LSR. HAR SKATS BREV MED UDBETALINGER

 

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN v/ Lamai Patsuri

Hemmeligt brev modtaget fra LSR.  

BEVIS FOR DE KORREKTE UDBETALINGER OPLYST FRA TDC TIL SKAT, DE TAL PASSER JO SLET IKKE MED DET STORE KRAV SKAT NÆSTVED HAR FÅET AFGØRELSE OM FRA SKATTEANKESTYRELSEN.

Det er de penge i alt, der er udbetalt til Fondens Bank Konto fra TDC.

I brevet til Politiet skrives:

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.

Samt Skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.

DET ER UDBETALINGER I ALT FRA TDC.

DE TAL ER FEJL OPSKREVET AF SKAT. EFTER DER ER PÅTALSFRAFALD I KBH. BYRET 7. AFD.

SKATTEANKENÆVNET VIL IKKE BRUGE KBH. BYRETS STOP AF SAGEN. OG MEDVIRKER TIL SAGEN STARTES IGEN AF SKAT NÆSTVED.        Af Skatterevisor Gert Bigum og Helle Frejlev.

Sagens Dommer i Kbh. Byret har oplyst sagen er slut, og ikke er anket. Skat Næstved Gert Bigum får sagen startet igen i: Skatteankestyrelsen ved selv af klage over Skat Næstveds fejl Afgørelse fra Helle Frejlev.

 

SKATS BREV TIL:

Kriminalpolitiet i København                                                                            

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen 

 3. juni 1999                       

Journal nr. 02/98-5829-0001

Politigården                                                

1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-XXX. m.fl.

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

Nettobeløbet for numre, hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt:

kr. 4.112.706,61. Er ikke udbetalt.

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurdering, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag af Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske

repræsentanter, samt Københavns kommune.

Med hilsen

Palle Jakobsen

Told- og Skateregion

København      

Hermodsgade 8

2200 København N

______________________________________

I brevet oplyser Palle Jakobsen:

Hvor meget der er udbetalt fra TDC i alt.

”Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.”

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.”

”Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt

4.122.706,61 kr.” Uden moms!

4.112.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke havde udbetalt! Og selv har beholdt.

De penge fik Skat tilbudt af Gunnar Petersen TDC Erhverv. Mod at Skat startede en Skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret TDC ikke udbetalte alle de penge Fonden havde indsamlet med TDC 900 Indsamlings Nr.

Der er også udskrevet Skat af disse penge, der slet ikke er udbetalt af TDC A/S. Til Fonden eller Preben Hansen..

TDC har sendt de 4.112706,61 kr. Til Skat.

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.

Der er opkrævet moms af TDC, der har snydt og ikke udbetalt momsen. Til indsamlingerne.

Skat udskrev efter mødet moms og skat af de 4.112,706 kr. Skat selv har beholdt til: CPR. 060345-XXXX Preben Hansen.

Det skete med Datatyveri, og oplysning om Fonden var ophørt.

Tast venligst Cvr. 21198684

Se: www.cvr.dk

Se: PC tast: Cvr. 21198684

Ring NETS ID. Preben Hansen er godkendt Leder

Direktør Annette Hummelshøj. Fejl rettes ikke

BREV FRA: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

"Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med Start dato 1. januar 1997."

SKATTEANKESTYRELSEN JANE JUUL KJÆR & Direktør Annette Hummelshøj. FASTHOLDER CVR. 21198686 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Er OPHØRT. Efter at have modtaget brevet med de oplysninger. Afviser den myndighed, der udsteder og forvalter CVR. NR. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Direktør Annette Hummelshøj godkender Sagsbehandlernes Datatyveri. Der skifter og bruger: Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

Overtrædelse af Persondataloven LSR. & Skatteankestyrelsen er omfattet af. Alle ved De har brugt Datatyveri, da det brugte Se. / Cvr, Nr. 21979317 er udgået 1985. Tilhørte Pressefotograf Preben Hultgren. Andet navn og fotograf, de Data passer jo slet ikke med Fondens Data. Bedrageri og magtsmisbrug,  for at vinde sag. Retssikkerheden er tilsidesat af Direktør Annette Hummelshøj, og hendes Sagsbehandlerer. Andmodning om genoptagelse af sagen, efter Påtalefrafald i Kbh. Byret 7 Afd. Er afvist.

Skatteankestyrelsen fastholder sin gamle Afgørelse i fejl Data:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. DER ER OPHØRT 1985. 

Samtidig med:

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvalig. Er brugt fra Fondens start til i dag i Skat og Kbh. Byret. Ligningslov § 8A

I Skats: Almen Velgørende Foreninger og Fonds  Afd. Samtidig 2 Juridiske Personer.

 

LSR. LAVER Identitetstyveri skifter Data.

Er du offer for identitetstyveri?

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

RIM LAVER SAMME UDLÆG TO GANGE. FEJL I FOGEDRETTEN

Foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for selvangivelsespligt, hvis foreningen m.v., som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og SEL § 3, stk. 3, ikke har indkomst til beskatning og foreningens formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, jf. SKL § 2, stk. 1, nr. 5. Det er en betingelse, at foreningens vedtægtsmæssige formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, samt at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

De foreninger m.v., der er fritaget for selvangivelsespligt, svarer til de foreninger m.v., der under det tidligere gældende fritagelsessystem var bevilget eller kunne bevilges en stående skattefritagelse. Disse foreninger m.v. skal ikke oplyse skattemyndighederne om de foretagne udlodninger.

 

GIV ET SOS BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN NET BANK INFO:
DANSKE BANK & NETBANK:
REG. NR. 9570
KONTO: 3336093
SWIFT . BIC: DABADKKK

LSR Jane Juul Kjær. Har lavet Datatyveri

FASTHOLDER BABY HJÆLPS FONDEN ER LUKKET.

FONDEN ER IKKE LUKKET, DET SES I SKATS SE-STAMOPLYSNINGER. OG: WWW.CVR.DK     

TAST CVR. 21198684

LSR. Jane Juul Kjær. Har helt bevidst lavet Datatyveri, og brugt Sagsbehandler Peter Knudsens fejl Afgørelser for moms, med fejl Data. Skat kan få alle "Fejl". Godkendt her.

Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev har selv klaget over deres egen fejl Afgørelse, og "Har kreativt fåete den Afgørelse, der var bestilt".

Den ønskede Afgørelse godkender fejl moms, skat og AM. Pantefoged forretning uden den Lovpligtige Stævning. Ja, der skrives af Pantefoged Lone Christiansen kun Fogedblad. Pengene hentes ikke hos Kbh. Politi B.

Nyt kav om Afgifter fra Skat Nærum Gert Bigum, godkendes efter der er Påtalefrafald i Kbh. Byret af de samme penge, der er frigivet til Fondens hjælpearbejde, beskattes hos Fondens Stifter Preben Hansen. 

Da Jane Juul Kjær, ikke vil bruge oplysninger om Fonden ikke er lukket. Hun lyver for at Bonus ikke skal tilbagebetales. Grov forsømmelse i sagsbehandlingen. 

Peter Knudsen skiftede Fondens Cvr. Nr. og udskrev fejl moms på 948.080 kr. 

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Det Nr. er stoppet 1985 og blokert.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/  Lamai Patsuri.

Er i Skats Stamoplysninger Cvr. 21198684. Almen Velgørende Fond moms og skattefritaget. Godkendt til Ligningslov § 8A.

 **********************************************************************

Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Afviser Påtalefrafald i Kbh. Byret, og godkender i fejl Afgørelse. Penge frafaldet i Kbh. Byret beslaglægges igen, med  krav om den moms, skat og AM, der er frafaldet. Beslaglægges igen af Pantefoged uden Stævning og i helt nye tal, og med de sammme fejl Data der er brugt i LSR.

LSR og Skatteankestyrelsen fastholder Baby Hjælps Fonden ikke er godkendt, og Fondens stifter Preben Hansen, skal betale moms, skat og AM, af hele fondens indsamling.

Dette brev er sendt, og afvist af Skatteankestyrelsen og LSR:

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011

Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

************************************************************************

Brevet til Dommer i sagen.

Der efter modtagelsen frafaldt og stoppede sagen i Kbh. Byret. LSR afviser Afgørelsen.

Skat Kbh. Havde fejl oplyst Dommer, der ikke var nogen godkendt Fond. Brugt Datatyveri og falske afregninger.

Se Sagsbehandler Peter Knudsens brev. Det er ham, der med fejl oplysninger har udskrevet fejl moms og skat.

Skat har stjålet 4.112.706,61 kr. Fonden har indsamlet.

*******************************************************

 

GIV ET SOS BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN NET BANK INFO: 
DANSKE BANK & NETBANK: 
REG. NR. 1551
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

 

 

 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:

Svar brev på Preben Hansens klage Til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

AFGØRELSERNE KLAGET AF PETER KNUDSEN SELV TIL LANDSSKATTERETTEN. LYVER PETER KNUDSEN OG SKRIVER FONDEN IKKE ER GODKENDT. TIL SKATTEMINISTEREN SKRIVER HAN:

"Baby Hjælps Fonden: Har status som selvstændigt retssubjekt."

Med Peter Knudsens oplysninger. Sendt til Dommer, blev der Påtalefrafald i Kbh. Byret. Det er sendt til LSR. Der så skal rette fejl.

LSR. Skrev i deres Afgørelse Fonden ikke var godkendt. Så med Afgørelsen i Kbh. Byret der er over LSR. Har LSR lavet FEJL AFGØRELSE!

Men LSR. Arbejder jo for Skat, og bruger "Kreativt magtsmisbrug".

LSR nægter bare. at genoptage sagen og rette fejl, og afviser Kbh. Byrets tydelige afgørelse.

Hverken Fonden eller Preben Hansen har klaget til LSR. Det er skat selv. Efter Peter Knudsen tilbagekaldte Preben Hansens klage over Afgørelse 14. juli 2000 til LSR. Moms 25 % af udbetalinger fra TDC 864.423 kr.

Dermed er sagen endelig slut i LSR. Moms var frafaldet i Kbh. Byret Foged Afd. I:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Peter Knudsen sendte så LSR. En Agterskrivelse i fejl Data. Se. Nr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Datatyveri.

LSR. Afviste Peter Knudsens egen klage. Kun en Afgørelse kan klages til LSR. Sagen i gen SLUT.

Peter Knudsen laver bare en ny hemmelig afgørelse, uden Agterskrivelse til LSR. I samme fejl Data stjålef fra Preben Hansen:

Se. Nr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Datatyveri.

Tal er fejl. Se.Nr. Er fejl. Fejl Juridisk Person. Fonden er selvstændig Juridisk person, der selv hæfter for alle krav.

Som Almen Velgørende Fond er Fonden moms og skattefritaget af Skat. Se oplysninger Cvr. 21198684.     

Det ses i de breve der er sendt til Fonden.

*********************************************************

E- mail Svar til: sosbabyfonden@gmail.com

Jane Juul Kjær LSR & Skatteankestyrelsen. Har med Datatyveri lavet fejl afgørelser, godkendt alle Skats grove fejl i Afgørelser Skats Gert Bigum og Peter Knudsen, selv har klaget over. Påtalefrafald i Kbh. Byret. Er afvist.

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

Jane Juul Kjær LSR & Skatteankestyrelsen. Har i alle Afgørelser brugt fejl Data, og overtrådt Datapersonloven og lavet bedrageri, ved skift af Data, og godkendt Skats Peter Knudsen og Skat Næstved, selv kan klage deres afgørelser til LSR og Skatteankestyrelsen.

Læs lige Peter Knudsens svar til Skatteministeren igen.

Fonden er selvstændig juridisk, og hæfter for alle krav. Fondsloven.

 ********************************************************

Brev fra Jane Juul Kjær Skatteankestyrelsen:

Skatteankestyrelsen.

Cvr-nr. 10 24 28 94

www.skatteankestyrelsen.dk

05. oktober 2016

Preben Hansen

C/O SOS Baby Hjælps Fonden

v/LamaiPatsuri

Prinsessegade 89, lejl 31 

1422 København K

Klage overafgørelse for SOS Baby Hjælps Fonden.

Skatteankestyrelsen har modtaget dit brev den 30. september 2016 og din mail af 5. oktober 2016.

Vi skal henvise til de afgørelser, du tidligere har modtaget fra Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Vi har ikke anset dine henvendelser for at indeholde noget nyt og vi foretager os ikke yderligere i den anledning.

Yderligere henvendelser om disse forhold kan ikke forventes besvaret.

Med venlig hilsen

Jane Juul Kjær

www.skatteankestyrelsen.dk

Telefon 33760909

SagsbehandlerJane Juul Kjær

Direkte telefon 33760937803

Vores sagsnr.12-0207866

********************************************************

SagsbehandlerJane Juul Kjær, har i sin Afgørelse skrevet Baby Hjælps Fonden, ikke er godkendt, og afvist at genoptage sagen.

Det brugte Se. / Cvr, Nr. 21979317 er udgået 1985. Tilhørte Pressefotograf Preben Hultgren. Andet navn og fotograf, de Data passer jo slet ikke med Fondens Data. 

Skatteankestyrelsens sagsbehandlere kan ikke læse de 8 tal der er i et Cvr. Nr.

Det er helt bevids bedrageri og Datatyveri, da en sagsbehandling starter med at indtaste Data i PC. Her kommer Fondens Data op:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ lamai Patsuri. Ansvarlig Leder i Skats egne: Se- Data oplysninger.

De Data LSR. og Skatteankestyrelsen har brugt findes slet ikke. De er afmeldt 1985.

 

Bedrageri og magtsmisbrug,  for at vinde en sag. Det ses i mange afgørelser, der er lavet fejl, og gældende Love ikke er brugt af Sagsbehandlere, som i denne sag.

Selv Kbh. Byrets Afgørelser, Advokater, Skatteministeren, Folketingets Ombudsmand er afvist.

PÅTALEFRAFALD AFVISES AF LSR

Der er i Kbh. Byret Påtalefrafald i straffesag om den moms, skat og AM. Kravet var fejl og nu slettet. Det var fejl oplysninger fra TDC om der ikke var nogen godkendt Fond. Der var og er en godkendt Fond se:www.cvr.dk 21198684.

Efter Påtalefrafald starter Gert Bigum Skat, igen samme sag, med de samme falske oplysninger, der var grunden til Påtalefrafald. Fonden ikke har noget Cvr. Nr. Ureg. Virksomhed.                        

Alt er OK. Cvr. 21198684 i Skats andre afd. Fonden er korrekt godkendt. Skat Bornholm.

Samtidig med Skats Dir. Erling Andersen og Dir. Johnny S. Hansen bruger falske oplysninger og Agterskrivelse med fejl Se. Nr. 21 97 93 17. Og Cpr 060345 . Data Tyveri.

Udlæg blev igen foretaget af Lone Christiansen i fejl juridisk person skiftet til Cpr. 060345 Preben Hansen. Efter der var Påtalefrafald i en straffesag i Kbh. Byret om samme moms, skat og AM.

Kravet bestod slet ikke. Skat havde givet Kbh. Byret falske oplysninger og med Datatyveri skifte til P.H :                   

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Fonden var godkendt som Fond. Fonden er med i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven.

Preben Hansen gjorde indsigelse imod Udlægget Skat foretog 26. Maj 2009.                 

Møde i Fogedretten Kbh. Byret, 19. nov. 2009. Uden pengene!

Nyt i Udlæg igen Skat Kbh. 16. Nov. 2010.  Uden der var forkyndelse.              

Kontanter 1.010.056,99 kr.  hentes hos Kbh. Politi. De penge modregnes Preben Hansens skat for 1996, 1997 og 1998. Der er frafaldet i samme Kbh. Byret.

Preben Hansen. Udlands Dansker boede i Sverige. Sag 2 gange uden forkyndelse. Fejl i Kbh. Foged Afd.

Pantefogeden Lone Christiansen havde anmodet Preben Hansen om at fremkomme med bevis for Udlægget 1.010.056,99 kr. Der er frigivet i Kbh. Byrets Påtalefrafald ikke tilhører ham. Bevis var.

De samme Fondens penge, er tidligere er frafaldet i Kbh. Fogedret for moms er nu skiftet til krav for skat! Og der er sendt fejl oplysninger fra Skat til Kbh. Byret Foged.

Skat, AM og moms er udskrevet fejl, med fejl Data brugt af Skat. Det var Fondens indsamlede penge, Preben Hansen er blevet sat i Skat, AM og Moms af.                            

Preben Hansen var lønmodtager i Fonden. 1998 afskediget og på dagpenge fra Ledernes  A kasse. Sidst i 1998 og 1999 Orlov til Børnepasning.

1998 er der Skats fejl krav på udbetalinn fra TDC over 1.000.000 kr.

Der er jo allerede afgørelse om momsudlæg 549.821 kr. 17.feb. 1999. For:               

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Godkendt det var fejl fra TDC 19. nov. 2009.

Frafaldet af Skats Pantefoged 23. mar. 1999. Efter Protest. Der er godkendt i Skat 

Udlæg er endeligt frafaldet af Skat, i Kbh. Byrets Fogedafdeling 22. juni 1999.

Samme momspenge.

Til CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder.

549.821 kr. Er efter frafald ikke udbetalt! Skat har igen her selv beholdt pengene!                 

Skat har tilsidesat en retslig afgørelse fra Kbh. Byret Fogeden. Skat selv har bestilt.

Pantefoged anmodes om at udbetale momsfrafald 549.821 kr.+ renter til rette ejer:                     

CVR. 21 19 86 89 Baby Hjælps Fonden Danske Bank. Nenm konto i Skat.

Fonden har som godkendt: Almen Velgørende Fond. Nem Konto i Skat.

Der er således 549.821 kr. i tilgodehavende i momsfrafald hos Skat. Ikke udbetalt.

Kontanter 1.010.056,99 kr. Der er frigivet fra Kbh. Byret. Efter Påtalefrafald. Ikke udbetalt.

Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling af

Cpr. 060345 Preben Hansens Moms, skat og AM. Hvor Skat har lavet Data Tyveri og brugt

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De data er stoppet 1985. Nr var i Preben Hultgren.

 TDC A/S har ikke indbetalt alle penge til Fondens Bank, Giro. Nem Konto.

Der er sendt tydelige beviser, fra Skat selv, og TDC A/S. Faktura afd. 

At penge i Udlægsforretningen er Indsamlede gaver til:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Godkendt til Ligningslovens § 8 A. Fra 1996 til 1999. Årene i sagen. Moms og skattefritaget.

Skat har med ukorrekte oplysninger fra TDC A/S år 1999 skiftet til:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det er strafbart at overtrædelse af Persondataloven, og lave Data tyveri.

Der er af Fonden og Preben Hansen udsendt klage og Protest.

Disse fejl data Se. Nr. 21 97 93 17 og Cpr. 060345 er ugyldige og blokeret.

Datatilsynet har anmodet Skat, Politi og TDC A/S om at rette fejl i brugte data.

Anmodning om oplysning om udlægget Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling af

Cpr. 060345-0493 Preben Hansens Moms, skat og AM. Hvor Skat har lavet Data Tyveri og brugt

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De data er stoppet 1985.

Sammensætning.

De enkelte poster, beløb og dato for beslaglæggelse og tilskrevne renter mangler!

Oplysning om de beslaglæggelser Skat har bestilt hos Kbh. Politi. B.

Der er foretaget i Kbh. Byret. Første gang 25. mar. 1999.  21 sager i alt.

Der er ikke modtaget Stævning og udskrift. Anke har ikke været muligt.

Alle disse udlæg i Kbh. Byret er. derfor også ulovlige, efter Retsplejeloven.

Moms er frafaldet af Pantefoged og i Kbh. Byrets Fogedafdeling.

Samme Moms & Skat udskrives igen i med Agterskrivelse 12. okt. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

”Uregistreret virksomhed uden CVR / Se. Nr. Oplyser Sagsbehandler P.K.”

823.512 kr. er momstilsvaret. Det var nyt krav fra Skats Peter Knudsen.

Klager over Skats momsudlæg til Landsskatteretten afgørelse 14. juni 2000.

Skat v/ Peter Knudsen tilbagekalder Preben Hansens klage. Da da han fremsender LSR.

Retsudskrift med oplysning om der allerede er frafald i samme momsudlæg.

Skat og Kbh. Byrets Fogedafdelings moms frafald fra 22. juni 1999.Sag om moms og den fejl udskrevne moms 96, 97 og 98. Er sluttet af Skat. I Kbh. Byret.

Preben Hansens klage til LSR. Er af Skat truket tilbage. Men Skat klager bare selv igen!

En ny Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. Klages til LSR. Af Skat selv. Igen bruges fejl Data.

Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985. Preben Hansens Se. Nr. Som Pressefotograf bruges!

Agterskrivelsen afvises i LSR.Som ugyldig, og klagen tilbagesendes til Skat. UGYLDIG!

Kun en afgørelse, kan der klages over. Sagen om moms for Fonden er jo slut i Kbh. Fogedret. Det er Skat selv der klager over Skats egne fejl Afgørelser. Så fejl kan blive godkendt i Skatteankestyrelsens afgørelse. Skat har så selv taget alle pengene, og givet sig selv bonus.

DER MANGLER OPLYSNING OG UDBETALING AF DE 4.112.706 KR. + MOMS 25 %. Samt renter fra 1999 til i dag.

Skat modtog de penge fra TDC.

UGYLDIG Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. For moms bruges nu til udskrivning af skat.

1996, 1997 og 1998. Kbh. Skat sender den til Greve og Stevns og teksten oplyser igen falsk om, der ikke er nogen Fond, der er godkendt, og udskriver skat og AM af de penge 4.112.706 kr.

Skat fandt selv pengene hos TDC. Der selv havde beholdt Fondens indsamlede penge med TDC 900 Indsamlings 900 nr. TDC sendte herefter Fondens indsamlede penge til Skat, det gav jo bonus og ekstra bonus ved at opdigte og udskrive skat til Preben Hansen af de 4.112.706 kr. Som Skat selv havde. TDC oplyser i brev, de vil sende pengene direkte til Skat, hvis Skat vil rejse en skattesag mod Preben Hansen.

Men Skat starter momsudlæg 549.821 kr. 1999. For:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Der frafaldes i Skat og Kbh. Foged.

Alle der har haft denne sag, ved Fonden er godkendt i Skat med Cvr. 21 19 86 86. Og har set Nr.

Men det kunne jo ikke bruges, da Skat selv frafald krav og sendte momsudlæg i Kbh. Byret.

Derfor skiftede Skats kreative sagsbehandlere Data, og oplyste, det var Data fra TDC de havde modtaget. I samme Kbh. Byret er der brugt:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Cpr. 060345- Preben Hansen.

Landsskatterettens laver en afgørelse 6. dec. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Krav om Skat for år 1996

Var ikke min klage, den blev tilbagekaldt af mig, med hjælp fra Folketingets Ombudsmand. Moms krav 823.512 kr. Men Skat har selv taget penge for moms, som TDC selv har beholdt.

Moms krav 823.512 kr. Bestod hos Skat. Nu er det betalt af beslaglæggelse? Ingen er oplyst om, hvordan dette krav nu er nul kr.

Anmodning om 823.512 kr. For ugyldig moms udbetales til Fondens Nem Konto. Kravet var i Se. Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985.

Der er heller ikke i Udlægsforretningen moms. Det var der tidligere. Nu til krav om skat 96,97,98.

Sagen i Kbh. Byret. Her er der påtalefrafald. Da kravet ikke består.

Preben Hansen har ren straffeattest. Alle Skats krav er frafaldet, efter 10 års sag i Kbh. Byret. Dommer har modtaget beviser for Skat, AM og moms er udskrevet, med falske oplysninger fra TDC A/S. Der nu har oplyst om, der var givet fejl oplysninger til Skat, og penge er Baby Hjælps Fondens indsamlings tilgodehavende.

Skats Sagsbehandlere, har selv opfundet nye love og bestemmelser og helt tilsidesat, gællende love. Herunder Persondataloven og Datatilsynets anmodning, om at rette fejl. § 69.

Anmodning om Aktindsigt i Udlægsforretning og de bilag der er sendt til Fogedretten.

Forvaltningslovens § 19. Det er der i samtlige bilag og afgørelser i Skat om skat, AM .

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver.

*****************************************************

Fondens penge skal ind på konto:

 

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                         

 

DANSKE BANK & SKAT NETBANK: 
REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

 

LSR. AFVISER BRUG AF GÆLDENDE LOVE FRA FOLKETINGET

SKAT & LSR. AFVISER BRUG AF LOVE.

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

www.BabyFondenCvr21198684.com

E-mail. www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Nem Konto Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093        

TLF + 45 65740900

ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER.

Moms og skattefritaget i Skat.

Agterskrivelsen 3.1.1.

Hvis skattemyndigheden vil foretage skatteansættelsen på et andet grundlag end det, der er selvangivet, herunder i tilfælde, hvor behørig selvangivelse ikke foreligger, eller hvis den kommunale skattemyndighed vil ændre den del af grundlaget for en skatteansættelse, der skal selvangives, skal myndigheden foretage en skriftlig høring af skatteyderen.

Dette følger af skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, 1. pkt. I daglig tale kaldes høringsskrivelsen en "agterskrivelse". Udtrykket "agterskrivelse" er opstået fordi skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, 1. pkt. lyder således: "Agter den kommunale skatteforvaltning at foretage en skatteansættelse (.....) skal den skattepligtige underrettes skriftligt herom".

Agterskrivelsen skal fremstå som et forslag til en skatteansættelse, og skal opfylde forvaltningslovens krav til en begrundelse. Begrundelsen skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor forslaget til skatteansættelsen har fået det pågældende indhold, således at skatteyderen har mulighed for at tage reel stilling til rigtigheden heraf.

Det skal fremgå af agterskrivelsen, at hvis den skattepligtige ikke udtaler sig imod forslaget, vil ansættelsen blive foretaget som foreslået, jf. skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, 2. pkt. Der skal gives skatteyderen en svarfrist på ikke mindre end 15 dage, regnet fra dateringen af agterskrivelsen.

En agterskrivelse må ikke afsendes, hvis ikke skattemyndigheden på afsendelsestidspunktet er i besiddelse af det fornødne grundlag for at gennemføre den varslede ansættelsesændring.

Det er ikke ualmindeligt, at der er behov for yderligere dialog med skatteyderen efter at (første) agterskrivelse er sendt, og inden skattemyndigheden kan træffe en endelig afgørelse.

Skatteyderens indsigelser mod agterskrivelsen kan således give skattemyndighederne anledning til at ændre i det oprindelige forslag til en skatteansættelse en eller flere gange. I disse tilfælde skal der udsendes en ny agterskrivelse til skatteyderen med en ny indsigelsesfrist i overensstemmelse med reglerne i skattestyrelseslovens § 3, stk. 4. Hvis skatteyderens indsigelser imødekommes, skal der ikke sendes agterskrivelse.

AL MOMS OG SKAT ER UDSKREVET MED AGTERSKRIVELSE FRA PETER KNUDSEN.

*******************************************************

SKAT & LSR HAR IKKE SENDT AGTERSKRIVELSER I SAGER. FOLKETINGETS LOVE ER AFVIST AF SKAT & LSR.

******************************************************

Pantefoged. 

Persondatalovens § 69

Den Dataansvarlige er erstatningspligtig over for tab.

Den registreredes rettigheder medfører en række pligter for den dataansvarlige. Pligterne omfatter kort fortalt følgende:

  • Oplysningspligt - den dataansvarlige har pligt til at oplyse den registrerede om, at der indsamles oplysninger om vedkommende,
  • pligt til at give indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede, hvis vedkommende ønsker det
  • pligt til at tage stilling til en indsigelsemod, at behandling af oplysninger finder sted,
  • pligt til i CPR at undersøge om en kunde har frabedt sig henvendelser imarkedsføringsøjemed, og
  • pligt til at rette eller slette oplysninger, der er urigtige eller vildledende, samt i den forbindelse at orientere andre, der har modtaget oplysningerne, om rettelserne.

Efter persondatalovens[1] § 37 skal den dataansvarlige berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. 

Endvidere følger det af § 37, stk. 2, at den dataansvarlige, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom, skal underrette den tredjemand, hvortil oplysninger er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret.

Det fremgår af forarbejderne til § 37, stk. 1, at når en anmodning fremsættes, påhviler det den dataansvarlige eller dennes repræsentant snarest muligt at tage stilling til, om begæringen kan imødekommes, og i givet fald at foretage berigtigelse, sletning eller blokering. Om oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, skal berigtiges, slettes eller blokeres, må afgøres ud fra de konkrete omstændigheder.

***********************************************************************

FONDENS CVR. DATA KAN SES PÅ: www.cvr.dk

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Skatteankestyrelsen & Landsskatteretten.

Denne sags. J. Nr. CPR. 060345 Preben Hansen. 

Overtrædelse af Data Person Loven & Data Tyveri.

CVR. NR.: 21 97 93 17 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. En anden Fonds navn.er bugt. Oplysning fra TDC, som der henvises til, fra Skat og LSR..

CVR. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. Peter Knudsens Moms Afgørelser.

CPR. NR.: 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skatteanke styrelsen.

CPR. NR.: 060345 Preben Hansen. KBH. Byret & Skatteankestyrelsen.

"Skat oplyste fejl Fonden var ugyldig!"                      

Fonden er gyldig fra start1994 til i dag! Ikke lukket.

Det har samtlige sagsbehandlere set i deres PC.        

CVR 21 19 86 84. I Stamoplysninger  modtaget fra Pantefoged Lone Christiansen Kbh. Der afviser rette sine fejl. 1. Udlæg kun skrevet Udlægsblad, "Glemte at hente pengene, hos Kbh. Politi". Ikke Stævning tilsendt.

2. Nyt hemmeligt udlæg, igen uden stævning.

ALT ER NUL STILLET!

DER ER HELT KLARE OG TYDELIGE LOVE; DER ER TILSIDESAT AF PANTEFOGED LONE CHRISTIANSEN; DER HAR AFVIST AT RETTE FEJL.

Alle sager starter med CVR. Nr. og .navn. Ingen af de brugte nr. Findes i Skat Data 

Relateret billede