Susanne Lauersen

Susanne Laursen <Susanne.Laursen@skat.dk>
Dato: 10. april 2013 kl. 15.18
Emne: svar fra SKAT vedrørende dine spørgsmål omkring 2012-2013
Til: Preben Hansen <2prebenhansen@gmail.com>


Til Preben Hansen

 

2012

Du er flyttet til Sverige den 25-1-2012.

Det betyder at du har ret til at indsende 2 selvangivelser for 2012.

En selvangivelse for hver af perioderne 1-1-2012 til 24-1-2012 og 25-1-2012 til 31-12-2012, hvor alle indtægter og udgifter deles op mellem de 2 perioder.

Den første periode er du fuldt skattepligtigt, og den sidste periode er du begrænset skattepligtigt til Danmark.

Du kan også vælge at indsende en selvangivelse for hele året 2012, og blive behandlet som begrænset skattepligtigt for hele året.

Du får ikke en automatisk selvangivelse, da du er fraflyttet Danmark i  2012.

Du kan ikke anvende TastSelv i det år du flytter til Danmark eller flytter ud af Danmark.

Du har frist til at indsende papirselvangivelsen indtil den 1. juli 2013.

Selvangivelserne bliver sendt til dig som almindelig post i slutningen af april – starten af maj 2013.

I din skattemappe har du modtaget et servicebrev for 2012. På dette servicebrev kan du se din oplysninger som bliver indsendt automatisk til SKAT fra ATP, Pensionsstyrelsen, banker osv.

Sender som almindelig post en kopi af servicebrevet.

Selvangivelsen skal sendes til den adresse som er nævnt i adressefeltet på selvangivelsen, ikke til SkatØresund eller til mig personligt, da alt post skal sorteres og scannes ind til SKAT via et kontor i Sakskøbing.

2013

Dit nuværende skattekort indeholder den almindelige skatteprocent for begrænset skattepligtige på 36 procent. I skatteberegningen har du fået et personfradrag som alle andre på 42.000 kr. Årsagen til at du ikke har noget månedsfradrag på skattekortet skyldes, at du har haft en restskat for året 2011 på 18.798 kr. som opkræves sammen med den almindelige forskudsskat for 2013. Personfradraget har en skatteværdi på ca. 15.289 kr. Da skatteværdien af personfradraget ikke overstiger restskatten, så bliver der ikke noget fradrag hver måned, da det er ”spist op” af restskatten.

Ifølge dine oplysningssedler for 2013 fra indeks, atp og pension – så har kan dine samlede indkomst for 2013 beregnes til følgende beløb:

ATP brutto udbetales 1.125 kr. pr. måned – for 12 måneder giver det                                 13.500                er medregnet på skattekortet

Pension brutto 11.241 kr. pr.  måned – for 12 måneder giver det                                             134.892 kr.       er medregnet på skattekortet

Indeks brutto 2.258,50 kr. pr. måned – for 12 måneder giver det                                             27.102 kr.          ikke medregnet på skattekortet

 

For at der ikke skal opstå restskat for 2013 er indtægterne fra indeks nu indsat på skattekortet – kopi sendes som almindelig post.

Ved indberetningen er der taget højde for indkomst og betalt skat til 10-4-2013.

Pga. at indeks udbetalingerne bliver medtaget på skattekortet så stiger skatteprocenten til 37.

Udover dette er det oplyst til SKAT at der foretages lønindeholdelse med følgende beløb:

Lønindeholdelse fra ATP udbetalingen pr. måned 33 kr.

Lønindeholdelse fra Indeks udbetalingen pr. måned 67 kr.

Lønindeholdelse fra pensionsudbetalingen pr. måned 337 kr.

Har du spørgsmål til lønindeholdelse og hvordan beløbene beregnes bedes du kontakte Betalingscenteret i Ringkøbing.

Fremtidige forespørgsler skal enten sendes som almindelige post til SkatØresund eller som en e-mail via skattemappen – kontakt.

Med venlig hilsen

Susanne Laursen

SkatØresund

Fra: Preben Hansen [mailto:2prebenhansen@gmail.com

Sendt: 8. februar 2013 15:14
Til: Susanne Laursen
Emne: Sagsbehandler Susanne Laursen SKAT UDLAND. Anmodning om at få rette Forskudsopgørelse for 2013.

Sagsbehandler 

Susanne Laursen

SKAT UDLAND

Slusseholmen

København.

Cpr. 060345 – XXXX Preben Hansen.

Anmodning om at få rette Forskudsopgørelse for 2013.

Samt rettet Årsopgørelsen for 2012, og tilbage betaling, af for meget betalt skat.

Jeg er fejl sat til 54 % i skat. Uden person fradrag.

Træk er fejl forhøjet med 18 %. Skat og AM gæld, er bortfaldet.

Grundet fejl Skat og AM, fejl gæld var 2.082.152 kr. Udskrevet år 96, 97 & 98.

Kravet er bortfaldet efter Påtalefrafald i Kbh. Byret. Kravet består ikke.

Skat havde sendt Kbh. Byrets Dommer fejl oplysninger om:

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri var lukket og ikke godkendt.

Fonden er godkendt i Skat fra start 1994 til i dag 2013. Se Cvr. 2119 86 84,

Der er frafaldet i Kbh. Byret ved Påtalefrafald af moms, skat og AM.

Hvorefter Foged Lone Christiansen foretager udlægsforretning for 2.082.152 kr.

Der er frafaldet i Kbh. Byrets afgørelse, der er endelig og ikke anket!

Jeg flyttede til Sverige år 26. Jan. 2012.

Årsopgørelsen 2012 og Forskudsopgørelsen 2013 skal derfor rettes I Skat Udland.

Hvis De ikke kan foretage rettelserne og tilbage betale ,det for meget betalte Skat, bedes det videresendes I Skat.

Som det ses har Foged Lone Christiansen, anmodet mig om at kontakte ligningsmyndighederne. 

For at få rette sin alvorlige fejl.

Fra: Lone Christiansen <Lone.2.Christiansen@skat.dk>

Dato: 10. jan. 2013 


Emne: Pantefoged Lone Christiansen & Skatteministeren J. Cpr. 060345 - 0493. Fejl udlæg.

sosbabyfonden@gmail.com


Hr. Preben Hansen

Angående din mail af 8. januar 2013.

Jeg kan ikke tilføje yderligere.

Jeg kan meddele dig at sagen er afsluttet fra min side.

Såfremt du er uenig i skatteansættelserne bedes du kontakte ligningsmyndighederne.

Med venlig hilsen

Lone Christiansen

Skat København

 

VENLIGST RET MINE MD. UDBETALINGER, FRA JAN 2012 & 2013.

HVOR PERSONFRADRAGET IKKE ER BRUGT.

DER ER SLET IKKE NOGET PERSON FRADRAG. 

HAR SKAT SELV OPLYST, DA JEG HAR GÆLD. DET ER EN FEJL.

Jeg er folkepensionist. Flyttet til Sverige, 25.jan 2012
Anmodning om nyt Skatte kort for 2013, med korrekt %. Som boende i Sverige.

Min indkomst er kun folkepension.

Fejl er fra Lone Christiansen, der ved, der er lavet fejl, og ikke vil rette fejl.

Venligst anmodning om fejl 54 %. 2000 til 2013 Rettes til korrekt %. 

Det er penge, der er indsamlet af Cvr. 21 19 86 84 Baby Fonden, og som skal tilbage og ind i Skats Nem Konto for Fonden.

Skat har give mig Fondens indsamlede penge, til fejl skat og AM.

Jeg kan da ikke modtage indsamlede penge til babyer, og bruge dem til skat.
De indsamlede penge kan kun bruges til babyer, det skrives i Loven, om indsamling.

Kbh. Politi er anmodet om at se sagen, og rette fejl fra TDC A/S.
Der har sendt disse penge til skat, mod at Skat lavede en skattesag mod mig!

Se Fondens konto. 0,00 kr. Skylder ikke Skat noget! Cvr. 21 19 86 84.

Det ved Lone Christianse, da hun laver fejl udlæg.

Der var straffesag, der nu er frafaldet, da TDC A/S og Skats oplysninger i sagen var fejl.

Skat oplyste Baby Hjlælps Fonden var lukket til Dommer i sagen!

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i brev oplyst at BHF fonden ikke er lukket og har:

Cvr. 21 19 86 84.  www.cvr.dk

 

Anmodning om nyt Skattekort for 2013.


Venlig hilsen

Preben Hansen 060345-0493

 

Svar til: 2prebenhansen@gmail.com

 

Telefon: 36990650

 

 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

 

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

 

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

___________________________________________________________

Skat Peter Knudsens brev til mig 26. okt. 2000.

Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen

 

Det brev stoppede sagen i Kbh. Byret.

Skats sagsbehandler i sagen, havde oplyst Dommer Fonden var lukket og alt var i Preben Hansens firma, hvor Skat havde udskrevet fejl moms, skat og AM.

Samme fejl oplysninger Foged har brugt! 

Skats Sluseholmen, egen afgørelse, viser jeg fra 31. dec. 1999 ikke var skattepligtig i Danmark.

Skats sagsbehandler har ikke været opmærksom, og ikke brugt Kildeskattelovens § 2. & Ligningsloven § 33.

Skat er hermed bortfaldet for: 1996, 1997 & 1998. Preben Hansen § 2 & § 33.