter hos TDC Erhverv ++

Skift af data i LSR, som skat stadig henviser til, og afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald.

 

Pengene var beslaglagt og konfiskeret hele  21 sager i Kbh. Byret 7 afd.

Pengene var opbevaret hos Kbh. Politi B.

Ved Påtalefrafald blev pengene frigivet til udbetaling til Fonden.

 

Det er de penge, der helt ulovligt og uden forkyndelseder er beslaglagt i de 

2 Udlægs Forretning. Da Preben Hansen bor i Sverige, kan udlægsforretning ikke ske i hos Kbh. Foged i Skat Sluseholmen.

Skat Udland Tønder har bestilt Udlands udlæg fejl i København.

 

Det er sket med Data Tyveri i CPR. 060345 Preben Hansen. Fejl Data.

De data er skrevet i Udlæg.

 

De beløb der er skrevet i de 2 Udlæg vil derfor med så grove fejl, blive opkrævet hos Preben Hansen. Penge Skat selv har i KONTANTER!

 

Pengen vil så samtidig, også blive modregnet i de fejl  udskrevne afgifter.

Det giver jo bonus til skats ansatte.

 

Som Ulla Ronau oplyste i Fogedretten. det er ingen fejl, der er 2 udlæg, når der bare ikke bliver over pantet. Der er foretaget 2 udlæg og der er hentet penge hos Kbh. Politi B. 2 gange tilsammen 4.239.751 Kr.

Bemærk de 4.239.751 Kr. Er alle afgifter. 

 

Som bevist med skats egne afgørelser, er der jo slet ikke nogen afgifter!

 

Skat har stadig også de indsamlede penge, som der er udskrevet afgifter for.

Dem er der også krav om udbetales + renter fra 1999. 

 

Straffeloven.

28. Kapitel. Formueforbrydelser.

§ 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.

 

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for tab.

Skat stoppede indsamlingen. Der fra 1999 til i dag har givet stort tab for Fonden.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 

Skats SE-Oplysning. Brugt fra start til i dag, samtidig med de fejl Data herunder med Data Tyveri:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. & Skatteankestyrelsen.  

Cpr. 060345  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat Kbh. Foged Afd.      

Cpr. 060345  Preben Hansen. Brugt i Straffesag i Kbh. byret 7. Afd.

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr.

Det er med de frigivne, PENGE Skat har STARTET. En helt ny sag om de samme penge, og udskrevet helt nye afgifter. 

 

Fejl og falske afgifter, der ikke består og er frafaldet. Fonden er ejer af de penge. Der er indsamlet hos den Danske befolkning til nødhjælp for babyer. Pengene er øremærket til nødhjælp, og kan ikke bruges af Skat m.m.

 

STRAFFESAGEN BLEV STOPPET I Kbh. Byret. DA KRAVET IKKE BESTOD. SKAT AFVISER BYRETTENS AFGØRELSE!

 

 Sagen  er ikke i: CVR. Nr. 21198684. Som Skat nu "Kreativt" Har brugt.

Sagen er fejl i: CPR. 060345 Preben Hansen. Ansat i Fonden

 

Skat har skiftet med DATATYVERI af Preben Hansens data, og oplyst Fonden var uregistreret virksomhed og ikke stiftet m.m. Uden CVR. NR. De fejl oplysninger er brugt i Fogedretten. LSR og Kbh. Byret. Samme sag og penge i hele 7 sager.

 

Skat har fejl med Datatyveri skiftet til:

SE / CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det Nr. var i Pressefotograf Preben Hultgren og er stoppet 1985. Ugyldigt!

BABY HJÆLPS FONDEN

Selskabets beskrivelse

Selskabet BABY HJÆLPS FONDEN er i sin retsform et Fonde og andre selvejende institutioner.

Selskabets nummer tildelt af den danske Virksomhedsregister er 21198684.

BABY HJÆLPS FONDEN blev stiftet på onsdag den 1. januar 1997, og er så allerede aktivt i tyve år. 

BABY HJÆLPS FONDEN branchekode er 889910, så er selskabets hovedområde Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål.

Selskabets hjemsted er c/o L. PATSURI Prinsessegade 89, København. 

 

Selskabets vigtigste data

Navn

BABY HJÆLPS FONDEN

Virksomhedsform

Fonde og andre selvejende institutioner

CVR-nummer

21198684

Status

Aktiv

Branche

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Branchekode

889910

Startdato

1997-01-01

Dommerfuldmægtig Morten Lange.

 

Udskrift af fogedbogen
Københavns Byret

 

Preben Hansen mødte og oplyste, at han også møder på vegne af Baby Hjælps Fonden.


Der blev fremlagt SKATs

 

Processkrift af 31. maj 2017 med bilag 1-4.


SKAT Ulla Ronau påstod afvisning af klagen for så vidt angår indsigelse mod 2 udlægsforretninger:  

1. 26. maj 2009.   2.157.599 Kr. og  

2. 16. nov 2010.    2.082.152 Kr.


Preben Hansens påstod, at begge udlæg skal ophæves.

(Der var bevidst ikke indkaldelse til de 2 udlæg i Skat Sluseholmen København.

Det var penge frigivet efter Påtalefrafald i en Straffesag i samme Kbh. Byret.

Sagen var stoppet. Skat havde løget over for Dommer og Retten om der ikke var nogen godkendt Fond.

Stadsadvokaten har set Påtalefrafald, og oplyst kravet om Skat og AM er frafaldet!

Sagen om de samme penge var stoppet da kravet ikke bestod.

Sagsbehandler Peter Knudsen, havde skiftet Baby Hjælps Fondens Data over i Preben Hansen Data, med Datatyveri og oplyst Fonden ikke havde Cvr. Nr. Og ikke var godkendt.

Fonden er godkendt.

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Cvr. Nr. 21198684 Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345-0493.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge, der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der som det tydeligt ses der er udskrevet falske afgifter for med datatyveri.

Der er i Skat Sagsbehandler, der efter at have modtaget sagen oplyser:

"Der er ikke krav om modregning.

Kravet består slet ikke."

Han fik frataget sagen af Skat Næstved Gert Bigum. Der har fået udskrevet alle de afgifter og blandet det sammen med Preben Hansens Børne bidrag og skilsmisse penge, og lavet modregning i folkepension med 54 %.

Overskydende skat og AM i Udlæg Nr, 1 Er allerede modregnet.

Skat har modregnet afgifter i de penge, der er sendt fra TDC. 

Samt i de penge der er frigivet i Straffesagen.

Men så udskrives der yderlligere det samme krav igen.

Det sker i samme som i Kbh. Byret Foged Afd.. Hvor sagen i stoppet!

Preben Hansen er i Straffesag frikendt og alle krav mod ham er slettet. Sagen er allerede slut.

Skat har afvist Kbh. Byret. Og med de 2 udlæg startet Skat samme sag igen for 5 gang.

Første udlæg var foretaget inden Påtalefrafald, så Fonden ikke fik de penge der blev frigivet. Det skriver Pantefoged i Skat Udland Birte Galle Tønder selv, til Kammeradvokaten der medvirker i Fogedretten for Skat, vel vidende det er ulovligt udlæg, når der ikke er Stævning, og det er penge, der er frigivet til udbetaling fra Kbh. Byret.

"Der er ikke sendt indkaldelse da pengene er frigive, så Preben Hansen kan få dem."

Det skriver Foged Birte Galle til Kammer Advokaten.

Morten Lange har også haft en Foged sag, hvor der skrives Birte Galle er ansat i Skat Kbh. Det er jo helt klart og tydeligt bedrageri og berigelses tyveri, af lave udlægsforetning af penge krav Birte Galle og Morten Lange ved er fejl.

Da Skat allerede har de penge, der er i de 2 udlæg, der er afgiftet.

For de penge der er indsamlet af Fonden, der er moms, skat og AM fritaget af Skat selv.

Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, har ingen gæld i Skat. Preben Hansen er ansat i fonden.

Foged har oplyst når bare der ikke bliver overpantet er det OK. Med 2 udlæg.

Denne sag var 2 Udlands udlæg fra Skat Tønder. Der skal foretages i Malmø, hvor Preben Hansen bor. Skandale i Skat igen!

ANMODNING OM  NY TID TIL:

Yderligere bemærkninger.

Med de oplysninger fra RIM. Vil vi gerne have mulighed for at bevise, der er tidligere afgørelser i LSR og Kbh. Byrets Foged afd.

Fonden venter svar fra Bevillings Politiet og Skat om de tal der er i sagen.

 

Med venlig hilsen

Preben Hansen Juridisk Rådgiver

BABY HJÆLPS FONDEN  v/ Lamai Patsuri

Prinsessegade 89 Lej. 31

1422 København K

Svar til:

babyfondencvr21198684@gmail.com

 

DOMMERFULDMÆGTIG MORTEN LANGE.

1. AFVISER BRUGE TIDLIGERE AFGØRELSE. PÅTALEFRAFALD FRA KBH. BYRET

2. GODKENDER RIM. & SKATS DATATYVERI- MED SKIFT AF BABY HJÆLPS FONDENS CVR: 21198684 TIL PREBEN HANSENS CPR. Nr.

3. GODKENDER FOGEDUDLÆG NR. 1. HVOR DER ALLEREDE ER ER FRATRUKKET PENGE TIL FEJL AFGIFTER FOR HELE UDLÆGET.'

4. SKAT HAR EFTERGIVET PREBEN HANSEN HANS GÆLD DER VAR I UDLÆG NR. 2.

5. UDLÆG NR. 1 ER FORETAGET 2 GANGE.

6. ALLE DE INDSAMLEDE PENGE ER INDSAMLET AF FONDEN DER ER MOMS OG SKATTEFRITAGET.

7. DER VAR FREMLAGT MOMS FRAFALR
D FRA SAMME KBH. BYRETS FOGED AFD. DER ER FRAFALDET AF RIM. TIDLIGERE. DE STARTER SOM DET SES BARE SAMME SAG IGEN.

HVORDAN RIM. KAN FÅ GODKENDT OVER 20 LOVOVERTRÆDELSER AF MORTEN LANGE, HVIS AFGØRELSE BLEV BRIGT AF ØSTRE LANDSRET 3 DOMMERE. VIL KÆRESAG TIL DEN SÆRLIGE KLAGERET VISE. DER MÅ JO VÆRE EN ELLER ANDEN MÅDE RIM. & SKAT, MED SÅ MANGE OG TYDELIGE FEJL, VINDER SAGER I RETTEN.

HER ER DET EN ALMEN VELGØRENDE FOND. MED I LIGNINGSLOV § 8 A. DER FOR FRATAGET INDSAMLEDE PENGE I FØLGE SKAT OG RIM. KRAV DER ALLE VAR AFGIFTER SF PENGE RIM. HAR MODTAGET DIREKTE FRA TDC. HELT UDEN NOGEN FOGEDFORRETNING OG SLET INGEN FORKYNDELSE I ALLE SAGER. 

 

 

 

 

 

 

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.