Gunnar Petersen stopper udbetaling til Baby Hjælps Fonden, og lyver om Fonden ikke har Se. Nr. 21198684. Det nr. Har han modtaget med Ligningslov § 8 A. Godkendelse til indsamling med Service 900 Indsamlings Nr. Han skriver SOS Børnehjælps Fonden. En helt anden Fond.

FONDEN AFSLØRER TDC GUNNAR PETERSEN, IKKE UDBETALER ALLE FONDENS INDSAMLEDE PENGE OG KLAGER. 415.126,27 kr. Mangler i afregning.

Da TDC er afsløret af Skats Palle Jakobsen, der fandt 4.112.706 kr. Der ikke var udbetalt til Fonden. Tilbyder Gunnar Petersen Skat, Fondens tilgodehavende, og stopper udbetalingerne, og sender Fondens penge direkte til Skat. Der så har udskrevet moms og skat af de 4.112.706 kr. Til Stifter Preben Hansen. Ved at lyve om fonden er ugyldig, ikke har Se. Nr. m.m. SKAT HAR SÅ SELV STJÅLET OG BEHOLDT DE 4.112.706 Kr. Bevillings Politiet har anmodet om oplysning, hvad det store beløb er brugt til. Skat Næstved Gert Bigum, havde lovet om oplysning. Nu nægter han at oplyse om pengene, efter sin undersøgelse. Samtidig fastholder han skat og AM af de 4.112.706 kr. Han har selv klaget sagen til Skatteankestyrelsen, og der fået godkendt, skat og AM. Af penge Skat selv har stjålet.

SKATS BEVIS FOR 4.112.706 Kr. Ikke er udbetalt

 

SKAT

Kriminalpolitiet i København                                                                                   3. juni 1999

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen                                                                                                     

Journal nr. 02/98-5829-0001

Politigården                                                     1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-0493. m.fl.

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

Nettobeløbet for numre hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt

kr. 4.112.706,61.

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurderinq, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag at Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske

repræsentanter, samt Københavns kommune.

Med hilsen

Palle Jakobsen

 

Told- og Skateregion

København      

Hermodsgade 8

2200 København N

______________________________________

I brevet oplyser Palle Jakobsen:

”Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.”

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.””Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt

4.122.706,61 kr.” Uden moms!

4.122.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke har udbetalt! Og selv beholdt moms.

Der er også udskrevet Skat af disse penge, der end ikke er udbetalt af TDC A/S!

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.

Derfor vil TDC ikke rette fejl og sende korrekte afregnings bilag, og forfølger Preben Hansen, med falske oplysninger om der ikke er nogen Fond!

 Politi har skrevet Fonden stadig er godkendt! Det samme har Skat Nærum.

 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage

brev 26. Okt. 2000.

______________________________________

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

*********************************************** 

Peter Knudsen henviser til Ligningslovens § 8 A, hvor Fondens navn er med i Loven:

SOS Baby Hjælps Fonden. En Lov, der er vedtaget af Folketinget.

Sagens sagsbehandler Peter Knudsen, der har skrevet. der ikke er godkendt nogen Fond, i Agterskrivelse 12. okt. 2000. Skriver her det modsatte. 14 dage senere!

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18 § 8 A med Fondens navn.

Alle er holdt for nar af T&S Reg. Kbh. 2 kreative sagsbehandlere Peter Knudsen & Palle Jakobsen. Der har arbejdet for TDC Erhverv A/S i Ballerup, for at skjule manglende momsudbetaling til Indsamlinger. Samt manglende udbetalinger, der er indsamlet til brug for hjælp til babyer og børn i nød.

Billedresultat for hd happy babyer 3d