Billedresultat for hd happy babyer 3d

Skat laver Identitetstyveri, og stjæler 5 millioner

Direktør Johnny S. Hansen Skats Økonomisk Kriminalitet. Laver Identitetstyveri og skifter Baby Hjælps Fondens data med Stifter Preben Hansens data, som Pressefotograf, der er stoppet 1985. Det sker da Skat afslører TDC selv har beholdt 4.112.706 kr. Af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge til nødhjælp for babyer i nød. Groft bedrageri. Skat holder hemmeligt.

TDC tilbyder Skat pengene, hvis Skat vil rejse en Skattesag mod Preben Hansen.

Det vil skat gerne og TDC Erhverv sender Fondens tilgodehavende til: Skats Økonomisk Kriminalitet, der får udskrevet moms og skat af de 4.112.706 kr. De selv har og aldrig har udbetalt til Fonden eller Preben Hansen.

Det giver jo Bonus at udskrive Skat og Moms.

Direktør Johnny S. Hansen får lavet en Straffesag i Kbh. Byret med krav om afgifter af de 4.112.706 kr. Skat selv har, og nægter at udbetalt. Kbh. Bevillings Politi har anmodet Fonden om oplysning om de 4.112.706 kr.

Borgerambassadør Jens Drejer og Rådgiver Gert Bigum, har ved møde i Skatteministeriet, oplyst det var let at oplyse om de penge. Men de har nu nægtet oplysning, Gert Bigum er rykket flere gange.

SKATS DATA TYVERI. HER ER DE BRUGTE DATA: 

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG I:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Skats SE-Oplysning. Brugt fra start til i dag, samtidig med de fejl Data herunder er brugt, for at vinde sagen i LSR. & Kbh. Byret:

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. Oplyst fra Skat til TDC. Det er en anden Fonds navn og Preben Hansens Nr. Som Pressefotograf. Brugt af Helle Frejlev. Sendt til Skattekomunerne og Kbh. Byret og LSR. Klart og tydeligt Identitetstyveri af Skat, for at stjæle 4.112.706 kr.

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. & Skatteankestyrelsen. Skat København, Greve og Stevns. Skønsmæssig skat udskrevet med en Agterskrivelse for moms, der aldrig er sendt til høring, og uden nogen Afgørelse. Alt er fejl.  

Cpr. 060345-xxxx  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat Kbh. Foged Afd.     Skat Næstved til udskrivning af nye afgifter, af penge der aldrig er udbetalt. 

Cpr. 060345-xxxx  Preben Hansen. Brugt i Straffesag i Kbh. byret 7. Afd.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr.

Ved Påtalefrafald i Kbh. Byret frigives 1.010.056,99 kr. Der var beslaglagt i 21 sager. Det er fondens indsamlede penge.

SKAT BEHOLDER SELV BABY HJÆLPS FONDENS FRIGIVNE PENGE, OG STARTER SELV SAMME SAG IGEN. I NY SAG I SKATTEANKESTYRELSE, OG LYVER  IGEN OM, FONDEN ER OPHØRT OG IKKE GODKENDT, OG UDSKRIVER NY SKAT 

HER ER BEVIS FOR: CVR. 21198684

 BABY HJÆLPS FONDEN IKKE ER OPHØRT.

 Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:

 Svar brev på Preben Hansens klage, til Skatteministeren.

 Brev 26. Okt. 2000.

AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Det er Sagens sagsbehandler, der klart og tydeligt oplyser Fonden er godkendt til Skatteministeren. Hvorefter Peter Knudsen selv sender falsk Afgørelse til LSR om Fonden ikke er godkendt og ikke har Cvr. Nr. Derfor er Preben Hansen beskattet af de indsamlede penge. Det er sagsbehandling i Skat, der så godkendes i LSR. Der nægter at genoptage sagen, efter der er Påtalefrafald i Kbh. Byret 7. Afd. Godkendt af Skat og Kbh. Politi B. 

Fejl kan ikke rettes i Skatteankestyrelsen & LSR. Skat kan bestille Afgørelser, og få alle fejl godkendt. Sagsbehandlerne kan ikke læse de 6 tal der er i et Cvr. Nr. Som alle ved er fejl, da sagsbehandling starter med at se CVR. Nr.:

Skatteankestyrelsen & LSR. Afgørelse i Cvr. Der slet ikke findes. Hvor dum skal man være. 

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Det findes ikke.

***********************************************

Baby Hjælps Fonden er ikke er ophørt.

Se brev LSR. Nægter at bruge, med bevis fra:

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Det er øverste myndighed, der forvalter Cvr. Nr. Skat, LSR. Afviser og fastholder Data- tyveri. Det er der op til 8 års fængsels straf for. 

**************************************************