Billedresultat for hd happy babyer 3d

 

Ledernes Formand Svend Askær
Ledernes A-kasse.

Anmodning om genoptagelse af sagen. 060345-0493. i Lederne.

De Hr. Svend Askær, anmodet om Årsopgørelser for 2004 & 2005.
Da de endelig kom fra Odense Skat, og beviste jeg var lønmodtager, og ansat i Baby Hjælps Fonden.

Årsopgørelserne viste Fondens Se. Nr. at Fonden stadig var godkendt og i Skat, som arbejdsgiver.

På det grundlag kan jeg ikke i 1996, være selvstændig og eje samme Fondt. Anmodning om fejl rettes i Lederne.
De er anmodet om oplysning efter Persondataloven 24-6 2007.
Jeg henviser til § 35, § 37 & § 38. Samt § 69.

Advokat Karsten Kornerup har tidligere anmodet Kbh. Politi om oplysninger, der fejl oplyste Fonden var lukket 1999. 

Sagsbehandler Karen Halskov Olsen, afviste helt klare beviser, og oplyste hun havde VALGT, at bruge fejl Årsopgørelse 1996.
Så var der da ikke grund til at Skat helt uden om Ligningslov § 33 udskrev dem for 2004 0g 2005. Hvor Preben Hansen er lønmodtager og ansat i
Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden.
 
Skat Sagsbehandler Palle Jakobsen har sendt falske oplysninger til Lederne om Preben Hansen ejer Fonden. Det skete efter han afslørede TDC Selv havde beholdt indsamlede penge 4.112.706 kr. + moms 25 %
 
Palle Jakobsen Skat, oplyste Ledernes A kasse Preben Hansen var selvstændig, da han var medlem som lønmodtager.
Så det bevis som lønmodtager i Lederne, ville bevirke at Skat ikke selv kunne beholde de 4.112.706 kr. Som TDC havde sendt DIREKTE til Skats Økonomisk Kriminalitet.
 
Skat Kbh. Har så udskrevet falsk moms, skat og AM for 4.112.706 kr. + moms. 
 
Skat lyver om Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden er et Firma Preben Hansen ejer. Og han, skal derfor betale afgifter for de penge, Skats Økonomisk Kriminalitet har modtaget fra TDC.
 
TDC havde stjålet de indsamlede penge fra Fondens Landsindsamling.  Lederne hjælper Skat og sletter Preben Hansens medlemskab, med tilbage virkende kraft fra den dag han blev optaget som medlem af lederne.
Lederne lyver og sletter Efterløn, nægter dagpenge, og stopper orlov til børnepasning unde orloven. Med Skat Palle Jakobsens falske oplysninger. 
 
Baby Hjælps Fonden er godkendt, og med i Ligningslov § 8A.
Ingen private som Preben Hansen kan blive godkend, det er kun Almen Velgørende Fonde, Der er selvstændige juridisk som et A/S.
 
Fonden er i Skat OK. Med Nem Konto i Danske Bank.
Preben Hansen har som bestyrelses medlem NEM ID i Nets.
 
Alle Skats ansatte starter med at taste Fondens Cvr. 21198684.
Det har Lederne også! 
Lederne har modtaget alle deres krav:
 
Skats Årsopgørelse for Preben Hansen 2004 &2005. Lønmodtager.
De er ikke er brugt i afgørelsen.
Lederne bad selv om Årsopgørelserne!
 
Preben Hansen var udlands Dansker og arbejdede for Fonden.
Der var derfor ikke dannet nogen Årsopgødelser fra 1999 til 2006.
 
Så Skat bad Lederne om at få Årsopgørelser for de 2 sidste år inden
Efterløn. Så Lederne med det grundlag kunne afvise Efterløn.
 
Skst Odense Udskrev Årsopgørelserne der Beviste Preben Hansen var ansat som LØNMODTAGER i Baby Hjælps Fonden, og ikke selvstændig.
 
DER ER OVERTRÆDELSE AF PERSONDAT ALOVEN I DERES AFGØRELSE!

DER ER ANMODET OM FEJL RETTES, VED MIT PERSONLIGE MØDE, HVOR DER BLEV AFLEVERET BEVISER PÅ FEJL I DERES AFGØRELSE.
Til Carsten teamleder i A-kassen.

Der er love, der er tilsidesat! Af sagsbehandler.
Jeg har personligt afleveret bevis for der er lavet fejl, ved møde.
Fastholder jeg var lønmodtager, og har krav på efterløn.
 
 
 LEDERNE HAR I ALLE ÅR HAR GODKENDT MIN INDBETALING TIL  A - Kassen i over 10 år, jeg har krav på udbetaling. Det skrives i lovene.

DER ER HELT KLARE OG TYDELIGE LOVE.

 

Fonden er selvstændig Juridisk person med i Ligningsloven § 8A for indkomståret 1996, med sit navn i Loven. 0g fremover. med I Fonds Myndigheden Civilstyrelsen.

§ 8 A. Godkendt i Folketinget.

 

Formanden har jo selv oplyst at Lederne følger Lovene godkendt i Folketinget.

 

SÅ HERMED SENDES LOVENE, SOM LEDERNE SKAL BRUGE!

 

DET VISER SIG LEDERNE, IKKE HAR BRUGT LOVENE, OG LAVET EN AFGØRELSE, DER BEVISELIGT ER FORKERT!

JEG ER SLETTET 3. DEC. 1996, SAMME DAG JEG ER OPTAGET SOM MEDLEM. SLETNINGEN ER SKET OVER 11 ÅR EFTER!

 

Der er ikke fejl oplysninger fra mig!

Lederne kan ikke slette mig, med henvisning til Loven.

Jeg skal straks tilbydes nyt medlemskab.

 

Bemærk, jeg er afskediget og modtager dagpenge 1998.

Jeg er herefter ny ansat, der er tale om flere ansættelser.

Efter en fejl, hvis der var fejl, har medlemmer, forsat krav på medlemskab.                                                                                        

Jeg har jo i alle år betalt kontigene og efterlønsbidrag.

 

Ledernes vejledning og oplysning om og efter lovene, har manglet!

Dagpenge for 2005 bedes straks udbetalt, der er jo Årsopgørelse for 2004 og 2005, der viser jeg var ansat.

Der er afgørelse i sag om børnepasningsorlov, som Lederne stoppede. Hvorefter Lederne kræver tilbagebetaling.                                     

Afgørelsen gav mig medhold. Der var ikke klage over optagelse 1996!!!

Der er yderligere sendt bevis, Johnnys pas, der viser han var med mig i Thailand. Lederne fastholder stadig tilbagebetaling?

Jeg kan kun beklag jeg har meldt mig ind i Lederne.
 I afgørelsen er brugt Kbh. Politis ukorrekte oplysninger?

 

T&S Reg. Kbh. Peter Knudsen skriver selv, Fonden er med i Ligningslovens § 8A og fremover, som svar på min klage 12 dage efter han har skrevet det modsatte, i Agterskrivelse for moms I fejl.

Med et fejl Se.Nr. 21 97 93 17.  Der er mit og stoppet 1985.

                                                                                                          

Datatilsynet har nu anmodet TDC om at rette fejl.                                 

Dette Se. Nr. 21 97 93 17 er derfor blokkeret og må ikke bruges.

 

Lederne har overtrådt Datapersonloven.

Agterskrivelsen er brugt til udskrivning af skat 1996. UGYLDIG!

Agterskrivelsen er end ikke sendt til høring hos mig, så fejl i Se.Nr. kan rettes, da Fonden har et andet Se. Nr. 21 19 86 84.

Teksten om at der ikke er nogen fondt godkendt, og alt er i mit, private firma, som Ledernes sagsbehandler har brugt er beviseligt ukorrekt.

                                                                                                              

Der er sendt Lederne alle fondens godkendelser.

Men som det ses i Lovene, har det ingen betydning, hvis jeg var selvstændig eller lønmodtager. Lederne har selvstændige som medlemmer!

 

Sagen om:

Dagpenge uge 45 / 1998 til 50 / 1998. OK.

Børnepasningsorlov fra 14. dec. 1998 til 12.dec. 1999.             

Betaling mangler! I det Lederne ukorrekt stoppede udbetaling.

 

Efterløn ved 60 år.                                                                            

6.marts 2005 nægtet. Efter sagsbehandling over et år.                       

Der var givet forhånds godkendelse, inden jeg opsagde mit arbejde! Som begrundelse for ikke at udbetale. Har Lederne oplyst jeg er slettet 3.dec. 1996. Da jeg er opfattet som selvstændig, og ikke lønmodtager.

 

Dagpenge for 2005 nægtet udbetaling. Sagsbehandlings tid i Lederne over et år. Da Ledernes sagsbehandling var lang. Meldte jeg mig til AF Odense som ledig. Lederne nægtede udbetaling. sendte ikke nye dagpenge kort. Jeg var berettiget til Dagpenge som medlem af Lederne, i over 10 år.

 

De har modtaget oplysning Årsopgørelser fra Odense Skat år 2004 og 2005. Bemærk Skatte Kommune København!                                   

Ansat lønmodtager i Fonden.  Se. Nr. 21 19 86 84 SOS Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Se. Nr. fra: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen!

 

Årsoplysningerne 2004 & 2005 Er ikke brugt.

 

DET ER NYE OPLYSNINGER FRA SKAT.                                           

DE AFVISER OG HENVISER TIL SKAT 1996.

 

Se. Nr. 21 97 93 17 er det nr. Tele Danmark, sendte og oplyste, det var mit nr. brugt i Fonden, der ikke havde se nr. og var ureg. virksomhed.  Alt var i mit navn og Se. Nr. Dette Se. Nr. var mit som Pressefotograf stoppet 1985.

Var i helt andet navn Preben Hultgren.

De har modtaget Datatilsynets brev til Tele Danmark. Overtrædelse af Persondataloven.

Dette fejl Se. Nr. der er udskrevet ukorrekt skat med, som er brugt, som grund til jeg er slette, som medlem af Lederne 3. dec. 1996.         

Samme dag jeg er optaget, som medlem.

 

Arbejdsdirektoratets lov henvisning: I § 87, skrives

"Et medlem som slettes kan genoptages igen." Det er jo sket i 1996 og der er betalt kontigent til A kassen i alle år.

Så selv om jeg er slettet 3.dec. 1996. har jeg forsat mit medlemskab.           Der er ingen fejl, ved min indmeldelse. Var der fejl er den forældet det skrives også i afgørelsen!

 

NYE OPLYSNINGER TIL SAGEN.                                           

Henvisning til lovene, der er misfortolket.

 

JEG VAR LEDIG, OG MODTOG DAGPENGE FRA LEDERNE, DA JEG FIKBØRNEPASNINGSORLOV. 14. dec. 1998 til 12. dec. 1999.

Der er jo helt tydelige beviser for alt er korrekt i medlemskab af Lederne.

Jeg var lønmodtager ved indmeldelsen, og havde forladt Dana.

 

Fonden kunne ikke få dette navn i Danmark, da det var optaget.

 

BØRNEPASNINGSORLOV.

Der er afgørelse i sagen. Den kan da ikke tilsidesættes af AF Roskilde, der selv har anmodet om en afgørelse. Den gav mig ret til fuld udbetaling af orlovsydelsen.                                                                

Det oplyste sagsbehandler jeg havde krav på. 

Sendt fra AF Roskilde, der så herefter laver ny afgørelse!

Der afviser den afgørelse AF selv har klaget over!

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen har 12. okt. 2006 ukorrekt slettet mig af Ledernes A-kasse 3.dec. 1996 samme dag jeg er optaget af A-kassen.

Afgørelsen kom dage efter, jeg havde anmodet om oplysninger efter Persondatalovens § 35 og § 37. I det T&S Reg Kbh. i år 2000 har bestilt B Skat med en Agterskrivelse for MOMS. Se. Nr. er oplyst af Tele Danmark, der oplyste der ikke var nogen Fond og alt var i mit private ureg. Firma.

Se. Nr. var mit som Pressefotograf stoppet 1985.

 

TDC / Tele Danmark er anmodet af Datatilsynet om at rette Se. Nr. og oplyse alle, hvortil det er videregivet, at det er fejl Se. Nr. 21 97 93 17.

DET ER DET SAMME SE.NR. LEDERNE HAR BRUGT, BRUGT TIL SKAT 1996 LEDERNES AFGØRELSE HENVISER TIL!

Det er ikke reg. et eneste sted, Ophørt 1985.

Venligst fremsend agtindsigt.

Det er en overtrædelse af Persondataloven. Krav efter § 69.

Anmodning om § 37 6 § 38. Fejl Se. Nr. slettes, og bilag der stammer fra dette Se. Nr. slettes og ikke bruges i sagsbehandlingen.

Odense Skat har sendt Lederne brev med Se. Nr. og arbejdsgiver.

 

Se Årsopgørelser 2004 & 2005. Med samme Se. Nr. tildelt Fonden af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

Fonden er godkendt for indkomståret 1996 og med i Ligningslovens § 8A, Almen Velgørende Fond. Moms og skattefritaget. Der er momsfrafald i Kbh. Byret i Fondens Se. Nr. 21198684

 

Jeg er slette 3. dec. 1996. Efter § 87 kan jeg optages igen.                

Det er jo så sket, i det jeg har betalt til A-kassen i alle år.

Men efter loven er sagen forældet.

 

OPLYSNING OM LOVENE!

 Orlov til børnepasning

Kapitel 2. Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå orlov, at beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 2 eller 6 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af denne bestemmelse.

§ 8. Ledige, som er berettiget til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtagerledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, har ret til orlov til at passe egne børn i en sammenhængende periode på 13 uger. Der er dog ret til orlov i op til 26 uger, hvis barnet ikke er fyldt 1 år på tidspunktet for orlovens begyndelse. For adoptivbørns vedkommende gælder denne ret uanset barnets alder, jf. dog § 2, stk. 1, indtil der er gået 1 år fra barnets modtagelse i hjemmet.

JEG VAR LEDIG, OG MODTOG DAGPENGE FRA LEDERNE,      DA JEG SØGTE  BØRNEPASNINGSORLOV. 14. dec. 1998 til     12. dec. 1999.

Stk. 2. For ledige, som ønsker børnepasningsorlov ud over de i stk. 1 nævnte perioder, træffer arbejdsformidlingen særskilt afgørelse under hensyntagen til arbejdsmarkedets behov.

Stk. 3. Orlovsadgangen efter stk. 1 og 2 kan tilsammen højst udgøre 52 uger.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter stk. 1 og 2.

Jeg var LØNMODTAGER, men som det ses. har selvstændige også ret til orlov!

§ 9. Selvstændige erhvervsdrivende har ret til orlov til at passe egne børn i sammenhængende perioder af en varighed på mindst 13 uger. Orlovsadgangen kan tilsammen højst udgøre 52 uger.

§ 20. Tilbagekalder arbejdsformidlingen en bevilling af orlov, jf. § 18, stk. 2, skal arbejdsløshedskassen eller kommunen straks underrettes, og udbetalingen af orlovsydelsen skal standses.

Stk. 2. For personer, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, skal arbejdsløshedskassen træffe afgørelse om eventuel tilbagebetaling og sanktion efter §§ 86 og 87 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. For orlovsydelse, som skal tilbagebetales efter stk. 2, finder § 86, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om refusion til arbejdsløshedskassen anvendelse.

 

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Der er ikke svig, alt var OK. 

Se loven om sanktioner, der er fejl brugt .

§ 87. Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig over for kassen, kan direktøren forArbejdsdirektoratet bestemme, atmedlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 962timer. Hvis beløbet, der er udbetalt eller søgt udbetalt med urette, højst svarer til 5 gange dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47, træffer arbejdsløshedskassen dog afgørelse. Er medlemmet tidligere pålagt en sanktion for svig, kan direktøren bestemme, at pågældende slettes som medlem af kassen, hvis den seneste forseelse er begået mindre end 5 år efter den første administrative afgørelse i den tidligere sag.

Et medlem, som slettes af kassen, kan genoptages som nyt medlem.

Stk. 2. Har et medlem gjort sig skyldig i anden forseelse over for kassen, kan kassen bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 37 timer.

Stk. 3. En effektiv karantæne indebærer, at retten til ydelser, jf. dog stk. 6, bortfalder for et antal timer, hvor der ellers ville være ret til ydelser fra kassen.

Er karantænen ikke udstået senest 2 år fra dens ikrafttræden, bortfalder den.

§ 87 a. Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig i forbindelse med modtagelse af dagpenge efter artikel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne, jf. § 87, stk. 3, på højst 962 timer. Er medlemmet tidligere pålagt en sanktion for svig, kan direktøren bestemme, at pågældende slettes som medlem af kassen, hvis den seneste forseelse er begået mindre end 5 år efter direktørens tidligere afgørelse. Et medlem, som slettes af kassen, kan genoptages som nyt medlem.

Stk. 2. Har et medlem gjort sig skyldig i anden forseelse i forbindelse med modtagelse af dagpenge som nævnt i stk. 1, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne, jf. § 87, stk. 3, på højst 37 timer.

DER ER IKKE GIVET KARANTÆNE AF DIREKTØREN FOR ARBEJDSDIREKTORATET.

Statens tilsyn med de anerkendte arbejdsløshedskasser

§ 88. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fører tilsyn med de anerkendte arbejdsløshedskasser. Tilsynet omfatter kassernes administration, økonomi, regnskaber og revision samt kassernes medlemmer. Direktøren er endvidere kasserne behjælpelig med oplysning og vejledning.

§ 7 Personer, der er fyldt 35 år, kan indtil den 30. september 1999 melde sig ind i en arbejdsløshedskasse med virkning fra den 1. april 1999 eller senere, hvis de også indbetaler efterlønsbidrag for den samme periode. Betingelserne for optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 41, skal være opfyldt på det tidspunkt, optagelsen har virkning fra.

Bekendtgørelse af
lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om
vilkårene for ansættelsesforholdet
1)

  Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 385 af 11. maj 1994 med de ændringer, der følger af lov nr. 138 af 25. marts 2002.

Anvendelsesområde

§ 1. Denne lov gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Loven gælder ikke for personer, som er omfattet af sømandsloven.

Stk. 2. Som lønmodtagere anses personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Manglende overholdelse af oplysningspligten

§ 5. Spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiveren har overholdt sin oplysningspligt efter loven, afgøres af Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med arbejdsmarkedets parter nærmere regler om Arbejdsmarkedets Ankenævns sammensætning og kompetence i forbindelse med nævnets behandling af sager efter loven.

§ 6. Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med arbejdsmarkedets parter regler om godtgørelsens størrelse.

Ikrafttræden

§ 7. Loven træder i kraft den 1. juli 1993 og har virkning for aftaler om ansættelsesforhold, som indgås den 1. juli 1993 eller senere.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

DER ER IKKE GIVET DEN I LOVEN OPLYSTE VEJLEDNING AF LEDERNE. SÅ HAVDE DER JO IKKE VÆRET SAG.

§ 1. En a-kasse skal vejlede egne medlemmer om de rettigheder og pligter, som et medlem har efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og om rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

§ 2. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen informere medlemmet om rådighedsforpligtelsen. A-kassen skal herunder informere om, at et medlem for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

§ 3. Når et medlem bliver ledigt, skal a-kassen informere om, hvilke konsekvenser det har for retten til dagpenge ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen skal herudover informere om selvforskyldt ledighed og de sanktioner, der knytter sig hertil.

Stk. 2. A-kassen skal informere om, at der gælder de samme regler, hvis et medlem ikke vil medvirke til møder, aktiviteter og tilbud hos en anden aktør, som hos staten i jobcenteret.

§ 8. A-kassen skal inden 4 uger, efter et medlem er blevet ledigt, holde en CV-samtale, hvor a-kassen bistår medlemmet med at oprette et relevant og fyldestgørende CV i Jobnet.

§ 9. A-kassen skal inden 4 uger efter, at et medlem er blevet ledigt holde en samtale, hvor a-kassen vejleder medlemmet om rettigheder og pligter og sikrer sig, at medlemmet er bekendt med den information, der er givet efter § 2 og § 3.

§ 19. A-kassen skal vejlede et medlem, der driver selvstændig virksomhed, om, at ret til dagpenge kræver, at virksomheden har været drevet i væsentligt omfang. Det vil sige, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed skal have haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge. Vejledning herom skal ske i følgende tilfælde:

1) Når en person søger om optagelse på grundlag af selvstændig virksomhed.

2) Når et medlem er blevet overflyttet til en anden a-kasse på grundlag af selvstændig virksomhed.

3) Når en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende bliver bekendt med, at et medlem skifter eller har skiftet status fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende.

Efterlønsbidrag

§ 25. A-kassen skal vejlede sine medlemmer om betingelserne for ret til efterløn efter reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Fortrydelsesordningen

§ 26. En a-kasse skal ved tilmeldingen til efterlønsordningen vejlede et medlem, der har været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 1997 eller fra det 24. år, jf. § 75 i loven, og som kan opnå ret til efterløn efter § 74 a, stk. 4, i loven, men senere end den gældende efterlønsalder, om muligheden for at opnå ret til efterløn fra efterlønsalderen efter § 75 i loven, og om konsekvenserne af dette valg.

Efterbetaling og genoptagelse

§ 28. Når en a-kasse træffer afgørelse om, at et medlem ikke har ret til ydelser, eller medlemmet skal have en karantæne for svig, skal a-kassen vejlede om betingelserne for ret til efterbetaling af ydelser, hvis afgørelsen eventuelt senere måtte blive ændret af direktoratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn.              

INGEN OPLYSNING MODTAGET!

Stk. 2. Når en a-kasse indstiller, at et medlem skal slettes for svig, skal a-kassen vejlede medlemmet om betingelserne for at blive genoptaget, hvis a-kassens indstilling følges. A-kassen skal også vejlede om, at genoptagelse tidligst kan ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har fået en ansøgning om optagelse.

§ 31. A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for vejledningen af medlemmet, herunder de oplysninger, som medlemmet selv giver, jf. § 30.

Stk. 2. A-kassen skal notere, hvad medlemmet er blevet informeret og vejledt om efter bekendtgørelsen.  

Ingen vejledning modtaget.

§ 32. A-kassen skal give staten i jobcenteret

1) Information om datoen for et medlems deltagelse i vejledningssamtale i a-kassen, jf. § 9. 

2) Oplysninger, som er af betydning for staten i jobcenterets indsats over for medlemmet, og som er kommet frem under mødet eller under senere møder og aktiviteter i a-kassen.

3) Information om, hvem der er medlemmets kontaktperson i a-kassen.

§ 33. A-kassen skal opbevare oplysninger og informationer, jf. §§ 31 og 32.

§ 34. A-kassen skal sikre sig den nødvendige dokumentation for administrationen af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Krav på refusion bortfalder, og udbetalte beløb skal tilbagebetales, hvis a-kassen ikke efter anmodning fremlægger dokumentation i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, jf. § 79, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fondenv/ Lamai Patsuri.

selvstændig juridisk person. moms er frafaldet i Kbh. Byret.

5. kapitel

Strafansvar for juridiske personer

§ 25. En juridisk person kan straffes med bøde, når det er bestemt ved eller i medfør af lov.

§ 26. Bestemmelser om strafansvar for selskaber m.v. omfatter, medmindre andet er bestemt, enhver juridisk person, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner og statslige myndigheder.

Stk. 2. Endvidere omfatter sådanne bestemmelser enkeltmandsvirksomheder, for så vidt disse navnlig under hensyn til deres størrelse og organisation kan sidestilles med de i stk. 1 nævnte selskaber.

 

DANMARKS RIGES GRUNDLOV

§ 64. Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven.

 

Anmodning om oplysninger efter Persondataloven.

 

Jeg er gerne behjælpelig sagen. Hvor min Advokat har gået loven igennem og fundet fejl fra Sagsbehandler i Lederne og Arbejdsmarkedsdirektoratet.     Brugt skat 1996 som grund. Jeg har sendt forløbet om skat udskrevet med en Agterskrivelse for moms, der er frafaldet i Kbh. Byret. Men Lovene viser jo tydeligt at, der er lavet fejl, og hvis der var fejl var sagen forældet.

Mener Lederne at medlemer af en A kasse skal betalet til forsikringen i god tro i over 10 år. Hvorefter der, efter sagsbehandling over et år, oplyses at der ikke har været nogen forsikring!

Vil De fastholde at det er skat 1996, der er grund til Lederne ikke vil udbetale?

 

Min kontant udbetaling er stoppet, da sagsbehandler oplyser jeg har krav på Efterløn. Efter at have gennemgået bilag og Årsopgørelser.

Advokat hjælpen har bedt mig, anmode om ny sagsbehandling.

Da advokaten oplyser der er fejl, men en sag kan udsætte udbetaling lang tid.

Endelig er jeg da ikke glad for at hænge Lederne ud i en retssag, der jo nok vil give avis omtale.

Det vil nok få medlems tallet til at falde, når disse oplysninger om sletning og manglende betalinger fra Lederne, kommer op.

 

Må jeg venligst anmode om de kontakter Odense Skat og få oplyst Se. Nr. for

Baby Hjælps Fonden, og om mit person nr. er brugt til skat 2004 & 2005.

 

BEVISER SENDT TIL LEDERNE FOR FEJL, ER BLOT SENDT VIDERE!

 

Venligst svar pr. E Mail. 2prebenhansen@gmail.com

 

Med venlig hilsen

 

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver

Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri

Prinsessegade 89 Lej 31

1422 København K 

 


 


 


 

 

 

 

GIV ET BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN DANSKE BANK & NETBANK: REG. NR. 9570 KONTO: 3336093 SWIFT . BIC: DABADKKK

LEDERNES A-KASSE HAR SNYDT FONDENS STIFTER PREBEN HANSEN FOR EFTERLØN I 10 ÅR.

Skats Palle Jakobsen lyver og oplyster Lederne, at Baby Hjælps Fonden ikke var godkend, og det var Preben Hansens firma, som selvstændig. Det var jo løgn, fra Skats sagsbehandler.

Sagsbehandler Palle Jakobsen havde fundet 4.112.706,66 kr. TDC ikke havde udbetalt til Baby Hjælps Fonden. Der havde indsamlet med TDC 900 Nr. Telefon Indsamling, og selv beholdt penge og moms, fra alle de Indsamlinger, der brugte TDC 900 Nr.

Fondens STAMOPLYSNINGER I SKAT:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden.

Blev Skiftet til: Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Skats Palle Jakobsen, Peter Knudsen, Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen, hold det hemmeligt at TDC snød indsamlinger, der brugte TDCs Indsamlings 900 Nr. Den afsløring fra Skat var jo groft bedrageri. At TDC selv stjal penge til indsamlingernes nødhjælp, og selv beholdte momsen 25%.

Lovafdelingen Ivan Vig Strand, fik derfor tilbudt Baby Hjælps Fondens tilgodhavende i TDC, hvis Skat ville lave en Skattesag mod Fondens Stifter Preben Hansen. Der også havd fundet svig i udbetalingerne fra TDC, og klaget.

Nu havde Skat et problem, Fonden var som: Almen Velgørende Fond moms- og Skatte fritaget. Med sit navn i Liningslov § 8A. Stamoplysning i Skat Cvr. Nr. 21198684.

Så Skat startede en moms sag mod Preben Hansen, og oplyste Ledernes-A kasse. P. H. Var selvstændig, og Fonden ikke var godkendt, og sendte falske oplysninger til Lederne, der så slettede Preben Hansen fra sin indmeldelse år 1996. 

Alt var fejl fra Skat, der jo måtte have bevis for Preben Hansen var selvstændig, så der kunne udskrives moms og skat af de indsamlede penge 4.112.706,66 kr. + moms.

Preben Hansens indbetaling til Efterløn, er af Lederne sendt til Skat, for beskatning.

Efterløns betaling i 10 år, blev stoppet med Skats løgn til Ledernes A-kasse.

Folketingets Ombudsman har i brev oplyst, Lederne har lavet fejl og forsømt at under søge om, det var selvstændigt- eller lønmodtager. Men Lederne har både selvstændige og lønmodtagere, som medlemmer. Det er magtmisbrug. P.H: Var lønmodtager, det er der Skats egne bevisor for, bare i andre afd, i Skat. 

Lederne kunne bestille fejl afgørelser i Arbejdsdirektoratet og Ankenævnet.

Der modtog falske Data, fra Skats Datatyveri af P.H. Se. Nr. stoppet 1985. m.m.

Inden Skat startede skrive til Lederne, var alt godkendt, med indbetaling OK. Brev fra Fonden lønsedler m.m. Fra skat Odense, der beviste P.H. Var lønmodtager.

 

FOLKETINGETS OMBUDSMAND Uddrag af brev.

Lederne, Arbejdsdirektoratet og Ankenævnets afgørelser var fejl.

Hermed Loven.

Den nye afgørelse er med henvisning til samme § 8 Lov også fejl!

§ 8, i bekendtgørelse nr. 470 af 4. juni 2003 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Bestemmelsen lyder sådan:

Forældelse i forhold til at pålægge sanktion.

§ 8. En forseelse sanktioneres ikke, når der er gået mere end 5 år fra forseelsens ophør til konstateringen at denne.

Du oplyser at Ledernes a-kasse den 6. marts 2006 havde slettet dig fra A-kassen med henvisning til, at det var en fejl at du havde meldt dig ind a-kassen som lønmodtager.

Du begrunder bl.a. klagen med at A-kassen - udover ved selve optagelsen i kassen i 1996- tre gange tidligere har godkendt dit medlemskab på baggrund af arbejde som lønmodtager.

Jeg forstår dette som en klage over at a-kassen ikke har opfyldt sin pligt til - på tidspunktet for din ansøgning om optagelse - at undersøge om du opfyldte krav til optagelse på baggrund af arbejde, som lønmodtager.

Ledernes Sagsbehandlers helt nye fejl afgørelser i 2010, om jeg var selvstændig ved optagelsen 1996, så både fejl og forældet. Afgørelserne er nul stillet og ugyldige.

Den opsigelse fra Tele Danmark, sendt fra Arbejdsdirektoratet til Ankestyrelses Beskæftigelsesnævn er fejl oplysning. Alle har jo modtaget Fondens Cvr. Nr. m.m.

Det er netop de fejl oplysninger fra Tele Danmark, der førte til Straffesag i Kbh. Byret. Den er frafaldet da kravet om Moms & Skat 1996, 1997 & 1998 som selvstændig var fejl.

Der er nu krav om erstatning på 2.000.000 kr.

Så der er af samtlige sagsbehandlere igen brugt fejl bilag, der allerede er frafald af i Kbh. Byret af Dommer i sagen.

Moms & skat er udskrevet i Se. Nr. 21 97 93 17 Preben Hansen Pressefotograf.

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Er Fondens Data. www.cvr.dk

TDC A/S Faktura afd. Har oplyst Politi og Skat, alle penge er udbetalt til Baby Hjælps Fondens bank konto. Det er der bilag for.

Skat har hos TDC A/S fundet 4.112.706 kr. Der ikke var udbetalt til Fonden.

TDC A/S tilbød så Skat at udbetale disse penge til min skat.

Da jeg fra Ledernes A-kasse i 1998 var på dagpenge og børneorlovspasning, som lønmodtager, har Politi og Skat, anmodet om at dette bevis som lønmodtager blev slettet i Lederne.

Nu er sagen frafaldet da Tele Danmarks, Politi og Skats bilag i sagen var falske.

Jeg er indmeldt i Lederne som Lønmodtager, og optaget som lønmodtager.

2005 anmoder Lederne om Beskæftigelseskravet hos Baby Hjælps Fonden og modtager det.

Men Kbh. Politi lyver, og oplyser Fonden er lukket 1997.

Den fejl oplysning bruger Lederne i sin afgørelse om sletning.

Det ”nye beskæftigelseskrav 1996”, bad Karen Halskov Olsen mig udfylde.

Det var ikke et beskæftigelses krav, men oplysning om mit arbejde 1996.

Jeg oplyste at jeg var lønmodtager, men der var fejl bilag fra Skat fra år 2000, om jeg var selvstændig.

Der er der nu Kbh. Byrets afgørelse om jeg var lønmodtager, og skat var udskrevet med overtrædelse af Persondataloven.

Skat Odense har sendt Karen Halskov Olsen Årsopgørelser 2004 & 2005 som Lønmodtager, samt Skats afgørelse om jeg fra 31. dec. 1999 til marts 2005 var lønmodtager, men der ikke var dannet Årsopgørelser da jeg arbejdede i Thailand for Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.

Hvis der stadig er tvivl kan De ringe til Skat Bornholm, der er den myndighed der har Almen Velgørende Fonde.

Skat Bornholm har oplyst jeg ikke kan godkendes til Ligningslovens § 8 A. Og modtage indsamlede penge fra 50 kr. opkald. Det er kun Fonde.

Dermed er der korrekt beskæftigelseskrav fra Fonden 2005.

Den nye afgørelse er fejl, der er brugt falske oplysninger fra TDC A/S.

Helt nye afgørelser fra 2010, om beskæftigelseskrav 1996.

Jeg er helt sikker på at alle også kan blive enige om jorden er flad.

Med venlig hilsen

Preben Hansen

E-mail: 2prebenhansen@gmail.com

 ************************************************

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

GAMMELTORV 22

DK-1457 København K

 

Tlf. +45 33132512

Fax +45 33130717

Personlig henvendelse: 10-15

Telefonisk henvendelse:

Man-tors. 9-16,  fre. 9-15

 

Preben Hansen

c/o Lamai Patsuri       

10 / 65 M00. 9 Soi Singkoo   

20 260 Chonburi

Thailand

           

Arbejdsmarkedets Ankenævn                                                 

27. Feb. 2009

 

I forlængelse at mit brev af 15. januar 2009 vender jeg hermed tilbage til sagen.

Jeg har forstået din henvendelse af 2. januar 2009 som en klage over Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling at din sag om optagelse i Ledernes a-kasse.

Jeg forstår at du i den forbindelse navnlig ønsker at klage over Ankenævnets afgørelse af 18. december 2008 om at du ikke havde ret til optagelse i Ledernes a-kasse den 3. december 1996 på baggrund af arbejde, som lønmodtager.

Endvidere forstår jeg at du ønsker at klage over den tid der indtil nu er forløbet med at behandle din sag.

Ved min beslutning har jeg lagt vægt på følgende:

1. Ankenævnets afgørelse af 18. december 2008

Jeg forstår som nævnt, at du er utilfreds med at Arbejdsmarkedets Ankenævn den 18. december 2008 tiltrådte Arbejdsdirektoratets afgørelse om:

Du har ikke ret til optagelse i Ledernes a-kasse den 3. december 1996 på bag grund af arbejde som lønmodtager.

Du oplyser at Ledernes a-kasse den 6. marts 2006 havde slettet dig fra a-kassen med henvisning til, at det var en fejl at du havde meldt dig ind a-kassen som lønmodtager.

Du begrunder bl.a. klagen med at a-kassen - udover ved selve optagelsen i kassen i 1996- tre gange tidligere har godkendt dit medlemskab på baggrund af arbejde som lønmodtager.

Jeg forstår dette som en klage over at a-kassen ikke har opfyldt sin pligt til - på tidspunktet for din ansøgning om optagelse - at undersøge om du opfyldte kravene til optagelse på baggrund af arbejde som lønmodtager.

Af § 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1014 at 26. november 1996 om optagelse i en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere fremgår i den forbindelse følgende:

§ 9. I tilknytning til ansøgning om optagelse skal ansøgeren udfylde en særlig blanket, der er udarbejdet eller godkendt af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring.

Stk. 2. Kassen skal ved optagelse på baggrund at lønarbejde påse, at lønarbejdet er dokumenteret ved lønsedler eller anden dokumentation fra arbejdsgiveren.

Efter din opfattelse er ankenævnets afgørelse om at slette dig fra a-kassen forældet i henhold til

§ 8, i bekendtgørelse nr. 470 af 4. juni 2003 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Bestemmelsen lyder sådan:

Forældelse i forhold til at pålægge sanktion

§ 8. En forseelse sanktioneres ikke, når der er gået mere end 5 år fra forseelsens ophør til konstateringen at denne.

Som sagen er oplyst for mig, har Arbejdsmarkedets Ankenævn ikke haft mulighed for at tage stilling til de indsigelser du har fremført overfor mig. Jeg har derfor anset det for mest korrekt at sende en kopi af din klage af 2. januar 2009 med bilag videre til ankenævnet som en anmodning fra dig om at nævnet tager stilling hertil. Desuden har jeg sendt materialet som en anmodning fra dig om at ankenævnet uddyber begrundelsen for at nævnet har stadfæstet Arbejdsdirektoratets afgørelse at 4. oktober 2006 hvorefter du er slettet fra a kassen med tilbagevirkende kraft fra 3. december 1996, herunder med hvilken hjemmel denne afgørelse er truffet

2. Sagsbehandlingstid

Jeg har forstået at du også ønsker at klage over den tid der indtil nu er forløbet i forbindelse med myndighedernes behandling at din sag. Du skriver at din sag har været under behandling i 3 år, og henviser i den forbindelse til at Ankenævnet har hjemhenvist din sag til fornyet behandling i Arbejdsdirektoratet med henblik på at der nu træffes afgørelse om eventuel ret til optagelse i

a-kassen på baggrund af selvstændig virksomhed.

Jeg har besluttet ikke at indlede en ombudsmandsundersøgelse I anledning at din klage over sagsbehandlingstiden. Ved videresendelsen af klagen til Arbejdsmarkedets Ankenævn har jeg derimod — i lyset at den tid der indtil nu er forløbet med behandlingen af sagen — meddelt Ankenævnet, at jeg går ud fra, at ankenævnet vil foranledige at Arbejdsdirektoratet så vidt muligt hastebehandler sagen.

 

Jeg beder dig om at vente på ankenævnets kommende svar før du tager stilling til om der er grundlag for på ny at klage til mig.

 

Jeg har bedt ankenævnet om at sende dine bilag tilbage til dig efter endt brug.

 

Endvidere har jeg bedt Ankenævnet om at underrette mig om nævnets kommende svar til dig.

 

Med venlig hilsen

 

Jens Møller

Direktør

Folketingets Ombudsmand