Billedresultat for shark photos hd

Jens Lund Maxen. Starter Datatyveri i Byreten

Jens Lund Maxen Skat. 

Laver Datatyveri, og der bruges hele 3 Juridiske personer i samme sag på skift.

Momsfrafald i Kbh. Byrets Foged Afd. I data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Fondens korrekte Skat har brugt i alle år til i dag. Ligningslov § 8 A. moms og skattefritaget.

Bevis: Momsudlæg er bestilt til frafald af Skat i Kbh, Byrets Foged Afd. Efter Fondens protest i Skat.

Jens Lund Maxen. Frafalder momsudlæg.

Skriver i sags brev til Kbh. Byrets Foged:

Se. Nr 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

 " Den 23.marts 1999 frafaldt Skat udlæget, da Kbh. Byrets afd. For grundlovsforhør m.m. Samme dag havde besluttet, at de 229.730,45 kr. Skulle beslaglæges.

Det skere i ny Juridisk Person Cpr. 060345 Preben Hansen uden Stævning. Derfor Ulovligt og ugyldigt.

Samme momsudlæg er forinden frafald i Foged Afd. Beslaglagt i ny sag og Preben Hansens Cpr. Nr. I ny startet sag om samme momsudlæg der senere bliver frafaldet.

Samtidig med der er startet ny sag i Byretten og sagen er i LSR. Med Datatyveri:     

Se. Nr 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

 

Der er her efter 21 momsudlæg i Kbh. Byret 7 afd. Uden Forkyndelse og udskrift fra Rets Bog. I hele 10 år, er der sagsbehandling, samtidig med samme sag om samme penge er i LSR.

Der har brugt:

Se. Nr 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

Palle Jakobsen Skat. Bestiller afgørelse i LSR. LSR. Laver på bestilling en afgørelse om der er moms og skat for Preben Hansen i:

Se. Nr 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Fejl Data.

LSR. har givet Advokat henstand, til der er afgørelse i Kbh. Byret. Hvor sagen var i Cpr. 060345-XXXX Preben Hansen

I LSR er den samme sag i de gamle Data Sagsbehandler Palle Jakobsen og Peter Knudsen, har stjålet fra Preben Hansen 1999.  

Se. Nr 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Nr stoppet 1985. UDGÅET    

Der er Påtalefrafald i Kbh. Byret. Efter Sagsbehandler Peter Knudsen.

Skrev svar på Preben Hansens klage til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Peter Knudsen holdt alle for nar og til grin i over 10 år. Med brug af Afgørelser med Datatyveri.

De oplysninger bevister Peter Knudsen lyver, og laver helt bevidst Datatyveri. der er brugt i Kbh. Byret, LSR og Skatteankestyrelsen.

LSR. Afviser Påtalefrafald fra Kbh. Byret, og nægter at rette sig efter Kbh. Byrets afgørelse. Alt er et stort rod, inge vil bruge Love og korrekte Afgørelser.

Der kan jo kun være e korrekt Juridisk Person.

Det er:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.  

Tast Cvr. 21198684: www.cvr.dk