Relateret billede

Borgerambasadør Jens Drejer og hans Rådgiver Gert Bigum.

Laver bevidst fejl afgørelse i Skatteministeriet. Hvor Baby Hjælps Fonden var indkaldt til møde. 

Efter modtagelse af Fondens godkendelser:

Ligningslovens § 8 A. Vedtaget i Folketinget. Med Fondens navn skrevet i Loven.

Brev fra: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

"Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997."

 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage Til Skatteministeren.

 

Brev 26. Okt. 2000.

 

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

 

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen  

 

Revision 2

 

Peter Knudsen

Det er sagens sagsbehandlers svar til Skatteministeren, på Fondens klage.

 

I Jens Drejer og Gert Bigums afgørelse, skriver de Baby Hjælps Fonden er ophørt, og ikke godkendt.

Efter at have modtaget bevis fra den myndighed Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der forvalter Cvr. Nr. 21198684.  

Dens oplysninger afvises. 

Det sker i Skatteministeriet, med Skats bedste og mest annerkendte sagsbehandlere, der har behandlet, mange store og vigtige sager, og udskrevet Love. De ikke vil bruge og overholde.

HER BEVISER DE AT, DER HELT BEVIDST LAVES FEJL i SKATTEMINISTERIT, FOR IKKE AT UDBETALE DE 4.112.706 KR. TDC HAR SENDT TIL SKATS ØKONOMISK KRIMINALITET.

INDSAMLEDE PENGE INDSAMLET AF:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden.

Med TDC Service 900 Indsamlings Nr.

Skat afslørede selv TDC ikke havde udbetalt alle Fondens indsamlede penge til nødhjælp. LandsIndsamling. Det er bedrageri.

Skat holder det hemmeligt, at TDC selv beholder indsamlede penge der indsamles med TDC Indsamlings 900 nr.

Alle indsamlinger er blevet snydt fra 1999.

Skat afslører og godkender TDC også selv har beholdt 25 % moms, der er indbetalt over Telefonregninger. Alle 900 takster er med moms.

TDC tilbyder at stoppe udbetalinger til Baby Hjælps Fonden, hvis Skat vil lave en Skattesag mod Fondens med stifter Preben Hansen. Skat modtager Fondens indsamlede penge. 

Skat skifter så Fondens data over i Preben Hansens data. Med datatyveri, og oplyser Fonden ikke er godkendt. Det sker i et hemmeligt møde med Skats Økonomisk Kriminalitet, Peter Knudsen, Palle Jakobsen. Kbh.Politi B. m.fl.

 

 

Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.
Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997. Jens Drejer og Gert Bigum. Har modtaget de oplysninger. Men henviser til en gammel fejl afgørelse fra LSR. "Baby Hjælps Fonden er ikke korrekt, derfor skal Stifter Preben Hansen betale moms, skat og AM. Af alle de indsamlede penge. Jens Drejer og Peter Knudsen afviser Kbh.Byrets Påtalefrafald. Hvor sagen er stoppet da Sagsbehandler Peter Knudsen havde lavet Datatyveri af Preben Hansens data, og i Afgørelser oplyst fejl Se.Nr. samt at Fonden ikke var stiftet og var ugyldig. Alle kan jo se, der er skiftet til fejl Data. www.cvr.dk Fonden har Cvr. Nr. 21198684

LSR Lyver om Fonden ikke er godkendt. Derfor skal Preben Hansen betale moms, skat & AM. Af fondens indsamlede penge, som TDC selv havde beholdt. Skat har modtaget 4.112.706 kr. Fra TDC. Da Skat afslørede TDC selv havde beholdt en del af Fondens Landsindsamling med TDC Indsamlings 900 Nr. TDC tilbød sende Fondens tilgodehavende til Skat.Der er udskrevet skat af. SKAT HAR ALDRIG UDBETALT DE PENGE. Der er Baby Hjælps Fondens indsamlede penge til baby hjælp Skat har stjålet. Hvorefter Skat udskriver afgifter af pengene. Det er jo groft bedrageri. Jens Drejer har modtaget beviser for Fonden er godkendt i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven. LSR & Skat afviser godkendelse i Skat & Folketinget. Han lyver i sin afgørelse, og henviser til LSR gamle fejl Afgørelse i fejl Data, og helt andre tal. Der er i Peter Knudsens afgørelser.

Der er tidliger frafaldet Moms udlæg i Skat og i Kbh. Byret Foged Afd. Da Fonden var godkendt og havde Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Herefter skiftes Data i LSR til Se. Nr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Fejl Se. Nr. Stoppet 1985 og fejl navn Preben Hansen. Se Skats Se Oplysninger. Se www.cvr.dk

LSR & Jens Drejer afviser Påtalefrafald i Kbh. Byret. Som Skat har godkendt, Fonden var godkendt Almen Velgørende Fond. Med sit navn i Ligningslov § 8 A.

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Peter Knudsen: Fond Selvstændigt retssubjekt

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage Til Skatteministeren.

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Fonden er moms´og skattefritaget. Med i Ligningslov § 8 A.

Foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for selvangivelsespligt, hvis foreningen m.v., som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og SEL § 3, stk. 3, ikke har indkomst til beskatning og foreningens formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, jf. SKL § 2, stk. 1, nr. 5. Det er en betingelse, at foreningens vedtægtsmæssige formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, samt at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

De foreninger m.v., der er fritaget for selvangivelsespligt, svarer til de foreninger m.v., der under det tidligere gældende fritagelsessystem var bevilget eller kunne bevilges en stående skattefritagelse. Disse foreninger m.v. skal ikke oplyse skattemyndighederne om de foretagne udlodninger.