Direktør Annette Hummelshøj. Fejl rettes ikke

 

Direktør Annette Hummelshøj.

Fastholder Baby Hjælps Fonden er ophørt.

 

Fejl rettes ikke I: LSR & Skatteankestyrelsen               

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen brev om: Fondens Cvr. Nr. Er 21198684 Afvises! Fastholder alt er i Preben Hansens Data og der ikke er nogen godkendt Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fond. Som "Bestilt" Af Skat Kbh.

 

CVR. NR. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri

 

CVR. 21 19 86 84 Navn og Nr. er skiftet til:

 

 

 

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

 

 

 

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

 

 

 

Cpr. 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Der er skiftet til:

 

 

 

Cpr. 060345 Preben Hansen. Uden Fond. Skat Lyver og oplyser Fonden ikke er godkendt.

 

 

BREV FRA: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

"Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med Start dato 1. januar 1997."

SKATTEANKESTYRELSEN JANE JUUL KJÆR & Direktør Annette Hummelshøj. FASTHOLDER CVR. 21198686 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Er OPHØRT.

DATATYVERI.

Godkender Skats Sagsbehandlernes Datatyveri. Der bruger: Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Det Nr. Er stoppet 1985 var: Pressefotograf Preben Hultgren. Nr. Blokeret.

ALLE HENVISER TIL FEJL OPLYSNINGER FRA TDC: Cvr. 21979317 SOS BØRNEHJÆLPSFONDEN v/ Preben Hansen. Groft tydeligt Datatyveri i LSR.

Overtrædelse af Persondataloven LSR. & Skatteankestyrelsen er omfattet af. Alle ved De har brugt Datatyveri, da det brugte Se. / Cvr, Nr. 21979317 er udgået 1985. Tilhørte Pressefotograf Preben Hultgren. Andet navn og fotograf, de Data passer jo slet ikke med Fondens Data. Bedrageri og magtsmisbrug,  for at vinde sager. Med falske Afgørelser Skat selv har klaget over. Alt er ulovligt og ugyldigt.

Retssikkerheden er tilsidesat af Direktør Annette Hummelshøj, og hendes Sagsbehandlers. Fondens Andmodning om genoptagelse af sagen, efter Påtalefrafald i Kbh. Byret 7 Afd. Er afvist.

Skatteankestyrelsen fastholder sin gamle Afgørelse i fejl Data: Der blev skiftet til:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Ikke  Børnehjælps Fonden. Fra TDC.

Samtidig med:

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvalig Leder. Er brugt fra Fondens start til i dag, i alls Skats Computere. De Data vil de "Kreative" Sagsbehandlere ikke bruge: Gert Bigum, Helle Frejlev i Skat Næstved. Pantefoged Birte Galle Udlandsskat Tønder. Pantefoged Lone Christiansen Skat Kbh. & RIM.

 

Fonden er i Skats Afdeling for:                 Almen Velgørende Foreninger og Fonde. Samtidig med "Der ikke er nogen Fondt godkendt". I Cpr. 060345-XXXX                         2 Juridiske Personer samtidig i Skat med Datatyveri. For at snyde Fonden for dens indsamlede penge over 7.000.000 kr. + moms 25% til Nødkjælp!

 

GIV ET SOS BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN NET BANK INFO: 
DANSKE BANK & NETBANK: 
REG. NR. 9570 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

Direktør Annette Hummelshøj. Godkender Sagsbehandlere laver Datatyveri.

FASTHOLDER BABY HJÆLPS FONDEN ER OPHØRT OG LUKKET.

FONDEN ER IKKE LUKKET, DET SES I SKATS SE-STAMOPLYSNINGER. OG: WWW.CVR.DK      TAST CVR. 21198684

LSR. & Skatteankestyrelsen. Har helt bevidst lavet Datatyveri, og brugt Sagsbehandler Peter Knudsens fejl Agterskrivelse og fejl Afgørelser for moms, med fejl Data. Skat kan få alle "Fejl". Godkendt. I deres egen LSR. 

Skat har selv klaget til, Direktør Annette Hummelshøj, og "Har kreativt fåete den Afgørelse, der var bestilt". Den ønskede Afgørelse godkender fejl moms, skat og AM. Pantefoged forretning uden den Lovpligtige Stævning. Ja, der skrives af Pantefoged Lone Christiansen kun Fogedblad. Pengene hentes slet ikke hos Kbh. Politi B.

Nyt kav om Afgifter fra Skat Næstved. Gert Bigum, godkendes efter der er Påtalefrafald i Kbh. Byret af de samme penge, der er frigivet til Fondens hjælpearbejde, beskattes igen hos Fondens Stifter Preben Hansen. I fejl Data.

Skatteankestyrelsen bruger oplysninger om Fonden er lukket. Lyver for at udbetalt Bonus ikke skal tilbagebetales. Grov forsømmelse og bedrageri i sagsbehandlingen. 

Peter Knudsen skiftede Fondens Cvr. Nr. og udskrev fejl moms på 948.080 kr. 

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Det Nr. er stoppet 1985 og blokert.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/  Lamai Patsuri. Er korrekt i Skat, og bruges samtidig.

Er i Skats Stamoplysninger Cvr. 21198684. Almen Velgørende Fond moms og skattefritaget. Godkendt til Ligningslov § 8A.

 *******************************************************

Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Afviser Påtalefrafald i Kbh. Byret, og godkender i fejl Afgørelse. Penge frafaldet i Kbh. Byret beslaglægges igen, med  krav om den moms, skat og AM, der er frafaldet. Beslaglægges igen af Pantefoged uden Stævning og i helt nye tal, og med de sammme fejl Data, der tidligere er brugt i LSR.

LSR og Skatteankestyrelsen fastholder Baby Hjælps Fonden ikke er godkendt, og Fondens stifter Preben Hansen, skal betale moms, skat og AM, af hele fondens indsamling 4.112.706 kr Penge der aldrig er udbetalt. Skat fik Baby Hjælps Fondens tilgodehavende 4.112.706 kr. + moms 25 %. Tilsendt fra TDC, mod at lave en Skattesag for Preben Hansen. 

Direktør Annette Hummelshøj, har modtaget dette brevmed beviser, der er afvist af Skatteankestyrelsen og LSR:

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011

Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

*******************************************************

Brevet til Dommer i sagen i Kbh. Byret 7.Afd.

Der efter modtagelsen frafaldt og stoppede sagen i Kbh. Byret. Med Påtalefrafald, kravet bestod ikke.

Direktør Annette Hummelshøj afviser Afgørelsen fra Kbh. Byrets Dommer.

Skat Kbh. Havde fejl oplyst Dommer, der ikke var nogen godkendt Fond. Brugt Datatyveri og falske afregninger, i sagen i Kbh. Byret.

Se Sagsbehandler Peter Knudsens brev. Det er ham, der med fejl oplysninger har udskrevet fejl moms og skat.

Skat har stjålet 4.112.706,61 kr. + moms 25 % Fonden har indsamlet. Med TDC Indsamlings 900 Nr. Alle indsamlinger bruger.

Brug af de 900 Nr. Kræver godkendelse til Ligningslov § 8A Der kun gives til Almen Velgørende Fonde.

Ligningslov § 8A er godkendt af Folketinget, og Fondens navn er skrevet i Loven:

"SOS Baby Hjælps Fonden." Lamai Patauri Se- Stamoplysninger i Skat Cvr. 21198684.

*******************************************************

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:

Svar brev på Preben Hansens klage Til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen"

I AFGØRELSERNE KLAGET AF PETER KNUDSEN SELV TIL LANDSSKATTERETTEN. LYVER PETER KNUDSEN OG SKRIVER FONDEN IKKE ER GODKENDT. TIL SKATTEMINISTEREN SKRIVER HAN: "Baby Hjælps Fonden: Har status som selvstændigt retssubjekt."

Med Peter Knudsens oplysninger. Sendt til Dommer, blev der Påtalefrafald i Kbh. Byret. Det er sendt til LSR. Der så skal rette fejl.

LSR. Skrev i deres Afgørelse Fonden var ophørt. Så med Afgørelsen i Kbh. Byret der er over LSR. Har LSR lavet klar og tydelig FEJL AFGØRELSE!

Men LSR. Arbejder jo for Skat, og bruger "Kreativt magtsmisbrug".

LSR nægter bare. at genoptage sagen og rette fejl, og afviser Kbh. Byrets tydelige afgørelse.

Hverken Fonden eller Preben Hansen har klaget til LSR. Det er Skat selv. Efter Peter Knudsen tilbage kaldte Preben Hansens klage over Afgørelse 14. juli 2000 til LSR. Moms 25 % af udbetalinger fra TDC 864.423 kr.

Dermed er sagen endelig slut i LSR. Moms var frafaldet i Kbh. Byret Foged Afd. I:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Peter Knudsen sendte så LSR. En Agterskrivelse i fejl Data. Se. Nr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Datatyveri igen.

LSR. Afviste Peter Knudsens egen klage. Kun en Afgørelse kan klages til LSR. Sagen igen SLUT.

Peter Knudsen laver bare en ny hemmelig afgørelse, uden Agterskrivelse til LSR. I samme fejl Data stjålef fra Preben Hansen:

Se. Nr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Datatyveri. Som han selv klager over til LSR.

Tal er fejl. Se.Nr. Er fejl. Fejl Juridisk Person. Fonden er selvstændig Juridisk person, der selv hæfter for alle krav.

Som Almen Velgørende Fond er Fonden moms og skattefritaget af Skat. Se oplysninger Cvr. 21198684.     

Det ses i Skats breve der er sendt til Fonden.

*******************************************************

E- mail Svar til: sosbabyfonden@gmail.com

Direktør Annette Hummelshøj. LSR. & Skatteankestyrelsen. Har med Datatyveri lavet fejl afgørelser, og godkendt alle Skats grove fejl i Afgørelser Skats Gert Bigum og Peter Knudsen, selv har klaget over. Ny Gyldigt Påtalefrafald i Kbh. Byret. Er bare afvist.

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

Direktør Annette Hummelshøj LSR & Skatteankestyrelsen. Har i alle Afgørelser brugt fejl Data, og overtrådt Datapersonloven og lavet bedrageri, ved skift af Data, og godkendt Skats Peter Knudsen og Skat Næstved, selv kan klage deres fejl afgørelser til LSR og Skatteankestyrelsen, i fejl Data og fejl tal. krav om Moms, Skat og AM. Der ikke består og er frafaldet i Kbh. Byret.

Læs lige Peter Knudsens svar til Skatteministeren igen.

Fonden er selvstændig juridisk, og hæfter for alle krav. Fondsloven.

 *******************************************************

Brev fra Jane Juul Kjær Skatteankestyrelsen:

Skatteankestyrelsen.

Cvr-nr. 10 24 28 94

www.skatteankestyrelsen.dk

05. oktober 2016

Preben Hansen

C/O SOS Baby Hjælps Fonden

v/LamaiPatsuri

Prinsessegade 89, lejl 31 

1422 København K

Klage overafgørelse for SOS Baby Hjælps Fonden.

Skatteankestyrelsen har modtaget dit brev den 30. september 2016 og din mail af 5. oktober 2016.

Vi skal henvise til de afgørelser, du tidligere har modtaget fra Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Vi har ikke anset dine henvendelser for at indeholde noget nyt og vi foretager os ikke yderligere i den anledning.

Yderligere henvendelser om disse forhold kan ikke forventes besvaret.

Med venlig hilsen

Jane Juul Kjær

www.skatteankestyrelsen.dk

Telefon 33760909

SagsbehandlerJane Juul Kjær

Direkte telefon 33760937803

Vores sagsnr.12-0207866

********************************************************

SagsbehandlerJane Juul Kjær, har i sin Afgørelse skrevet Baby Hjælps Fonden, ikke er godkendt, og afvist at genoptage sagen.

PÅTALEFRAFALD AFVISES AF LSR

Der er i Kbh. Byret Påtalefrafald i straffesag om den moms, skat og AM. Kravet var fejl og nu slettet. Det var fejl oplysninger fra TDC om der ikke var nogen godkendt Fond. Der var og er en godkendt Fond se:www.cvr.dk 21198684.

Efter Påtalefrafald starter Gert Bigum Skat, igen samme sag, med de samme falske oplysninger, der var grunden til Påtalefrafald. Fonden ikke har noget Cvr. Nr. Ureg. Virksomhed.                        

Alt er OK. Cvr. 21198684 i Skats andre afd. Fonden er korrekt godkendt. Skat Bornholm.

Samtidig med Skats Dir. Erling Andersen og Dir. Johnny S. Hansen bruger falske oplysninger og Agterskrivelse med fejl Se. Nr. 21 97 93 17. Og Cpr 060345 . Data Tyveri.

Udlæg blev igen foretaget af Lone Christiansen i fejl juridisk person skiftet til Cpr. 060345 Preben Hansen. Efter der var Påtalefrafald i en straffesag i Kbh. Byret om samme moms, skat og AM.

Kravet bestod slet ikke. Skat havde givet Kbh. Byret falske oplysninger og med Datatyveri skifte til P.H :                   

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Fonden var godkendt som Fond. Fonden er med i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven.

Preben Hansen gjorde indsigelse imod Udlægget Skat foretog 26. Maj 2009.                 

Møde i Fogedretten Kbh. Byret, 19. nov. 2009. Uden pengene!

Nyt i Udlæg igen Skat Kbh. 16. Nov. 2010.  Uden der var forkyndelse.              

Kontanter 1.010.056,99 kr.  hentes hos Kbh. Politi. De penge modregnes Preben Hansens skat for 1996, 1997 og 1998. Der er frafaldet i samme Kbh. Byret.

Preben Hansen. Udlands Dansker boede i Sverige. Sag 2 gange uden forkyndelse. Fejl i Kbh. Foged Afd.

Pantefogeden Lone Christiansen havde anmodet Preben Hansen om at fremkomme med bevis for Udlægget 1.010.056,99 kr. Der er frigivet i Kbh. Byrets Påtalefrafald ikke tilhører ham. Bevis var.

De samme Fondens penge, er tidligere er frafaldet i Kbh. Fogedret for moms er nu skiftet til krav for skat! Og der er sendt fejl oplysninger fra Skat til Kbh. Byret Foged.

Skat, AM og moms er udskrevet fejl, med fejl Data brugt af Skat. Det var Fondens indsamlede penge, Preben Hansen er blevet sat i Skat, AM og Moms af.                            

Preben Hansen var lønmodtager i Fonden. 1998 afskediget og på dagpenge fra Ledernes  A kasse. Sidst i 1998 og 1999 Orlov til Børnepasning.

1998 er der Skats fejl krav på udbetalinn fra TDC over 1.000.000 kr.

Der er jo allerede afgørelse om momsudlæg 549.821 kr. 17.feb. 1999. For:               

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Godkendt det var fejl fra TDC 19. nov. 2009.

Frafaldet af Skats Pantefoged 23. mar. 1999. Efter Protest. Der er godkendt i Skat.

  1. Udlæg er endeligt frafaldet af Skat, i Kbh. Byrets Fogedafdeling 22. juni 1999. Samme momspenge.

Til CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder.

549.821 kr. Er efter frafald ikke udbetalt! Skat har igen her selv beholdt pengene!                 

Skat har tilsidesat en retslig afgørelse fra Kbh. Byret Fogeden. Skat selv har bestilt.

Pantefoged anmodes om at udbetale momsfrafald     549.821 kr.+ renter til rette ejer:                     

CVR. 21 19 86 89 Baby Hjælps Fonden Danske Bank. Nenm konto i Skat.

Fonden har som godkendt: Almen Velgørende Fond. Nem Konto i Skat.

Der er således 549.821 kr. i tilgodehavende i momsfrafald hos Skat. Ikke udbetalt.

Kontanter 1.010.056,99 kr. Der er frigivet fra Kbh. Byret. Efter Påtalefrafald. Ikke udbetalt.

Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling af

Cpr. 060345 Preben Hansens Moms, skat og AM. Hvor Skat har lavet Data Tyveri og brugt

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De data er stoppet 1985. Nr var i Preben Hultgren.

 TDC A/S har ikke indbetalt alle penge til Fondens Bank, Giro. Nem Konto.

Der er sendt tydelige beviser, fra Skat selv, og TDC A/S. Faktura afd. 

At penge i Udlægsforretningen er Indsamlede gaver til:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Godkendt til Ligningslovens § 8 A. Fra 1996 til 1999. Årene i sagen. Moms og skattefritaget.

Skat har med ukorrekte oplysninger fra TDC A/S år 1999 skiftet til:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det er strafbart at overtrædelse af Persondataloven, og lave Data tyveri.

Der er af Fonden og Preben Hansen udsendt klage og Protest.

Disse fejl data Se. Nr. 21 97 93 17 og Cpr. 060345 er ugyldige og blokeret.

Datatilsynet har anmodet Skat, Politi og TDC A/S om at rette fejl i brugte data.

Anmodning om oplysning om udlægget Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling af

Cpr. 060345-0493 Preben Hansens Moms, skat og AM. Hvor Skat har lavet Data Tyveri og brugt

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De data er stoppet 1985.

Sammensætning.

De enkelte poster, beløb og dato for beslaglæggelse og tilskrevne renter mangler!

Oplysning om de beslaglæggelser Skat har bestilt hos Kbh. Politi. B.

Der er foretaget i Kbh. Byret. Første gang 25. mar. 1999.  21 sager i alt.

Der er ikke modtaget Stævning og udskrift. Anke har ikke været muligt.

Alle disse udlæg i Kbh. Byret er. derfor også ulovlige, efter Retsplejeloven.

Moms er frafaldet af Pantefoged og i Kbh. Byrets Fogedafdeling.

Samme Moms & Skat udskrives igen i med Agterskrivelse 12. okt. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

”Uregistreret virksomhed uden CVR / Se. Nr. Oplyser Sagsbehandler P.K.”

823.512 kr. er momstilsvaret. Det var nyt krav fra Skats Peter Knudsen.

Klager over Skats momsudlæg til Landsskatteretten afgørelse 14. juni 2000.

Skat v/ Peter Knudsen tilbagekalder Preben Hansens klage. Da da han fremsender LSR.

Retsudskrift med oplysning om der allerede er frafald i samme momsudlæg.

Skat og Kbh. Byrets Fogedafdelings moms frafald fra 22. juni 1999.Sag om moms og den fejl udskrevne moms 96, 97 og 98. Er sluttet af Skat. I Kbh. Byret.

Preben Hansens klage til LSR. Er af Skat truket tilbage. Men Skat klager bare selv igen!

En ny Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. Klages til LSR. Af Skat selv. Igen bruges fejl Data.

Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985. Preben Hansens Se. Nr. Som Pressefotograf bruges!

Agterskrivelsen afvises i LSR.Som ugyldig, og klagen tilbagesendes til Skat. UGYLDIG!

Kun en afgørelse, kan der klages over. Sagen om moms for Fonden er jo slut i Kbh. Fogedret. Det er Skat selv der klager over Skats egne fejl Afgørelser. Så fejl kan blive godkendt i Skatteankestyrelsens afgørelse. Skat har så selv taget alle pengene, og givet sig selv bonus.

DER MANGLER OPLYSNING OG UDBETALING AF DE 4.112.706 KR. + MOMS 25 %. Samt renter fra 1999 til i dag.

Skat modtog de penge fra TDC.

UGYLDIG Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. For moms bruges nu til udskrivning af skat.

1996, 1997 og 1998. Kbh. Skat sender den til Greve og Stevns og teksten oplyser igen falsk om, der ikke er nogen Fond, der er godkendt, og udskriver skat og AM af de penge 4.112.706 kr.

Skat fandt selv pengene hos TDC. Der selv havde beholdt Fondens indsamlede penge med TDC 900 Indsamlings 900 nr. TDC sendte herefter Fondens indsamlede penge til Skat, det gav jo bonus og ekstra bonus ved at opdigte og udskrive skat til Preben Hansen af de 4.112.706 kr. Som Skat selv havde. TDC oplyser i brev, de vil sende pengene direkte til Skat, hvis Skat vil rejse en skattesag mod Preben Hansen.

Men Skat starter momsudlæg 549.821 kr. 1999. For:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Der frafaldes i Skat og Kbh. Foged.

Alle der har haft denne sag, ved Fonden er godkendt i Skat med Cvr. 21 19 86 86. Og har set Nr.

Men det kunne jo ikke bruges, da Skat selv frafald krav og sendte momsudlæg i Kbh. Byret.

Derfor skiftede Skats kreative sagsbehandlere Data, og oplyste, det var Data fra TDC de havde modtaget. I samme Kbh. Byret er der brugt:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Cpr. 060345- Preben Hansen.

Landsskatterettens laver en afgørelse 6. dec. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Krav om Skat for år 1996

Var ikke min klage, den blev tilbagekaldt af mig, med hjælp fra Folketingets Ombudsmand. Moms krav 823.512 kr. Men Skat har selv taget penge for moms, som TDC selv har beholdt.

Moms krav 823.512 kr. Bestod hos Skat. Nu er det betalt af beslaglæggelse? Ingen er oplyst om, hvordan dette krav nu er nul kr.

Anmodning om 823.512 kr. For ugyldig moms udbetales til Fondens Nem Konto. Kravet var i Se. Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985.

Der er heller ikke i Udlægsforretningen moms. Det var der tidligere. Nu til krav om skat 96,97,98.

Sagen i Kbh. Byret. Her er der påtalefrafald. Da kravet ikke består.

Preben Hansen har ren straffeattest. Alle Skats krav er frafaldet, efter 10 års sag i Kbh. Byret. Dommer har modtaget beviser for Skat, AM og moms er udskrevet, med falske oplysninger fra TDC A/S. Der nu har oplyst om, der var givet fejl oplysninger til Skat, og penge er Baby Hjælps Fondens indsamlings tilgodehavende.

Skats Sagsbehandlere, har selv opfundet nye love og bestemmelser og helt tilsidesat, gællende love. Herunder Persondataloven og Datatilsynets anmodning, om at rette fejl. § 69.

Anmodning om Aktindsigt i Udlægsforretning og de bilag, der er sendt til Fogedretten.

Forvaltningslovens § 19. Det er der i samtlige bilag og afgørelser i Skat om skat, AM .

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver.

*****************************************************

Fondens penge skal ind på konto:

 

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                         

DANSKE BANK & SKAT NETBANK: 

REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

 

Billedresultat for babyer 3d

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.