§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver. ULOVLIGT UDLÆG

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. Udlæg kan heller ikke foretages i uhævede renter eller udbytte af en sådan gave indtil 6 måneder efter forfaldsdagen.

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Stk. 3. Udlæg kan dog foretages i de i stk. 1 og 2 nævnte aktiver, hvis skyldneren har fri rådighed over dem, eller hvis der ikke er truffet rimelige foranstaltninger til at hindre skyldnerens råden.

Stk. 4. Vilkår om, at modtageren af en gave ikke kan råde over denne, antages at omfatte udelukkelse af udlæg, medmindre andet fremgår af omstændighederne.

 
 

LOVEN RIM. IKKE VIL BRUGE. FONDEN ER SKATTEFRITAGET § 8 A.

Foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for selvangivelsespligt, hvis foreningen m.v., som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og SEL § 3, stk. 3, ikke har indkomst til beskatning og foreningens formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, jf. SKL § 2, stk. 1, nr. 5. Det er en betingelse, at foreningens vedtægtsmæssige formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, samt at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

De foreninger m.v., der er fritaget for selvangivelsespligt, svarer til de foreninger m.v., der under det tidligere gældende fritagelsessystem var bevilget eller kunne bevilges en stående skattefritagelse. Disse foreninger m.v. skal ikke oplyse skattemyndighederne om de foretagne udlodninger.

 CVR. 21198684 BABY HJÆLPS Fonden v/ Lamai Patsuri

Er med i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven, der er vedtaget i Folketinget.

Det afviser RIM af bruge.

Lone Christiansen. Laver 2 fejl udlæg med Datatyveri

Billedresultat for 3d baby photos download free

ULLA RONAU SKAT, LAVER FEJL KRAVF OM 4.000.000 kr. UDLÆG

 

HER ER BEVIS FOR: CVR. 21198684

BABY HJÆLPS FONDEN IKKE ER OPHØRT.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:

Svar brev på Preben Hansens klage, til Skatteministeren.

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

************************************************

Baby Hjælps Fonden er ikke er ophørt.

Se brev fra:

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

SKAT RIM AFVISER BRUGE FONDENS DATA: CVR. 21198684 OG HAR SKIFTET TIL STIFTER PREBEN HANSENS DATA: 060345

Pantefoged Lone Christiansen. FEJL UGYLDIG UDLÆG. DER ER SLET IKKE HENTET PENGENE. KUN UDSKREVET UDLÆGSBLAD. Sagen har været i Kbh. Byrets Foged Afd. Der fastholdt udlæget uden pengene var tilstede. Der var ikke Stævning. Pantefoged Birte Galle Skat Udland Tønder. Skrev i brev til Kammeradvokaten, der er ikke sendt nogen Stævning, så Preben Hansen Baby Hjælps Fonden kan få pengene! P.H. bor i Sverige hvor sagen skal for. Birte Galle sender sagen til KBH. Pantefoged. Lone Christiansen har så igen lavet en ny hemmelig Fogedforretning og hentet pengene hos Kbh. Politi B. v/ Gert Knudsen, der oplyste sagen i Kbh. Byret vil stoppe. Så Skat måtte forinden beslaglægge pengene. Alle de fejl er sendt til Skatteankestyrelsen / LSR. Der godkender alle de fejl i fejl Data. Skat Gert Bigum og Helle Frejlev klagede selv, deres egen fejl afgørelse, som blev godkendt. Hvorefter Skatteankestyrelsen nægter genoptage sagen. Selv om der er Datatyveri skat og AM m.m. Af penge der aldrig er udbetalt. Det er jo en fælde, så Skat kan beholde indsamlede penge til babyer i nød. Der er op til 8 års fængsel straf, for de lov overtrædelser, og bedrageri. Borgerne betaler skat, og bliver snydt af Skats ansatte, der jagter Bonus, for at finde de skatte fejl, Skat selv opfinder. Se der er allerede Afgørelse 22. juni 1999. Om de samme moms penge.

1. UDLÆG I FONDENS INDSAMLING

Protest over fejl momsudlæg 505.113 kr. I Skat Kbh.

1. Momsudlæg 23. marts 1999.

Tina Pedersen Skattefoged. Frafalder moms udlæg i brev:Baby Hjælps Fonden c/o L. Patsuri Prinsessegade 89

1422 København K

23. marts 1999

Journal nr. 02/99-801-00021                                            

Se nr. 21 19 86 84

Told- og Skatteregion København skal herved meddele, at fondens protest, over det udlæg der er foretaget i fondens tilgodehavende hos Tele Danmark Erhverv, dags dato er sendt til behandling i Københavns Byret, Fogedafdelingen.

Med venlig hilsen

Tina Pedersen

Told- og skattefoged

Told- og Skatteregion København Hermodsgade 8 2200 København N

Telefon 35 87 73 00 Telefax 35 85 90 94

************************************************************************

1. MOMS beslaglæggelser 505.113 kr.

Fra start, er Frafaldet i Kbh. Byret 22 juni 1999 i Fondens Data. Cvr. 21198684.  

Men de 505.113 kr. Er aldrig udbetalt af Skat der selv har beholdt de pengene. 

Ivan Vigh Strand Skat Lovafdeling. Har afvist en retslig afgørelse i Kbh. Byret Foged Afd. Skrev i brev med: Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri:

"Skat har modtaget Deres brev af 7. juli 1999 tillige med udskrift af Fogedbogen for Kbh. Byret.

Yderligere henvendelser fra Dem i denne sag vil blive gennemlæst, men ikke besvaret med mindre De kommer med nye oplysninger vedrørende sagen"

Med venlig hilsen  Ivan Vigh Strand.  

*****************************************************     Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.  

Momsfrafald. Fonden var skat- og momsfritaget af Skat. Herefter er der lavet Datatyveri og skiftet og brugt nye fejl data:    

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.  

ALLE DER HAR BEHANDLET DENNE SAG;

VED DER ER MOMSFRAFALD I FONDENS DATA I KBH. BYRET 22 JUNI 1999. ANSVARLIG LEDER AF FONDEN I SKAT ER LAMAI PATSURI.

Stamoplysninger i Skat. Cvr. Nr.21198684 er der så skiftet navn til: Preben Hansen.

Der så er skiftet igen til:                            

Cvr. Nr.21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

******************************************************************

GIV ET BIDRAG:                                                          

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                         

DANSKE BANK & NETBANK: 
REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

2. Fejl Momsudlæg i Fondens indsamling

 2. MOMSUDLÆG 229.730,45 kr. ULOVLIGT!

Samme penge 22. juni 1999. 505.113 kr.   Fra  Kbh. Byrets momsfrafald 22 juni 1999 i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.   

Herefter er der lavet Datatyveri og skiftet og brugt:  

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

Baby Hjælps Fondens. Tilgodehavende i TDC. Beslaglæges forinden i Kbh. Byret Grundlovsforhør med 229,730,45 kr.   

Pengene er sendt direkte fra TDC til Skat og beslaglagt.  

I alt er der 21 ulovlige beslaglæggelser Uden Stævning i Kbh. Byret i Straffesagen mod Preben Hansen. Bestilt af Skat hos Kbh. Politi B. Gert Knudsen. 

De samme momspenge sendt fra TDC til Skat.

Er 1.010.056,99 kr.Var opbevaret hos Kbh. Politi B. Gert Knudsen, der oplyste Skat, der vil blive udbetalt penge fra Straffesagen i Kbh. Byret til Fonden. Ved kommende Påtalefrafald. For at Skat kunne beholde pengene, blev der bestilt beslaglæggelse i Skat Udland Tønder. Da Preben Hansen boede i Sverige.

Sagen der er Påtalefrafald i, startes forinden Påtalefrafald igen, med helt nye tal og krav af Skats Økonomisk Kriminalitet.

Pantefoged Birte Galle sender med de oplysninger indrivelsen til Kbh. Pantefoged Lone Christiansen. Der ved der er en godkendt Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fond. Juridisk Rådgiver i Fonden har personligt fået udskrevet Fondens Stamoplysninger i Kbh Skat Foged afd.  i Skats Foged Afd. Sluseholmen.

Cvr. 21198684 Virksomhed. Baby Hjælps Fonden c/o L. Patsuri.

Pantefoged Lone Christiansen fastholder sit fejl Udlæg, hvor hun ikke hentede pengene, og kun Udskrev et dermed, ugyldigt Fogedblad.

Og vel vidende Fonden er godkendt og i Lamai Patsuri. Bruger hun Preben Hansens Data. Med hans Cpr. Nr. 060345-XXXX.

 

Personnummer: 06 03 45

 

Indkomstår: 2010

Personlige skatteoplysninger m.v.

 

Navn

 

 

Preben Hansen

 

 

Axel Danielssons Väg 67 
215 74 Malmö 
SVERIGE

 

 

 

Betalte skatter m.v.

26/3-12

Vejledning

 

 

Bemærkninger

 

Oplysningerne der udskrives vedr. betalte skatter m.v. er beløb der er ind- eller udbetalt i indkomståret, uanset at beløbene vedr. andre indkomstår.

 

 

 

 Indbetaling 1.031.909 kr. Er Baby Hjælps Fondens Indsamlede penge. Fra fejl Udlæg af Lone Christiansen.

 

 

 

Indkomstår

Dato

Beløb

R.dato

Indbetalinger

 

 

1.031.909

4/6-10

Specifikation af indbetalinger:

 

     

- Inkas

2008

3/6-2010

8.826

4/6-10

- Inkas

2005

3/6-2010

172

4/6-10

- Inkas

2005

16/11-2010

3.794

16/12-10

- Inkas

2005

30/11-2010

481

16/12-10

- Inkas

2005

3/12-2010

486

6/12-10

- Inkas

2005

10/12-2010

9.111

20/12-10

- Inkas

2005

14/12-2010

557

16/12-10

- Inkas

1998

10/12-2010

90.511

26/3-12

- Inkas

1998

30/12-2010

481

26/3-12

- Inkas

1997

10/12-2010

22.690

26/3-12

- Inkas

1997

10/12-2010

207.111

26/3-12

- Inkas

1996

10/12-2010

668.277

26/3-12

- Inkas

1993

10/12-2010

14.238

26/3-12

- Inkas

1992

10/12-2010

5.174

26/3-12

Overskydende skat

2008

17/6-2010

8.998

1/2-11

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

 

13/12-2010

486

2/2-11

 

 

 

 

 

Personnummer: 06 03 45-

 

Indkomstår: 2011

Personlige skatteoplysninger m.v.

 

Navn

 

 

Preben Hansen

 

 

 
215 74 Malmö 
SVERIGE

 

 

 

Betalte skatter m.v.

26/3-12

Vejledning

 

 

Bemærkninger

 

Oplysningerne der udskrives vedr. betalte skatter m.v. er beløb der er ind- eller udbetalt i indkomståret, uanset at beløbene vedr. andre indkomstår.

 

 

 

 

 

 

 

Indkomstår

Dato

Beløb

R.dato

Indbetalinger

 

 

60.885

25/1-11

Specifikation af indbetalinger:

 

     

- Inkas

2005

24/1-2011

5.617

25/1-11

- Inkas

2001

24/1-2011

455

26/3-12

- Inkas

2001

24/1-2011

48.528

26/3-12

- Inkas

1998

13/1-2011

557

26/3-12

- Inkas

1998

31/1-2011

1.608

26/3-12

- Inkas

1998

14/2-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

28/2-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

14/3-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

31/3-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

14/4-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

29/4-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

13/5-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

31/5-2011

470

26/3-12

Overskydende skat

2005

20/1-2011

48.528

3/10-11

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

 

20/1-2011

6.072

2/2-12

Personskatterestancer, Skattecenter Odense

 

 

5.364

2/2-12

 

 

 

 

 

 SKAT HAR SELV BEHOLDT ALLE PENGE. MODREGNET AF DE PENGE FRA PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET: 1.031.909 Kr.

 

 DET ER CVR. 21198684 Baby Hjælps Fondens Lands Indsamlings Penge Skat stjæler, og FEJL MODREGNER I PREBEN HANSENS SKAT & AM.

FEJL AFGIFTER SKAT GERT BIGUM SELV HAR OPFUNDET!

Preben Hansen, har aldrig modtaget de penge, der er udskrevet skat for.

Klart og tydeligt bedrageri, fra Gert Bigum Skatterevisor og Borgerambassadør Jens Drejers Rådgiver. Han er Bonus EXPERT. Arbejder for Skats ansatte kan beholde deres fejl Bonus. Lavet med svig, og Lovene er tilsidesat. Afgørelser i Retten er afvist.

Vandværkskasserer Gert Bigum: - Vi ved ikke, hvor meget vi er blevet snydt for. Arkivfoto

 

1.010.056 kr. Frigives ved Påtalefrafald

De  1.010.056,99 kr. Er igen Beslaglagt af Skat Tønder Udland Birte Galle og Kbh. Pantefoged Lone Christiansen  28. maj 2009. Nu er Preben Hansens Cpr. Nr.060345 Brugt. Tidligere var det Fondens data Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden.                

 Billedresultat for hd happy babyer 3d              

Det er samme moms penge 22. juni 1999. 505.113 kr. Fra  Kbh. Byret 22 juni 1999 i Fondens Data. TDC ikke havde udbetalt til Fonden. 

Skat har heller ikke udbetalt de 505.113 kr. Dem har Skat selv beholdt og forinden startet samme sag i Kbh. Byret 7. afd.

Skat afviste en rets afgørelse. I Kbh. Byret Foged Afd. Nu er det samme sket igen.         Dir. Johnny Schaadt Hansen Skat. Afviser Kbh. Byret og beholder 1.010.056,99 kr. Der blev frigivet efter Påtalefrafald. Da Sagsbehandler i sagen Peter Knudsen i brev, oplyste Fonden var GODKENDT. Selvstændig Juridisk.  

De samme momspenge sendt fra TDC til Skat.

ALLE BESLAGLÆGGELSER I SKAT, I KBH. BYRET, TØNDER SKAT UDLAND OG KBH. SKAT ER BESLAGLAGT UDEN STÆVNING, OG DERFOR UGYLDIGE. KRAVET OGSÅ VAR FALSK, I HELT NYE TAL.

FOGED Lone Christiansen. SENDER IKKE FORKYNDELSE / STÆVNING, OG DER FOR ER UDLÆGET UGYLDIGT.

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG I:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.  

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen  

Cpr. 060345    Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen      

Cpr. 060345    Preben Hansen 

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr. Fra:

Datatilsynet, Fonden og Preben Hansen. Alle ved, De har skifte Data og De, dermed har lavet Datatyveri, overtrædelse Straffeloven og Persondataloven. Overtrædelser, der giver op til 8 års fængsel.

DA SKAT ØKONOMISK KRIMINALITET MODTAGER TDC TILBUD OM 4.112.706 kr. Skiftes Fondens Data over til Preben Hansens fejl Data. Der er brugt i denne sag.

Skats Pantefoged Birte Galle, Skat Udland Tønder. Skrev til Kammeradvokaten, det var penge 1.010.056,99 kr. Der vil blive frigivet efter Påtalefrafald i fra Kbh. Byret.  

Birte Galle oplyser hun, derfor ikke havde sendt den lovpligtige Stævning til Preben Hansen. Så han ikke fik rådighed over pengene.

 

Kammeradvokaten der møder og er betalt af Skat. Medvirker i Ugyldig Foged Forretning, der blev foretaget i Skat Kbh. Foged Sluseholmen.

Og fastholdt i Kbh. Byrets Foged Afd.

DET BEVISER DER LAVES KLART OG TYDLIGT BEDRAGERI, AF SKATS FOGEDER; I SAMARBEJDE MED KAMMERADVOKATEN, OG KBH: BYRETS FOGED AFD. 

Bemærk det var en Udlands Fogedforretning, der skal foretages med Stævning i Malmø, og hos Kronfoged i Sverige.

Alt er helt bevidst lavet fejl, så Skat selv kunne beholde pengene 1.010.056,99 kr.

Indsamlet hos borgere, til Fondens Nødhjælps arbejde for babyer.

Alle de penge har Skat beholdt, med afvisning af Afgørelsen fra Kbh. Byret. Påtalefrafald.

Sagen blev stoppet, da Skats Peter Knudsen m.fl. havde løget over for Dommer i sagen, om Fonden var ulovlig.

Pantefoged Lone Christiansen skrev Udlægsblad 05779. Men hentede slet ikke pengene, ugyldigt og ulovligt, samt fejl Udlands udlæg i Kbh. Mod Preben Hansen, der bor i Sverige. Der var ikke Stævning. Alt er nul stillet. Sagen skal for i Sverige

Pantefoged Lone Christiansen, har igen lavet et nyt hemmeligt udlæg 2.157.599 kr. Igen uden stævning hentet pengene, der så er modregnet, i den skat og AM, der er frafaldt i Kbh. Byret. Der er jo ingen retssikkerhed. Kun fejl.

Skat Næstved Afd. Leder Gert Bigum, har nu selv klaget til  Skatteankenævnet og fået alle de fejl fra Skat Udland Tønder og Pantefoged i Skat Kbh. Godkendt i en ny Afgørelse.

Der er nu, kreativt udskrevet nye afgifter for 2.157.599 kr. Skat og AM m.m. Der ulovligt modregnet de 1.010.056 kr. Skat hos Preben Hansen. For de år han var Udlands dansker og skattefritaget. Ligningslov 33 A.

Gert Bigums Sagsbehandling uden brug af Kbh. Byrets afgørelser. Samme sag om samme moms beslaglagte penge, hele 4 gange. Nu er pengene skiftet til skat.

Direktør Skat Økonomisk Kriminalitet Johnny Schaadt Hansen, har i brev til Preben Hansen skrevet, der ikke vil blive opkrævet moms. der er jo heller ikke udbetalt moms fra TDC. Men alle 21 beslaglæggelser i Kbh. Byret er moms. Der skal udbetales til Baby Hjælps Fondens Nem Konto i Skat.Cvr. 21198684.

****************************************************************************

 

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                         

DANSKE BANK & NETBANK: 
REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

Pantefoged Lone Christansens FORMUE FORBRYDELSE 8 ÅR

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen.Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

Kildeskatlov § 2.                

Det er der, Skats egen Afgørelse om.         Hele 2 gange. Kravet mod ham er fejl!

Morten Langes Afgørelsen er heller ikke tydelig og giver slet ikke nogen forrklaring om, hvorfor, der nu er 2 udlæg, og ingen forklaring andet end der, 2 gange er foretaget kontant udlæg hos Kbh. Politi B. Kbh. Hvor Foged har hentet de frigivne penge fra Påtalefrafald, der var frigivet af Retten til Fonden.

Skats Pantefogeder Birte Galle og Lone Christansen, stjæler pengene med fejl afgifter udskrevet til Preben Hansen. Groft Data tyveri af Skats Fogeder. Der i Fogedblad skriver til Kammeradvokaten. Alt er  uden forkyndelse, så Preben Hansen og Baby Hjælps Fonden, ikke henter de frigivne penge.

HER ER FORKLARING.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Har         Nem ID Konto i Skat Sluseholmen. Danske Bank.

 

DER ER EFTER PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET FRIGIVET PENGE, DER VAR FEJL BESLAGLAGT I EN STRAFFESAG MOD CPR. 060345 PREBEN HANSEN. Fejl juridisk person. Da Fonden var godkendt af Skat selv med Cvr.21198684.

Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret 7. Afd.var pengene frigivet og burde af Skat være sat ind på Fondens Nem Konto. I Skat Cvr.21198684.      

Men forinden Påtalefrafald. Ringer Kbh. Politi B til Skat og oplyser, der vil blive frigivet penge ved et kommende Påtalefrafald. 

Skats Foged kan komme og få pengene, som Politiet opbevarede. Så Fonden og Preben Hansen ikke fik pengene! Det er jo strafbart.

Klart og tydeligt bedrageri, at afvise en retslig afgørelse, og udbetale penge inden sagen er slut.

Det var Fondens indsamlede penge, der var sendt direkte fra TDC Erhverv til Skat. 

Skat afslørede TDC selv havde beholdt en stor del af Fondens indsamlede penge.

Momsen havde TDC også selv beholdt. Det er mange millioner, indsamlingerne er snydt for.

Fondens penge som TDC havde stjålet, blev Skat tilbudt, mod at rejse en Skattesag mod Preben Hansen. Der også havde fundet svig i TDC afregningrer til alle de Indsamlinger, der brugte TDC 900 Indsamlings Nr. Der var klaget til flere myndigheder. Det var TDC gal over.

TDC kunne bestille forfølgelse og Tiltale rejsninger hos Skat og Kbh. Politi B. Mod Preben Hansen. Krav om store afgifter af de penge Skat Økonomisk Kriminalitet, selv havde modtaget direkte fra TDC, uden nogen Foged sag, og brugt til BONUS? Alt var hemmeligt, så Skat har selv alle de millioner Skat "Kreativt", fejl udskriver afgifter for til Preben Hansen.

Men Skat har JO også modtaget alle de penge, der er udskrevet afgifter for!

 

SÅ DET ER NEMT AT LAVE EN OPGØRELSE OVER HVOR MANGE PENGE SKAT, STADIG HAR OG BRUGER TIL AT MODREGNE I AFGIFTERNE.

Det er allerede sket i 1. Udlæg  kontante penge hentet hos Kbh. Politi B. De penge er allerede modgegnet i "Afgifterne i Udlæg Nr1.

Hvorefter Det samme udlæg sendes i Kbh. Fogedret til Dommerfuldmægtig Morten Lange. Der afviser at give Preben Hansen forklaring, afviser tydelige afleverede beviser for Fonden er gyldig, og der er hele 2 Retsafgørelser i samme Kbh. Byret. Med Præsidentens godkendelse. Det afvise Dommerfuldmægtig Morten Lange.

Morten Lange godkender Udlæg 1. Så skat kan opkræve de samme penge igen hos Preben Hansen.

Der var jo slet ikke nogen penge til stede andet end Udlæg Nr. 2 Der var hentet penge i det udlæg efter RIMS fremlagte Udlægsblad.

Hvis det var falsk er det jo en ekstra alvorlig

bedragereisag.

 

28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2. Op til 8 års fængsel m.m.

 

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for fondens tab.

 

 

TDC 900 Nr. Konsulent Gunner Petersen tilbød at sendte Baby Hjælps Fondens penge direkte til Skat, heraf er en lille del af pengene beslaglagt og konfiskeret i Kbh. Byret.

Det er mange millioner Skat selv har modtaget kontant, har Skat nægtet at oplyse om de penge Skat har modtaget fra TDC Erhverv.

Det er penge, der er indsamlet hos den danske befolkning og som kun kan bruges til Nødhjælp for babyer. 

Skat har udskrevet moms, skat, AM, børnepenge og hustru bidrag m.m. For hos Preben Hansen. For at modregne afgifterne i de penge Skat allerede har i kontanter! Skat vil ikke udbetale pengene. og opfinder store falske afgifter.

Der er over 10 års sagsbehandling i Kbh. Byret 7 afd. Der er ikke fundet nogen fejl.

Andet en dem Skats "Kreative" Sagsbehandlere havde lavet, med oplysning om Fonden ikke havde Cvr. Nr. Fonden aldrig var godkendt. Ikke havde kapital over 250.000 kr.

Der var 4.112.706 Kr. + moms 25 %.               I kontanter hos TDC Erhverv ++

Skift af data i fejl Afgørelse fra LSR, som skat stadig henviser til, og afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald.

 Pengene var beslaglagt og konfiskeret hele  21 sager i Kbh. Byret 7 afd.

Pengene var opbevaret hos Kbh. Politi B.

Ved Påtalefrafald blev pengene frigivet til udbetaling til Fonden. Inden sagen var sluttet i Kbh.Byret.

 

Det er de penge, der helt ulovligt og uden forkyndelseder er beslaglagt i de 2 Udlægs Forretning.

Da Preben Hansen bor i Sverige, kan udlægsforretning ikke ske i hos Kbh. Foged i Skat Sluseholmen. Udlæg er ugyldige.

Skat Udland Tønder Birte Galle, har helt bevidst bestilt Udlands udlæg fejl hos Skat Foged i København.

 

Det er sket med Data Tyveri i CPR. 060345 Preben Hansen. Fejl Data.

De data er skrevet i Udlæg.

 

De beløb der er skrevet i de 2 Udlæg vil derfor med så grove fejl, blive opkrævet hos Preben Hansen. Penge Skat selv har i KONTANTER! Skats berigelses forbrydelse.

 

Pengen vil så samtidig, også blive modregnet i de fejl  udskrevne afgifter.

Skat forsøger at stjæle både afgifter og de penge der er udskrevet falske afgifter for!

Det giver jo bonus til skats ansatte.

 

Som Ulla Ronau oplyste i Fogedretten. det er ingen fejl, der er 2 udlæg, når der bare ikke bliver over pantet. Der er foretaget 2 udlæg og der er hentet penge hos Kbh. Politi B. 2 gange tilsammen 4.239.751 Kr.

Bemærk de 4.239.751 Kr. Er alle afgifter. Af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, som Skat selv har modtaget fra TDC. 

 

Som bevist med skats egne afgørelser, er der jo slet ikke nogen afgifter!

Skats afgifter er fejl, og groft bedrageri.

Det kan Skat få godkendt i Kbh. Byrets Foged Afd. Af Morten Lange.

Skat har stadig også alle de indsamlede penge, som der er udskrevet afgifter for.

Dem er der også krav om udbetales + renter fra 1999. 

 

 

Skat stoppede indsamlingen. Der fra 1999 til i dag har givet stort tab for Fonden.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 

Skats SE-Oplysning. Brugt fra start til i dag, samtidig med de fejl Data herunder med Data Tyveri:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. & Skatteankestyrelsen.  

Cpr. 060345-0493  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat Kbh. Foged Afd.      

Cpr. 060345-0493  Preben Hansen. Brugt i Straffesag i Kbh. byret 7. Afd.

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr.

Det er med de frigivne, PENGE Skat har STARTET. En helt ny sag om de samme penge, og udskrevet helt nye afgifter. 

 Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Fejl og falske afgifter, der ikke består og er frafaldet. Fonden er ejer af de penge. Der er indsamlet hos den Danske befolkning til nødhjælp for babyer. Pengene er øremærket til nødhjælp, og kan ikke bruges af Skat m.m.

 

STRAFFESAGEN BLEV STOPPET I Kbh. Byret. DA KRAVET IKKE BESTOD. SKAT AFVISER BYRETTENS AFGØRELSE!

 

 Sagen  er ikke i: Fondens CVR. Nr. 21198684. Som Skat nu "Kreativt" Har brugt.

Sagen er fejl i: CPR. 060345-0493 Preben Hansen. Ansat i Fonden

 

Skat har skiftet med DATATYVERI af Preben Hansens data, og oplyst Fonden var uregistreret virksomhed og ikke stiftet m.m. Uden CVR. NR. De fejl oplysninger er brugt i Fogedretten. LSR og Kbh. Byret. Samme sag og penge i hele 7 sager.

 

Skat har fejl med Datatyveri skiftet til:

SE / CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det Nr. var i Pressefotograf Preben Hultgren og er stoppet 1985. Ugyldigt!

BABY HJÆLPS FONDEN

Selskabets beskrivelse

Selskabet BABY HJÆLPS FONDEN er i sin retsform et Fonde og andre selvejende institutioner.

Selskabets nummer tildelt af den danske Virksomhedsregister er 21198684.

BABY HJÆLPS FONDEN blev stiftet på onsdag den 1. januar 1997, og er så allerede aktivt i tyve år. 

BABY HJÆLPS FONDEN branchekode er 889910, så er selskabets hovedområde Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål.

Selskabets hjemsted er c/o L. PATSURI Prinsessegade 89, København. 

 

Selskabets vigtigste data

Navn

BABY HJÆLPS FONDEN

Virksomhedsform

Fonde og andre selvejende institutioner

CVR-nummer

21198684

Status

Aktiv

Branche

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Branchekode

889910

Startdato

1997-01-01

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.