FAKTISKE FORHOLD KLAGE TIL LSR AFVIST

 

Klage fra CVR. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri

 

KLAGE OVER DATA TYVERI  FRA SKAT. FAKTISKE FORHOLD.

8. juni 2009 har Statsadvokaten i medfør af retsplejelovens § 721, besluttet at opgive påtale mod Cpr. 060345-0493 Preben Hansen, for overtrædelse af nedenstående:

MOMS, SKAT, AM & TILSKREVNE BØDER PÅ 100 %. For År 1996, 1997 og 1998.

Der med er sagen slut, og kan ikke startes igen af Skat Næstved Gert Bigum.

Skat nægter at rette sig efter Kbh. Byrets afgørelse, Starter samme sag i ASkatteankestyrelsen / Landsskatteretten. Skat har lavet Datatyver og der bruges fejl Data i Ankestyrelsen.

Data som Skat har stjålet fra Preben Hansen

TDC A/S Gunnar Petersen havde fejl oplyst Skat, der var udbetalt 2.386.448kr.

For det beløb er der så udskrevet skat, med 100 %. Til Preben Hansen i fejl Se. Nr.:

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS BØRNE HJÆLPS FONDEN. Det er en anden Fond!

Skat bruger fejl Data fra Firma:

Pressefotograf Preben Hultgren Skats egne Se. Nr. Oplysninger

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det er fejl. Se. Nr. Der var stoppet i 1985.

Det ugyldige og fejl Se. Nr. Er brugt til udskrivning af moms 823.512 kr.            Den moms er aldrig udbetalt

I Agterskrivelse, 12. okt. 2000.

Agterskrivelse er brugt til at udskrive skat for 1996, 1997 & 1998.

DEN FEJL SKAT LANDSSKATTERETTEN, FEJL HAR GODKENDT!

Sagsbehandler Peter Knudsen sendte denne Agterskrivelse til Landsskatteretten, og klagede selv over sin moms og skatte udskrivning.

Landsskatteretten afviste klagen og sendte Agterskrivelse retur.

En Agterskrivelse er et foreslag, der sendes til høring.

KUN EN AFGØRELSE KAN BRUGES OG MODTAGEREN PREBEN HANSEN KAN KLAGE AFGØRELSEN!

Med Agterskrivelsen for fejl moms, er der bestilt skat Kbh. 96. Greve 97. & Stevns 98.

Agterskrivelsen var ikke sendt til høring og dermed ugyldig. Moms og skat kan kun udskrives med en Afgørelse!  Udskrivning år 2000 af Skønsmæssig skat.

Med en Afgørelse, der ikke er sendt Agterskrivelse for, til høring, og fejl tal i moms og skat, for penge, der slet ikke er udbetalt! Alt er ugyldigt og nul stillet.

 

TDC Faktura Chef Britt Møller har i liste med udbetalinger til Skat skrevet:

1.533.789 kr. Excel. Moms. 383.447 kr. Moms 25 %.

Er udbetalt til Baby Hjælps Fondens Giro & Bank.

Britt Møller har i brev til Kbh. Politi B. Gert Knudsen, oplyst alle penge er udbetalt Fonden.

Skat afslørede TDC ikke havde udbetalt Fonden 4.112.706 kr. & Moms25 %.

Det er Fondens tilgodehavende hos Skat. Der har modtaget pengene fra TDC.

Der er så udskrevet Skat af de penge til Preben Hansen. Penge der aldrig er udbetalt.

Ved Påtalefrafald var der kun 1.010.056,99 kr. Af Fondens tilgodehavende på:

4.112.706 kr. & moms 25 % og renter fra 1999.

Ingen vil give oplysning, og sende opgørelser over beslaglagte penge i Kbh. Byret, hvor der fra år 1999 er beslaglagt penge i 21 sager fra Fondens tilgodehavende i TDC. I fejl data.

CVR. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er selvstændig juridisk Person!

Den ejer efter Fondsloven alt i Fonden, og alle krav må stiles til Fonden, i dens CVR. Nr.  Ingen kan eje en Fond. Det skrives klart og tydeligt i Fondsloven! Det ved Skat!

Kun Civilstyrelsen kan give tilladelse til opløsning af en Fond.

Baby Hjælps Fonden er ikke opløst eller lukket.

Det viser Skats Årsopgørelse til Cpr. 060345-0493 Preben Hansen lønmodtager i:

Cvr. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig leder.

NYT I SAGEN. MOMSEN.

Tele Danmark / TDC har aldrig udbetalt moms af Service 900 nr. Til brugere af Service 900 Nr.

Alle afregninger er uden moms, der er ikke angivet moms på et eneste originalt bilag!

Fondens er beslaglagt af Kbh. Politi B og Skat. Fonden anmodning om udlevering.

Brev med regnskabet, sendt fra Landsskatteretten i Aktindsigt.

Brev fra: Sagsbehandler Palle Jakobsen T&S Reg. Kbh. Til Carl Erik Jensen Kbh. Politi B.

”Nettobeløbet for 900 nr. hvor afregninger IKKE har været momsbelagt, andrager i alt 4.112.706,61 kr.”

”Det er regionens Lov Afdelings umiddelbare vurdering, at beløbet ikke kan indgå i momskravet.”

Ja, hvordan kan der opkræves moms, af penge, der ikke er udbetalt!

Prisen 50 kr. pr. opkald til Service 905 nr. til indsamling og til firmaer er med moms.

Det fremgård af Service 900- Bekendtgørelsen og i aftaler med TDC Erhverv A/S.

Agterskrivelsen for moms 17. 0kt. 2000. Fra Sagsbehandler Peter Knudsen:

Alle udbetalinger fra Tele Danmark er inkl. Moms.

Hvorefter, der er udskrevet moms, der slet ikke er udbetalt af Tele Danmark!

Side 5 i Agterskrivelsen skriver Peter Knudsen, det modsatte:

”På de Service 900 nr. der er brugt til indsamling og hvor Tele Danmark IKKE har opkrævet moms, hos kunderne, er der ikke moms udskrevet.”

Alle Baby Hjælps Fondens 905 nr. var indsamlings nr. Her er der opkrævet moms! Den er ikke udbetalt! Ja, det viser T&S afregning også 4.112.706,61 kr.

Skat oplyser TDC ikke har udbetalt moms til indsamlings 905 nr. I brevet for:

Baby Hjælps Fonden 4.112.706,61 kr. Hvor er momsen? Den har Skat også beholdt?

For 905 nr. Indeholdt moms udgør beløbet 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.

Det er jo helt andre tal end i sagen, oplyst af den person der har sendt pengene til Fonden.

Det er klart Preben Hansen er forfulgt af Skat & TDC, der siden Cand. Jur. Hans Brix, også fandt de alvorlige fejl i TDC manglende afregninger.

Hans Brix har også sendt Skat, beviser for Fonden er godkendt, og selvstændig juridisk.

Skat Kbh. har givet Landsskatteretten, Kbh. Politi B og Anklagemyndigheden, falske oplysninger til at forfølge Preben Hansen.

TDC skriver, der er bestilt afregninger m.m. i VIP Telefon v/ Preben Hansen, som bevis for det er hans 900 nr. I hans private firma. VIP Telefon var 900 nr. Fonden overtog VIP Telefon, og alle afregninger er nu i Kbh. Byret og Landsskatteretten i VIP Telefon! Forfalskninger af bilag.

Forkert Juridisk person i sagen. Der er hele 5 CVR NR. På skift af Skats sagsbehandler.

  1. Person nr. 060345 – 0493 Preben Hansen. Påtale!  Moms og skat er udskrevet fejlagtigt, med henvisning til de gammel Lovbestemmelse, der er slettet i Fondslove bestemmelsen om Fonde skal godkendes og registreres i CIVILRETSDIREKTORATET! Efter § i Loven der er slettet,

Efter 1991 skal alle fonde herefter godkendes i det lokale Told og Skat.

Moms og Skat er udskrevet til Preben Hansen personligt, med henvisning til en Lov der er slettet / stoppet! Hele Fondens indsamling er derfor af Skats, Peter Knudsen fejl skat og momsudskrivning,

Skatteankenævnet København fejl skatteudskrivning.

De henviser til Fonden ikke er godkendt og registreret i Civilretsdirektoratet.        

Det er begrundelsen for at udskrive moms og skat for Preben Hansen, og oplyse om Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt. Henviser til udgået Lov!

 

  1. Se. Nr. 21 97 93 17 SOS Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Se. Nr. er stoppet 1985. var: Pressefotograf Preben Hultgren slettet og findes ikke i Cvr. registret. Falsk og forkert Se. Nr. oplyst af TDC, Se, Nr. tilhører:  

Pressefotograf Preben Hultgren. Tidligere navn.

 

  1. Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Bruges fra år 2000 af Sagsbehandler Peter Knudsen T&S Reg. Kbh. til momsudskrivning. Oplyser der ikke er momsregistrering. Fondens Cvr. Nr er registreret fra 1-1-1997. Han oplyser Fonden ikke er godkendt i Civilretsstyrelsen, som begrundelse for moms i Afgørelse juli 2000. Preben Hansens klage, trækker Peter Knudsen selv tilbage fra Landsskatteretten!

 

  1. Moms er nemlig frafaldet af Skat og sendt i Kbh. Byret 22-8-1999. i:                         Cvr. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ja moms, der er frafaldet i Kbh. Byret udskrives igen i Preben Hansen med det gl. udgået Se. Nr. 21 97 93 17 Overtrædelse af Personloven, hvor T&S har nægtet af følge loven og Folketingets Ombudsmands anmodning om at rette fejl efter § 37. & § 37 stk. 2.

 

  1. Se, Nr, Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Peter Knudsen skiftede til dette SE. Nr. Da Fonden sendte sit korrekte Nr.                                                               Dette Se. Nr. er brugt, da Fonden ikke havde Se. Nr. og det tilhører T&S. Søforklaring.                                           Overtrædelse af Persondataloven! Peter Knudsen skifter så tilbage til:  

SE, Nr.. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl i denne sag.                                          

Agterskrivelse 12. okt. 2000. Er brugt til momsudskrivning og bestilling af skat!

En Agterskrivelse kan ikke bruges, det er kun et tilbud, der skal sendes til skyldner § 19. Da den aldrig er sendt til Preben Hansen er den ugyldig! Den er også afvist i Landsskatteretten, og tilbagesendt. Da Skat klagede min moms, de selv havde tilbage kaldt, da der jo var endeligt momsfrafald i Kbh, Byret. I Fondens korrekte Cvr. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.

I denne sag ved Kbh, Byret er der overtrædelse af Persondataloven. Alle er af Datatilsynet anmodet om at rette fejl! § 31, § 37 & § 37 stk. 2.

Skat & Retten er omfattet af Persondataloven.

Som det ses er der hele 5 juridiske personer, brugt på skift i sagen af Skat.

Alle fejl oplysninger fra Skat, for at få de tilgodehavende penge i TDC.

TDC har oplyst de har lavet fejl, og sendt Cvr. Nr. 21 19 86 84 i udskrift.

Datatilsynet har anmodet TDC om at rette fejl efter § 37 & § 37, stk. 2.

Det vil sige slette og blokere, det forkerte Se. Nr.21 97 93 17.

Oplyse til de steder Se. Nr. er sendt og brugt, at Se. Nr. Er forkert og ikke må bruges, alle bilag, Agterskrivelsen og Afgørelser med dette Nr. er slette og blokeret. Og ugyldigt.

Så der er brugt lovbestemmelse der er stoppet, Fonde skal ikke godkendes i Civilretsstyrelsen. Efter 1991 er det hos Skat, der har godkendt Fonden.

Hele momsen & skatte udskrivningen, er derfor udskrevet med forkert grundlag, og i fejl juridisk person Cpr. Preben Hansen.

T&S Reg. Kbh. har selv frafaldet moms i Skat, og sendt det til forfald i Kbh. Byret.

Der ved mit møde, oplyste moms var endeligt frafaldet, og burde være udbetalt.

Momsudlæg 549.821 kr. I Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden, og 4.112.706 kr. Er Forsvundet i Skat? Brugt til Bonus?

Skat har nægtet at udbetale de penge, der er beslaglagt for moms i 1998.

Alle beslaglæggelser er ulovlige og må frafaldes straks! Alt Uden Forkyndelse.

Det er Fondens penge, der er beslaglagt i Preben Hansen personligt.

Der er ingen Forkyndelse, i en eneste sag, der er nægtet Rets udskrift, og opgørelser, alt er holdt hemmeligt af Anklage myndigheden & Skat.

Med venlig hilsen

Lamai Patsuri

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver

Svar til: 2prebehansen@gmail.com & sosbabyfonden@gmail.com

CVR. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.

GIV ET BIDRAG:                                                  

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                        
DANSKE BANK & NETBANK: 
REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

Billedresultat for hd happy babyer 3d

Skats sagsbehandlere Peter Knudsen, Palle Jakobsen, Jens Drejer og Gert Bigum. Lyver om alle penge er sendt til Preben Hansen. Her udbetalig til SOS Baby Hjælps Fonden fra Tele Danmark.