Billedresultat for 3d baby photos download free

Datatyveri hos Skat, LSR. Skatteankestyrelsen

Datatilsynet godkender Skatteankestyrelsen, LSR. & Skat. Bruger fejl Data i afgørelser.

Skatteankestyrelsen & LSR. Har lavet fejl afgørelser, hvor der er skiftet Data fra:           

CVR. NR.: 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri

Er Skiftet til:                                                Se. / CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det fejl Nr. Er brugt i afgørelser, hvor Sagsbehandlere helt bevidst har brugt Datatyveri og afvist at brug de korrekte Data. Selv efter at have modtaget dette brev:

 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

 

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>

Dato: 26. sep. 2011

 

Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen

 

Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

 

 

 

Kære Henning Söderhamn

 

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.

 

Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

 

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

 

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Bunch

 

Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

 

************************************************ 

 

CVR. Nr. Er fejl skiftet 4 gange til:           CPR. 060345-XXXX  Preben Hansens Data.

CVR. NR.: 21 97 93 17 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen.

BØRNEfonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V.

Telefon: 70 22 12 11
E-mail: mail@bornefonden.dk

CVR: 33 96 98 13

 

SE HER BØRNEFONDEN ER EN SELVSTÆNDIG FOND HVIS NAVN SKAT OG DOMSTOLENE HAR BRUGT TIL AT UDSKRIVE AFGITTER FOR:

En anden Fonds navn er bugt. Oplysning fra TDC, der henvises til i fejl Afgørelser, med Datatyveri af Sagsbehandlere i Skat: Peter Knudsen, Palle Jakobsen, Gert Bigum, Helle Frejlev, LSR Sagsbehandlere, Kbh. Pantefoged Lone Christiansen, Tønder Pantefoged Birte Galle m.fl.

Der alle bevidst, har brugt fejl data. for at stjæle Fondens penge og få BONUS. Penge indsamlet til babyer i nød. Er stjålet af Skat.

MED DATATYVERI AF:

CVR. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Brugt i LSR. & Skatteankestyrelsen. Der har afvist, at rette fejl moms, skat og AM.

CPR. NR.: 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat & Kbh. Byrets Foged Afd.

CPR. NR.: 060345-XXXX Preben Hansen. KBH. Byret & Skatteankestyrelsen

"Skat oplyste fejl Fonden var ugyldig!"

Fonden er gyldig fra 1994 til i dag! Med Stamoplysning i Skat:

Cvr. 21198684 og Nem Konto i Danske Bank.

Det har samtlige sagsbehandlere set i deres PC. CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Der er ansvarlig Leder i Skats Se- Stamoplysninger.

Alle sager starter jo med CVR. Nr. og navn. Ingen af de brugte nr. Findes i Skat Data. Hvordan kan en sag behandles, uden der er gyldige Data. Det er magtsmisbrug fra sagsbehandlere, hvor Datatilsynet godkender Afgørelser i fejl Data. Det er da groft at De ikke kan læse de 8 tal i Deres PC.

Godkender alt er korrekt.

Persondataloven: § 69. Den Data ansvarlige er erstatnings pligtig for fejl. Kender Datatilsynet ikke Lovene, om Data og Datatyveri!

Datatilsynet Trine Cseh-Lessel, har godkendt Skat, TDC, LSR. og Skatteankestyrelsens Datatyveri, af Preben Hansens Se. Nr. Data. Der er stoppet 1985. Nr. 21 97 93 17.

Datatilsynet har, som det ses, afvist at rette så tydelige fejl i hele 17 år. Det har kostet millioner i Retsagsomkostninger. Første klage med udskrift fra Kbh. Byret er fra 1999.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  oplysning om Fonden har Cvr. 21198684 og ikke er lukket. Afvises af Datatilsynet Trine Cseh-Lessel. Det er den myndighed, der tildeler Cvr. Nr. Datatilsynet afviser, og godkender dermed Datatyveri af 4.112.706 kr.+ 25 % moms. Skat har lavet, ved ar skifte Fondens Data og udskrive moms, skat og AM m.m. Til Fonden med Stifter og nu Juridiske Rådgiver Preben Hansens gamle stoppede data i 1985, som pressefotograf og tidligere navn Hultgren.

GIV ET BIDRAG TIL:                                                                       

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                         

DANSKE BANK & NETBANK: 
REG. NR. 9570 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

DATATILSYNET Fejl fra Trine Cseh-Lessel

DATATILSYNET

Preben Hansen

SOS Baby Hjælps Fonden

v/ Lamai Patsuri

Prinsessegade 89, lej. 31

1422 København K

 

Sendt til: 2prebenhansen@gmail.com

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. februar  2013

Vedrørende din henvendelse til Datatilsynet

 

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300  København K

 

CVR-nr. 11-88-37-29

 

Telefon 3319 3200

Fax 3319 3218

 

E-mail dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

 

J.nr.  2012-311-0130

Sagsbehandler

Trine Cseh-Lessel

Direkte 3319 3219

 

 

Ved brev af 26. september 2012 har du rettet henvendelse til Datatilsynet med en klage over fejlagtig behandling af oplysninger vedr. et SE nummer.

 

Ved telefonsamtale af 23. november 2012 udbad Datatilsynet sig dit telefonnummer. Du ses ikke efterfølgende at være vendt tilbage med dette.

 

I Datatilsynets brev til dig af 14. september 2012 fremgår følgende:

 

”For så vidt angår det, som De i øvrigt har anført i Deres e-post af 3. september 2007, skal Datatilsynet henvise til sit brev af 31. august 2007 til Dem.

Som anført heri kan fremtidige henvendelser fra Dem vedrørende anvendelse af SE-numre hos myndigheder, teleselskaber mv. ikke forventes besvaret, medmindre de giver Datatilsynet anledning til at foretage en nærmere undersøgelse. Der henvises i øvrigt til Datatilsynets brev af 2. december 2005 til Dem.”

Ved brev af 26. september 2012 har du fremsendt en kopi af en e-mail-korrespondance med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fra 2011. Dette giver ikke Datatilsynet anledning til at foretage en nærmere undersøgelse.

Datatilsynet gør venligst opmærksom på, at fremtidige henvendelser fra dig vedrørende anvendelse af SE-numre hos myndigheder, teleselskaber mv. ikke forventes besvaret, medmindre de giver Datatilsynet anledning til at foretage en nærmere undersøgelse.

Med venlig hilsen

Trine Cseh-Lessel

Datatilsynet.

Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren:

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A.                  

Som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1."

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Tydeligere kan det da ikke skrives. Fonden er godkendt og med i Ligningslov § 8A. Med sit navn i Loven.

Straffesag mod Preben Hansen for moms, skat og AM.      

Er stoppet og slut i Kbh. Byret. Sagen er ikke anket af Skat.

Påtalefrafald, da Kbh. Byrets Dommer modtog Skats Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren, på klage fra Preben Hansen til Skatteministeren over Skat havde fejl oplyst LSR og Kbh. Byret:                                  

Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt og ikke havde noget Cvr. Nr. Fonden havde Cvr. Nr 21 19 86 84. OK. Skat Sagsbehandler i sagen. Skriver han lyver, og har givet falske oplysninger til Kbh. Byret 7 Afd. og LSR. hvor der er lavet fejl Afgørelser med Peter Knudsen og Palle Jakobsens Datatyveri af Preben Hansens data stoppet 1985. Samtidig med:

CVR. NR.: 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Er brugt Skat. Afd. Almen Velgørende Foreninger & Fonde. Der er med i Ligningslov § 8 A. Vedtaget i Folketinget.

Sagsbehandler har overtråd: Persondataloven § 31, § 37 & § 37 Stk. 2.

Sagsbehandler er anmodet om at sende oplysninger efter Persondataloven. Det er afvist,

Skat & LSR.er efter § 37 & § 37 stk. 2. anmodet, om at slette og blokerer oplysninger, der er ukorrekte efter Persondatalove.

Datatilsynet har fundet fejl, i brugte Se. Nr. og sendt brev med anmodning til:

1. TDC. Hvorfra T&S & Skat, har modtaget fejl Se. Nr. Stoppet 1985

Se. Nr. 21 97 93 17 Pressefotograf Preben Hultgren. Start:1977. Stop:1985.

Se. Nr. 21 97 93 17 ER BRUGT TIL SKAT 96, 97 & 98 OG SKIFTET:

TIL: CPR. NR. 060345-0493.

Falsk Se. Nr. 21 97 93 17 er brugt fra år 2000 i Agterskrivelse for moms.                                                

Skiftet af Sagsbehandler: Palle Jakobsen & Peter Knudsen.  Godkendt af:Ivan Vigh Strand Lov Afd. T&S.

De fejl Data bruges stadig i Skat Næstved af Skatterevisor Gert Bigum. Der er sket Data tyveri og udskrevet fejl skat af penge der aldrig er udbetalt.

ALLE HAR AFVIST Datatilsynet & FOLKETINGETS OMBUDSMANDS, ANDMODNING OM AT RETTE Se. Nr. FEJL. SOM T&S Reg. Kbh. Har brugt i Agterskrivelse og Afgørelser for moms! Agterskrivelse for moms er fejl brugt til Skatte udskrivning. Kun en Afgørelse kan bruges!

Dette Se. Nr. er brugt til Skat 96, 97 & 98:

Se. Nr. 21 97 93 17 BABY HJÆLPS FONDEN v/ Preben Hansen. Ureg. Firma.

Dette Se. Nr. findes ikke mere i: www.vir.dk.                    

TDC Advokat skriver Se. Nr. er stoppet.

TDC har selv sendt Datatilsynet, udskrift af korrekt CVR. Fra.www.cvr.dk

TDC er anmodet om at rette Se. Nr. 21 97 93 17af Datatilsynet til:

CVR. 21 19 86 84. Baby Hjælps Fonden.

T&S Reg Kbh. Peter Knudsen har brugt falsk Se. Nr. 21 97 93 17 i Agterskrivelse og Afgørelser for moms, der er brugt til Skat.

Landsskatteretten har brugt samme fejl Se. Nr. og afvist at rette fejl!

Kbh. Kommunes Direktør L. Normann Jeppesen. Bad Selskabsbeskatningen svarer om brugt Se. Nr. 21 97 93 17 for Skønsmæssig skat 1996. Selskabsbeskatningen oplyste, de kun havde brugt SE. NR. 21 19 86 84 i forbindelse med Baby Hjælps Fonden.

Direktør L. Normann Jeppesen nægtede at rette fejl, og rette sig efter Selskabsbeskatningens svar. Datatilsynet er afvist af Kbh. Kommune Direktør. Skat bruger de samme fejl data til i dag. Alle ved er fejl Data.

 Den korrekte juridiske person og CVR er:

CVR-NR: 21 19 86 84 BAB HJÆLPS FONDEN v/ Lamai Patsuri

Virksomheds form: 90 Velgørende Fond.

Sagsbehandler kan se: www.virk.dk