GIV ET SOS BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN NET BANK INFO:
DANSKE BANK & NETBANK:
REG. NR. 1551
KONTO: 3336093
SWIFT . BIC: DABADKKK

BONUS. ER BEVIS FOR FEJL IKKE RETTES i SKAT

SAGENS SAGSBEHANDLER PETER KNUDSEN OPLYSER HER, FONDEN ER GODKENDT OG SELVSTÆNDIG RETSSUBJEKT.

TIGLIGERE HAR PETER KNUDSEN, LAVET FEJL AFGØRELSER, OM MOMS, SKAT OG AM.

I STIFTER AF FONDEN PREBEN HANSEN. DET ER SKET MED DATA TYVERI. FONDENS CVR. NR. 21198684. ER BEVIDST SKIFTET TIL, PREBEN HANSENS DATA. Nr. 21 97 93 17. Stoppet 1985.

PETER KNUDSENS LYVER I FEJL AFGØRELSER, DER ER GODKENDT I LANDSSKATTERETTEN. DER HAR BRUGT FEJL DATA.

PREBEN HANSENS DATA. Nr. 21 97 93 17. ER FEJL BRUGT!

Skats Dir. Og ansatte har med Peter Knudsens falske afgørelser, modtaget BONUS af 4.112.706 kr. + moms 25 %. Skat har modtaget fra TDC. Der selv havde stjålet Fondens indsamlede penge. De penge har Skat selv beholdt. Men skat har så udskrevet moms , skat og AM. Til Preben Hansen for de 4.112.706 kr. Skat selv har beholdt.

Leder Gert Bigum Skat Næstved, har efter Påtalefrafald i Kbh. Byret. Udskrevet nyt krav til Preben Hansen, og har lavet Gældssanering og eftergivet afgifter, der så betales af danske skatte borgere. Det giver over 1.000.000 Kr. til Skat, der så igen får BONUS. 

Baby Hjælps Fonden er snydt for over 7.000.000 kr. Samt renter fra 1999.

Den store BONUS skal jo betales tilbage, hvis Peter Knudsens fejl rettes. Så ingen vil rette de fejl. Som Peter Knudsen selv skriver han har lavet, i brev til Skatteministeren.

STOP BONUSORDNINGEN I SKAT

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

MANGLER AT FÅ UDBETALT 4.112.706,61 kr. SKAT FIK FRA TDC ERHVERV.

BEVILLINGS POLITIET HAR ANMODET OM OPLYSNINGER OM HVAD PENGENE ER BRUGT TIL. SKAT HAR UDSKREVET AFGIFTER MOMS, SKAT OG AM AF DE 4.112.706,61 kr. SÅ PENGENE ER TIL STEDE I SKAT. DET HAR JO GIVET BONUS TIL DE ANSATTE; DER IKKE VIL RETTE FEJL. DE VIL JO IKKE BETALE BONUS RETUR. SE HVAD EN TIDLIGERE ANSAT I SKAT OPLYSER!

Bonusordningen har været kendt i mange år, at personalet får bonus for de uberettigede skatter, de inddriver.
Jeg har indtryk af, at det er mere omfattende, end det.
Det er for nemt for personalet, at have sit helt eget indtægtssystem og flytte rundt på konteringer og overføre til sine egne og meddelagtiges forhold.

Det er kommunens, altså den interesserede beskatningspart selv, der bestemmer skatterne.

Beskatning skal helt væk fra kommunerne.

SKREVET AF TIDLIGERE ANSAT I SKAT.

 

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

www.BabyFondenCvr21198684.com

E-mail. www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Nem Konto Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093        

TLF + 45 65740900

ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER.

Skats Chef bonus undersøges Rigsrevisionen

 

Rigsrevision skal se på bonusordninger til chefer i Skat

Rigsrevisionen skal undersøge, om chefer i Skat har været så optaget af egne resultatmål og bonusordninger, at de har slækket på kontrollen.

18. SEP. 2015 

Peder Larsen, formand for statsrevisorerne, vil have undersøgt, om bonusordninger i Skat har fået chefer til at prioritere hurtig sagsbehandling.

Chef bonus og resultatløn kommer i centrum i undersøgelsen af, hvordan Skat kunne udbetale 6,2 milliarder kroner i udbytteskat til dokumentfalsknere, der påstod at de var aktionærer i danske firmaer, skriver Berlingske.

DET VAR EN ANSAT I SKAT, DER SELV TOG PENGENE.

Statsrevisorerne frygter, at chefer i Skat har slækket på kontrollen, der kan tage lang tid, og i stedet har bedt medarbejderne behandle mange sager på kort tid.

SKATTESVINDEL

Den britiske rigmand Sanjay Shah er hovedmistænkt i sagen, hvor danske skatteborgere er blevet snydt for 12,3 milliarder kroner. Det svarer til 2.500 kroner per dansk skatteyder. Følg sagen her.

LÆS OGSÅ: Rigsrevisionen retter sønderlemmende kritik mod Skat

- Det er ikke ukendt, at resultatløn er udbredt i toppen af statsforvaltningen i dag, og vi mener, at det i relation til den konkrete sag om manglende kontrol med udbytte­refusioner er væsentligt at få belyst, om nogle af de implicerede chefer i Skat har haft motivation til at få sine medarbejdere til at behandle mange sager på kort tid, siger Peder Larsen, der er formand for statsrevisorerne.

De seks statsrevisorer har bedt Rigsrevisionen undersøge, om Skat »har anvendt resultatløn eller lignende bonusordninger for at få ekspederet et stort antal refusionssager«.

Det er kommet frem, at der kun sad fem skattemedarbejdere i den afdeling, som har udbetalt udbytteskatrefusioner.

Ifølge Laurits Cramer, der arbejdede i afdelingen til november 2013, var der tale om ekspedition og ikke sagsbehandling.

 

 • Hvert år er der over 40.000 sager om udbytterefusioner
 • Det gav de fem ansatte 38 sager hver dag
 • Det blev kun tjekket, om oplysninger og stempler var i orden, ikke om ansøgeren havde aktier i selskaberne.

 

Helle Frejlev udskriver fejl krav. Moms & skat

De penge der er krav om er aldrig udbetalt.

Baby Hjælps Fonden er moms og skattefritaget Det er slet ikke noget krav efter Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Gert Bigum og Helle Frejlevs udskrivning af nye afgifter er groft bedrageri.

Gert Bigum får stoppet sagsbehandling af Leif Aaberg, i Ringkøbing, der havde sagen.

Han oplyser kravet er fejl, og slet ikke eksisterer. Der er efter Påtalefrafald udskrevet afgifter for 2.157.599 kr. Til Preben Hansen og fastholder dermed, Fonden ikke eksisterer.

Der kan jo kun være en afgørelse, den var i Kbh. Byret 7 Afd. Med Påtalefrafald, Skats Gert Bigum, Helle Frejlev, nægter at rette sig efter Kbh. Byret. Skats krav bestod ikke, der var en godkendt Fond, med Cvr. 21198684, der ikke var ophørt, som de "Kreative" Sagsbehandlere i Skat har brugt, i Kbh. Byret og LSR. Falske oplysninger om penge 4.112,706,61 Kr. Der slet ikke er udbetalt, Skat har selv beholdt Fondens indsamlede penge, TDC har sendr til Skat.

Det er groft at Skats sagsbehandler, som Leif Aaberg, fratages sagen, der var lavet fejl afgørelse på nyt udskrevet skatte krav på 2.157.599 kr. Hvis det var sket i en Bank, var der sket afskedigelse. I Skat har Gert Bigum og Helle Frejlev modtaget BONUS. For at lave bedrageri, ved at starte den sag, der var Påtalefrafald / Stop i Kbh. Byret. 

 

Leif Aaberg <Leif.Aaberg@s kat.dk>

26/09/12
 
   
 
 

 

Til Preben Hansen

Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529: Jeg har afsluttet min sagsbehandling ud fra, at sagen blev fremsendt til Betalings Centrets sagsbehandling’s afdeling til behandling af klage over modregning.

 Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

Det er min vurdering, at den del allerede er behandlet, eller er under behandling andet sted i SKAT. Se Helle Frejlevs svar af 10 september 2012.

Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

Mail fremsendt til min private mail, kan ikke fremover forventes at blive besvaret.   

 

 

Med venlig hilsen

 Leif Aaberg

Betalingscenter

Renter/gebyrer mv

Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing

 

   E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk

   Telefon: (+45) 72 38 40 47

 

Relateret billede

Statens chefer scorer millioner i bonus

224 chefer i styrelser og ministerier får hvert år millioner af kroner i bonus.

I 2012 brugte statsadministrationen mere end 18 mio. kroner på såkaldte engangsvederlag, herunder bonusser til de i alt 224 allerøverste chefer - fra departementschefer til styrelsesdirektører og afdelingschefer.

Det skriver Politiken.

Beløbet fremgår af en ny opgørelse fra Moderniseringsstyrelsen, en styrelse under Finansministeriet med ansvar for blandt andet personale og løn.

Højt lønniveau i forvejen

Men det er ifølge flere eksperter tvivlsomt, hvad skatteyderne får ud af denne udbredte resultatløn.

- Mange offentlige chefer ville levere arbejdsindsatsen, uanset om de fik den bonus eller ej, fordi de i forvejen har et højt lønniveau.

- Resultatløn bygger på en misforstået tro på, at små økonomiske incitamenter altid vil få folk til at yde en ekstra indsats, siger professor i statskundskab på RUC, Bent Greve, til Politiken.

I gennemsnit får en departementschef 74.000 kroner om året i bonus oven i sin løn, mens en styrelsesdirektør og en afdelingschef får henholdsvis 88.000 og 71.000 kroner om året i gennemsnit.

Ingen sammenhæng

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Jørgen Grønnegård Christensen, har sammen med en kollega intensivt studeret brugen af kontrakter og resultatløn gennem en årrække.

Han mener, at brugen af resultatløn er kørt af sporet.

- For direktørerne viser det sig, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de resultater, de har opnået i løbet af et år, og den resultatløn, der bliver udbetalt.

- De engangsvederlag, der bliver udbetalt af staten, bliver i ret høj grad udbetalt på grundlag af andre og skønsmæssige kriterier, siger Jørgen Grønnegård Christensen til Politiken.

På grund af ferie har det ikke været muligt for Politiken at få nogen fra Moderniseringsstyrelsen til at stille op til interview.

Ritzau

Læs mere om at være offer for identitetstyveri

Fold alle ud

Er du offer for identitetstyveri?

 • Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at dit sundhedskort eller andre kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet.

For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse. 

 

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

 • · Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
 • · Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
 • · Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
 • · Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder

 

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

Visse former for tyveri kan anmeldes over nettet via borger.dk.

Anmeld tyveri på borger.dk

2. Få misbruget noteret på dit CPR-nummer

Kontakt folkeregisteret i din kommune og bed dem notere tyveriet på dit CPR-nummer.

 

Er du offer for identitetsmisbrug?

 • Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Hvis din identitet er blevet misbrugt, skal du gøre det samme som anført under identitetstyveri: Meld det omgående til politiet.

Identitetstyverier og -misbrug vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

 • · Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
 • · Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
 • · Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
 • · Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

 

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

Visse former for tyveri kan anmeldes over nettet via borger.dk.

Anmeld tyveri på borger.dk

2. Kontakt aftaleparter, fx kreditorer, omgående

Desuden bør du med det samme kontakte den sælger, virksomhed eller offentlige myndighed, som misbruget er sket overfor. Du skal forklare, at din identitet i det pågældende forhold er blevet misbrugt, og at du derfor ikke anser dig for bundet af aftalen eller forholdet.

Fastholder den anden part det pågældende forhold, således at der fortsat er tvivl om, hvorvidt et forhold er opstået på baggrund af misbrug af din identitet, kan du anmode den anden part om at redegøre for, hvordan parten har sikret sig, at den pågældende aftale eller forhold er indgået med dig.

3. Få misbruget noteret på dit CPR-nummer

Kontakt folkeregisteret i din kommune og bed dem notere misbruget på dit CPR-nummer.

4. Kontakt eventuelt en advokat

Du kan desuden overveje, om det er nødvendigt at søge bistand hos en advokat med henblik på at få vurderet styrken af de beviser, som den anden part mener at have på, at det er dig, der har indgået aftalen.

______________________________________________________