SKAT HAR 4.112.706 kr. Der kan rede mange liv

 

1. MOMS beslaglæggelser 505.113 kr. Er i:

Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden       Lamai Patsuri. Ansvarlig leder i Skat.

Fra start, er der frigivet 505.113 kr.  

Kbh. Byret 22 juni 1999 i Fondens Data. Men aldrig udbetalt. Skat har også selv beholdt de pengene. Som Skat selv har frafaldet og sendt til endelig, Frafald i Kbh. Byrets Foged Afd.

Ivan Vigh Strand Skat Lovafdeling. Skrev i brev til:

Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden Lamai Patsuri. I Skats korrekte data.

"Skat har modtaget Deres brev af 7. juli 1999 tillige med udskrift af Fogedbogen for Kbh. Byret.

Yderligere henvendelser fra Dem i denne sag vil blive gennemlæst, men ikke besvaret med mindre De kommer med nye oplysninger vedrørende sagen"

Med venlig hilsen  Ivan Vigh Strand. 

MAGTSMISBRUG OG TYVERI AF FONDENS PENGE FRAFALDET I KBH. BYRET FOGED AFD.

***************************************************      

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.   Momfrafald. 505.113 kr. Fonden var momsfritaget af Skat. Med i Ligningslov § 8A.

ALLE DER HAR BEHANDLET DENNE SAG. VED DER ER MOMSFRAFALD I FONDENS DATA i Kbh. Byret 22 juni 1999. OG ANSVARLIG LEDER AF FONDEN I SKAT ER LAMAI PATSURI. Det ses i Skats Se. Nr. - Stamoplysninger og www.cvr.dk

SÅ DA SKAT MODTAGER TDC TILBUD OM 4.112.706 kr. Skiftes Fondens Data over til Preben Hansens Data, med Datatyveri.

Det sker i en Beslaglægelse forinden i Kbh. Byret Grundlovsforhør Start med 229,730,45 kr.              

Pengene Skat fandt hos TDC. 4.112.706 kr. + Er sendt direkte fra TDC til Skat og beslaglagt. I alt er der uden forkyndelse 21 ulovlige beslaglæggelser i Kbh. Byret i fejl Straffesag mod Preben Hansen. Bestilt af Skat Økonomisk Kriminalitet med falsk Tiltalerejsning med datatyveri af Preben Hansens Data skiftet til:

Se. Nr.21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen  

Cpr. 060345-XXXX Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Kbh. Byret 7. Afd.

I Kbh Byret 7.afd. Er beslaglagt i alt: 1.010.056,99 kr.

Af de 4.112.706 kr. + moms 25 %. Skat har modtaget fra TDC. Resten har Skat stjålet.

Borgerambassadør Jens Drejer, og Rådgiver Gert Bigum Skatterevisor Leder i Skat Næstved. Har ved møde i Skatteministeriet lovet oplysning, om hvor det store indsamlede penge beløb er, som Kbh. Bevillingspoliti har anmodet Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, Oplyse om.

Gert Bigum har afvist oplysning om de penge Skat har modtaget fra TDC. Der oplyser Skat har modtaget pengene.

1.010.056,99 Kr. Var opbevaret hos Kbh. Politi B. Gert Knudsen, der oplyste Skat, der vil blive udbetalt penge fra Straffesagen i Kbh. Byret til Fonden. Ved kommende Påtalefrafald.

De 1.010.056,99 kr. Er så FORINDEN igen Beslaglagt af Skat Tønder Udland og Kbh. Pantefoged Lone Christiansen   28. maj 2009. Nu er Preben Hansens Cpr. 06031945 Brugt.                                 

Det er samme moms penge fra 22. juni 1999. 505.113 kr. Fra  Kbh. Byret 22 juni 1999 i Fondens Data.   

Skat har heller ikke udbetalt de 505.113 kr.Og afviste en rets afgørelse. Nu er det samme sket igen.                

Med de samme momspenge sendt fra TDC til Skat. Ulovligt uden nogen retslig afgørelse.

ALLE BESLAGLÆGGELSER I SKAT, I KBH. BYRET, i TØNDER SKAT UDLAND OG KBH. SKAT FOGED Lone Christiansen. ER UDEN FORKYNDELSE / STÆVNING, OG DER FOR UGYLDIGE. SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG I:

 Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.  Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen  Cpr. 060345     Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen      Cpr. 060345     Preben Hansen 

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr. Fra:

Datatilsynet, Advokater, Politi, Folketingets Ombudsmand, Fonden og Revisor.

Alle ved, De har skifte Data og De, dermed har lavet Datatyveri og Lov overtrædelser, der giver op til 8 års fængsel. Afskedigelse m.m.

TDC UDBETALINGER TIL FONDEN. POLITIET

 SKATS EGNE OPLSNINGER OM TDC UDBETALINGER TIL:

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-XXX. m.fl.

 

TYDELIGT DATATYVERI FONDENS DATA ER:

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN v/ Lamai Patsuri

Hemmeligt brev modtaget fra LSR.  

BEVIS FOR DE KORREKTE UDBETALINGER OPLYST FRA TDC TIL SKAT:

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.

Samt Skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.

DET ER UDBETALINGER I ALT FRA TDC.

DE TAL ER OPSKREVET AF SKAT TIL OVER 5.000.000 Kr.

SKATTEANKENÆVNET VIL IKKE BRUGE:

SKATS BREV TIL:

Kriminalpolitiet i København                                                                            

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen 

 3. juni 1999                       

Journal nr. 02/98-5829-0001

Politigården                                                

1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-XXX. m.fl.

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

Nettobeløbet for numre, hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt:

kr. 4.112.706,61. Er ikke udbetalt.

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurdering, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag af Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske

repræsentanter, samt Københavns kommune.

Med hilsen

Palle Jakobsen

Told- og Skateregion

København      

Hermodsgade 8

2200 København N

______________________________________

I brevet oplyser Palle Jakobsen:

Hvor meget der er udbetalt fra TDC i alt.

”Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.”

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.”

”Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt

4.122.706,61 kr.” Uden moms!

4.112.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke havde udbetalt! Og selv har beholdt.

De penge fik Skat tilbudt af Gunnar Petersen TDC Erhverv. Mod at Skat startede en Skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret TDC ikke udbetalte alle de penge Fonden havde indsamlet med TDC 900 Indsamlings Nr.

Der er også udskrevet Skat af disse penge, der slet ikke er udbetalt af TDC A/S. Til Fonden.

TDC har sendt de 4.112706,61 kr. Til Skat

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.