§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. Udlæg kan heller ikke foretages i uhævede renter eller udbytte af en sådan gave indtil 6 måneder efter forfaldsdagen.

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Stk. 3. Udlæg kan dog foretages i de i stk. 1 og 2 nævnte aktiver, hvis skyldneren har fri rådighed over dem, eller hvis der ikke er truffet rimelige foranstaltninger til at hindre skyldnerens råden.

Stk. 4. Vilkår om, at modtageren af en gave ikke kan råde over denne, antages at omfatte udelukkelse af udlæg, medmindre andet fremgår af omstændighederne.

LOVEN SKAT IKKE VIL BRUGE. Fonden er med § 8 A Skattefritaget

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden.

Er Moms- og skattefritaget. Med i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven. Der er godkendt i Folketinget.

De godkendelser afviser Birte Galle og foretager udlæg i Stifter Preben Hansens Cvr. Nr. 060345 For afgifter over 6.500.000 kr.

Af penge der aldrig er udbetalt til Fonden eller Preben Hansen.

Skat har selv de penge Skat har udskrevet moms, skat og AM afgifter for.

LOVEN BIRTE GALLE IKKE VIL BRUGE.

Foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for selvangivelsespligt, hvis foreningen m.v., som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og SEL § 3, stk. 3, ikke har indkomst til beskatning og foreningens formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, jf. SKL § 2, stk. 1, nr. 5.

Det er en betingelse, at foreningens vedtægtsmæssige formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, samt at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

De foreninger m.v., der er fritaget for selvangivelsespligt, svarer til de foreninger m.v., der under det tidligere gældende fritagelsessystem var bevilget eller kunne bevilges en stående skattefritagelse. Disse foreninger m.v. skal ikke oplyse skattemyndighederne om de foretagne udlodninger.

 

 

Pantefoged Birte Galles overtrædelse af Straffeloven

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen.Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

Billedresultat for hd happy babyer 3d

Foged Birte Galle laver ulovligt Udlands Udlæg i KBH.

 

Baby Hjælps Fonden er godkendt i Skat!

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Cvr. Nr. 21198684 Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345-XXXX. Med Datatyveri fra Birte Galle.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser, der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge, der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der som det tydeligt ses, er der udskrevet falske afgifter for med datatyveri. Fejl afgifter Skat har opfundet for at modrerege i Fonden tilgodehavend!

Der er i Skat egen Sagsbehandler Aaberg, der efter at have modtaget sagen oplyser:

"Der er ikke krav om modregning.

Kravet består slet ikke."

Han fik frataget sagen af Skat Næstved Skatterevisor Gert Bigum. Der har fået udskrevet alle de afgifter og blandet det sammen med Preben Hansens Børne bidrag og skilsmisse penge, og lavet modregning i folkepension med 54 %. Skat! 

Overskydende skat og AM i Udlæg Nr, 1 Er allerede modregnet.

Skat har modregnet fejl afgifter i de penge, der er sendt fra TDC. 

Samt i de penge, der er frigivet i Straffesagen.

Men så udskrives der yderlligere, det samme krav igen. I 2 udlæg.

Det sker i samme Kbh. Byret Foged Afd. Efter sagen i stoppet i Byretten! Starter Gert Bigum sagen igen med Helle Frejlev i L.S.R.

Preben Hansen er i Straffesag frikendt og alle krav mod ham er slettet. Sagen er allerede slut, og er ikke anket af Skat igen!

Skat har afvist Kbh. Byret. Og med de 2 udlæg startet Skat samme sag igen.

Gert Bigum oplyste til Preben Hansen, grunden var, Kbh. Byrets Dommer ikke havd forstand på Skat!

Borgerambassadøren Jens Drejer og hans "Rådgiver" Gert Bigum afviser afgørelse om Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Første udlæg var foretaget inden Påtalefrafald, så Fonden ikke fik de penge, der blev frigivet. Det skriver Pantefoged i Skat Udland Birte Galle Tønder selv, til Kammeradvokaten der medvirker i Fogedretten for Skat, vel vidende det er ulovligt udlæg, når der ikke er Stævning, og det er penge, der er frigivet til udbetaling fra Kbh. Byret. Efter Påtalefrafald i 10 år lang Straffesag, om de samme fejl afgifter.

"Der er ikke sendt indkaldelse til Foged udlæg, da pengene blev frigivet, så Baby Hjælps Fonden ikke kunne få dem."

Det skriver Foged Birte Galle til Kammer Advokaten. Der møder i Kbh. Byrets Foged Afd. Kammeradvokaten ved der ikke er Stævning, så der er fejl, og udlæg er fejl og UGYLDIGT.

Kammeradvokaten er betalt af skatteborgerne og Skat, og medvirker til fejl UDLÆG, sammen med Fogedretten Dommerfuldmægtig, Alle overtræder Persondataloven med Datatyveri i: 060345-XXXX Preben Hansen efter alle har modtaget Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fondens Stamoplysninger fra Skat selv.

 

Morten Lange modtager samme beviser. Han har også haft en Foged sag, hvor der skrives Birte Galle er ansat i Skat Kbh. Det er jo helt klart og tydeligt bedrageri og berigelses tyveri, af lave udlægsforetning af penge krav Birte Galle og Morten Lange ved er i fejl Data.

Da Skat allerede har de penge, der er i de 2 udlæg, hvor alle krav er afgiftet.

For de penge, der er indsamlet af Fonden, der er moms, skat og AM fritaget af Skat selv.

Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, har ingen gæld i Skat. Preben Hansen er ansat i Fonden. Skattefritaget udlands dansker af Skat!

Foged har oplyst når bare der ikke bliver overpantet er det OK. Med 2 udlæg.

Denne sag var 2 Udlands udlæg fra Skat Tønder. Der skal foretages i Malmø, hvor Preben Hansen bor. Skandale i Skat igen!

GIV ET BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN
DANSKE BANK & NETBANK:
REG. NR. 1551
KONTO: 3336093
SWIFT . BIC: DABADKKK

Pantefoged Birte Galle. Sender ikke Forkyndelse

Skats Foged Birte Galle for Udlandland Tønder, laver bevidst fejl, bedrageri og datatyveri. Hvor der er straf op til 8 års fængsel.

Birte Galle Skat Udland, skriver til Kammeradvokaten, hun helt bevidst har lavet fejl, og ikke sendt forkyndelse, det godkende han. Der er betalt af Skat.

Så den Foged Forretning er ulovlig og ugyldig.

 

Kbh. Byrets Dommer stoppede sagen  mod Cpr. 060345 Preben Hansen, efter modtagelse af brevet til Skatteministeren. Påtalefrafald af alle skats moms og skatte krav, og frigivelse af moms beslaglæggelsen i Kbh. Byret. På kontant 1.010.056,99 kr.    Der var opbevaret hos Kbh. Politi.  

 

SAGEN ER FOR 3. GANG SLUT!

 

Pantefoged Lone Christiansen, og Birte Galle starter samme sag for 4. gang, om de samme penge, det sker med datatyveri af Preben Hansens Cpr. nr. 060345-XXXX.

 

Udlægsforetning sker i. Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge.

Der med Påtalefrafald er frafaldet i Kbh. Byret 7 afd. Da kravet ikke bestod. Skat havde fejl oplyst Kbh. Byret. Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt, og Stifter Preben Hansen bosat i Sverige var derfor, sat i Skat af hele Fondens indsamling. Berigelses forbrydelse fra Skat

Skat Økonomisk Kriminalitet Direktør Johnny S. Hansen, Borgerambassadør Jens Drejer og hans Rådgiver Gert Bigum. Afviser Dommers Påtalefrafald i Kbh. Byret, og starter bare samme sag igen, med krav om højere skat, AM og afgifter fra Preben Hansen. NYT FEJL KRAV!

**************************************

Patefoged Birte Galle, laver fejl udlæg.                                                                                                

Skat Syddanmark Udland  Tønder.

Klage over fejl  udlæg  i CPR. 060345 Preben Hansen.

Det er penge, der er frigivet efter Påtale frafaldet i Kbh. Byret i en straffesag. Kravet bestod ikke. Skat havde fejl oplyst Dommer. Den selvstændige juridiske person var

Preben Hansen, det var fejl oplysning.

Der var en godkendt Almen Velgørene Fond:

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig leder i Fonden.

Skat oplyste Fonden, Ikke var godkendt og alt var i Preben Hansens gamle data. Skat lavede Data tyveri. Fonden var godkendt og moms og skattefritaget. Almen Velgørende Fond.                                                                    

Se. Nr 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Nr stoppet 1985.            

Det er blokeret af Datatilsynet.UGYLDIGT!

Skats Sagsbehandler Peter Knudsen, lavede Data Tyveri og skiftede fondens data og udskrev, den samme moms, der var frafaldet i Kbh. Byrets Foged Afd. 22. juni 1999. Igen.             

Nu i Cpr.Nr. 060345. Inden frafald i Kbh. Byrets Foged  Afd.

Pantefoged Birte Galle har lavet samme fejl, afviser en retslig afgørelse i Kbh. Byret og starter samme sags udlæg igen. Inden der var Påtalefrafald.

Nu er den frigivne moms skiftet til krav om skat og brugt til at betale. den skat, der ikke bestod. Da skats sagsbehandler oplyste retten Fonden var ugyldig og lukket.

Det var løgn, det kan De se i brevet fra Lars Bunch Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Der udsteder CVR. Nr. Baby Hjælps Fonden har CVR. 21 19 84 84. Og er ikke lukket. Som Skat lyver om. Skat afviser alle beviser.

Pantefoged Birte Galle, oplyser der ikke er foretaget stævning og forkyndeldelse. Da Preben Hansen, ikke skal have rådighed over pengene, Skat afviser Stats Advokatens Påtalefrafald i Kbh Byret. Og starter samme sag igen med de samme krav om moms, skat og AM. De krav der er frafaldet med Påtalefrafald i Kbh. Byret. En retslig afgørelse Skat afviser. Alle er til grin.

Det er fondens penge til nødhjælp indsamle med i Lignings lov § 8A. De penge skal ind på CVR. 21 19 86 85 SOS Baby Hjælps Fondens, Nem Konto i Skat straks.

Den Danske Bank Reg.                            

Reg. Nr. 1551 Konto 33366093

Pantefoged Birte Galle, ved Preben Hansen bor i Sverige, De arbejger i Skat udland, med hvilken begrundelse sender De kravet til Skat København i Danmark. Bevidst fejl. 

De samme penge er frafaldet, i Kbh. Byrets Foged Afd. Det var moms udlæg 22. juni 1999.  Cvr. 21198684 v/ Lamai Patsuri. Nu skiftet til P.H. Person nr.

Samme sag, samme penge 505.113 kr. Momsfrafald i Kbh. Byret Foged Afd.

Ivan Vig Stavad Skats Lov Afd.

Har i brev til Lamai Patsuri afvist udbetaling af de penge, der var frafaldet i Fondens Data Cvr. 21198684. Skat har selv de penge.

Bemærk forinden, var der fra TDC tilsendt 229.730,45 kr. Direkte til Skat. Det var yderligere moms udlæg fra samme tilgodehavende 4.112.706 kr. Fra TDC.

Jens Lund Maxen Skat. Skriver i brev til Kbh. Byrets Foged: " Den 23.marts 1999 frafaldt Skat udlæget, da Kbh. Byrets afd. for grundlovsforhør m.m. Samme dag havde besluttet, at de 229.730,45 kr. Skulle beslaglæges. Det sker nu i ny Juridisk Person Cpr. 060345 Preben Hansen uden Stævning. Der for Ulovligt og ugyldigt. Der er 21 momsudlæg i Kbh. Byret 7 afd. Uden Forkyndelse og udskrift fra Foged Bog. I hele 10 år, er der sagsbehandling, samtidig med samme sag om samme penge er i LSR.

Palle Jakobsen Skat. Bestille afgørelse i LSR. Der har givet henstand, til der er afgørelse i Kbh. Byret.

I LSR er den samme sag i de gamle Data Sagsbehandler Palle Jakobsen og Peter Knudsen, har stjålet fra Preben Hansen 1999.  

Se. Nr 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Nr stoppet 1985. UDGÅET    

Der er Påtalefrafald i Kbh. Byret. Efter Sagsbehandler Peter Knudsen.

Skrev svar på Preben Hansens klage til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Har holdt alle for nar og til grin i over 10 år

De oplysninger bevister Peter Knudsen lyver, og laver helt bevidst Datatyveri. der er brugt i Kbh. Byret, LSR og Skatteankestyrelsen.

Der alle groft fastholder Fonden er ugyldig! Det er jo for ikke at tilbagebetale bonus.

Kbh. Byrets Dommer stoppede sagen  mod Cpr. 060345 Preben Hansen, efter modtagelse af brevet til Skatteministeren. Påtalefrafald af alle skats moms og skatte krav, og frigivelse af moms beslaglæggelsen i Kbh. Byret. På 1.010.056,99 kr.

SAGEN ER FOR 3. GANG SLUT!

Pantefoged Lone Christiansen, og Birte Galle starter samme sag for 4. gang.

Det er de penge, til Fonden Birte Galle igen laver udlæg i, for de samme krav, der er Påtalefrafald af, i Kbh. Byret.

Birte Galle Skat Udland, skriver til Kammeradvokaten, De helt bevidst har lavet fejl, og ikke lavet forkyndelse, det godkende han. Der er betalt af Skat.

Så den Foged Forretning er ulovlig og ugyldig.

Det er da en alvorlig oplysning, at Skat og Statens Kammeradvokat, kan bestilles til at medvirke i Kbh. Byrets Foged Afd. Og med falske oplysninger, gøre krav på Baby Hjælps Fondens penge. Pengen var slet ikke hentet hos Kbh. Politi B. Af Pantefoged Lone Christiansen Kbh. Sluseholmen.

Pantefoged Birte Galle, sender Udlands sag til Kbh. De ved Preben Hansen bor i Sverige. Det er da et frygteligt roderi, med så mamge Lov overtrædelser.

Birte Galle og Lone Christensens Foged forretning er derfor ugyldig, og nulstillet. Kender De slet ikke Loven om udlæg.

Det er berigelses forbrydelse. der kan give op til 8 års fængsel og bøde.                            

De er jo mange, der har Deres egen private forretning i Skat, Bonus m.m. De ikke vil betale tilbage. I Skats egen LSR. Og Skatteankestyrelse, har Skats Sagsbehandlere Peter Knudsen, Palle Jakobsen, Helle Frejlev og Gert Bigum. Selv sendt klager over Deres egne fejl, og fået alle Deres fejl godkendt.

LSR og Skatteankestyrelsen afviser "Kreativt på bestilling." At genoptage sager, så fejl fastholdes, og Dir. Sagsbehandler, Pantefoged m.fl. Kan beholde Deres Bonus++.                                   

De anmodes om straks om at sende pengene til Fondens Nem Konto i Skat.

 Den Danske Bank Reg. Nr. 1551 Konto 33366093                  

Jeg har medsendt love der viser, der er straf og fængsel helt op til 8 år.

Venlig hilsen

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver

Baby Hjælps Fonden.

.

 Venligst Aktindsigt til 2prebenhansen@gmail.com & sosbabyfonden@gmail.com

Se Fondens data her, og ret Deres Fejl:

*******************************************************

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

*******************************************************

Brevet til Dommer i sagen. Der efter modtagelsen frafaldt og stoppede sagen i Kbh. Byret. Skat afviser Afgørelsen.

Skat Kbh. Havde fejl oplyst Dommer, der ikke var nogen godkendt Fond. Brugt Datatyveri og falske afregninger.

Se Sagsbehandler Peter Knudsens brev. Det er ham, der med fejl oplysninger har udskrevet fejl moms og skat.

Skat har stjålet 4.112.706,61 kr. Fonden har indsamlet.

********************************************************************

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage Til Skatteministeren.

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

*******************************************************

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

www.BabyFondenCvr21198684.com

E-mail.

www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Nem Konto Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093  

   

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP.

VI ER PÅ STEDET OG HJÆLPER, MEN HAR BRUG FOR DIN HJÆLP. BABYER ER UDEN MAD, VAND, MEDICIN OG HUSLY . 

Babyer og børn er SOS Baby Hjælps Fondens område.

Disse helt uskyldige babyer, har brug for, mælkepulver, sutteflasker, vand, baby beklædning og baby medicin mod diarre, myggenet og tæpper.

Mange har mistet mor og far, og der er nu mangel på mad og vand, de sulter, og mange vil dø, hvis hjælpen udebliver.

 

Penge til baby nødhjælp er fejl beslaglagt af Pantefoged Birte Galle. Skat Udland.

Pantefoged Birte Galles overtrædelse af Straffeloven

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen.Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

Kildeskatlov § 2.                

Det er der, Skats egen Afgørelse om.         Hele 2 gange. Kravet mod ham er fejl!

Morten Langes Afgørelsen er heller ikke tydelig og giver slet ikke nogen forrklaring om, hvorfor, der nu er 2 udlæg, og ingen forklaring andet end der, 2 gange er foretaget kontant udlæg hos Kbh. Politi B. Kbh. Hvor Foged har hentet de frigivne penge fra Påtalefrafald, der var frigivet af Retten til Fonden.

Skats Pantefogeder Birte Galle og Lone Christansen, stjæler pengene med fejl afgifter udskrevet til Preben Hansen. Groft Data tyveri af Skats Fogeder. Der i Fogedblad skriver til Kammeradvokaten. Alt er  uden forkyndelse, så Preben Hansen og Baby Hjælps Fonden, ikke henter de frigivne penge.

HER ER FORKLARING.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Har         Nem ID Konto i Skat Sluseholmen. Danske Bank.

 

DER ER EFTER PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET FRIGIVET PENGE, DER VAR FEJL BESLAGLAGT I EN STRAFFESAG MOD CPR. 060345 PREBEN HANSEN. Fejl juridisk person. Da Fonden var godkendt af Skat selv med Cvr.21198684.

Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret 7. Afd.var pengene frigivet og burde af Skat være sat ind på Fondens Nem Konto. I Skat Cvr.21198684.      

Men forinden Påtalefrafald. Ringer Kbh. Politi B til Skat og oplyser, der vil blive frigivet penge ved et kommende Påtalefrafald. 

Skats Foged kan komme og få pengene, som Politiet opbevarede. Så Fonden og Preben Hansen ikke fik pengene! Det er jo strafbart.

Klart og tydeligt bedrageri, at afvise en retslig afgørelse, og udbetale penge inden sagen er slut.

Det var Fondens indsamlede penge, der var sendt direkte fra TDC Erhverv til Skat. 

Skat afslørede TDC selv havde beholdt en stor del af Fondens indsamlede penge.

Momsen havde TDC også selv beholdt. Det er mange millioner, indsamlingerne er snydt for.

Fondens penge som TDC havde stjålet, blev Skat tilbudt, mod at rejse en Skattesag mod Preben Hansen. Der også havde fundet svig i TDC afregningrer til alle de Indsamlinger, der brugte TDC 900 Indsamlings Nr. Der var klaget til flere myndigheder. Det var TDC gal over.

TDC kunne bestille forfølgelse og Tiltale rejsninger hos Skat og Kbh. Politi B. Mod Preben Hansen. Krav om store afgifter af de penge Skat Økonomisk Kriminalitet, selv havde modtaget direkte fra TDC, uden nogen Foged sag, og brugt til BONUS? Alt var hemmeligt, så Skat har selv alle de millioner Skat "Kreativt", fejl udskriver afgifter for til Preben Hansen.

Men Skat har JO også modtaget alle de penge, der er udskrevet afgifter for!

 

SÅ DET ER NEMT AT LAVE EN OPGØRELSE OVER HVOR MANGE PENGE SKAT, STADIG HAR OG BRUGER TIL AT MODREGNE I AFGIFTERNE.

Det er allerede sket i 1. Udlæg  kontante penge hentet hos Kbh. Politi B. De penge er allerede modgegnet i "Afgifterne i Udlæg Nr1.

Hvorefter Det samme udlæg sendes i Kbh. Fogedret til Dommerfuldmægtig Morten Lange. Der afviser at give Preben Hansen forklaring, afviser tydelige afleverede beviser for Fonden er gyldig, og der er hele 2 Retsafgørelser i samme Kbh. Byret. Med Præsidentens godkendelse. Det afvise Dommerfuldmægtig Morten Lange.

Morten Lange godkender Udlæg 1. Så skat kan opkræve de samme penge igen hos Preben Hansen.

Der var jo slet ikke nogen penge til stede andet end Udlæg Nr. 2 Der var hentet penge i det udlæg efter RIMS fremlagte Udlægsblad.

Hvis det var falsk er det jo en ekstra alvorlig

bedragereisag.

 

28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2. Op til 8 års fængsel m.m.

 

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for fondens tab.

 

 

TDC 900 Nr. Konsulent Gunner Petersen tilbød at sendte Baby Hjælps Fondens penge direkte til Skat, heraf er en lille del af pengene beslaglagt og konfiskeret i Kbh. Byret.

Det er mange millioner Skat selv har modtaget kontant, har Skat nægtet at oplyse om de penge Skat har modtaget fra TDC Erhverv.

Det er penge, der er indsamlet hos den danske befolkning og som kun kan bruges til Nødhjælp for babyer. 

Skat har udskrevet moms, skat, AM, børnepenge og hustru bidrag m.m. For hos Preben Hansen. For at modregne afgifterne i de penge Skat allerede har i kontanter! Skat vil ikke udbetale pengene. og opfinder store falske afgifter.

Der er over 10 års sagsbehandling i Kbh. Byret 7 afd. Der er ikke fundet nogen fejl.

Andet en dem Skats "Kreative" Sagsbehandlere havde lavet, med oplysning om Fonden ikke havde Cvr. Nr. Fonden aldrig var godkendt. Ikke havde kapital over 250.000 kr.

Der var 4.112.706 Kr. + moms 25 %.               I kontanter hos TDC Erhverv ++

Skift af data i fejl Afgørelse fra LSR, som skat stadig henviser til, og afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald.

 Pengene var beslaglagt og konfiskeret hele  21 sager i Kbh. Byret 7 afd.

Pengene var opbevaret hos Kbh. Politi B.

Ved Påtalefrafald blev pengene frigivet til udbetaling til Fonden. Inden sagen var sluttet i Kbh.Byret.

 

Det er de penge, der helt ulovligt og uden forkyndelseder er beslaglagt i de 2 Udlægs Forretning.

Da Preben Hansen bor i Sverige, kan udlægsforretning ikke ske i hos Kbh. Foged i Skat Sluseholmen. Udlæg er ugyldige.

Skat Udland Tønder Birte Galle, har helt bevidst bestilt Udlands udlæg fejl hos Skat Foged i København.

 

Det er sket med Data Tyveri i CPR. 060345 Preben Hansen. Fejl Data.

De data er skrevet i Udlæg.

 

De beløb der er skrevet i de 2 Udlæg vil derfor med så grove fejl, blive opkrævet hos Preben Hansen. Penge Skat selv har i KONTANTER! Skats berigelses forbrydelse.

 

Pengen vil så samtidig, også blive modregnet i de fejl  udskrevne afgifter.

Skat forsøger at stjæle både afgifter og de penge der er udskrevet falske afgifter for!

Det giver jo bonus til skats ansatte.

 

Som Ulla Ronau oplyste i Fogedretten. det er ingen fejl, der er 2 udlæg, når der bare ikke bliver over pantet. Der er foretaget 2 udlæg og der er hentet penge hos Kbh. Politi B. 2 gange tilsammen 4.239.751 Kr.

Bemærk de 4.239.751 Kr. Er alle afgifter. Af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, som Skat selv har modtaget fra TDC. 

 

Som bevist med skats egne afgørelser, er der jo slet ikke nogen afgifter!

Skats afgifter er fejl, og groft bedrageri.

Det kan Skat få godkendt i Kbh. Byrets Foged Afd. Af Morten Lange.

Skat har stadig også alle de indsamlede penge, som der er udskrevet afgifter for.

Dem er der også krav om udbetales + renter fra 1999. 

 

 

Skat stoppede indsamlingen. Der fra 1999 til i dag har givet stort tab for Fonden.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 

Skats SE-Oplysning. Brugt fra start til i dag, samtidig med de fejl Data herunder med Data Tyveri:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. & Skatteankestyrelsen.  

Cpr. 060345-0493  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat Kbh. Foged Afd.      

Cpr. 060345-0493  Preben Hansen. Brugt i Straffesag i Kbh. byret 7. Afd.

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr.

Det er med de frigivne, PENGE Skat har STARTET. En helt ny sag om de samme penge, og udskrevet helt nye afgifter. 

 Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Fejl og falske afgifter, der ikke består og er frafaldet. Fonden er ejer af de penge. Der er indsamlet hos den Danske befolkning til nødhjælp for babyer. Pengene er øremærket til nødhjælp, og kan ikke bruges af Skat m.m.

 

STRAFFESAGEN BLEV STOPPET I Kbh. Byret. DA KRAVET IKKE BESTOD. SKAT AFVISER BYRETTENS AFGØRELSE!

 

 Sagen  er ikke i: Fondens CVR. Nr. 21198684. Som Skat nu "Kreativt" Har brugt.

Sagen er fejl i: CPR. 060345-0493 Preben Hansen. Ansat i Fonden

 

Skat har skiftet med DATATYVERI af Preben Hansens data, og oplyst Fonden var uregistreret virksomhed og ikke stiftet m.m. Uden CVR. NR. De fejl oplysninger er brugt i Fogedretten. LSR og Kbh. Byret. Samme sag og penge i hele 7 sager.

 

Skat har fejl med Datatyveri skiftet til:

SE / CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det Nr. var i Pressefotograf Preben Hultgren og er stoppet 1985. Ugyldigt!

BABY HJÆLPS FONDEN

Selskabets beskrivelse

Selskabet BABY HJÆLPS FONDEN er i sin retsform et Fonde og andre selvejende institutioner.

Selskabets nummer tildelt af den danske Virksomhedsregister er 21198684.

BABY HJÆLPS FONDEN blev stiftet på onsdag den 1. januar 1997, og er så allerede aktivt i tyve år. 

BABY HJÆLPS FONDEN branchekode er 889910, så er selskabets hovedområde Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål.

Selskabets hjemsted er c/o L. PATSURI Prinsessegade 89, København. 

 

Selskabets vigtigste data

Navn

BABY HJÆLPS FONDEN

Virksomhedsform

Fonde og andre selvejende institutioner

CVR-nummer

21198684

Status

Aktiv

Branche

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Branchekode

889910

Startdato

1997-01-01

 
 

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.