SAGSBEHANDLER LEIF AABERGS AFGØRELSE KRAV BESTÅR IKKE

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr. Fra Datatilsynet, Folketingets Ombudsmand og Fondens Advokater og Revisor. Skat afviser alle.

 

Med Stifter og Juridisk Rådgiver Preben Hansen. NETS godkendelse er fremlagt i Kbh. Byret som: Leder i Cvr.21198694 Baby Hjælps Fonden.

Ulla Ronau og Theis Krogager RIM. Har afvist at bruge NETS godkendelse og CVR. NR.

Dommerfuldmægtig Morten Lange. Har i Retten fastholdt, der ikke er nogen godkendt Fond, så Preben Hansen skal betale afgifter af over 6.000.000 kr. Af penge han og Fonden,aldrig har modtaget.

Ulla Ronau og Theis Krogager RIM. Har selv alle de penge, der er afgifter af de tilgodehavender Skat også har modtaget direkte fra TDC. I bestikkelse. Mod at starte en skattesag om afgifter mod Preben Hansen, der var skattefritaget af Skat som UDLANDS DANSKER!

Sidste sagsbehandling i sagen!


Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529:

Jeg har afsluttet min sagsbehandling.

(Skat Gert Bigum fik stoppet den medarbejder, der ville rette Skats ulovlige fejl krav.)

Klage over modregning.

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.
Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

Med venlig hilsen

Leif Aaberg

Betalingscenter Renter/gebyrer mv

Damstrædet 2,

6950 Ringkøbing

E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 40 47

 

Her er Loven Skat ikke har brugt, det viser der er lavet ulovlig fogedforretning, der også var uden forkyndelse og i Kbh. I stedet for Malmø, hvor Preben Hansen bor.

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. 

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Skats krav i 2 Fogedudlæg er 4.239.751 kr. + 2.157.599 kr. IGEN. DET ER AGIFTER!

SÅ SKAT HAR OGSÅ DE PENGE DER ER UDSKREVET AFGIFTER AF.

Hvordan kan Skat RIM. Ulla Ronau og Theis Krogager, få fejl afgifter godkendt i Kbh. Byret Foged v/ Dommerfuldmægtig Moreten Lange og i Kæresag til Østre Landsret? 

ALLE HAR MODTAGET FONDENS CVR. 21198684

MEN HAR HELT BEVIDST BRUGT CPR. 060345 FOR PREBEN HANSEN, OG FASTHOLDT AFGIFTER SKATS GERT BIGUM HAR FRAFALDET MED GÆLDSSANERING, FEJL MODREGNING  AF PENGE DER ALDRIG ER UDBETALT. SKAT HAR SELV ALPENGE, OG HAR UDSKREVET HELT NYE AFGIFTER PÅ OVER 6.000.000 KR. 

Ulla Ronau og Theis Krogager RIM. FEJL KRAV PÅ AFGIFTER DER ER FEJL UDSKREVET.

Billedresultat for hd happy babyer 3d

Skat modregner 6,5000.000 kr. AF KRAV DER IKKE EKSISTERER.

 Emne: Leif AAberg 21 sep 2012

Til: Preben Hansen


Leif Aaberg <Leif.Aaberg@skat.dk> 26/09/12
til mig

Til Preben Hansen

Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529: Jeg har afsluttet min sagsbehandling ud fra, at sagen blev
fremsendt til BetalingsCentrets sagsbehandling’s afdeling til behandling af
klage over modregning.

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve
modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

Det er min vurdering, at den del allerede er behandlet, eller er under
behandling andet sted i SKAT. Se Helle Frejlevs svar af 10 september 2012.

Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

Mail fremsendt til min private mail, kan ikke fremover forventes at blive
besvaret.

Med venlig hilsen
Leif Aaberg

Betalingscenter

 

Renter/gebyrer mv
Damstrædet 2,

6950 Ringkøbing

E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 40 47

Skat Ringkøbing Leif Aaberg. Stoppes i sin sagsbehandling af Skatterevisor Gert Bigum.
Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

Gert Bigum & LSR Afviser Byretsafgørelse

 

 FALSK SKAT AM UDSKREVET AF GERT BIGUM.

Skat Nærum Betalings Centrets sagsbehandling’s afdeling. Der stadig laver bedrageri, efter alle de fejl, der er kommet frem i Pressen. Helt uden om de gællende Love og Retsafgørelser. Med overtrædelse af Persondataloven, med fejl afgørelser i LSR. & Skatteankestyrelsen, hvor Skat selv har klager over deres egne afgørelser og får alle Skats fejl godkendt. Der er brugt fejl Data, Datatyveri Sagsbehandler Helle Frejlev ved er fejl, og har set i sin PC, slet ikke findes i www.cvr.dk

Skatteankestyrelsen lyver og fastholder:        

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, Ikke er godkendt. Påtalefrafald i Kbh. Byret afvises!

PENGENE DER ER SKAT FOR 2.157.599 kr. ER ALDRIG UDBETALT, TIL PREBEN HANSEN, DER HAR MODTAGET FEJL KRAV OM BETALING AF SKAT OG AM, AF 4.112.706 Kr. + moms 25 %

Penge Skat selv har modtaget fra TDC. Ja, Skat har selv beholdt Fondens indsamlede penge. 4.112.706 kr. + moms m.fl. Skat har udskrevet moms, skat og AM.

Af de penge Skat selv har beholdt, og har nægtet at give oplysninger om til Fondens Revisor og Kbh. Bevillings Politi. Det er bedrageri af Skat ansatte helt uden om gællende love, og afgørelse i Kbh. Byret, hvor der er Påtalefrafald da kravet ikke bestod, og Skats sagsbehandlere, havde lavet Data tyveri og skiftet Fondens data over til Preben Hansens gamle ugyldige Data, for selv at beholde de 4.112.706 kr. + moms 25 % m.fl. Sendt fra TDC. Skat havde modtaget pengene direkte fra TDC Erhverv.

Det er jo groft bedrageri at Skats ansatte, lyver og skifter DATA, og beholder penge til Baby Nødhjælp.

At Skat, så også udskriver moms, skat og AM af de penge, der slet ikke er udbetalt, er jo tydeligt bevis på Skats ansattet, selv har deres egen "Forretning" i Skat.

Her stoppes en ærlig sagsbehandler Leif Aaberg, der vil rette Skattefejl. Sagsbehandling og rettelse af fejl fratages Leif Aaberg af Borgerambassadør Jens Drejers Rådgiver Gert Bigum.

Se selv:

 

Leif Aaberg 

Leif.Aaberg@s kat.dk

26/09/12
 
   
 
 
 

 

Til Preben Hansen

 

Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529:

Jeg har afsluttet min sagsbehandling ud fra, at sagen blev fremsendt til Betalings Centrets sagsbehandling’s afdeling til behandling af klage over modregning.

 Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

SKAT UDSKRIVER SKAT OG LAVER FEJL MODREGNING, MED FEJL AFGIFTER FOR NU OVER 6.500.000 Kr. Fra Skats Foged Afdeling Birete Galle Tønder Udland og  sendt til Lone Christiansen KBH. I stedet for Sverige, hvor Preben Hansen bor.

Penge er indsamlet af:                               Den Selvstændige Juridiske Person:

 

CVR. 12198684 BABY HJÆLPS FONDEN v/ LAMAI PATSURI

FONDEN HÆFTER SELV FOR AL GÆLD, MOMS, SKAT OG AM

SOM ALMEN VELGØRENDE FOND. ER FONDEN MOMS OG SKATTERFRITAGET AF SKAT. DET SES I SKATS EGNE STAMOPLYSNINGER. 

SOS BABY HJÆLPS FONDEN ER GODKENDT OG MED SIT NAVN I LIGNINGSLOV § 8 A. FRA 1996 TIL 1999. ALLE DE ÅR SKAT GØR KRAV PÅ MOMS OG SKAT.

ALT ER GODKENDT ALLE DE ÅR AF SKAT.

Skat Peter Knudsens svar på klage til Skatteministeren   26. okt. 2000.

Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen

Det brev stoppede straffesagen i Kbh. Byret.

Med Påtalefrafald. Sagen er stoppet og kravet er afvist. 21 Beslaglæggelser under sagen, er frigivet til Baby Hjælps Fonden.

Skats sagsbehandlere i sagen, Peter Knudsen og Palle Jakobsen,havde oplyst Dommer i Kbh. Byret. Fonden var lukket og alt var i Preben Hansens firma, hvor Skat havde udskrevet fejl moms, skat og AM. For 1996, 1997 og 1998.

Peter Knudsen havde skiftet Fondens Data med Preben Hansens Data, som Pressefotograf. Det er jo groft Data Tyveri, og overtrædelse af Persondatalove og Straffeloven.

Samme fejl oplysninger har Gert Bigum Skat Næstved, og Pantefoged Lone Christiansen Kbh. Skat brugt! 

Skats Sluseholmen, egen afgørelse. Skrives fra: 31. dec. 1999 til 3. mar 2005. Var Preben Hansen ikke skattepligtig i Danmark. Udlandsdansker.

Skats sagsbehandler har ikke været opmærksom, og ikke brugt Kildeskattelovens:   § 2. & Ligningsloven § 33 A.

Skat er hermed bortfaldet for: 1996, 1997 & 1998. For Preben Hansen. Det er der Skats Afgørelse for.

Skatterevisor Gert Bigum starter, samme sag igen, om skat og AM. Der er bortfaldet ved Påtalefrafald af sagen i Kbh. Byret. 

Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev, klager selv til Skatteankestyrelsen, over deres egen fejl udskrivning, af samme skat, til Preben Hansen igen. Skat og AM, der er frafaldet i Kbh. Byret. Nu er det også, helt nye tal og gamle fejl afgifter, der er krav om.

De penge der er krav om er aldrig udbetalt.

Baby Hjælps Fonden er moms og skattefritaget Det er slet ikke noget krav efter Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Gert Bigum og Helle Frejlevs udskrivning af nye afgifter er groft bedrageri.

Gert Bigum får stoppet sagsbehandling af Leif Aaberg, i Ringkøbing, der havde sagen.

Han oplyser kravet er fejl, og slet ikke eksisterer. Der er efter Påtalefrafald udskrevet afgifter for 2.157.599 kr. Til Preben Hansen og fastholder dermed, Fonden ikke eksisterer.

Der kan jo kun være en afgørelse, den var i Kbh. Byret. Påtalefrafald Skats Gert Bigum, Helle Frejlev, nægter at rette sig efter.

Det er groft at Skats sagsbehandler, som Leif Aaberg, fratages sagen, så der lavet fejl afgørelse på nyt udskrevet krav på 2.157.599 kr. Hele 2 gange. samt nyt udlæg igen. i alt 6.500.000 kr. Afgifter! Hvis det var sket i en Bank, var der sket afskedigelse. I Skat har Gert Bigum og Helle Frejlev modtaget BONUS. For at lave bedrageri.

 Sagsbehandler Leif Aaberg stoppes af Gert Bigum:

 

 
     
 

 

KLAGE OVER DATA TYVERI.  FORETAGET AF GERT BIGUM      Skat Næstved.

FAKTISKE FORHOLD.

8. juni 2009 har Statsadvokaten i medfør af retsplejelovens § 721, besluttet at opgive påtale mod Cpr. 060345 Preben Hansen, for overtrædelse af nedenstående:

MOMS, SKAT, AM. SAMT TILSKREVNE BØDER PÅ 100 %. For År 1996, 1997 og 1998.

Sagen er slut, i Kbh. Byret, og kan derfor ikke startes igen af Skat Næstved Gert Bigum, i Skatteankestyrelsen.

Skatterevisor Gert Bigum nægter at rette sig efter Kbh. Byrets afgørelse. Han Starter bare samme sag igen i Skatteankestyrelsen.

Skat Næstved Leder Gert Bigum, har lavet Datatyver, og der bruges fejl Data, og Påtalefrafald er ikke brugt i Skatte- Ankestyrelsen. Fondens godkendelser er afvist.

Skat har stjålet, og brugt fejl Data, fra Preben Hansen.

Gert Bigum, har ved møde i Skatteministeriet, modtaget Fondens Cvr. 21198684. Ligningslov § 8 A. SE-Stamoplysninger. Rets Udskrift: Momsfrafald i Kbh. Byrets Foged Afd. i Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder. Skats Se-Oplysning.

Gert Bigum fastholder LSR. Fejl afgørelse, om Fonden ikke er godkendt, og alt er i Preben Hansen Firma:

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

Cpr. 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Der er skiftet til:

Cpr. 060345 Preben Hansen. Uden Fond. Lyver og oplyser Fonden ikke er godkendt.

TDC A/S Gunnar Petersen havde fejl  oplyst Skat, der var udbetalt 2.386.448kr.

Det beløb, er der så udskrevet skat for med bøde 100 %. Til Preben Hansen i fejl Se. Nr.:

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS BØRNE HJÆLPS FONDEN. Det er en anden Fond. TDC oplyser til Skat. Der henviser til, det er oplysninger fra TDC. Den fejl var jo helt klar og tydelig:  

Børne Fondt i stedet for Baby  Fond.

Skat bruger fejl Data fra Preben Hansen Firma:

Pressefotograf Preben Hultgren  Skats: Se.- Oplysninger stoppet 1985 og skiftet 1999 til:

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Det var fejl. Se. Nr. Der er stoppet i 1985.

Det ugyldige og fejl Se. Nr. Er igen ulovligt, brugt til udskrivning af moms 823.512 kr.

I Agterskrivelse, 12. okt. 2000.

Agterskrivelse er brugt til at udskrive skat for 1996, 1997 & 1998.

DEN FEJl SKAT LANDSSKATTERETTEN, FEJL HAR GODKENDT, FOR PREBEN HANSEN.

***************************************************************************

Personnummer: 06 03 45

 

Indkomstår: 2010

Personlige skatteoplysninger m.v.

 

Navn

 

 

Preben Hansen

 

 

Axel Danielssons Väg 67 
215 74 Malmö 
SVERIGE

 

 

 

Betalte skatter m.v.

26/3-12

Vejledning

 

 

Bemærkninger

 

Oplysningerne der udskrives vedr. betalte skatter m.v. er beløb der er ind- eller udbetalt i indkomståret, uanset at beløbene vedr. andre indkomstår.

 

 

 

 Indbetaling 1.031.909 kr. Er Baby Hjælps Fondens Indsamlede penge. Fra fejl Udlæg af Lone Christiansen.

 

 

 

Indkomstår

Dato

Beløb

R.dato

Indbetalinger

 

 

1.031.909

4/6-10

Specifikation af indbetalinger:

 

     

- Inkas

2008

3/6-2010

8.826

4/6-10

- Inkas

2005

3/6-2010

172

4/6-10

- Inkas

2005

16/11-2010

3.794

16/12-10

- Inkas

2005

30/11-2010

481

16/12-10

- Inkas

2005

3/12-2010

486

6/12-10

- Inkas

2005

10/12-2010

9.111

20/12-10

- Inkas

2005

14/12-2010

557

16/12-10

- Inkas

1998

10/12-2010

90.511

26/3-12

- Inkas

1998

30/12-2010

481

26/3-12

- Inkas

1997

10/12-2010

22.690

26/3-12

- Inkas

1997

10/12-2010

207.111

26/3-12

- Inkas

1996

10/12-2010

668.277

26/3-12

- Inkas

1993

10/12-2010

14.238

26/3-12

- Inkas

1992

10/12-2010

5.174

26/3-12

Overskydende skat

2008

17/6-2010

8.998

1/2-11

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

 

13/12-2010

486

2/2-11

 

 

 

 

 

Personnummer: 06 03 45-

 

Indkomstår: 2011

Personlige skatteoplysninger m.v.

 

Navn

 

 

Preben Hansen

 

 

 
215 74 Malmö 
SVERIGE

 

 

 

Betalte skatter m.v.

26/3-12

Vejledning

 

 

Bemærkninger

 

Oplysningerne der udskrives vedr. betalte skatter m.v. er beløb der er ind- eller udbetalt i indkomståret, uanset at beløbene vedr. andre indkomstår.

 

 

 

 

 

 

 

Indkomstår

Dato

Beløb

R.dato

Indbetalinger

 

 

60.885

25/1-11

Specifikation af indbetalinger:

 

     

- Inkas

2005

24/1-2011

5.617

25/1-11

- Inkas

2001

24/1-2011

455

26/3-12

- Inkas

2001

24/1-2011

48.528

26/3-12

- Inkas

1998

13/1-2011

557

26/3-12

- Inkas

1998

31/1-2011

1.608

26/3-12

- Inkas

1998

14/2-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

28/2-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

14/3-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

31/3-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

14/4-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

29/4-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

13/5-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

31/5-2011

470

26/3-12

Overskydende skat

2005

20/1-2011

48.528

3/10-11

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

 

20/1-2011

6.072

2/2-12

Personskatterestancer, Skattecenter Odense

 

 

5.364

2/2-12

 

 

 

 

 

 SKAT HAR SELV BEHOLDT ALLE PENGE. MODREGNET AF DE PENGE FRA PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET: 1.031.909 Kr.

 

 DET ER CVR. 21198684 Baby Hjælps Fondens Lands Indsamlings Penge Skat stjæler, og FEJL MODREGNER I PREBEN HANSENS SKAT & AM.

FEJL AFGIFTER SKAT GERT BIGUM SELV HAR OPFUNDET!

Preben Hansen, har aldrig modtaget de penge, der er udskrevet skat for.

Klart og tydeligt bedrageri, fra Gert Bigum Skatterevisor og Borgerambassadør Jens Drejers Rådgiver. Han er Bonus EXPERT. Arbejder for Skats ansatte kan beholde deres fejl Bonus. Lavet med svig, og Lovene er tilsidesat. Afgørelser i Retten er afvist.

Vandværkskasserer Gert Bigum: - Vi ved ikke, hvor meget vi er blevet snydt for. Arkivfoto

GIV ET BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN DANSKE BANK & NETBANK: REG. NR. 9570 KONTO: 3336093 SWIFT . BIC: DABADKKK

Rigsrevision skal se på bonusordninger til chefer i Skat

Rigsrevisionen skal undersøge, om chefer i Skat har været så optaget af egne resultatmål og bonusordninger, at de har slækket på kontrollen.

18. SEP. 2015 KL. 10.05

 

Peder Larsen, formand for statsrevisorerne, vil have undersøgt, om bonusordninger i Skat har fået chefer til at prioritere hurtig sagsbehandling 

Chefbonus og resultatløn kommer i centrum i undersøgelsen af, hvordan Skat kunne udbetale 6,2 milliarder kroner i udbytteskat til dokumentfalsknere, der påstod at de var aktionærer i danske firmaer, skriver Berlingske.

Statsrevisorerne frygter, at chefer i Skat har slækket på kontrollen, der kan tage lang tid, og i stedet har bedt medarbejderne behandle mange sager på kort tid.

SKATTESVINDEL

Den britiske rigmand Sanjay Shah er hovedmistænkt i sagen, hvor danske skatteborgere er blevet snydt for 12,3 milliarder kroner. Det svarer til 2.500 kroner per dansk skatteyder. Følg sagen her.

- Det er ikke ukendt, at resultatløn er udbredt i toppen af statsforvaltningen i dag, og vi mener, at det i relation til den konkrete sag om manglende kontrol med udbytte­refusioner er væsentligt at få belyst, om nogle af de implicerede chefer i Skat har haft motivation til at få sine medarbejdere til at behandle mange sager på kort tid, siger Peder Larsen, der er formand for statsrevisorerne.

De seks statsrevisorer har bedt Rigsrevisionen undersøge, om Skat »har anvendt resultatløn eller lignende bonusordninger for at få ekspederet et stort antal refusionssager«.

Det er kommet frem, at der kun sad fem skattemedarbejdere i den afdeling, som har udbetalt udbytteskatrefusioner.

Ifølge Laurits Cramer, der arbejdede i afdelingen til november 2013, var der tale om ekspedition og ikke sagsbehandling.

  • Hvert år er der over 40.000 sager om udbytterefusioner
  • Det gav de fem ansatte 38 sager hver dag
  • Det blev kun tjekket, om oplysninger og stempler var i orden, ikke om ansøgeren havde aktier i selskaberne.

 

Grove fejl fra Skat, der skal rettes.

 

Der er flere grove fejl fra Skat, der skal rettes.


Anmodning om EN sagsbehandler.

Jeg kommer hele Danmark rundt, ved telefon og brev svar.

Skal sagen til EU, for at rette Danske skatte fejl?

Der er af Skat skiftet juridisk person for

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden

Til Cpr. 060365 0493 Preben Hansen.

Hvor Skat har lavet identitets tyveri, og beskattet mig af hele Fondens indsamling.

Venligst aktindsigt i de penge 4.112.706 kr.               Skat har modtaget direkte  fra TDC A/S.

Kbh. Bevillings Politi, har anmodet Fonden om oplysninger og de penge, der er indsamlet af Fonden til nødhjælp for babyer i nød..

Hvad er de 4.112.607,61 kr. Brugt til. Da det er indsamlede penge til Fondens hjælpe arbejde, kanpengene  ikke konfiskeres af Skat

Baby Hjælps Fonden er moms og skatte fritaget af Skat. Ligningslov § 8 A. Kapital over 250.000 kr. Skat oplyser selv der er 4.112.706 kr. + moms. Samtidig med Sagsbehandler Palle Jakobsen i møde med Kbh. Politi B.

Siger Baby Hjælps Fonden er ugyldig, da kapitaler kun er 250.000 kr.

Lyver og sender fejl oplysninger til Landsskatteretten og Kbh. Byret og Skatte kommunerne 1996, 1997 og 1999.

Med skatte udskrivning i falske data. Der er nu fra Kbh. Byret frigivet 1.0100.056,99 kr. Beslaglagt under sagen.

De 1.0100.056,99 kr. Er med fejl oplysninger modregnet fejl skat på: 2.157.599 kr. Der er aldrig udskrevet skat af de penge for 1996, 1997 og 1998. Det er Skatterevisor Gert Bigun, der efter straffesag i Kbh. Byret igen får udskrevet ny skat og AM for Preben Hansen.

Sagen er stoppet, da kravet ikke bestod, og                         Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden

Var godkendt med Cvr. Nr. Og ikke lukket eller ophørt.

Gert Bigum får igen startet samme sag om sammme penge i Landsskatterettens gamle Afgørelse. Der er I de gamle Fejl Data. 

Gert Bigum skifter til. 060345 Preben Hansen.

Fonden har anmodet Borgerambassadøren Jens Drejer og Gert Bigum, om oplysninger til Bevillingspolitiet i Skattemimisteriet, men der er ikke modtaget, det de lovede. Det var nemt at sende var oplysningen fra Jens Drejer og Gert Bigum.

Retssikkerhed har overtaget efter Jens Drejer er stoppet.

Hertil sendte Skatterevisor Gert Bigum fejl oplysninger om Fonden ikke var godkendt. Han ved han lyver, da han har modtaget beviser for Fonden ikke er lukket.

4.112.706 kr. Er indsamlet men ikke udbetalt til Fonden, pengene er sendt fra TDC direkte til Skat, helt uden om Foged og Retten. 
Skat har beskattet de penge Skat selv har modtaget 4.112.706 kr. Skat har afvist at oplyse om pengene, og hvad Skat har brugt pengene til. Ud over Skat har udskrevet skat og AM til Preben Hansen.
Ja, jeg er sat i skat af penge jeg aldrig har modtaget. 1.0100.056,99 kr. Det er Dir. Johnny Hansens Afd. Der har haft sagen og udskrevet falsk Tiltalerejsning til Kbh. Politi.  
I hele 21 sager i Kbh. Byret er penge, beslaglagt og konfiskeret. Fondens indsamlede penge til nødhjælps arbejde .                 

1.010.056,99 kr. Er Frigivet fra Kbh. Politi B. Da sagen stoppede.

Kbh. Pantefoged udskrev Fogedblad uden at hente pengene hos Kbh. Politi B. Helt uden indkaldelse og rets udskrift. Alt er fejl i mit Cpr. Nr. 060345. Alt ugyldigt og nul stillet.

Der er Påtalefrafald i Straffesag i Kbh. Byret, Da sagsbehandlerne i sagen Peter Knudsen og Palle Jakobsen, havde sendt falske oplysninger til Kbh. Byrets dommer, og Landsskatteretten om Fonden:
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri, var lukket /ugyldig. Der var lavet Data tyveri af Skat til Preben Hansens gamle Se. Nr. Og Cpr. Nr.

Landsskatteretten har fejl brugt:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Cpr. Nr. er derfor brugt til udskrivning af fejl skat 1996, 1997 og 1998.

Den fejl  skat 2.157.599 kr. Er helt bortfaldet. Da kravet ikke bestod.

Det har Kbh. Politi B. og Skat godkendt over for sagens Dommer i Kbh. Byret. Der har frafaldet kravet og straffen 6 års fængsel.

Skats Dir. Johnny S. Hansen oplyser de ikke vil rette sig efter Skats egen godkendelse af sagen stoppes, Skats Sagsbehandlere lyver og har sender Kbh. Byret falske oplysninger om skat for penge, der slet ikke er udbetalt hverken til Fonden eller Preben Hansen.

TDC A/S har sendt 4.112.706 kr. Direkte til Skat uden, nogen Fogedforretning. Det er de penge, der er udskrevet ny skat af.

Direktør Johnny S.Hansen Skat Økonomisk Kriminalitet, der selv laver økonomisk kriminalitet. Stjæler 4.112,706 kr. + moms 25 %.

Skat fandt pengene hos TDC A/S. Der selv havde beholdt de indsamlede penge, og ikke sendt pengene til Fonden.

Det holder Skat hemmeligt, og TDC tilbyder Skat Fondens penge 4.112.706 kr. Mod at Skat starter en skattesag mod Preben Hansen, der også havde fundet svig i manglende udbetalinger fra TDC.

Ja, det fandt Skat bevis for med hele 4.112.706 kr. Samt momsen 25 %.  TDC havde ikke udbetalt 4.112.706 kr, men selv beholdt pengene, og stoppede udbetalinger til Fonden.

Skatterevisor Gert Bigum, lyver helt bevidst og overholder ikke Lovene. Han laver Datatyveri med gamle Data.

Gert Bigum er oplyst om Fonden er godkendt og har Cvr. Nr. 21 19 86 84.

Men han bruger stadig Preben Hansens Cpr. Nr. 060345  og har fastholdt alle skats fejl krav, afvist at give oplysninger, og stoppet andre afd. i at rette Skats fejl.

Persondataloven er tilsidesat. I Loven skrives:

§ 69. Den ansvarlige er erstatningspligtig for fejl, ved skift af data.

For Data tyveri, som Skat har lavet, er der yderligere straf.

1. Jeg var og er, skatte fritaget efter LL § 33A. Udlands ophold over 6 md. LL § 2.

2. Det er Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, sendt fra TDC A/S til Fondens Bank konto, som Skat har i Cvr. 21 19 86 84, pengene skal ind i Fondens nem Konto Den Danske Bank.

3. Skats Inddrivelse Gert Bigum Næstved, har forsat med at fejl oplyse Landsskatteretten, Skatteministeren. m.fl.

Det er Skatterevisor Gert Bigum og Jens Drejer, der forsat lyver og fastholder Fonden er lukket og Preben Hansen skal betale 2.157.599 kr. I Skat.

Der er fejl bestilt ekstra lønd indholdelse18 % af min Folkepension fra 1. okt. 2010. Træk på 54 %. I Pension.

Fejl ugyldig gældssanering, ved at modregne frigivne penge 1.0100.056,99 kr. I fejl skat for 1996, 1997 og 1998.

1.0100.056,99 kr. Frigivet fra Kbh. Politi B. Da sagen stoppede. Det er Fondens Penge.

De kan jo se i Deres PC. Cvr 21 19 86 84 er en godkendt Almen Fond i Skat Bornholm, der har Fonde godkendt i ligningslovens § 8 A.

Statsautoriseret Revisor

Preben B. Matthisen

Flødahlsvej 28

9230 Svenstrup J

Har ved 2 timer langt møde i Skatteministerier, fremlagt beviser for 
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er godkendt i Skat og ikke lukket.

Kbh. Byrets Dommers stop af straffesag, grundet Skat fejl oplysninger og skift af juridisk person til Preben Hansens Data.

Alle de fejl har Borgerambassadøren Jens Drejer og Gert Bigum godkendt i Skatteministeriet,

Jens Drejer og Gert Bigum er betalt af indbetalte skatter fra Borgerne. Der betaler for at blive snydt af Skats ansatte.

Gert Bigum Skat Næstved, skifter til Sagsbehandler Peter Knudsens fejl om, der ikke er nogen godkendt Fond, og henviser til Landsskatteretten. Fejl afgørelse  2006, og afviser Kbh. Byret Påtalefrafald af sagen.

Peter Loft og Jens Drejer er stoppet. Efter mine klager.

Men Sagens Skatterevisor Gert Bigum, har stoppet de korrekte Skatte ansatte, der vil rette de omtalte fejl.

Der er indspillet hele samtalen, ved mødet i holdt Skatteministeriet.

Venlig hilsen

SOS Baby Hjælps Fonden                                                      

Prinsessegade 89 Lej. 31

1422 København K

Nets ID Administrator Preben Hansen

Aftale om NemID medarbejdersignatur.           
Bestillings ID 74753693
Aftalen sendes via e-mail til: bestilling@danid.dk
Eller sendes via fax eller post til: Fax 70206629
Nets DanID A/S
Postboks 344
DK-2750 Ballerup
 
Aftalen
Ved Kundens underskrift af denne aftale og Nets DanIDs efterfølgende udlevering af midlertidig adgangskode har Kunden og Nets DanID
A/S (CVR-nummer 30808460) indgået denne aftale om registrering af en medarbejder hos Kunden som NemID administrator. 
Denne administrator kan herefter bestille medarbejdersignaturer til Kundens ansatte, virksomhedssignaturer og funktionssignaturer, tilknytte rettigheder til medarbejdersignaturer via Nets DanIDs Rettighedsstyring (Attributtjeneste) samt udpege andre administratorer i Kundens virksomhed.
Det samlede aftalegrundlag består af følgende dokumenter:
1. Denne aftale.
2. Forretningsbetingelser for NemID administrator for NemID til erhverv.
3. Vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S.
Kunden bekræfter, at han har sat sig grundigt ind i Forretningsbetingelser og Vilkår, der findes på www.trust2408.com/repository. Endvidere
opfordres Kunden til at sætte sig ind i Nets DanIDs pris- og produktkatalog på www.medarbejdersignatur.dk under Support. 
Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem denne aftale og Forretningsbetingelserne, har denne aftale forrang. Er der uoverensstemmelser mellem
Forretningsbetingelserne og Vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S, har Forretningsbetingelserne forrang.
Yderligere oplysninger om forpligtelser for Nets DanID
Nets DanID er af Digitaliseringsstyrelsen pålagt en række forpligtelser i egenskab af bemyndiget certificeringscenter. Disse forpligtelser fremgår af Digitaliseringsstyrelsens certifikatpolitikker, hhv. "Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater", "Certifikatpolitik for OCESvirksomhedscertifikater" og "Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater" samt den af Nets DanID udarbejdede "Certification Practice  Statement" (CPS). Alle dokumenter er tilgængelige på www.trust2408.com/repository.
Aftalt pris
Bestilling og brug af Kundens tre første medarbejdersignaturer er gratis. Priser for de af Kunden tilføjede services beregnes af Nets DanID ved
anvendelse af de herfor gældende regler, beskrevet i Nets DanIDs til enhver tid gældende pris- og produktkatalog. Ved hver tilføjelse af en
service oplyses aktuelle priser for de services, der bestilles. Faktura sendes til Kunden.
NemID administrator
Kunden skal udpege en NemID administrator, der ved Kundens udpegning bemyndiges til at disponere med virkning for Kunden i relation til oprettelse og administration af signaturer i Kundens virksomhed samt udpegelse af andre administratorer og bestilling af ydelser, der fremgår
af Nets DanIDs pris- og produktkatalog. Der stilles i Forretningsbetingelserne krav til administratoren, der blandt andet ikke må være straffet for forhold, der gør vedkommende uegnet som administrator.
Virksomhedsoplysninger for Kunde:
 
CVR-nr: 21198684
Navn: BABY HJÆLPS FONDEN
Adresse: C/O L. PATSURI Prinsessegade 89
1422 København K
Personoplysninger for NemID administrator
Navn: Preben Hansen
 
CPR-tilknytning
Hvis Kunden ønsker, at der skal være sammenhæng mellem administrators CPR-nummer og den pågældendes medarbejdersignatur, skal
Kunden indestå for administrators identitet. Kontrol af administrators identitet kan fx ske ved forevisning af billedlegitimation for Kunden.
Kunden skal endvidere sikre sig administrators entydige samtykke til at CPR-nummeret videregives til Nets DanID samt til registrering i
Digitaliseringsstyrelsens RID-tjeneste.
Konfiguration af medarbejdersignatur for NemID administrator
E-mail-adresse er ikke gemt i certifikat.
Ikrafttræden og ophør
Aftalen træder i kraft med virkning fra Nets DanIDs udlevering af midlertidig adgangskode til Kunden. Om aftalens ophør: Se punkt 8 i
Forretningsbetingelserne.
Undertegnede bekræfter ovenstående oplysninger og erklærer hermed på tro og love, at jeg med min underskrift på denne aftale er tegningsberettiget for Kunden og dermed berettiget til at oprette: 
 
Preben Hansen som BABY HJÆLPS FONDEN´s første NemID administrator
hos Nets DanID.
Preben Hansen, den 17/10-2016
 
Preben Hansen
................................................
Titel: Leder