Billedresultat for 3d baby photos download free

Hemmeligt brev modtaget fra LSR. Sags bevis!

SKAT

Kriminalpolitiet i København                                                                            

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen 

 3. juni 1999                       

Journal nr. 02/98-5829-0001

Politigården                                                

1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-XXXX. m.fl.

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

Nettobeløbet for numre, hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt:

kr. 4.112.706,61. Er ikke udbetalt.

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurdering, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag af Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske

repræsentanter, samt Københavns kommune.

Med hilsen

Palle Jakobsen

Told- og Skateregion

København      

Hermodsgade 8

2200 København N

______________________________________

I brevet oplyser Palle Jakobsen:

Hvor meget der er udbetalt fra TDC i alt.

”Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.”

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.”

”Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt

4.122.706,61 kr.” Uden moms!

4.112.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke har udbetalt! Og selv har beholdt.

Der er også udskrevet Skat af disse penge, der end ikke er udbetalt af TDC A/S!

TDC har sendt de 4.112706,61 kr. Til Skat

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.

Derfor vil TDC ikke rette fejl og sende korrekte afregnings bilag, og forfølger Preben Hansen, med falske oplysninger om der ikke er nogen Fond!

Politi har skrevet Fonden stadig er godkendt! Det samme har Skat Nærum.

*******************************************

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage til Skatte-ministeren.

Brev 26. Okt. 2000.

______________________________________

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

*********************************************** 

Peter Knudsen henviser til Ligningslovens § 8 A, hvor Fondens navn er med i Loven:

SOS Baby Hjælps Fonden. En Lov, der er vedtaget af Folketinget.

Sagens sagsbehandler Peter Knudsen, der har skrevet. der ikke er godkendt nogen Fond, i Agterskrivelse 12. okt. 2000. Skriver her det modsatte. 14 dage senere!

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18 § 8 A med Fondens navn.

Alle er holdt for nar af T&S Reg. Kbh. 2 kreative sagsbehandlere Peter Knudsen & Palle Jakobsen. Der har arbejdet for TDC Erhverv A/S i Ballerup, for at skjule manglende udbetaling til Indsamlinger. Samt manglende moms udbetalinger, der er indsamlet til brug for hjælp til babyer og børn i nød.

De oplysninger stoppede Sagen mod Preben Hansen i Kbh. Byret. 7 Afd.

Påtalefrafald, da kravet ikke bestod, Sagsbehandlere fra Skat, havde givet Retten falske oplysninger, lavet fejl krav om moms, skat og AM, af de 4.112.706,61 kr. TDC har sendt direkte til Skats Økonomisk Kriminalitet. Der har stjålet pengene, og ikke vil give Fonden og Bevillings Politiet oplysning om pengene, der er Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, til nødhjælp for babyer.

GIV ET BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN
DANSKE BANK & NETBANK:
REG. NR. 9570
KONTO: 3336093
SWIFT . BIC: DABADKKK

Chalotte Munk Jakobsen. Vil ikke rette fejl.

Direktøren for Skatteankestyrelsen Anette Hummelhøj, afviser at rette fejl, og godkender ansattes Data Tyveri, og overtrædelse af Persondataloven, Skats udskrivning af fejl skat af penge, der aldrig er udbetalt. 4.112.706,61 Kr. Oplyst af Palle Jakobsens brev til Politiet.

Dir. Anette Hummelhøj afviser genoptagelse af sag, der er Påtalefrafald af i Kbh. Byret.

Skat har selv klaget, ny sags "Afgørelse" til Skatteankestyrelsen i fejl Data, og starter vinder samme sag igen, der er endelig afsluttet i Kbh. Byret. Nyt krav om 2.157.599 kr. Godkendesaf de penge, der aldrig er udbetalt.

Skatteankestyrelsen Charlotte Munk Jakobsen Godkender i sin Afgørelse Pantefoged Birte Galle Skat Udland Tønder. Sender Svensk Udlægsforretning til Skat København.

Pantefoged Lone Christiansen laver fejl Udlægsforretning  i Preben Hansen Cpr. Uden at hente pengene hos Kbh. Politi B.

Det er Baby Hjælps Fondens indsamlede penge til Nødhjælp, der er frigivet i Kbh. Byret til Fonden. Der kreativt bliver beslaglagt igen af Skat. Det ved alle i LSR.

Der er tidligere Momsfrafald af de samme penge i Kbh. Byrets Foged Afd. I Fonden:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Sagsbehandler Peter Knudsen stoppede Preben Hansens klage, der var i fejl data:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsen, klager selv igen til LSR. Over samme moms, der er frafaldet i Kbh. Byret. Det ved alle LSR sags behandlere og beviser, der kun er en vinder Skat.

Der kan af Skat bestille alt, og Skat får alle fejl godkendt. Det er der jo tydeligt bevist af fra LSR og Skatteankestyrelsens ansatte, der er under Skatteministeren.

FEJL DATA, DER ER BRUGT I LSR AFGØRELSE 2006. LSR FASTHOLDER EFTER, DER ER PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET. Se. 21979317.

Det Nr. er stoppet 1985. Blokeret og må ikke bruges. § 35 og § 37 Persondataloven.

 

*Skatteankestyrelsen*

Ved Vesterport 6, 6. sal

1612 København V

Tlf.        +45 3376 0909

Cvr-nr.   10 24 28 94

EAN-nr.  579 800 003 3726

www.skatteankestyrelsen.dk

Charlotte Munk Jakobsen

Dir. tlf.   +45 33760850

Sagsnr.  15-1833219

Dato      23. februar 2016

C/O SOS Baby Hjælps Fonden v/Lamai Patsuri

Sendt digitalt

*Henvendelser af 12. og 13. november og 11. december 2015 vedrørende Preben

Hansen og SOS Baby Hjælps Fonden*

Skatteankestyrelsens direktør, Anette Hummelshøj, har anmodet os om at besvare dine henvendelser.

Ved brev af 30. maj 2015 anmodede du om, at sagen med j.nr. 11-02315
(11-0299724) blev genoptaget. Sagen vedrører lønindeholdelse.

Ved afgørelse af 3. juli 2015 traf Skatteankestyrelsen afgørelse om ikke at imødekomme din anmodning om genoptagelse. Det skyldtes, at du ikke havde
fremført eller dokumenteret, at der var kommet nye oplysninger til sagen, der kunne begrunde genoptagelse af sagen om lønindeholdelse.

Ved telefonsamtale af 3. november 2015 oplyste du, at du ikke havde modtaget afgørelsen af 3. juli 2015. Afgørelsen blev derfor sendt digitalt til din e-boks. Du har ved mail af 12. november 2015 oplyst, at du ikke kunne åbne afgørelsen og anmodet os om at sende den til din private
mail-adresse. Skatteankestyrelsen kan ikke sende personfølsomme oplysninger
til private mail-adresser. Vi vedlægger derfor afgørelsen på ny til dette brev.

Dine indlæg af 12. og 13. november og 11. december 2015 har ikke tilført nye oplysninger til sagen vedrørende lønindeholdelse og er endvidere bredere funderet, end hvad sagen om lønindeholdelse vedrører. Vi kan derfor ikke besvare indholdet af dine indlæg.

Yderligere indlæg i sagen vil blive læst, men ikke besvaret, medmindre de indeholder nye oplysninger i relation til din sag om lønindeholdelse.

Med venlig hilsen

Charlotte Munk Jakobsen

Henriette Glerup

Sagsbehandler

Kontorchef
***************************************************
Direktøren for Skatteankestyrelsen Anette Hummelhøj skal styrke borgernes retssikkerhed i skattesager og mener, det er vigtigt, at borgerne ved, at der er denne uafhængige myndighed.
*********************************************************

FONDENS CVR. DATA KAN SES PÅ: www.cvr.dk

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

*********************************************************

Skatteankestyrelsen & Landsskatteretten.

Denne sags. J. Nr. CPR. 060345  Preben Hansen. 

Overtrædelse af Data Person Loven & Data Tyveri.

CVR. NR.: 21 97 93 17 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. En anden Fonds navn.er brugt. Oplysning fra TDC, som der henvises til i LSR og Skat Kbh.

CVR. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. 

CPR. NR.: 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

CPR. NR.: 060345 Preben Hansen. KBH. Byret & Skatteankestyrelsen

"Skat oplyste fejl Fonden var ugyldig!"                      

Fonden er gyldig fra 1994 til i dag! Cvr 21198484.

*******************************************************

 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>

Dato: 26. sep. 2011

Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen

Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.

Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

 

Med venlig hilsen

Lars Bunch

Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

********************************************************************

GIV ET BIDRAG:                                                                                        

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                        
DANSKE BANK & NETBANK: 
REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK