LEDER EVA LYKKE FORMUE FORBRYDELSE 8 ÅR FÆNGSEL

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

 

GIV ET SOS BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN NET BANK INFO:
DANSKE BANK & NETBANK:
REG. NR. 1551
KONTO: 3336093
SWIFT . BIC: DABADKKK

Eva Lykke Schmidt Skat Tønder Laver fejl udlæg 2.157.599 kr.

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

www.BabyFondenCvr21198684.com

Mail. www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Nem Konto Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto. Nr. 33366093        

ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER I NØD. I Syd Thailand, er der oversvømmelse. Over 100 er døde. Over en million er berørt, og mangler hjælp.

Skat har stjålet Fondens indsamlede penge!

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP. RET FEJL!

VI ER PÅ STEDET OG HJÆLPER, MEN HAR BRUG FOR DIN HJÆLP. BABYER ER UDEN MAD, VAND, MEDICIN OG HUSLY . 

Babyer og børn er SOS Baby Hjælps Fondens område.

Disse helt uskyldige babyer, har brug for, mælkepulver, sutteflasker, vand, baby beklædning og baby medicin mod diarre, myggenet og tæpper.

Mange har mistet mor og far, og der er nu mangel på mad og vand, de sulter, og mange vil dø, hvis hjælpen udebliver.

********************************************************

Afdelingsleder Eva Lykke Schmidt                                                          

28. 5. 2015                                    

Skat Syddanmark Udland.

Klage fra CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.             

Prinsessegade 89 Lej. 31 1422 København V

J. Nr. Cpr. 060345 Preben Hansen. Fejl juridisk person. Ansat i Fonden Thailand.

Protest og klage over fejl Udlægsforretning.

2.157.599 kr. Uden Forkyndelse. Ugyldigt!     Alt er fejl afgifter af Fondens indsamlede penge til Babyer i nød.   

Kontanter 1.010.056,99 kr. Er hentet hos Kbh. Politi. Inden Påtalefrafald! Der er frigivet fra Kbh. Byret. Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret det er Fondens penge.

Der skal ind på Fondens NEM KONTO i Skat

Der er i alt udbebetalt 1.553.789,59 kr. Penge sendt fra TDC til Fondens Giro Bank.     

Preben Hansen var Udlands Dansker. Lignings Lov Par. 33 A. Som Statsministerens mand. m.fl. Fritaget for skat i Danmark.                                                                       

Kontanter 1.010.056,99 kr. Der er frigivet fra Kbh. Byret. Efter Påtalefrafald mod Preben Hansen er Fondens indsamlede penge.

Der skal ind på Fondens Nem Konto i Danske Bank: Reg.15551 Nr. 3336093

De penge kan Skat ikke selv tage. Vil De rette fejl og sende pengene til Danske Bank.

Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling for:

Cpr. 060345-XXXX Preben Hansens:

Moms, skat og AM. Alle krav er bortfaldel med Påtalefrafald i Kbh. Byret. Hvor Skat Sagsbehandlere, har lavet Data Tyveri og skiftet Fondens data over i Preben Hansens Cpr og fejl Se. Nr. Derfor blev sagen stoppet af Dommer i Kbh. Byret. Der var sendt fejl Data:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Det Se. Nr. Er stoppet 1985

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Er i www.cvr.dk og Skat.

Forklaring til sagen.                                                                                                               Skat fandt 4.112.706,61 kr. + moms I TDC.

TDC havde selv beholdt, Fondens indsamlede penge, og ikke sendt alle penge til Giro konto

TDC Erhverv v/ Gunnar Petersen tilbød Skat,at stoppe udbetalingerne til Fonden, hvis Skat lavede en Skattesag mod Preben Hansen, der tidligere havde fundte svig i manglende TDC udbetaling på 415.123 Kr. TDC ikke udbetalte.                                                                        

Skat har sagt ja tak, og modtog penge fra TDC.                                                           

TDC sendte brev med fejl data, som Skat har skiftet til:                                                                 

“Børnehjælpsfonden v/ Preben Hansen.                    

Vedr. Se Nr. 21 97 93 17."                                             

"Da overnævnte Se.Nr. Ikke er momsregisteret, kan vi ikke, udbetale for service- 900 kald betalt af brugere i januar måned. Overnævnte Se- nummer har været registreret på alle dine 900 – numre uafhængigt af, navn på firmaet. Før momsregstreringen er en realitet, kan vi ikke udbetale yderligere.                                                                          

Med venlig hilsen Gunnar Petersen.”

TDC Gunnar Petersen har lavet fejl afregninger og snydt alle Indsamlinger, for momsen 25 % og mindre penge udbetalt! TDC beholdte selv indsamlede penge, og snød indsamlingerne!

8. Feb. 1999. Skat bestiller pr. Fax Ransagning hos Kbh. Politi B. Gert Knudsen.                 

Det sker på Baby Hjælps Fondens kontor. Skat deltager med Kbh. Politi B.                       

Alle Fondens afregninger m.m. fra TDC tages med af Skat og Politi. Skat har så senere kreativt anmodet om afregninger, og brugt at Fonden, ikke vil sender afregninger til Skat. Skat og Kbh. Politi B. Har set det kun var ”Lister med Statestik” Fra TDC uden lovens bestemmelser om Faktura krav med navn og adr. Cvr. Nr. Uden moms opgivet.

TGC brugte fejl Se. Cvr. Nr. 21 97 93 17.   

Fonden havde anmodet TDC om oplysninger om Ligningslov Par. 8A. Der giver skattefritagelse for indbetalinger til Indsamlinger fra 500 kr. Til 15.000 kr. TDC afviste at sende oplysninger, så indbetalere, ikke fik deres skattefradrag.

TDC Erhverv Direktør Søren Jensen, havde beholdt Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge 4.112.706 kr. + momsen 25%. M.fl. Det ved Skat! Der selv har alle de penge!

Skat modtog Fondens tilgodehavende pengene. Der nu er udskrevet moms, skat, AM afgifter af, til Preben Hansen, ikke udbetalte penge til Fonden.

Det er sket ved at lave Data Tyveri og skifte Fondens Se. Nr. Til Preben Hansens gamle Data Se. Nr. 21 97 93 17. Stoppet 1985 og oplyser Preben Hansen ejer Fonden personligt!         

Det gav Bonus til Skats Dir. Og ansatte. Skat ved de penge ikke er udbetalt til Fonden, og har afvist oplysninger, om alle de penge Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv.                                                                              

Anmodning om Agtindsigt om disse penge Skat har stjålet. Det er penge indsamlet til Babyer i Thailand, Laos, Cambodia og Burma. Hvor der i Burma er kaos, og bjerg stammer udrydes. Der kunne spares mange liv hvis de penge var brugt til babyer, for kun 4 kr. Kan Decento redde en baby med diare. Fonden er ekspert.

Er de penge 4.112.706,99 kr. + moms. M.fl.   Skat har brugt til Bonus?

16. Feb. 1999. TDC stoper udbetalingerne, og lyver om Fonden ikke har noget Se. Nr.                      

17. Feb. 1999. Skat Kbh. Pantefoged laver Momsudlæg 549.821 kr.

Det sker i Fondens data:                  

Se. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Korrekt Nr. Skat Se-oplysning.

19. Mar.1999. Fonden Protesterer personligt og fremviser Se. Nr. 21198684.

Ligningsloven Par. 8 A. Fonden er Moms og skatte fritaget i Skat. Almen Velgørende Fond. Alt er korrekt i Skat. TDC lyver over for Skat, der nu bruger de fejl.

25. Mar. 1999. Skat Kbh. Palle Jakobsen                                                                                 Kbh. Byret Foged Afd. Frafalder:

Momsudlæg 549.821 kr.

Med nu kun 505.113 kr. Skat beholder penge!

11. Dec. 2000. Anklageskrift Domsmandssag. Preben Hansen Cpr. 060345. Thailand. 1996 Kbh. Skat 969.100 kr. og 1997 Greve Skat 325.037 kr.

Skattekrav i alt 755.930 kr.

Der er nu helt andre tal:

Udlægsforretning. 2.157.599 kr. Kravet er opskrevet fejl tal.

28. Sep. 2005. Udlæg 1.060.504 kr.

26. Maj 2009 Skat Kbh. Pantefoged Lone Christiansen. Henter slet ikke pengene.            

Der er ikke sendt indkaldelse til Preben Hansen der bor i Sverige.

Påtalefrafald i Preben Hansens straffesag er der 1.010.056,99 kr. Momsudlæg. Frigivet.                             

Fra 21 beslaglægelser i Kbh. Byret, af penge fra Fondens tilgodehavende hos TDC.                                                  

Udlæg for skat og AM fra 1992 til 2005 med Udlægsforretning. med 2.157.599 kr. I alt.

Udlægsforretning skal ske på bopæl i Sverige. Alt er ugyldigt efter Loven. Udlæg fejl i Kbh. Skat Lone Christiansen. Nulstillet.                       

Se her under Påtalefrafald er 8. Juni 2009. Det var Kbh. Politi B Gert Knudsen, der anmodede Skat om at hente pengene i Momsudlæg til modregning af Preben Hansens skat.                             

8. Juni 2009. Påtalefrafald i Kbh. Byret. Kravet bestod ikke! Sagsbehandler i sagen Peter Knudsens brev til Skatteministeren var af Preben Hansen sendt til Dommer i straffesagen.               

Brev 26. Okt. 2000 tekst:                                                                                           

“Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.                                      

Baby Hjælps Fonden var for indkomst året 1996 og frem til 8. Juni 1998. Godkendt efter Ligningslovens Par. 8 A som Velgørende Fond, j.f. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt.2.3.1.                                                                          

Med venlig hilsen Sagsbehandler Peter Knudsen”

Ved Påtalefrafald i Preben Hansens straffesag er der 1.010.056,99 kr. Momsudlæg.          

De penge skal sendes til Fondens Nem Konto i Danske Bank. Inden 14 dage. Efter Loven.

16. Nov. 2010. Skat Kbh. Pantefoged Lone Christiansen. Henter denne gang pengene 1.010.056,99 kr. Hos Kbh. Politi B.

LONE CHRISTIANSEN FORETAGER NY:  Udlægsforretning. 2.157.599 kr.                       

Udlægsforretning skal ske i Sverige. Alt er ugyldigt efter Loven. Nul stillet. Samt fremgangsmåden, hvor der ikke er indkaldelse og sendt udskrift til Preben Hansens adr. I Sverige. Udskrift er fejl sendt til Baby Hjælps Fonden. Lamai Patsuri adr.

11. Aug. 2011. Landsskatteretten Afgørelse godkender Lønindholdelse 18% ekstra. I alt 54% Skat hos Preben Hansen. Uden personfradrag!          

Afgørelse omtaler og godkender Skats Fogedforretning Skat 2.157.599 kr. Samt fremgangsmåden, hvor der ikke er indkaldelse og sendt udskrift til Preben Hansens adr. I Sverige. Udskrift er fejl sendt til:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Lamai Patsuri adr. Prinsessegade 89 1422 Kbh. K

Den Fond Skatteankestyrelsen ikke vil godkende, modtager Afgørelse for Preben Hansens sag.

Klage over: Pantefoged Birte Galle Skat Udland Tønder. Der sender kravet til København. Preben Hansen bor i Malmø Sverige. Hvortil sagen skal sendes. Alt er fejl og nul stillet!

Pantefoged Lone Christiansen. Udskrev 26 mai 2009. Udlægsblad nr. 05797 og 16-11-2010

1.010.056,99 kr. Blev slet ikke hentet hos Politiet Anker Heegårdsvej 1, 1572 Kbh. V

Det er groft og ulovligt lovbrud og dermed ugyldigt Udlæg!

MEN PENGENE VAR HENTET OPLYSTE RIM. I Kbh. Fogedret til Dommerfuldmægtig  Morten Lange.

 

16.nov. 2010. Er flere penge hentet. I en ny sag.

Igen helt uden den lovpligtige forkyndelse. Pengene var hentet i sag 26-5-2009.

Udlæget blev foretaget fejl i Cpr. 060345 Preben Hansen. For moms, skat og AM. Der var frafaldet i Kbh. Byret.

Preben Hansen er Udlands Dansker med Adr. I  Sverige. Hvor den Svendske Foged skal foretage Fogedforretning. Alt er fejl og nulstillet. Retsplejeloven er ikke brug! Alle ved de laver fejl. Magtsmisbrug.

Skat Udland, der bevidst laver fejl og sender sagen til Foged afd. I Skat Kbh.

Pengene i kravet afgifter for 2.157.599 kr.   Er slet ikke udbetalt til P.H. Eller Fonden.

Fonden er af Skat moms og skattefritaget Ligningslov § 8 A. Almen Velgørende Fond.

Preben Hansen er Udlands Dansker boende i Thailand og af Kbh. Skate fritaget for al skat Lig. § 33 A. Der er af den grund, slet ikke dannet Årsopgørelser.

Afgørelse om skattefritagelse er fra Kbh. Skat.

Der er i Kbh. Byret Påtalefrafald i straffesag om den samme moms, skat og AM. Kravet var fejl og nu slettet. Det var fejl oplysninger fra TDC om der ikke var nogen godkendt Fond. Men der var og er en godkendt Fond se: www.cvr.dk Cvr. Nr. 21198684.

Efter Påtalefrafald starter Gert Bigum Skat Næstved, igen samme sag, med de samme falske oplysninger, der var grunden til Påtale- frafald. Fonden var ikke godkendt, og havde ikke noget Cvr. Nr. Ureg. Virksomhed. Alt var derfor i Preben Hansens firma. Han lyver!                      

Alt er OK. Cvr. 21198684 i Skats andre afd. Fonden er korrekt godkendt. Skat Bornholm.

Samtidig med Skats Dir. Erling Andersen og Dir. Johnny S. Hansen bruger falske oplysninger og Agterskrivelse med fejl Se. Nr. 21 97 93 17.

Og skifter til: Cpr 060345 Preben Hansen. Med Data Tyveri. For at kunne beholde Fondens penge, og modtage Bonus.

"For alle de fejl Skat, selv har lavet."

Udlæg blev igen foretaget af Lone Christiansen i fejl juridisk person skiftet til Cpr. 060345 Preben Hansen. Efter der var Påtalefrafald i en straffesag i Kbh. Byret, om samme moms, skat og AM.

Kravet bestod slet ikke. Skat havde givet Kbh. Byret falske oplysninger og med Datatyveri skifte til P.H :                   

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Preben Hansen gjorde indsigelse imod Udlægget Skat foretog 26. Maj 2009.                 

Møde i Fogedretten Kbh. Byret, 19. nov. 2009. Uden pengene var hentet!

Nyt i Udlæg igen Skat Kbh. 16. Nov. 2010.  Uden der var forkyndelse.              

Kontanter 1.010.056,99 kr.  hentes hos Kbh. Politi. De penge modregnes Preben Hansens skat for 1996, 1997 og 1998. Der forinden, er frafaldet i samme Kbh. Byret.

Preben Hansen. Udlands Dansker boede i Sverige. Foged Sag 2 gange uden forkyndelse. Fejl i Kbh. Foged Afd.

Pantefogeden Lone Christiansen havde anmodet Preben Hansen om at fremkomme med bevis for Udlægget 1.010.056,99 kr. Der er frigivet i Kbh. Byrets Påtalefrafald ikke tilhører ham. Bevis var.

De samme penge, er Fondens penge. Der tidligere er frafaldet i Kbh. Fogedret for moms, er nu i ny sag, skiftet til krav for skat! Der er helt bevidst sendt fejl oplysninger fra Skat til Kbh. Byret Foged.

Skat, AM og moms er udskrevet fejl, med fejl Data brugt af Skat. Det er Fondens indsamlede penge, Preben Hansen er blevet sat i Skat, AM og Moms af, med Datatyveri fra Skat.                            

Preben Hansen var lønmodtager i Fonden. 1998 afskediget og på dagpenge fra Ledernes  A -kasse.

I slutningen af 1998 og 1999 Orlov til Børnepasning fra Lederne.

På samme tid Skat har udskrevet skat for 1998,  Arbejder Preben Hansen slet ikke i Fonden, han er på dagpenge og Orlov til børnepasning.

1998 er der Skats fejl krav på udbetalinng fra TDC over 1.000.000 kr.

Der er jo allerede afgørelse om momsudlæg 549.821 kr. 17.feb. 1999. For:               

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Godkendt, det var fejl fra TDC 19. nov. 2009.

Frafaldet af Skats Pantefoged 23. mar. 1999. Efter Protest. Der er godkendt i Skat.

  1. Udlæg er endeligt frafaldet af Skat, i Kbh. Byrets Fogedafdeling 22. juni 1999. Samme moms penge.

Til CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder.

549.821 kr. Er efter frafald ikke udbetalt! Skat har også i denne sag, selv beholdt pengene!                 

Skat har tilsidesat en retslig afgørelse fra Kbh. Byret Foged. Skat selv har bestilt.

Pantefoged anmodes om at udbetale momsfrafald 549.821 kr.+ renter til rette ejer:                     

CVR. 21 19 86 89 Baby Hjælps Fonden Danske Bank. Nenm konto i Skat.

Fonden har som godkendt: Almen Velgørende Fond. Nem Konto i Skat.

Der er således 549.821 kr. i tilgodehavende i momsfrafald hos Skat. Ikke udbetalt.

Kontanter 1.010.056,99 kr. Der er frigivet fra Kbh. Byret. Efter Påtalefrafald. Ikke udbetalt.

4.112.706 kr. + moms 25 %. Sendt fra TDC til Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen. De penge skal ind på Fondens Nem Konto. Danske Bank.

Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling af

Cpr. 060345 Preben Hansens Moms, skat og AM. Hvor Skat har lavet Data Tyveri og brugt:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De data er stoppet 1985. Nr var i Preben Hultgren.

 TDC A/S har ikke indbetalt alle penge til Fondens Bank, Giro. Nem Konto.

Der er sendt tydelige beviser, fra Skat selv, og TDC A/S. Faktura afd. 

At penge i Udlægsforretningen er Indsamlede gaver til:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Godkendt til Ligningslovens § 8 A. Fra 1996 til 1999. Årene i sagen. Moms og skattefritaget.

Skat har så, med ukorrekte oplysninger fra TDC A/S år 1999 skiftet til:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det er strafbart at overtrædelse af Persondataloven, at lave Data tyveri.

Der er af Fonden og Preben Hansen udsendt klage og Protest.

Disse fejl data Se. Nr. 21 97 93 17 og Cpr. 060345 er ugyldige og blokeret.

Datatilsynet har anmodet Skat, Politi og TDC A/S om at rette fejl i de brugte data.

Anmodning om oplysning om udlægget Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling af:

Cpr. 060345-0493 Preben Hansens Moms, skat og AM. Hvor Skat har lavet Data Tyveri og brugt:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De data er stoppet 1985.

Sammensætning.

De enkelte poster, beløb og dato for beslaglæggelse og tilskrevne renter mangler!

Oplysning om de beslaglæggelser Skat har bestilt hos Kbh. Politi. B.

Der er foretaget i Kbh. Byret. Første gang 25. mar. 1999.  21 sager i alt.

Der er ikke modtaget Stævning og udskrift. Anke har ikke været muligt.

Alle disse udlæg i Kbh. Byret er, derfor også ulovlige, efter Retsplejeloven.

Moms er frafaldet af Pantefoged og i Kbh. Byrets Fogedafdeling forinden.

Samme Moms & Skat udskrives igen i med Agterskrivelse 12. okt. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

”Uregistreret virksomhed uden CVR / Se. Nr. Oplyser Sagsbehandler P.K.”

823.512 kr. er momstilsvaret. Det var nyt krav fra Skats Peter Knudsen.

Klager over Skats momsudlæg til Landsskatteretten afgørelse 14. juni 2000.

Skat v/ Peter Knudsen tilbagekalder Preben Hansens klage. Da da han fremsender LSR.

Retsudskrift med oplysning om der allerede er frafald i samme momsudlæg.

Skat og Kbh. Byrets Fogedafdelings moms frafald fra 22. juni 1999.

Sag om moms og den fejl udskrevne moms 96, 97 og 98. Er stoppet af Skat. I Kbh. Byret.

Preben Hansens klage til LSR. Er af Skat truket tilbage. Men Skat klager bare selv igen!

Med en ny Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. Klages til LSR. Af Skat Peter Knudse selv. Igen bruges fejl Data:

Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985. Preben Hansens Se. Nr. Som Pressefotograf bruges!

Agterskrivelsen afvises i LSR.Som ugyldig, og klagen tilbagesendes til Skat. UGYLDIG!

Kun en afgørelse, kan der klages over. Sagen om moms for Fonden er jo slut i Kbh. Fogedret. Det er Skat selv, der klager over Skats egne fejl Afgørelser. Så fejl kan blive godkendt i Skatteankestyrelsens afgørelse. Skat har så selv, taget alle pengene, og givet sig selv bonus.

DER MANGLER OPLYSNING OG UDBETALING AF DE 4.112.706 KR. + MOMS 25 %. Samt renter fra 1999 til i dag.

Skat modtog de penge fra TDC.

UGYLDIG Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. For moms bruges nu til udskrivning af skat.

1996, 1997 og 1998. Kbh. Skat sender den til Greve og Stevns og teksten oplyser igen falsk om, der ikke er nogen Fond, der er godkendt, og udskriver skat og AM af de penge 4.112.706 kr. Skat selv har, og nægter udbetale til Fonden.

Skat fandt selv pengene hos TDC. Der selv havde beholdt Fondens indsamlede penge med TDC 900 Indsamlings 900 nr. TDC sendte herefter Fondens indsamlede penge til Skat, det gav jo bonus, og ekstra bonus, ved at opdigte og udskrive skat til Preben Hansen af de 4.112.706 kr. Som Skat selv havde. TDC oplyser i brev, de vil sende pengene direkte til Skat, hvis Skat vil rejse en skattesag mod Preben Hansen.

Men Skat starter momsudlæg 549.821 kr. 1999. For:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Der frafaldes i Skat og Kbh. Foged.

Alle der har haft denne sag, ved Fonden er godkendt i Skat med Cvr. 21 19 86 86. Og har set Nr.

Men det kunne jo ikke bruges, da Skat selv frafald krav og sendte momsudlæg i Kbh. Byret.

Derfor skiftede Skats kreative sagsbehandlere Data, og oplyste, det var Data fra TDC de havde modtaget. I samme Kbh. Byret er der brugt:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Cpr. 060345- Preben Hansen.

Landsskatterettens laver en afgørelse 6. dec. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Krav om Skat for år 1996.

Var ikke min klage, den blev tilbagekaldt af mig, med hjælp fra Folketingets Ombudsmand. Moms krav 823.512 kr. Men Skat har selv taget penge for moms, som TDC selv havde beholdt.

Moms krav 823.512 kr. Bestod hos Skat. Nu er det betalt af beslaglæggelse? Ingen er oplyst om, hvordan dette krav nu er 0,00 kr.

Anmodning om 823.512 kr. For ugyldig moms udbetales til Fondens Nem Konto. Kravet var i Se. Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985.

Der er heller ikke i Udlægsforretningen moms. Det var der tidligere. Nu skiftet til krav om skat for 96,97og 98.

Sagen i Kbh. Byret. Her er der påtalefrafald. Da kravet ikke består.

Preben Hansen har ren straffeattest. Alle Skats krav er frafaldet, efter 10 års sag i Kbh. Byret. Dommer har modtaget beviser for Skat, AM og moms er udskrevet, med falske oplysninger fra TDC A/S, brugt af Skat.

TDC har oplyst om, de har givet fejl oplysninger til Skat, og penge er Baby Hjælps Fondens indsamlings tilgodehavende.

Skats Sagsbehandlere, har selv opfundet nye love og bestemmelser og helt tilsidesat, gællende love. Herunder Persondataloven og Datatilsynets anmodning, om at rette fejl. § 69.

Anmodning om Aktindsigt i Udlægsforretning og de bilag, der er sendt til Fogedretten.

Forvaltningslovens § 19. Det er der i samtlige bilag og afgørelser i Skat om skat, AM .

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver.

****************************************************

 

Fondens penge skal ind på konto:

 

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                         

DANSKE BANK & SKAT NETBANK: 

REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

 

 

 

Eva Lykke Schmidt Skat Tønder Laver Identitetstyveri

Skat Tønder laver Identitetstyveri med CPR. & CVR. Nr. Skift

Identitetstyveri

Er du offer for identitetstyveri?

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

RIM LAVER SAMME UDLÆG TO GANGE. FEJL I FOGEDRETTEN

Personnummer: 06 03 45

 

Indkomstår: 2010

Personlige skatteoplysninger m.v.

 

Navn

 

 

Preben Hansen

 

 

Axel Danielssons Väg 67 
215 74 Malmö 
SVERIGE

 

 

 

Betalte skatter m.v.

26/3-12

Vejledning

 

 

Bemærkninger

 

Oplysningerne der udskrives vedr. betalte skatter m.v. er beløb der er ind- eller udbetalt i indkomståret, uanset at beløbene vedr. andre indkomstår.

 

 

 

 Indbetaling 1.031.909 kr. Er Baby Hjælps Fondens Indsamlede penge. Fra fejl Udlæg af Lone Christiansen.

 

 

 

Indkomstår

Dato

Beløb

R.dato

Indbetalinger

 

 

1.031.909

4/6-10

Specifikation af indbetalinger:

 

     

- Inkas

2008

3/6-2010

8.826

4/6-10

- Inkas

2005

3/6-2010

172

4/6-10

- Inkas

2005

16/11-2010

3.794

16/12-10

- Inkas

2005

30/11-2010

481

16/12-10

- Inkas

2005

3/12-2010

486

6/12-10

- Inkas

2005

10/12-2010

9.111

20/12-10

- Inkas

2005

14/12-2010

557

16/12-10

- Inkas

1998

10/12-2010

90.511

26/3-12

- Inkas

1998

30/12-2010

481

26/3-12

- Inkas

1997

10/12-2010

22.690

26/3-12

- Inkas

1997

10/12-2010

207.111

26/3-12

- Inkas

1996

10/12-2010

668.277

26/3-12

- Inkas

1993

10/12-2010

14.238

26/3-12

- Inkas

1992

10/12-2010

5.174

26/3-12

Overskydende skat

2008

17/6-2010

8.998

1/2-11

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

 

13/12-2010

486

2/2-11

 

 

 

 

 

Personnummer: 06 03 45-

 

Indkomstår: 2011

Personlige skatteoplysninger m.v.

 

Navn

 

 

Preben Hansen

 

 

 
215 74 Malmö 
SVERIGE

 

 

 

Betalte skatter m.v.

26/3-12

Vejledning

 

 

Bemærkninger

 

Oplysningerne der udskrives vedr. betalte skatter m.v. er beløb der er ind- eller udbetalt i indkomståret, uanset at beløbene vedr. andre indkomstår.

 

 

 

 

 

 

 

Indkomstår

Dato

Beløb

R.dato

Indbetalinger

 

 

60.885

25/1-11

Specifikation af indbetalinger:

 

     

- Inkas

2005

24/1-2011

5.617

25/1-11

- Inkas

2001

24/1-2011

455

26/3-12

- Inkas

2001

24/1-2011

48.528

26/3-12

- Inkas

1998

13/1-2011

557

26/3-12

- Inkas

1998

31/1-2011

1.608

26/3-12

- Inkas

1998

14/2-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

28/2-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

14/3-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

31/3-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

14/4-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

29/4-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

13/5-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

31/5-2011

470

26/3-12

Overskydende skat

2005

20/1-2011

48.528

3/10-11

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

 

20/1-2011

6.072

2/2-12

Personskatterestancer, Skattecenter Odense

 

 

5.364

2/2-12

 

 

 

 

 

 SKAT HAR SELV BEHOLDT ALLE PENGE. MODREGNET AF DE PENGE FRA PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET: 1.031.909 Kr.

 

 DET ER CVR. 21198684 Baby Hjælps Fondens Lands Indsamlings Penge Skat stjæler, og FEJL MODREGNER I PREBEN HANSENS SKAT & AM.

FEJL AFGIFTER SKAT GERT BIGUM SELV HAR OPFUNDET!

Preben Hansen, har aldrig modtaget de penge, der er udskrevet skat for.

Klart og tydeligt bedrageri, fra Gert Bigum Skatterevisor og Borgerambassadør Jens Drejers Rådgiver. Han er Bonus EXPERT. Arbejder for Skats ansatte kan beholde deres fejl Bonus. Lavet med svig, og Lovene er tilsidesat. Afgørelser i Retten er afvist.

Vandværkskasserer Gert Bigum: - Vi ved ikke, hvor meget vi er blevet snydt for. Arkivfoto