BORGERAMBASSADØR JENS DREJER Laver fejl

BORGERAMBASSADØR JENS DREJER.

LAVER FEJL AFGØRELSE I SKATTEMINISTERIET.

OPLYSER CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN ALDRIG ER STIFTET, EFTER HAN HAR MODTAGET BEVISER FOR  FONDEN ER GODKENDT OG MED SIT NAVN I LIGNINGSLOV § 8 A.

CVR. NR. 21198684 ER SKIFTET MED DATATYVERI.

Borgerambasadør Jens Drejer oplyste ved møde i Skatteministeriet, han ville undersøge hvad der var sket med de 4.112.706 kr. + moms. Det er ikke sket og hans Rådgiver Gert Bigum har afvist at fremsende oplysninger om pengene, efter han har startet samme sag om skat mod Fondens med stifer Preben Hansen, og udskrevet 2.157.599 kr.Ny skat og AM af de penge Skat ikke har udbetalt til Fonden efter Skat har modtaget pengene fra TDC Erhverv, de selv havde beholdt de 4.112.706 kr. + moms.

Skat fandt bedrageri i TDC, med hele 4.112.706 kr. Samt momsen 25 %. TDC ikke havde udbetalt til Fondens Bank konto.

4.112.706 kr. TDC selv havde beholdt, og tilbød Skat stoppede udbetalinger til Fonden. TDC tilbød Skat Økonomisk Kriminalitet Fondens indsamlede penge til nødhjælp for babyer. Indsamlet med TDC 900 Indsamlings Nr. Mod at Skat startede en skattesag mod Preben Hansen. Det tilbud sagde Skat ja til.

Skat lavede Data Tyveri, udskrev moms og skat til Preben Hansens data. For de 4.112.706 kr. og moms 25 %. Skat har så selv modtaget de penge og beholdt Fondens tilgodehavende sendt hemmeligt direkte fra TDC til Skat.

TDC slap for bedragerisag, i den Studehandel, med Skat. Skats ansatte har så fået "BONUS".

Skatterevisor Gert Bigum, lyver helt bevidst og overholder ikke Lovene. Han laver Datatyveri med gamle Data, brugt i LSR.

Gert Bigum er oplyst om Fonden er godkendt og har Cvr. Nr. 21 19 86 84.

Men han bruger stadig Preben Hansens Cpr. Nr. 060345  og har fastholdt alle skats fejl krav, afvist at give oplysninger, og stoppet andre afd. i at rette Skats grove fejl.

Gert Bigum starter bare samme sag. Der er Påtalefrafal i. Men udskriver nye hrav skat og AM m.m. 2.157.599 kr.

Gert Bigum får startet samme sag igen i Skatteankestyrelsen. Ved at Skat Næstved selv klager, og sender klage fra "Preben Hansen".

Persondataloven er tilsidesat. I Loven skrives:

§ 69. Den ansvarlige er erstatningspligtig for fejl, ved skift af data.

For Data tyveri, som Skat har lavet, er der yderligere straf.

1. Preben Hansen var skatte fritaget efter LL § 33A. Udlands ophold over 6 md. LL § 2.

2. Det er Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, sendt fra TDC til Fondens Bank konto, som Skat har i: Cvr. 21 19 86 84, pengene skal ind på Fondens Nem Konto i Skat. Den Danske Bank.

3. Skats Inddrivelse Gert Bigum Næstved, har forsat med, at fejl oplyse Landsskatteretten, Skatteministeren. m.fl.

Det er Skatterevisor Gert Bigum og Jens Drejer, der forsat lyver og fastholder Fonden er lukket og Preben Hansen skal betale 2.157.599 kr. I Skat.

Der er fejl bestilt ekstra lønindholdelse18 % af Preben Hansens, Folkepension fra 1. okt. 2010. Træk på 54 %. Af Folkepension.

Fejl ugyldig gældssanering, ved at modregne frigivne penge 1.0100.056,99 kr. I fejl skat fra 1996, 1997 og 1998. Fonden er skattefri.

1.0100.056,99 kr. Frigivet fra Kbh. Politi B. Da sagen stoppede. I kbh. Byret med Påtalefrafald. Det er Fondens Penge.

De kan jo se i Deres PC. Cvr 21 19 86 84 er en godkendt Almen Fond i Skat Bornholm, der har Fonde godkendt i ligningslovens § 8 A.

Statsautoriseret Revisor

Preben B. Matthisen

Flødahlsvej 28

9230 Svenstrup J

Har ved et 2 timer langt møde i Skatteministerier, fremlagt beviser for 
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er godkendt i Skat og ikke lukket. Afvises.

Kbh. Byrets Dommers stop af straffesag, grundet Skat fejl oplysninger og skift af juridisk person til Preben Hansens Data.

Alle de fejl har Borgerambassadøren Jens Drejer og Gert Bigum godkendt i Skatteministeriet. Og startet sagen igen.

Jens Drejer og Gert Bigum er betalt af indbetalte skatter fra Borgerne. Der betaler Skat for at blive snydt af Skats ansatte.

Gert Bigum Skat Næstved, skifter til Sagsbehandler Peter Knudsens fejl om, der ikke er nogen godkendt Fond, og henviser til Landsskatteretten. Fejl afgørelse  2006, og afviser Kbh. Byret Påtalefrafald af sagen.

Peter Loft og Jens Drejer er stoppet. Efter Fondens klager, om Data tyveri af Preben Hansens Data m.m..

Men Sagens Skatterevisor Gert Bigum, har stoppet, de korrekte Skatte ansatte, der vil rette de omtalte fejl. Fastholdt Data skift og modregning, godkendt Skats Data Tyveri.

Der er indspillet hele samtalen, ved mødet i Skatteministeriet, hvor Fonden blev godkendt.

Jens Drejer og Gert Bigum, modtog Kbh. Byrets Påtalefrafald. Hvorefter de henviser til, og bruger en fejl afgørelse fra Dec. 2006 Landsskatteretten, der er med Datatyveri af Preben Hansens gamle Cvr. Stoppet 1985.

Der er stadig 4.112.706 kr. + 25 % moms, samt renter fra 1999. Der ikke er udbetalt til Cvr.21198684 Baby Hjælps Fonden indsamling

Skatteankestyrelsens Direktør har godkendt det her omtalte helt klare og tydelige Skatte Bedrageri, og nægtet genoptage sagen!

Sagsbehandler Peter Knudsens svar på Baby Hjælps Fondens klage til Skatteministeren:

 

Ad. 3: BABY HJÆLPS FONDEN

 

SOM SELVSTÆNDIGT RETSSUBJEKT

 

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende Fond, jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Venlig hilsen

Peter Knudsen.

Tydeligere kan det da ikke skrives!

Peter Knudsen har i Afgørelser, klaget til Landsskatteretten, skrevet at fonden ikke er godkendt, og Preben Hansen, derfor skal betale moms, skat og AM. Af de penge der aldrig er udbetalt. Han lyver over for LSR, og skriver Fonden er godkendt i Ligningslos § 8A.

Det er sagens Sagsbehandler Peter Knudsen, der har lavet de falske Afgørelser om afgifter Peter Knudsen ved Skat, selv har de penge der er udskrevet moms, skat og AM af. Han oplyser også til Skatteministeren, Baby Hjælps Fonden er godkendt.

Dir. Johnny S. Hansen, LSR, Skat Kbh. Skatteankestyrelsen, Jens Drejer, Gert Bigum, Birte Galle, lone Christiansen m.fl. Har modtaget Peter Knudsens brev til Skatteministeren. Men afviser genoptagelse af sagen, og fastholder Skat ikke udbetaler de penge der er indsamlet til nødhjælp, og at Preben Hansen skal betale skat af de penge Skat har stjålet, og givet sig selv BONUS af.

DER MANGLER OPLYSNING OG UDBETALING AF DE 4.112.706 KR. + MOMS 25 %. Samt renter fra 1999 til i dag.

Skat modtog de penge fra TDC.UGYLDIG Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. For moms bruges nu til udskrivning af skat.

1996, 1997 og 1998. Kbh. Skat sender den til Greve og Stevns og teksten oplyser igen falsk om, der ikke er nogen Fond, der er godkendt, og udskriver skat og AM af de penge 4.112.706 kr. Skat selv har, og nægter udbetale til Fonden.

Skat fandt selv pengene hos TDC. Der selv havde beholdt Fondens indsamlede penge med TDC 900 Indsamlings 900 nr. TDC sendte herefter Fondens indsamlede penge til Skat, det gav jo bonus, og ekstra bonus, ved at opdigte og udskrive skat til Preben Hansen af de 4.112.706 kr. Som Skat selv havde. TDC oplyser i brev, de vil sende pengene direkte til Skat, hvis Skat vil rejse en skattesag mod Preben Hansen.

Men Skat starter momsudlæg 549.821 kr. 1999. For:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Der frafaldes i Skat og Kbh. Foged.

Alle der har haft denne sag, ved Fonden er godkendt i Skat med Cvr. 21 19 86 84. Og har set Cvr. Nr. I deres PC.

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Er den juridiske person i Skat fra: Start 1994 til I dag 2017. Fonden er aldrig lukket. 

Hermed de korrekte oplysninger fra Skat, jeg Preben Hansen anmoder om indgår i sagen.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens, skriver i svar brev til Skatteministeren 26. okt. 2000:

“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen”

Tydeligere kan det da ikke skrives fra Peter Knudsen, der afslører han bevidst har lavet fejl afgørelser, der er brugt I Landsskatteretten og Kbh. Byret. Til udskrivning af fejl moms, skat og AM.

Til Skatteministeren, Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen i brev 26. okt. 2000 skrives der korrekt!

Det er svar på Baby Hjælps Fondens klage over fejl udskrevet  afgifter. Det er sket med skift til Preben Hansens data, med Datatyveri.

Det er Skats sagsbehandler i sagen Peter Knudsen, der har lavet de falske opgørelser om Moms, Skat og AM.

For år 1996, 1997 og 1998, og oplyst alt er i Preben Hansens firma, og der aldrig er godkendt nogen Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fond. Skønsmæssig skat er udskrevet for sent år 2000.

Skat og moms er forhøjet, da Skat afslørede TDC A/S ikke havde udbetalt Baby Hjælps Fonden 4.112.706 kr. + momsen 25 %. TDC Erhverv havde selv beholdt Fondens indsamlede penge.

De ikke udbetalte penge 4.112.706 kr. + moms. Der slet ikke er udbetalt, har Skat også udskrevet moms og skat for. Ja, det er et “Rigtigt Skatte Cirkus!” Hvor Skats Ledere jagter Bonus.

Da Skat afslørede TDC A/S, ikke udbetalte alle Fondens indsamlede penge flere år, efter udbetaling burde være sket, tilbød TDC Erhverv, Skats Økonomisk Kriminalitet pengene, mod at Skat started en skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret, at der tidligere på Fondens konto mangled over  500.000 kr. I ikke udbetalt tilgodehavende.

Skat Økonomisk Kriminalitet v/ Direktør Johnny S. Hansen, sagde ja tak til (Bestikkelsen) tilbudet, og started en momsudlæg I            Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.                                                      Som Skat selv frafaldt i Skat og i Kbh. Byrets Foged Afd. Da alt var korrekt I Fonden. Cvr. 21198684.

Der var I Skat momsfrafald 1998 af Skats Foged og endelig momsfrafald efter reglerne herom I Kbh. Byrets Foged Afd. Bestil af Skat selv, efter Fondens Ansvarlig leder Lamai Patsuri og Preben Hansens Protest, over momsudlæg, da Baby Hjælps Fonden i Skat var moms og skattefritaget, efter Loven herom. Almen Velgørende Fend.

Skat starte forinden bare same sag igen.                                                                                                

Skifter alt til Preben Hansens data fejl Se. Nr. Der efter klage til Datatilsynet skiftes til Cpr. Nr.

Samtidig med Baby Hjælps Fonden var godkendt af Skat, har Skats Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen skiftet alle data fra år 1999 til: Preben Hansen og udskrevet samme moms igen, som Skat selv havde frafaldet I Kbh. Byret. Samt skat, der heller ikke består for 1996, 1997 og 1998. Skats krav er over 5.000.000 kr. For en “Fejl” der var fejl på 62.000kr. Som TDC A/S aldrig har udbetalt, da Skat blev tilbudt Fondens tilgodehavende på over 5,000.000 kr. Med moms.

Skat Sagsbehandler udskriver igen med Datatyveri,  moms til Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Den fejl Afgørelse, i fejl data og tal, har Preben Hansen klaget til Landsskatteretten.

Da Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri modtager momsfrafald udskrift fra Kbh. Byret, og sender det til Skat og Landsskatteretten,trækker Peter Knudsen Preben Hansens klage sag om same moms tilbage.

Den sag bliver så, klaget igen til Landsskatteretten, af Peter Knudsen.  Det sker med en Agterskrivelse, og en ny Agterskrivelse for Moms Afgørelse.

Peter Knudsen lavede 12. Okt. 2000 En ny Agterskrivelse og klager på Preben Hansens vegne, uden at have sendt Agterskrivelsen til høring. Det er fejl efter Forvaltnings Loven.

Landsskatteretten afviser Agterskrivelsen som ugyldig, da kun en Afgørelse kan bruges.

Peter Knudsen laver og klager selv igen en ny Afgørelse Dec. 2000. Med same tekst, der er ugyldig da der ikke er sendt Agterskrivelse, til Preben Hansen. Fejl bliver ikke rettet. Kravet består ikke.

 

Samme sag om moms og skat var samtidig i Kbh. Byret. I Cpr Nr. 060345-xxxx

Fonden havde klaget til Skatteministeren.

Her er Sagsbehandler Peter Knudsen svar til Skatteministeren.

 Dommer stopped sagen I Kbh. Byret efter modtagelsen af Peter Knudsens brev:

“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen”

Dommer var holdt helt til grin I over 10 år af Skat.                                                                                  

Skat, Anklager og Kbh. Politi B godkendte Påtalefrafald.

Skats egen sagsbehandler Peter Knudsen oplyser selv, I svar brev på klage, han har lavet fejl afgørelser, der har bevirket, der af alle Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, er udskrevet fejl:  Moms, skønsmæssig skat og AM I Preben Hansens data. Med datatyveri af hans. Cpr. Nr. Og Se. Nr.

Indkomst årene 1996, 1997 og 1998. Hvor Fonden er godkendt af skat og med I ligningslovens § 8 A.

Men skat, moms og AM er først udskrevet år 2000 og 2001, med tilbage virkende kraft.                    

Da Skat modtager de ikke udbetalte penge 4.112.706 kr. Fra TDC A/S, der er Fondens indsamlede penge, Skat modtager og Direktører og Ledere giver sig selv pengene I bonus for “Afsløringen af TDC Erhver,  har snydt  Fonden for dens indsamlede penge med TDC Service 900 Indsamlings nr.

Begrundelsen og fejlen var, Skat oplyste Fonden I 1998, havde indsamlet  62.000 kr. Uden godkendelse til Ligningslovens § 8 A. Skat lyver og påstår Fonden, slet ikke eksisterede!

Fonden har Cvr. 21198684 og er godkendt og med sit navn i Ligningslovens § 8A. Der først kan fratages ved år skiftet 1999. Det skrives I Loven.

Skat 1996 er udskrevet for en “fejl” Der var 8.juni 1998. Brugt med tilbagevirkende kraft. Fra 1996.

FAKTISKE FORHOLD.

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er selvstændigt retssubjekt.

Ingen kan eje en Almen Velgørend Fond. Fonden hæfter selv for alle krav.

Med startkapital over 250.000 kr. Er Fonden moms og skattefritaget.

Direktør Johnny S. Hansen. Skats Økonomisk Kriminalitet, har forsømt at sende:

Kbh. Byrets Påtalefrafald til Landsskatteretten.

Borgerambassadør Jens Drejer har ved møde I Skatteministeriet også godkendt Baby Hjælps Fonden, efter at have modtaget alle Skats egne godkendelser.

Herunder Peter Knudsens egen indrømmelse om han har lavet fejl I udskrivning af afgifter ved at skifte alt over I Preben Hansen, og oplyse der ikke er nogen godkendt Fond.

Ja, de same fejl Borgerambassadør Jens Drejer har godkendt er fejl, burger han I sin afgørelse!

Og løber fra sine godkendelser og laver en fejl afgørelse med fejl oplysninger, han ved mødet er oplyst er fejl!

Kbh. Byrets Påtalefrafald.

Lov henvisning.

§ 721Påtale i en sag kan helt eller delvis opgives i tilfælde,

1) hvor sigtelsen har vist sig grundløs.

Skat selv i brev fra Peter Knudsen oplyst:
“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen”


2) hvor videre forfølgning i øvrigt ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig, eller

3) hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som i givet fald kan forventes idømt.

Stk. 2. Adgangen til at opgive påtale i medfør af stk. 1, nr. 1, tilkommer politidirektøren.

I de øvrige tilfælde tilkommer adgangen påtalemyndigheden, medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af justitsministeren. Boje Petersen løj over for Dommer i Kbh. Byret. Han oplyste Baby Hjælps Fonden aldrig havde eksisteret.

Det er da klart ingen vil tro Skat, Anklager og Kbh. Politi B. Lyver og giver Landsskatteretten og Kbh. Byret, falske afregninger bestilt hos TDC A/S, der har kunnet bestille forfølgning af Preben Hansen, hos Skat med udskrivning af over 5.000.000 kr.

Hvor Skat selv har modtaget de indsamlede penge borgerne har indbetalt til nødhjælps arbejde for babyer. De penge har Skat brugt til Bonuser!

Borgerambassadør Jens Drejer er stoppet i sin korrekte lovede afgørelse, og fastholder nu Skat ikke udbetaler nogen penge.

Grunden er han har lovet ikke at lave afgørelser der skader Skats ansatte.

De skal jo betale bonuser retur, hvis de har ”Lavet fejl.”

Da der i alle afgørelser er udbetalt Bonus, bliver fejl ikke rettet, af nogen i Skat.

Som her har Landsskatteretten, startet samme sager flere gange uden jeg har klaget.

Landsskatteretten nægter kreativt blot at genoptage sagen igen.