Billedresultat for 3d baby photos download free

Straffeloven er overtrådt af sagsbehandlere

SKAT, LSR. & SKATTEANKESTYRELSEN LYVER OG FASTHOLDER I AFGØRELSER:

CVR. Baby Hjælps Fonden er ophørt.

HER ER BEVIS FOR: CVR. 21198684

BABY HJÆLPS FONDEN IKKE ER OPHØRT.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:

Svar brev på Preben Hansens klage, til Skatteministeren.

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

************************************************

Baby Hjælps Fonden er ikke er ophørt.

Se brev fra:

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

****************************************************** 

 

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

 

Er den juridiske person i Skat fra: Start 1994 til I dag 2017. Fonden er aldrig lukket. 

 

 Hermed de korrekte oplysninger fra Skat, jeg Preben Hansen anmoder om indgår i sagen.

 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens, skriver i svar brev til Skatteministeren 26. okt. 2000:

 

“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

 

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen

 

Revision 2

 

Peter Knudsen”

 

Tydeligere kan det da ikke skrives fra Peter Knudsen, der afslører han bevidst har lavet fejl afgørelser, der er brugt I Landsskatteretten og Kbh. Byret. Til udskrivning af fejl moms, skat og AM.

 

Til Skatteministeren, Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen i brev 26. okt. 2000 skrives der korrekt!

 

Det er svar på Baby Hjælps Fondens klage over fejl udskrevet  afgifter. Det er sket med skift til Preben Hansens data, med Datatyveri.

 

Det er Skats sagsbehandler i sagen Peter Knudsen, der har lavet de falske opgørelser om Moms, Skat og AM.

 

For år 1996, 1997 og 1998, og oplyst alt er i Preben Hansens firma, og der aldrig er godkendt nogen Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fond. Skønsmæssig skat er udskrevet for sent år 2000.

 

Skat og moms er forhøjet, da Skat afslørede TDC A/S ikke havde udbetalt Baby Hjælps Fonden 4.112.706 kr. + momsen 25 %. TDC Erhverv havde selv beholdt Fondens indsamlede penge.

 

De ikke udbetalte penge 4.112.706 kr. + moms. Der slet ikke er udbetalt, har Skat også udskrevet moms og skat for. Ja, det er et “Rigtigt Skatte Cirkus!” Hvor Skats Ledere jagter Bonus.

 

Da Skat afslørede TDC A/S, ikke udbetalte alle Fondens indsamlede penge flere år, efter udbetaling burde være sket, tilbød TDC Erhverv, Skats Økonomisk Kriminalitet pengene, mod at Skat started en skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret, at der tidligere på Fondens konto mangled over  500.000 kr. I ikke udbetalt tilgodehavende.

 

Skat Økonomisk Kriminalitet v/ Direktør Johnny S. Hansen, sagde ja tak til (Bestikkelsen) tilbudet, og started en momsudlæg I Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.                                                      Som Skat selv frafaldt i Skat og i Kbh. Byrets Foged Afd. Da alt var korrekt I Fonden. Cvr. 21198684.

 

Der var I Skat momsfrafald 1998 af Skats Foged og endelig momsfrafald efter reglerne herom I Kbh. Byrets Foged Afd. Bestil af Skat selv, efter Fondens Ansvarlig leder Lamai Patsuri og Preben Hansens Protest, over momsudlæg, da Baby Hjælps Fonden i Skat var moms og skattefritaget, efter Loven herom. Almen Velgørende Fend.

 

Skat starte forinden bare same sag igen.                                                                                                Skifter alt til Preben Hansens data fejl Se. Nr. Der efter klage til Datatilsynet skiftes til Cpr. Nr.

 

Samtidig med Baby Hjælps Fonden var godkendt af Skat, har Skats Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen skiftet alle data fra år 1999 til: Preben Hansen og udskrevet samme moms igen, som Skat selv havde frafaldet I Kbh. Byret. Samt skat, der heller ikke består for 1996, 1997 og 1998. Skats krav er over 5.000.000 kr. For en “Fejl” der var fejl på 62.000kr. Som TDC A/S aldrig har udbetalt, da Skat blev tilbudt Fondens tilgodehavende på over 5,000.000 kr. Med moms.

 

Skat Sagsbehandler udskriver igen med Datatyveri,  moms til Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Den fejl Afgørelse, i fejl data og tal, har Preben Hansen klaget til Landsskatteretten.

 

Da Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri modtager momsfrafald udskrift fra Kbh. Byret, og sender det til Skat og Landsskatteretten,trækker Peter Knudsen Preben Hansens klage sag om same moms tilbage.

 

Den sag bliver så, klaget igen til Landsskatteretten, af Peter Knudsen.  Det sker med en Agterskrivelse, og en ny Agterskrivelse for Moms Afgørelse.

 

Peter Knudsen lavede 12. Okt. 2000 En ny Agterskrivelse og klager på Preben Hansens vegne, uden at have sendt Agterskrivelsen til høring. Det er fejl efter Forvaltnings Loven.

 

Landsskatteretten afviser Agterskrivelsen som ugyldig, da kun en Afgørelse kan bruges.

 

Peter Knudsen laver og klager selv igen en ny Afgørelse Dec. 2000. Med same tekst, der er ugyldig da der ikke er sendt Agterskrivelse, til Preben Hansen. Fejl bliver ikke rettet. Kravet består ikke.

 

 

 

Samme sag om moms og skat var samtidig i Kbh. Byret. I Cpr Nr. 060345-xxxx

 

Fonden havde klaget til Skatteministeren.

 

Her er Sagsbehandler Peter Knudsen svar til Skatteministeren.

 

 Dommer stopped sagen I Kbh. Byret efter modtagelsen af Peter Knudsens brev:

 

“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

 

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen

 

Revision 2

 

Peter Knudsen”

 

Dommer var holdt helt til grin I over 10 år af Skat.                                                                                   Skat, Anklager og Kbh. Politi B godkendte Påtalefrafald.

 

Skats egen sagsbehandler Peter Knudsen oplyser selv, I svar brev på klage, han har lavet fejl afgørelser, der har bevirket, der af alle Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, er udskrevet fejl:  Moms, skønsmæssig skat og AM I Preben Hansens data. Med datatyveri af hans. Cpr. Nr. Og Se. Nr.

 

Indkomst årene 1996, 1997 og 1998. Hvor Fonden er godkendt af skat og med I ligningslovens § 8 A.

 

Men skat, moms og AM er først udskrevet år 2000 og 2001, med tilbage virkende kraft.                     Da Skat modtager de ikke udbetalte penge 4.112.706 kr. Fra TDC A/S, der er Fondens indsamlede penge, Skat modtager og Direktører og Ledere giver sig selv pengene I bonus for “Afsløringen af TDC Erhver,  har snydt  Fonden for dens indsamlede penge med TDC Service 900 Indsamlings nr.

 

Begrundelsen og fejlen var, Skat oplyste Fonden I 1998, havde indsamlet  62.000 kr. Uden godkendelse til Ligningslovens § 8 A. Skat lyver og påstår Fonden, slet ikke eksisterede!

 

Fonden har Cvr. 21198684 og er godkendt og med sit navn i Ligningslovens § 8A. Der først kan fratages ved år skiftet 1999. Det skrives I Loven.

 

Skat 1996 er udskrevet for en “fejl” Der var 8.juni 1998. Brugt med tilbagevirkende kraft. Fra 1996.

 

FAKTISKE FORHOLD.

 

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er selvstændigt retssubjekt.

 

Ingen kan eje en Almen Velgørend Fond. Fonden hæfter selv for alle krav.

 

Med startkapital over 250.000 kr. Er Fonden moms og skattefritaget.

 

Direktør Johnny S. Hansen. Skats Økonomisk Kriminalitet, har forsømt at sende:                  Kbh. Byrets Påtalefrafald til Landsskatteretten.

 

Borgerambassadør Jens Drejer har ved møde I Skatteministeriet også godkendt Baby Hjælps Fonden, efter at have modtaget alle Skats egne godkendelser.

 

Herunder Peter Knudsens egen indrømmelse om han har lavet fejl I udskrivning af afgifter ved at skifte alt over I Preben Hansen, og oplyse der ikke er nogen godkendt Fond.

 

Ja, de same fejl Borgerambassadør Jens Drejer har godkendt er fejl, burger han I sin afgørelse!

 

Og løber fra sine godkendelser og laver en fejl afgørelse med fejl oplysninger, han ved mødet er oplyst er fejl!

 

Kbh. Byrets Påtalefrafald.

 

Lov henvisning.

 

§ 721Påtale i en sag kan helt eller delvis opgives i tilfælde,

1) hvor sigtelsen har vist sig grundløs.

 

Skat selv i brev fra Peter Knudsen oplyst:
“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

 

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen

 

Revision 2

 

Peter Knudsen”

 


2) hvor videre forfølgning i øvrigt ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig, eller

3) hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som i givet fald kan forventes idømt.

Stk. 2. Adgangen til at opgive påtale i medfør af stk. 1, nr. 1, tilkommer politidirektøren.

 

I de øvrige tilfælde tilkommer adgangen påtalemyndigheden, medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af justitsministeren. Boje Petersen løj over for Dommer i Kbh. Byret. Han oplyste Baby Hjælps Fonden aldrig havde eksisteret.

 

Det er da klart ingen vil tro Skat, Anklager og Kbh. Politi B. Lyver og giver Landsskatteretten og Kbh. Byret, falske afregninger bestilt hos TDC A/S, der har kunnet bestille forfølgning af Preben Hansen, hos Skat med udskrivning af over 5.000.000 kr.

 

Hvor Skat selv har modtaget de indsamlede penge borgerne har indbetalt til nødhjælps arbejde for babyer. De penge har Skat brugt til Bonuser!

 

Borgerambassadør Jens Drejer er stoppet i sin korrekte lovede afgørelse, og fastholder nu Skat ikke udbetaler nogen penge.

 

Grunden er han har lovet ikke at lave afgørelser der skader Skats ansatte.

 

De skal jo betale bonuser retur, hvis de har ”Lavet fejl.”

 

Da der i alle afgørelser er udbetalt Bonus, bliver fejl ikke rettet, af nogen i Skat.

 

Som her har Landsskatteretten, startet samme sager flere gange uden jeg har klaget.

 

Landsskatteretten nægter kreativt blot at genoptage sagen igen.

 

 

 

 

 

GIV ET SOS BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN NET BANK INFO:
DANSKE BANK & NETBANK:
REG. NR. 9570
KONTO: 3336093
SWIFT . BIC: DABADKKK

SKAT & LSR. AFVISER BRUG AF LOVE.

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

www.BabyFondenCvr21198684.com

E-mail. www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Nem Konto Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093        

TLF + 45 65740900

ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER.

Moms og skattefritaget i Skat.

Agterskrivelsen 3.1.1.

Hvis skattemyndigheden vil foretage skatteansættelsen på et andet grundlag end det, der er selvangivet, herunder i tilfælde, hvor behørig selvangivelse ikke foreligger, eller hvis den kommunale skattemyndighed vil ændre den del af grundlaget for en skatteansættelse, der skal selvangives, skal myndigheden foretage en skriftlig høring af skatteyderen.

Dette følger af skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, 1. pkt. I daglig tale kaldes høringsskrivelsen en "agterskrivelse". Udtrykket "agterskrivelse" er opstået fordi skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, 1. pkt. lyder således: "Agter den kommunale skatteforvaltning at foretage en skatteansættelse (.....) skal den skattepligtige underrettes skriftligt herom".

Agterskrivelsen skal fremstå som et forslag til en skatteansættelse, og skal opfylde forvaltningslovens krav til en begrundelse. Begrundelsen skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor forslaget til skatteansættelsen har fået det pågældende indhold, således at skatteyderen har mulighed for at tage reel stilling til rigtigheden heraf.

Det skal fremgå af agterskrivelsen, at hvis den skattepligtige ikke udtaler sig imod forslaget, vil ansættelsen blive foretaget som foreslået, jf. skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, 2. pkt. Der skal gives skatteyderen en svarfrist på ikke mindre end 15 dage, regnet fra dateringen af agterskrivelsen.

En agterskrivelse må ikke afsendes, hvis ikke skattemyndigheden på afsendelsestidspunktet er i besiddelse af det fornødne grundlag for at gennemføre den varslede ansættelsesændring.

Det er ikke ualmindeligt, at der er behov for yderligere dialog med skatteyderen efter at (første) agterskrivelse er sendt, og inden skattemyndigheden kan træffe en endelig afgørelse.

Skatteyderens indsigelser mod agterskrivelsen kan således give skattemyndighederne anledning til at ændre i det oprindelige forslag til en skatteansættelse en eller flere gange. I disse tilfælde skal der udsendes en ny agterskrivelse til skatteyderen med en ny indsigelsesfrist i overensstemmelse med reglerne i skattestyrelseslovens § 3, stk. 4. Hvis skatteyderens indsigelser imødekommes, skal der ikke sendes agterskrivelse.

AL MOMS OG SKAT ER UDSKREVET MED AGTERSKRIVELSE FRA PETER KNUDSEN.

*******************************************************

SKAT & LSR HAR IKKE SENDT AGTERSKRIVELSER I SAGER. FOLKETINGETS LOVE ER AFVIST AF SKAT & LSR.

******************************************************

Pantefoged. 

Persondatalovens § 69

Den Dataansvarlige er erstatningspligtig over for tab.

Den registreredes rettigheder medfører en række pligter for den dataansvarlige. Pligterne omfatter kort fortalt følgende:

  • Oplysningspligt - den dataansvarlige har pligt til at oplyse den registrerede om, at der indsamles oplysninger om vedkommende,
  • pligt til at give indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede, hvis vedkommende ønsker det
  • pligt til at tage stilling til en indsigelsemod, at behandling af oplysninger finder sted,
  • pligt til i CPR at undersøge om en kunde har frabedt sig henvendelser imarkedsføringsøjemed, og
  • pligt til at rette eller slette oplysninger, der er urigtige eller vildledende, samt i den forbindelse at orientere andre, der har modtaget oplysningerne, om rettelserne.

Efter persondatalovens[1] § 37 skal den dataansvarlige berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. 

Endvidere følger det af § 37, stk. 2, at den dataansvarlige, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom, skal underrette den tredjemand, hvortil oplysninger er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret.

Det fremgår af forarbejderne til § 37, stk. 1, at når en anmodning fremsættes, påhviler det den dataansvarlige eller dennes repræsentant snarest muligt at tage stilling til, om begæringen kan imødekommes, og i givet fald at foretage berigtigelse, sletning eller blokering. Om oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, skal berigtiges, slettes eller blokeres, må afgøres ud fra de konkrete omstændigheder.

***********************************************************************

FONDENS CVR. DATA KAN SES PÅ: www.cvr.dk

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Skatteankestyrelsen & Landsskatteretten.

Denne sags. J. Nr. CPR. 060345 Preben Hansen. 

Overtrædelse af Data Person Loven & Data Tyveri.

CVR. NR.: 21 97 93 17 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. En anden Fonds navn.er bugt. Oplysning fra TDC, som der henvises til, fra Skat og LSR..

CVR. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. Peter Knudsens Moms Afgørelser.

CPR. NR.: 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skatteanke styrelsen.

CPR. NR.: 060345 Preben Hansen. KBH. Byret & Skatteankestyrelsen.

"Skat oplyste fejl Fonden var ugyldig!"                      

Fonden er gyldig fra start1994 til i dag! Ikke lukket.

Det har samtlige sagsbehandlere set i deres PC.        

CVR 21 19 86 84. I Stamoplysninger  modtaget fra Pantefoged Lone Christiansen Kbh. Der afviser rette sine fejl. 1. Udlæg kun skrevet Udlægsblad, "Glemte at hente pengene, hos Kbh. Politi". Ikke Stævning tilsendt.

2. Nyt hemmeligt udlæg, igen uden stævning.

ALT ER NUL STILLET!

DER ER HELT KLARE OG TYDELIGE LOVE; DER ER TILSIDESAT AF PANTEFOGED LONE CHRISTIANSEN; DER HAR AFVIST AT RETTE FEJL.

Alle sager starter med CVR. Nr. og .navn. Ingen af de brugte nr. Findes i Skat Data og www.cvr.dk

Hvordan kan Skats Foged lave Udlands udlæg af 1.010.056,99 kr. Uden forkyndelse og Inden sagen er slut i Kbh. Byret. Det viser udlægs blad. Preben Hansen er udlandsdansker i Malmø. Hvor sagen skal for. Alt er Ugyldigt. Det er nu godkendt ved Skat Helle Frejlevs egen klage til Skatteankestyrelsen.

Foged Lone Christiansen hentede slet ikke pengene hos Kbh. Politi. B.

Sagen blev anket til Kbh. Byrets Foged Afd. Uden pengene var til stede i sagen. Der var i fejl Data.

I al hemmelighed er pengene hentet hos Kbh. Politi.

Ugyldigt udlæg er foretaget! Hele 2 gange! I Danmark og ikke Sverige. Bopæls landet. Fejl bestilt  af Skat Udland Tønder Pantefoged Birte Galle. Der selv oplyser, Kammeradvokaten, der ikke er sendt Stævning til Preben Hansen, der ville få rådighed over pengene.

Birte Galle afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald, og beslaglægger frigivne penge, med start af samme sag, der er afsluttet i Kbh. Byret. 

Det godkender Skatteankestyrelsen. De godkender også det nye udlæg af Kbh. Skats Foged igen, uden den Lovpligtige Forkyndelse. Udskrift er aldrig sendt fra Foged!

Foged Lone Christansen hentede slet ikke pengene hos Kbh. Politi. Sagen blev anket til Kbh. Byrets Foged Afd. Uden pengene var til stede. 

I al hemmelighed er pengene nu hentet hos Kbh. Politi.

DER ER JO ALLEREDE AFGØRELSE I KBH. BYRET. SKATS KRAV OM MOMS OG SKAT. VAR FEJL UDSKREVET FOR PREBEN HANSEN, DER VAR FRIVILLIG I FONDEN!

Fejl oplysninger fra TDC A/S, som Skat og Landsskatteretten har henvist til: 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsen skriver i Skatteminister sag Fonden er selvstændig juridisk.

Almen Velgørende Fonde hæfter selv for alle krav. Fondsloven!

Fonden er ejer af udlæg 1.010.056,99 kr. Foretaget hos Kbh. Politi 26. maj. 2009.

Nyt udlæg er foretaget 2010. Uden stævning og udskrift sendt. Alt er holdt hemmeligt.

Ugyldigt udlæg igen fra Lone Christiansen Skat Khh.

Pantefoged Lone Christiansen fastholder pengene tilhører: Cpr. 060345 Preben Hansen. Foged nægter rette sine fejl.

Efter der er skrevet Baby Hjælps Fondens Stamoplysninger med Cvr. 21 19 86 84. Ved Preben Hansens personlige møde i Skat Sluseholmen. Hvor han modtog Cvr. 21198684 udskrift i Foged Afd. 

Pantefoged Lone Christiansen har overtrådt Persondataloven og lavet Data Tyveri, af Preben Hansens data, som hun har helt bevidst har brugt.

Pantefoged Lone Christiansen nægter rette fejl. 1.010.056,99 kr. Modregnes fejl i P. Hansens Skat.

Der skal tilskrives renter fra beslaglæggelser fra 1999.

Pengene1.010.056,99 kr. Skal ind på Fondens Nem Konto i Skat og Danske Bank. Skat snyder Baby Hjælps Fonden.

*************************************************************************

Bliver du klar til at overholde den nye EU Data Forordning i tide ?

Læs om de nye skærpede krav til overholdelse af regler

Udgivet i 2016

Inden længe vil det blive nødvendigt at fremfinde, vurdere og kategorisere virksomhedens persondata fra måske tusindvis af databaser og skabe helt nye processer for at imødekomme de nye regler.

Beskyttelse af personlig information og forbrugerintegritet har opnået høj prioritet i EU. I henhold til EU's nye persondataforordning har alle forbrugere og borgere ret til at vide, hvad deres personlige data bliver brugt til - såvel som ret til at kræve de pågældende data slettet helt og holdent. 

Det betyder selvsagt, at alle organisationer, som ligger inde med og/eller behandler data om forbrugere i EU, skal være ekstremt omhyggelige og grundige med at beskytte sådanne data - uanset hvor de befinder sig. 

EU vægter forbrugerintegritet så højt, at virksomheder, som ikke lever op til kravene i persondataforordningen, risikerer bøde op til 20 millioner euro eller fire procent af deres årlige omsætning på verdensplan.

 "Så vent bare til den lov starter." 

SKAT STJÆLER 4.112.706 KR. SE HVORDAN

 

Fonden er jo med i Ligningslovens § 8A. Godkendt Almen Velgørende Fondt, moms og skattefritaget. Det har samme Skat, selv oplyst Lamai og P.H., ja selv Gunnar Petersen.

Retsplejeloven Kap.17 § 158. Ikke stævning alle beslaglægelser skal udbetales til Fondens Nem Konto. Cvr. 21 19 86 84.

Straffelovens 5 Kap. § 26 Juridisk person er Baby Hjælps Fonden. Ikke Preben Hansen!

Persondataloven § 31, 35 og 37 er overtrådt af Skat, Kbh. Politi B. og Kbh. Byret.

En lov alle afviser at bruge. Alle har overtrådt Persondataloven, der netop skal forebygge fejl i data, og ombytning, Data Tyveri! Skat har nu henvist til Politi B.

Der ikke vil svarer, for så er hele sagen jo tabt. Skat har bevidst skiftet Baby Hjælps Fondens Se.Nr. 21 19 86 84  og igen skiftet til Cpr. Nr. Preben Hansen. Den der laver fejl, er efter § 69. Erstatnings pligtig.

En rigtig god lov. Datatilsynet har godkendt, der er lavet fejl, og anmodet Skat om at rette fejl.

Straffelovens Kap. 17 § 158 til 165, er overtrådt af alle, Tele Danmark, Skat, Kbh. Politi B, Skat Greve og Skat Stevns. Falske oplysninger, falske breve, skiftet juridisk person. Alle er oplyst om fejl, men har nægtet rette fejl! Kbh. Byret og dens Dommere fik falske bilag.

 Retsplejelovens Kap. 17 og § 227 Preben Hansen har anmodet om sagen kommer for Landsretten. Det er mit ønske, og det giver loven mig ret til. Men Politi og Skat har kunnet få hele 10 Dommere til at overtræde Retsplejeloven. Beslaglæggelser uden Stævning og udskrift. Ja, Dommer skriver selv. der ikke er Stævning sendt, og beslaglægger penge, med fejl billag.

Skat har ulovligt skiftet  juridiske personer, som Kbh. Byret har brugt til sagen, og 4 sager om samme penge.

Kbh. Kommune har fastholdt ulovlig skat, og udskrevet nye falske AM bidrag. I Cpr. Nr.

Told og Skattestyrelsen har sendt mig alle beviser, for Fondens godkendelse og Fonden er med i Ligningsloven til 1999. Bevis for kapital, var tilstede ved start og godkendt med 710.000 kr.

Netop det Skat oplyser alle om, der ikke var gyldig kapital, over 250.000 kr.

Skats Kreative Sagsbehandlere, har fejl oplyst alle om, der slet ikke er stiftet nogen Fond.

Skat har lavet breve, og Kbh. Politi B. Fejl hemmelige Rapporter, der er brugt i Landsskatteretten.

De er nu modtaget i Aktindsigt.

Anmodning om fejl udskreven Skønsmæssig Skat og AM. Slettes for år 96, 97 og 98

Der er Kbh. Byrets afgørelse om Påtalefrafald. Den har Skat selv godkendt! Hvor efter Skats Økonomisk Kriminalitet afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald.

Nogle af de, Beslaglagte penge i Cpr. 0603 Preben Hansen, der efter Påtalefrafald er udbetalt af Kbh. Politi B. Gert Knudsen. Det er Fondens indsamlede penge. Til Nødhjælp.

Over 1.010.056,99 kr. Er nu beslaglagt igen af Skat, uden Stævning, for min Skat der ikke består.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tror Google er simpelthen det bedste værktøj på nettet for at finde næsten alt, og det let hævder vort nummer 1 spot. Det er hylende hurtigt, slanke, strømlinede, og så omfattende som søgeredskab kan være. Og det er kun begyndelsen: tjek WikipediasListe over Google-produkter (mange af dem helt gratis og yderst nyttigt). Kort sagt, Google har ændret den måde, verden fungerer. 
2
En fremragende søgemaskine, det giver også et overflødighedshorn af gratis tjenester: gratis e-mail, kort, spil, shopping, nyheder, finans, sport - listen bliver bare ved og ved og ved! Se Wikipedias Liste over Yahoo! -ejede Websteder og tjenesterfor et godt overblik over de mange ting Yahoo! har at tilbyde.
3
Amazon er intet mindre end en revolution i, hvordan verden butikker. Det er et stort skridt fremad i opnåelsen af en ideel konkurrencepræget marked. Det er brugervenligt, store og pålidelige.
4
About.com bryder op på nettet i større fagområder med en frivillig menneskelig vært for hver af dem. Det hjælper dig finkæmme ud fårene fra bukkene på en enorm vifte af emner.
5
En stor del af den største litteratur i menneskehedens historie vil blive fundet i fuld tekstform (og gratis) på dette fantastiske sted. Desuden er mange nyttige referenceværktøjer er her (også gratis!)
6
Tidligere "DejaNews", Google Grupper er en herlig eksperiment i ytringsfrihed! Denne oceaniske database med over 800 millioner posteret "Usenet" beskeder fra folk over hele kloden udgør den største opslagstavle i verdenshistorien! Det er fuldt søgbar, og du kan sende dine egne beskeder gratis. (Tip: Brug ikke din primære e-mail-adresse i dine indlæg for at undgå spam, skal du bruge en midlertidig e-mail-adresse!).
7
En fed bestræbelse i online journalistik, Google News giver dig hundredvis af nyhedskilder (typisk) for hver af de store historier om dagen. Bare find den historie, der interesserer dig på hovedsiden, og du vil se noget lignende "227 relateret" eller "535 relaterede" lige under det. Klik her for at se det omfattende udvalg af nyhedskilder rådighed for den historie, du er ude efter! (Dens database over tidligere nyhed er også søgbare.)
8
For hurtig-breaking news og ansvarlig journalistik, det er svært at slå CNN. Og teksten indholdet på dette site er for det meste gratis!
9
Ebay er verdens største, længste garage salg, såvel som dens mest omfattende auktionshus. Køb, sælg, gennemse, bud, og blive overrasket over, hvad du finder på dette vidunderlige sted!
10
Hvis du elsker software skattejagt, Download.com er stedet for dig! Denne massive og godt afrundet samling af shareware (prøv-før-du-buy) og freeware (helt gratis software) er fuldt søgbare og sorteres. Og der er ingen ventetid for en pakke med posten: Hent det nu, installere det, og tage det for en prøvetur!
11
Craigslist.org er en dristig bulletin board-system rettet mod de større byer i USA, Canada, Storbritannien, og (snart) andre lande. Den magiske skelnen af Craigslist er dens brug af anonym e-mail videresendelse: din e-mailadresse er usynlig for offentligheden. En pegepind (som udløber efter flere dage) videresender alle svar til dig. Besøg Craigslist, hvis du ønsker at sælge eller købe noget, hvis du ønsker at møde nye mennesker (romantisk eller på anden måde), hvis du ønsker at søge job, eller hvis du ønsker at dele dine ideer. Næsten alle dets funktioner er helt gratis, undtagen jobannoncer for arbejdsgiverne.
12
Din indre bibliotekar vil glæde! Her finder du (gratis) Ordbøger, leksika, Almanakker, atlas, og et udvalg af andre nyttige ressourcer.
13
En af de mest bemærkelsesværdige online leksika på nettet! Alt indholdet er gratis, i det offentlige rum, og quotable. Wikipedia vedligeholdes af en hær af frivillige. Alligevel indhold heraf er af meget høj kvalitet. Wikipedia er et godt eksempel på, hvordan nettet kan fungere på er bedst! Sørg for at besøge, når du har spørgsmål, at et leksikon kan hjælpe dig med at besvare. Du vil måske blive overrasket over, hvor ofte Wikipedia vil komme igennem til dig!
14
Beliefnet.com er et online community for folk, der praktiserer spiritualitet i næsten enhver tradition i verden. Vægten her er på gensidig respekt og tolerance. Gratis undersøgelse og udveksling af ideer er inviteret. Verdslige (ikke-religiøse) filosofier og ideer er også velkomne. Desuden vil hellige tekster fra verdens store religioner findes refereret på dette site.
15
Anywho er en stor online telefonbog og folk-finder sponsoreret af AT & T. Brug Gule Sider til virksomheder, de hvide sider for mennesker, og Reverse Lookup hvis alt du har, er et telefonnummer.
16
Indtast dit postnummer og se vejret forudsigelser for de næste ti dage (scroll ned), høflighed af The Weather Channel. Det er nemt, og det er gratis!
17
Search.com er et fremragende eksempel på en "metasøgeprogram": en søgning på nettet værktøj, der beskæftiger søgning over 1.000 motorer, der kører parallelt til at hjælpe dig med at finde det, du søger.
18
MSNs Hotmail.com giver dig helt gratis e-mail, ren og skær!
19
National Institutes of Health i USA Department of Health & Human Services har skabt denne clearinghouse af information om alle spørgsmål relateret til din fysiske velbefindende. Du kan finde oplysninger om narkotika (MedlinePlus), dokumentation sygdom & symptom, sundhed anbefalinger, resuméer på alle større system, af den menneskelige krop, og meget mere på dette fremragende site.
20
CNET.com (det overordnede websted for Download.com) er en technophile oase! Hvis du er på udkig efter stationære computere, bærbare computere, printere, periferiudstyr, software mobiltelefoner, kameraer, eller næsten enhver anden form for gadgets, skal du sørge for at drage fordel af CNET anmeldelser og prissammenligning funktioner. Denne gratis hjemmeside kan spare dig hundrede eller tusindvis af dollars, afhængigt af dine behov
21
The London Review of Books er en respekteret tidsskrift for dem, der nyder at læse de bedste bøger i verden! Til tider bedømmelserne selv stige til niveauet af stor litteratur.
22
Du kunne tilbringe tiere og tiere af timer browsing det enorme katalog af nyttige hjemmesider på Refdesk.com. Du kan finde aviser, foto databaser, referenceværktøjer, trivia, citater, selvhjælp rådgivning, søgemaskiner, og meget, meget mere på denne virtuelle guldgrube af internettet.
23
Kort sagt, de Mayo Clinic er en af de største hospitaler og medicinske forskningscentre på planeten Jorden. I denne tradition, Mayo Clinic giver denne fremragende hjemmeside helliget til fremme af menneskers sundhed.
24
Hvis du giver noget af din tid, penge og energi på at hjælpe de dårligst stillede i verden, vil du sikkert gerne vide, at dine bidrag sat til god brug. GuideStar.org giver omfattende oplysninger om næsten alle større velgørende organisationer. Det vil hjælpe dig "helbrede verden" ansvarligt.
25
Den officielle portal for forbundsregeringen i USA, FirstGov.gov sætter dig i kontakt med dine folkevalgte embedsmænd og agenturer og mennesker, de styrer. Masser af god information her.
26
BBC har længe været standard for international journalistik. På dette site, kan du se, lytte og læse live og optaget indhold fra BBC. (Vær sikker på at fange timeløn World News Update!) Men du behøver ikke stoppe med nyheder! Sørg for at gennemse Historie, Videnskab, samfund og andre kategorier for at finde rigt indhold af usædvanlig høj kvalitet. Du kunne gennemse dette websted for mange uger uden at udtømme sine rigelige ressourcer!
27
Internet Movie Database (IMDB) er en film-elsker paradis! Oplev alle film dine foretrukne skuespiller / skuespillerinde har været i, opdage hver skuespiller / skuespiller i din yndlingsfilm! Alle fakta om alle de film vil blive fundet her.
28
Expedia.com gør rejser meget let og omkring så billigt som det kan være. Din one-stop-shop for billige flyrejser, hoteller, udlejningsbiler, og tour pakker!
29
MSNs Skifer er en af de førende online magasiner. Du kan finde nyheder, ideer, anmeldelser og meget mere her.
30
Nutrition.gov giver autoritative oplysninger om sundhed og ernæring. Du vil også finde USDA National Nutrient Database her, som vil tillade dig at vurdere din kost med mere viden end nogensinde før!
31
Alternativ medicin har fundet sin stemme på internettet på Altmedicine.com! Have modtaget ros fra mange kilder (herunder den prestigefyldte medicinske tidsskrift "The Lancet"), Altmedicine.com udforsker den bedste information fra mange kilder om alternative tilgange til menneskers sundhed.
32
Når du har brug for at få at vide, en by hurtigt, bør Citysearch.com være dit første stop! Du kan finde oplysninger og anmeldelser af restauranter, hoteller, steder at se, shopping, tjenester og meget mere om de store amerikanske (og nogle internationale) byer på dette site.
33
Brug for et job? Besøg Monster.com, en enorm database & jobannonce site for arbejdsgivere og arbejdstagere til at være!
34
Indtast dit postnummer og finde links til dine kongresmedlemmer, din præsident, og din tilstand repræsentanter! Projekt Stem Smart vil hjælpe dig med at blive en informeret og effektiv vælgere.
35
Den online manifestaton af Scientific American magazine, Sciam.com præsenterer klart, intelligent skrivning på de vigtigste videnskabelige opdagelser, initiativer, og kontroverser i vor tid. Meget af indholdet er fri. Og du kan søge forbi spørgsmål!
36
Hvis du elsker sport, sport historie eller sport statistik, ESPN.com er stedet for dig!
37
MSN online encyklopædi Encarta giver dig hurtig, gratis adgang til et fantastisk udvalg af fakta. Meget af indholdet er gratis, men nogle kræver medlemskab.
38
Findlaw.com giver en fantastisk sæt værktøjer for alle interesserede i amerikansk lov. Udbredte af jurister, kan det også bruges med fordel af lægfolk. Lær fakta om de love, der styrer dig fra dette fremragende site!
39
En af verdens førende videnskabelige tidsskrifter, Nature, giver meget af sit indhold online (og meget af det gratis!) Tjek fagområder på kemi, fysik, Mikrobiologi, medicin og meget mere på dette fantastiske sted!
40
Selvom det er ikke helt en erstatning for din foretrukne lokale avis, vil USA Dagens "stater" nyheder giver dig en oversigt over de vigtigste begivenheder i alle 50 stater i Unionen.
41
Hvem ville have troet, at en af de bedste valg af kunstprint online ville være tilgængelige på en plakat butik ?! Allposters.com er næsten som et online museum: men et museum, hvor du kan købe det, du ser (til rimelige priser). Ikke kun kunst, men film og koncert plakater og mange andre ting framable vil findes her!
42
Time Magazine er en mest respekterede nyhedsmagasiner på jorden. Og meget af indholdet er gratis her!
43
Få klare, printbare kort, kørselsvejledninger, adresser på virksomheder, og meget mere på Mapquest.com
44
Find din favorit gamle eller out-of-print bøger på dette vidunderlige sted!
45
Fra Beethoven til Beatles og videre, vil du finde Allmusic.com en skatkammer af musikalske viden.
46
The National Institutes of Health vedligeholder MedlinePlus for dem interesseret i pålidelige oplysninger om receptpligtige og over-the-counter narkotika. Alligevel, vil du finde mange andre værdifulde sundhedsrelaterede ressourcer her.
47
Så beskeden som det ser ud, Open Directory er et sandt kraftcenter i web-søgning! Det giver søgedata til mange af de mest udbredte søgemaskiner, og det i sig selv er en første rate bibliotek af de bedste af internettet.
48
The Library of Congress gradvist gøre mere og mere af sin collosal lager af ressourcer til rådighed på nettet. Dens hjemmeside skal give dig mange glade timers browsing.
49
Online Radio er her, og MSN Windows Media er en af de fineste steder tilgængelige afsat til det!
50
Dine foretrukne tegneserier kan være online, og de kan være her! De seneste bidrag fra Garfield, Calvin & Hobbes, Doonesbury, Cathy, Ziggy, og mange andre vil findes på denne nemme at bruge site.
51
En første-sats online almanak, atlas, ordbog, og encylcopedia, samlet i én!
52
Hvad er godt, er ikke altid populært, og hvad der er populært er ikke altid godt, men på internettet, popularitet og kvalitet go findes sammen ofte nok. Alexa.com hjælper dig med at finde de mest besøgte sites i mange kategorier.
53
Når du er for travlt til at besøge museer i person, kan du besøge dem online! Denne fantastiske guide til online museer er et godt sted at starte.
54
Hjemmesiden for FN præsenterer en rig samling af oplysninger om tilstanden af menneskeheden på planeten Jorden. Praktiske strategier for at gøre denne verden til et bedre sted er fastlagt i væsentlig detalje her.
55
The Internet Sacred Text Archive præsenterer skrifterne af verdens store spirituelle traditioner. Du kan finde hellige skrifter fra Zoroastranisme, hinduisme, taoisme, buddhisme, jødedom, kristendom, islam, konfucianismen, og mange andre her (sammen med et par nysgerrige poster!)
56
Artforum er en af verdens mest læste tidsskrifter, der afsættes til de skønne kunster. Sørg for at tjekke derude "Museum Finder", når du besøger!
57
Få lyd medicinsk information og tips om en sund livsstil fra dette respekteret site.
58
WWW Virtual Library er afhængig af en konsortium af eksperter rundt om i verden til at præsentere den rigeste indhold tilgængeligt på internettet i en bred vifte af fagområder.
59
MSNs MoneyCentral vil hjælpe dig med at træffe intelligente beslutninger om at investere, skatter, lån, pension, og alle ting finansielle.
60
Ville du ikke elske at opspore nogle af dine gamle skolekammerater? Eller måske en favorit lærer, der gjorde en forskel i dit liv? Dette er stedet at starte. Grundlæggende adgang er gratis, er premium adgang moderat prissat.
61
Den Hompage for Den Europæiske Union er hjemsted for en stor samling af oplysninger om alle aspekter af europæisk regering. EUs mål og strategier for at nå dem er diskuteret i detaljer.
62
Intetsteds er det lettere at starte din egen diskussionsgruppe eller opslagstavle om næsten alt! Inden for få minutter og uden omkostninger, kan du få dine specielle emne summende med livlig (og ofte brokket) diskussion. Free Speech regler!
63
Denne forreste litterære tidsskrift er overraskende generøs med dens indhold: få adgang til hele indholdet af hver udgave online. Bemærkelsesværdig.
64
Ikke blot vil du finde vittigheder i overflod her, men hver joke har en kørende rating fra besøgende! Blive advaret, ikke alle disse vittigheder er i god smag!
65
Navngiv den pris, du er villig til at betale for flybilletter, hoteller, udlejningsbiler, ferier eller krydstogter. Der er ingen garanti dit tilbud vil blive accepteret, men hvis det er, vil du spare nogle alvorlige penge!
66
Hvilken film skal du se i denne weekend? Rottentomatoes.com lader dig læse udtalelser fra over 100 kritikere (for de fleste film) til at hjælpe dig med at beslutte. Den "cremen af afgrøden" liste kritikere kan omfatte dit favorit kritiker. Den populære "Tomatometer" giver dig en kørende gennemsnit af kritikere ratings for hver film.
67
Internet Public Library, baseret på University of Michigan, kan være den næste bedste ting at have et universitet bibliotek knyttet til dit hus! På nogle måder, kan det være endnu bedre.
68
Vi ved alle, at vi skal udøve, men hvad øvelser er bedst for os? Den amerikanske Rådet om Motion beskriver øvelser, der er sikker og effektiv for dem der ønsker at holde sig i form.
69
Hjemmet af Quicken finansielle software, dette site giver også gratis værktøjer til at hjælpe dig med at planlægge og administrere dine aktiver.
70
Dette fejrede klassisk musik magasin er tilgængelig online, meget af indholdet gratis. Betalende medlemmer vil nyde en omfattende samling af yderligere ressourcer.
71
Hvad betyder den nyeste forskning siger om vitaminer, mineraler, kosttilskud og andre næringsstoffer? Den mikronæringsstoffer Informationscenter for Linus Pauling Institute giver detaljeret og veldokumenteret information om alle disse. (I øvrigt, Linus Pauling var den eneste person i historien til at vinde to Nobelpriser!)
72
PC Magazine har længe været en favorit læsning af computer og teknologi-entusiaster. For hardware og software anmeldelser, samt tips til at forbedre din computeroplevelse, skal du sørge for at besøge dette site!
73
Ja, du er nødt til at tegne adgang, men det er værd at læse Times i London online.
74
Den FedWorld Federal jobsøgning motor kan lande dig i et nyt job hurtigere end du havde troet muligt! Det er gratis at bruge, og brugervenligt.
75
En af verdens fineste aviser, International Herald Tribune er også en af de få online-aviser, der ikke kræver registrering for at læse, gratis eller på anden måde! (Lad os håbe det forbliver sådan!)
76
Over 20.000 gratis bøger på nettet, mange af dem klassikere! Søg efter forfatter, titel, emne, århundrede, eller bare gennemse for sjov.
77
Spil Skak, Dam, kortspil, eller arbejde krydsord online på Pogo.com, en gratis hjemmeside vedligeholdes af Electronic Arts!
78
BizRate.com kan være "den største, hurtigste og mest præcise shopping søgemaskine på nettet". Spar penge og finde top kvalitet på dette site.
79
Billboard Magazine har chronicled verden af populære musik og underholdning siden grundlæggelsen i 1894! (Ja, det er 1894, ikke 1994!) En stor del af oplysningerne på dette site er gratis.
80
Oversæt indholdet af en hel hjemmeside fra et sprog til et andet blot ved at indtaste webstedets webadresse! Eller indtast en blok af tekst og oversætte det fra et sprog til et andet! For at være sikker på, at oversættelsen er ikke perfekt, men det kan være godt nok for hvad du har brug for. AltaVistas Babel Fish Translations websted har afsonet automatiske oversættelser i årevis, og det er gratis! (Hvis du vil se Babel Fish i aktion, hvorfor ikke oversætte og vise denne hjemmeside i et af 10 sprog med et enkelt klik med musen - klik her for at se vores "Translation Bar"!
81
De fleste af os gerne vil donere penge, tid, energi eller ideer til at hjælpe de dårligst stillede mennesker i verden. Men det er en udfordring at sikre, at vores donationer anvendes effektivt og ansvarligt. Give.org, en tjeneste af Better Business Bureau, evaluerer store velgørenhedsorganisationer og giver rapporter om, hvordan ansvarligt de gør deres arbejde.
82
"The Web mest omfattende matematik ressource" vil hjælpe dig med at huske alle de algebra, geometri, trig, statistik, calculus, og Diffie-Q, som du efterlod år siden! Og du vil sikkert lære en masse, du aldrig vidste undervejs.
83
Webrings er ligesom perlekæder af hjemmesider om beslægtede emner. Webring.org hjælper dig med at finde den webring, som du gerne vil gennemse eller indsætte din egen hjemmeside ind.
84
CareerBuilder.com beskæftiger sit netværk af mere end 130 lokale aviser for at hjælpe ansætte DIG! Hvis du leder efter arbejde, skal du stoppe ved!
85
411.com er en kombineret online Gule Sider, White Pages, People Finder, og mere!
86
Dette site er til for at hjælpe mennesker gør intelligente købsbeslutninger. Det er et kompendium af anmeldelser fra tusindvis af mennesker på tusindvis af forskellige produkter. Et godt sted at besøge, før ethvert større køb.
87
Den religiøse studier Web Guide er en enorm samling af links til de store tidsskrifter i teologi og spirituel filosofi.
88
Kunst & Letters Daily er en favorit stop for dem, der elsker at tænke, litteratur og blændende ideer. Det er altid friske og altid relevant.
89
Hjemmesiden af Nolo Press, pionererne inden for gør-det-selv lov, er også en rig kilde til gratis juridisk information.
90
Klassisk musik elskere af alle de forskellige niveauer af erfaring og sublety vil elske dette websted helliget historie og ideer store vestlige musik.
91
Opret din egen "blog" for at udtrykke dine ideer til verden og invitere svar. Denne service er af høj kvalitet, og det er gratis!
92
The New York Times online kræver (gratis) registrering, men det er værd at lille investering af tid. Holde op på begivenheder, der former verden ved at besøge ofte.
93
Live online kameraer er hele verden i fascinerende og ofte usandsynlige steder. Kig gennem mange vinduer på verdensmarkedet LIVE på Earthcam.com!
94
Better Business Bureau er online og klar til at hjælpe i den fortsatte kamp mod sjuskede forretningsmetoder.
95
Harvard Medical School respository af forbrugernes sundhed oplysninger vil blive fundet på denne fremragende site, sammen med mange brugervenlige artikler om sundhed, sygdom, medicin, og den menneskelige krop.
96
Hold en dagbog på nettet om noget overhovedet! Og gennemse tidsskrifter af andre. Livejournal.com er en af de mest populære "blogging" sites, og med meget god grund.
97
Den "Religion & Ethics" site af BBC sætter verdens store spirituelle traditioner side om side og giver omfattende oplysninger om hver af dem.
98
Denne "daglige fordøje af kunst, kultur og ideer" er sikker på at give stimulation for æstetikere og intellektuelle.
99
Formålet medticketmaster.com er enkel: få de billetter, du ønsker nemt, på forhånd, og til en rimelig pris.
100

Project Gutenberg præsenterer en samling af over 15.000 elektroniske bøger ( "eBøger") til rådighed til gratis download! De fleste er ældre litterære værker i det offentlige rum, mange af de betragtes klassikere. En fantastisk og nyttig monument til den frivillige arbejdskraft af tusinder af deltagere!

 

Skats Pantefoged Birte Galle, Skat Udland Tønder. Skrev til Kammeradvokaten, det var penge 1.010.056,99 kr. Der blev frigivet efter Påtalefrafald i fra Kbh. Byret.  

Birte Galle havde, derfor ikke sendt den lovpligtige Stævning til Preben Hansen. Så han ikke fik rådighed over pengene. Ugyldig Foged Forretning, der blev foretaget i Skat Kbh. Foged Sluseholmen. For at Skat selv kunne få pengene, indsamlet hos borgere, til Fondens arbejde for babyer.

Alle de penge har Skat beholdt, med afvisning af Afgørelse i Kbh. Byret. Sagen blev stoppet, da Skats Peter Knudsen m.fl. havde løget over for dommer i sagen, om Fonden var ulovlig.

Pantefoged Lone Christiansen skrev Udlægsblad 05779. Men hentede slet ikke pengene, ugyldigt og ulovligt, samt fejl Udlands udlæg i Kbh. Mod Preben Hansen, der bor i Sverige. Der var ikke Stævning. Alt er nul stillet.

Pantefoged Lone Christiansen, har igen lavet et nyt hemmeligt udlæg, igen uden stævning hentet pengene der er modregnet, i den skat og AM, der er frafaldt i Kbh. Byret. Der er ingen retssikkerhed. Kun fejl.

Skat Næstved v/ Gert Bigum, har nu selv klaget til  Skatteankenævnet og fået alle de fejl fra Skat Udland Tønder og Pantefoged i Skat Kbh. Godkendt i en Afgørelse. Der er nu, kreativt og ulovligt modregnet 1.010.056 kr. Hos Preben Hansen. For de år han var Udlands dansker og skattefritaget. Ligningslov 33 A.

Gert Bigums Sagsbehandling uden brug af Kbh. Byrets afgørelser. Samme sag om samme moms beslaglagte penge, hele 4 gange. Nu er pengene skiftet til skat.

Direktør Skat Økonomisk Kriminalitet Johnny S. Hansen, har i brev til Preben Hansen skrevet, der ikke vil blive opkrævet moms. der er jo heller ikke udbetalt moms fra TDC. Men alle 21 beslaglæggelser i Kbh. Byret er moms.

MOMS beslaglæggelser 505.113 kr. Fra start, er frigivet i Kbh. Byret 22 juni 1999 i Fondens Data. Men aldrig udbetalt. Skat har også selv beholdt de pengene.

Ivan Vigh Strand Skat Lovafdeling. Skrev i brev til:       Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden Lamai Patsuri:

"Skat har modtaget Deres brev af 7. juli 1999 tillige med udskrift af Fogedbogen for Kbh. Byret.

Yderligere henvendelser fra Dem i denne sag vil blive gennemlæst, men ikke besvaret med mindre De kommer med nye oplysninger vedrørende sagen"

Med venlig hilsen  Ivan Vigh Strand.                 

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.   Momfrafald. Fonden var momsfritaget af Skat. § 8A.

ALLE DER HAR BEHANDLET DENNE SAG; VED DER ER MOMSFRAFALD I FONDENS DATA i Kbh. Byret 22 juni 1999. OG ANSVARLIG LEDER AF FONDEN I SKAT ER LAMAI PATSURI.

SÅ DA SKAT MODTAGER TDC TILBUD OM 4.112.706 kr. Skiftes Fondens Data over til Preben Hansens Data.

Det sker i en Beslaglægelse forinden i Kbh. Byret Grundlovsforhør Start med 229,730,45 kr.              

Pengene er sendt direkte fra TDC til Skat og beslaglagt.   I alt er der 21 ulovlige beslaglæggelser i Kbh. Byret i Straffesagen mod Preben Hansen. Bestilt af Skat.

1.010.056,99 kr.Var opbevaret hos Kbh. Politi B. Gert Knudsen, der oplyste Skat, der vil blive udbetalt penge fra Straffesagen i Kbh. Byret til Fonden. Påtalefrafald.

De  1.010.056,99 kr. Er igen Beslaglagt af Skat Tønder Udland og Kbh. Pantefoged Lone Christiansen   28. maj 2009. Nu er Preben Hansens Cpr. Nr.06031945 Brugt.                                 

Det er samme moms penge 22. juni 1999. 505.113 kr.   Fra  Kbh. Byret 22 juni 1999 i Fondens Data.   

Skat har heller ikke udbetalt de 505.113 kr.Og afviste en rets afgørelse. Nu er det samme sket igen.                

Med de samme momspenge igen sendt fra TDC til Skat.

ALLE BESLAGLÆGGELSER I SKAT, I KBH. BYRET, i TØNDER SKAT UDLAND OG KBH. SKAT FOGED Lone Christiansen. ER UDEN FORKYNDELSE / STÆVNING, OG DER FOR UGYLDIGE. SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG I:

 Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.  Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen  Cpr. 060345     Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen      Cpr. 060345     Preben Hansen 

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr. Fra:

Datatilsynet, Fonden og P.H. Alle ved, De har skifte Data og De, dermed har lavet Datatyveri og Lov overtrædelser, der giver op til 8 års fængsel.

Selv efter anmodning fra Datatilsynet og Folketingets Ombudsmand og Fonden, har Skat, LSR.Pantefogeder og alle sagsbehandlere afvist at rette data fejl og udbetale Baby Hjælps Fondens indsamlede penge til nødhjælps arbejde for babyer. Alle har modtaget og er omfattet af:

************************************************************* 

Persondata Dataloven.

§ 35. Den registerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres tilgenstand for behandling.        Stk. 2. Hvis  indsigelsenefter Stk. 1. er berettiget, må behandlingen ikke længre omfatte depågældende oplysninger.

§ 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige.                   Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er vidergivet. om at vidergivne oplysninger er slettet eller blokeret.

************************************************************

Datatilsynets brev til Skats Direktør.                              

Vedrørende Preben Hansens klage over Kbh. Skat overtræder Persondataloven. I brev 27. august 2001, som vedlagt i kopi med bilag, har Preben Hansen klaget til Datatilsynet.

Skat Kbh. Skats Direktør. Anmodede Selskabsbeskatningen om at svare. De oplyste de kun havde brugt Cvr. 21198684. Der var i stamoplysninger fra Palle Jakobsen. Under hels sags forløbet.

Skat Palle Jakobsen lyver og skrev 28. feb. 2001. Til: Landsskatteretten Att.: Kontorchef Lene Hjort-Larsen og Jane Juul Kjær.

Vedr. klage over  Preben Hansen afgørelse for:            

Se. Nr. 21 97 93 17. Vi finder ikke den nærværende straffesag mod Preben Hansen til hindre for LSR nu behandler sagen.                                                          

Med venlig hilsen Palle Jakobsen . Virksomhedsgruppe 4

Sagen i LSR var stoppet, til der var Afgørelse fra Kbh. Byret om samme moms, skat og AM. Det havde sagens Advokat Juel Eriksen og Preben Hansen modtaget brev om fra LSR.

Det viser Skat Palle Jakobsen m.fl. Selv kan bestille afgørelser i LSR, uden hørings skrivelse tilsendt, og inden der er Afgørelse i Kbh. Byret.Om samme moms og skat.

Afgørelsen i Kbh. Byret afviste LSR, og nægtede "Kreativt" at genoptage sagen efter flere klager, hvor der var helt klare beviser for fejl afgørels i fejl data og Data tyveri i LSR. LSR er en "Fælde". Der bevidst ikke vil rette Skats fejl. Der er slet ingen Retssikkerhed.

Jens Drejer og Gert Bigum, har derfor henvist til LSR gamle fejl afgørelse, og afvist den sidst i Kbh. Byret.

Landsskatteretten Lene Hjort-Larsen og  Jane Juul Kjær, har brugt fejl Data: Se. Nr. 21 97 93 17. Der er stoppet 1985. De har modtaget Stamoplysninger udskrevet tidligere af Palle Jakobsen med Cvr. 21 19 86 84. Afrørelsen fra LSR er fejl. I fejl Data. Se. Nr. 21979317. 

Skatteankestyrelsen Chalotte Munk Jacobsen har brugt de gamle afgørelser i Se. Nr. 21 97 93 17, men skiftet til Preben Hansens Cpr. Nr. i Sin fejl Afgørelse om modregning af 1.010.056,99 kr. Der er frigivet fra Kbh. Byret. Det er klart og tydeligt magts misbrug og foragt for Dommer og Folketinget, hvor Fonden er godkendt.

LSR Afviser kreativt genoptagelse, efter alle Fondens godkendelser og Data er sendt, fejl kan ikke rettes i LSR.

Det er da godt Skats ansatte ikke arbejder i en Bank?

Der vil nu blive sendt Tiltalerejsninger.   Skatteministeren og Folketinget vil blive anmodet om at stoppe Bonus i Skat. Samt lukke Landsskatteretten, og Skatteankestyrelsen.

LSR. Hvor Skats Sagsbehandlere selv kan klage Deres egne fejl Afgørelser og få alle fejl godkendt i LSR. Og beholde Bonus. Det er jo grundet tilbage betaling af Bonus fejl ikke rettes!

Borgerambasadør Jens Drejer.Har med sin flottet titel, også godkendt alle fejl, fra LSR.                                 Efter han i Skatteministeriet fik alle Fondens godkendelser og Data. Afviste han Kbh. Byrets nye Påtalefrafald i sagen. Og brugte den gamle Afgørelse fra LSR. Der var i fejl Data. Han er nu stoppet i Skat.

Men hans Rådgiver Gert Bigum Skat Næstved. Fik på ny startet samme sag igen, ved selv at klage over sin egen fejl afgørelse i Skatteministeriet. Med ny udskrivning af den skat, der var frafaldet i Kbh. Byrets. Påtalefrafald af skat og AM. Efter hele 10 år i Kbh. Byret var sagen slut. Nu har Skatteankestyrelsen godkendt alle fejl på 2 uger.

Den sag er bevis for borgerne, bliver snydt selv om, der er advokat, revisor med klare og tydelige beviser, som godkendelse i Ligningslov § 8A. Almen Velgørende Fond.

Så kan Skat selv klage og få godkendt moms, skat og AM i Skatteankestyrelsen og LSR. Af penge, TDC aldig har og Skat selv har beholdt. Uden Stævning.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage Til Skatteministeren.

brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

DET BEVISER JO DER ER LAVET FEJL AF PETER KNUDSEN. ANDMODNING OM SAG GENOPTAGES OG FEJL RETTES.

Peter Knudsen var sagsbehandler og har lavet de falske Afgørelser om Fonden ikke er godkendt, som er brugt i LSR, Skatteankenævnet, Skat Udland, Skat Kbh. Greve og Stevns. Skat for Preben Hansen er udskrevet med er Agterskrivelse fra 12. Okt. 2000. Der blev afvist som ugyldig klage i LSR, og sendt tilbage.

Da Preben Hansen sendte  dette brev til Kbh. Byrets Dommer. Var der Påtalefrafald i Straffesagen.

Det er da et klart og tydeligt bevis i brevet til Skatteministeren fra sagens Sagsbehandler Peter Knudsen. Der lyver og har skrevet, det modsatte i de Afgørelser fra Landsskatteretten, der er brugt.

****************************************************************

Dommer Pernille Kjærulff

Københavns Byret

Domhuset Nytorv

1450 København K

Vedr.: SS.35. 10076 / 2006 Anklagemyndigheden mod

Cpr. 060345 – 0493 Preben Hansen.  Ukorrekt juridisk person i sagen. Ansat i Fonden.

Hermed korrekte oplysninger, jeg Preben Hansen anmoder om indgår i sagen.

Skat Peter Knudsens brev til mig 26. okt. 2000. Svar til Skatteministeren.

Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt rets subjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2 Peter Knudsen

Tydeligere kan det da ikke skrives. Det er Skats sagsbehandler i sagen, der har lavet de falske opgørelser om Moms & Skat, og oplyst alt er i Preben Hansens firma, og der aldrig er godkendt nogen Baby Hjælps Fond. Til mig i brev 26. okt. 2000 skrives det korrekt.

Den juridiske person er: CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Jeg kan kun beklage Skats Sagsbehandlere har givet Dem, ukorrekte oplysninger, som Dommer i sagen, og fejl i så mange år ikke er rettet, og sagen ikke er afvist.

Moms i sagen, er allerede frafaldet i Kbh. Byret, bestilt af Skat i selv, i:   

CVR. Nr.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Oplysninger fra TDC A/S / Tele Danmark var ukorrekte. For at skjule eget bedrageri.

Da tidligere advokater, har nægtet og undladt, at sende Kbh. Byret korrekte oplysninger til sagen, sendes hermed de korrekt bilag og Love, der skal bruges i sagen.

Så TDC A/S, Skat og Kbh. Politi B. fejl i sagen kan rettes og slettes.

Der er sket justitsmord, og Københavns Byret og dens dommere er fejl oplyst, af Anklagemyndigheden og sagsbehandlere fra Skat og Kbh. Politi B.

Der er allerede afgørelse om samme sag i Kbh. Byret. Hvorefter Kbh. Politi B. og Skat skifter juridisk person og starter samme sag, om de samme penge i samme Kbh. Byret.     

I Preben Hansens Cpr. og fejl oplyser Kbh. Byret, der ikke er godkendt nogen Fond.

Holder Kbh. Byret for nar, og misbruger Dommer og rettens tid. Nu i over 10 år.

Det første, De må undersøge, er hvem er den JURIDISKE PERSON?

Det ses i Det Centrale Virksomhedsregister.

CVR. / Se. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Fondens korrekte CVR. Nr. i Det Centrale Virksomhedsregister. www.cvr.dk

Brugt i alle år til i dag af: T&S Reg. Kbh. Skat og Kbh. Byret. Se Skats fejl bilag i sagen.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsen og Palle Jakobsen, har kreativt skiftet:

Se. Nr. 21 19 86 84 til Se. Nr. 21 97 93 17 i falske fejl Afgørelser, for ny Moms & Skat.

Fejl juridisk person i Kbh. Byret straffesag for:

Moms og SKAT 1996 & 1997. Der er udskrevet år 2000 igen, er skiftet til:

CPR. 060345 – 0493. Preben Hansen. Fejl juridisk person i sagen!

Skat havde med fejl oplysninger fra Tele Danmark, udskrevet fejl moms i:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen og fejl:

Skønsmæssig skat, for år 1996, 1997 og 1998 i Cpr. 060345 – 0493.

Fejl moms og skat er udskrevet ukorrekt til mig. Jeg var ansat i Fonden, og medlem af Ledernes A-kasse og modtog i 1998 dagpenge og var på børneorlov. Som lønmodtager!

Skat har i samme tidsrum, udskrevet fejl skat og AM. Af Fondens indsamlede penge. Skat kan da se jeg ikke arbejder i Fonden i det tidsrum.

Alt er udskrevet med falsk Se. Nr. 21 97 93 17 og falske oplysninger, Sagsbehandler ved der brugt er fejl. Se. Nr. 2197 9317 i sagen der er ophørt år 1985, og var i Pressefotograf Preben Hultgren. P.H. Tidligere navn.

Den ugyldige Agterskrivelsen for moms 12. okt. 2000. Brugt til moms & al skat.

Har LSR. sendt tilbage, ugyldig. Her skrev Peter Knudsen, der ikke var nogen Fond!

T&S Reg. Kbh. Har allerede i Kbh. Byret Foged afd. 22. juni 1999 frafaldet moms i:

CVR Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Da oplysninger i Tiltalerejsning og fra Tele Danmark var Falske! Fonden var i § 8A. OK.

Samme moms frafaldet, udskrives en gang til i ny juridisk person Preben Hansen.

Sagsbehandler Peter Knudsen skriver. Fonden ikke er godkendt, alt er i P. Hansen. Cpr.

Fonden er godkendt fra indkomståret 1996. Fonden er aldrig slettet eller ophørt!

Det ses i Ligningsloven med: SOS Baby Hjælps Fondens navn i Ligningsloven § 8 A.

Skat og Politi B. oplyser Kbh. Byret, om det modsatte. Lyver for Retten i bilag m.m.

Lyver og sender falske Rapporter til Dommer. Fonde er selvstændig juridisk person.

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund

CIR nr. 116 af 05/08/1997 LIGNINGSLOVEN § 8 A. SOS Baby Hjælps Fonden
Offentliggørelsesdato: 14-08-1997 Skatteministeriet.                                             


LIGNINGSLOVEN 1999 - 30. SOS Baby Hjælps Fonden

Sagsbehandler Peter Knudsen skriver jo dette til Skatteministeriet og mig. I Agterskrivelser og Afgørelse skrivers, det modsatte. Peter Knudsen der har udskrevet moms og skat, beviser han laver bedrageri, og udskriver og bestiller fejl Skat & Moms 1996, 1997 og 1998.

Tele Danmarks / TDC falske oplysninger i brev 16-2-1999, om der ikke er moms registreret, og alt er i Preben Hansens gl. Se. Nr. 21 97 93 17 stoppet 1985.                   

Med de falske oplysninger bestilt hos TDC, foretager T&S Reg. Kbh. momsudlæg.

Det blev bestilt fejl hos mig, Preben Hansen i: ”Baby Hjælps Fonden Se. Nr. 21 97 93 17.”

Det er overtrædelse af Persondataloven. Datatilsynet har anmodet Skat rette fejl.

16. feb. 1999 Momsudlæg 549.821 kr. blev foretaget i:

Se. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden c/o L. Patsuri. I Fondens korrekte Se. Nr.

ALT VAR OK. DER VAR EN GODKENDT FOND. MED I LIGNINGSLOVENS § 8A.

FRA INDKOMSTÅRET 1996 TIL 1999, godkendt af Skat. Kbh. Selv! Data var OK i Skat.

FONDEN VAR I SKAT: MOMS OG SKATTEFRITAGET. Almen Velgørende Fond.

BEVIS I SKATS EGENE SE-Stamoplysninger:

Det beviser Palle Jakobsen selv:

9 - 8 -1999 Se - Stamoplysninger T&S Reg. Kbh.:

Se. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Selskabsform: Fond. Skattefritaget.

Underskrevet Palle Jakobsen. Senere skifter han til Se. Nr. 21 97 93 17 i LSR. Sag.Han beviser, der i LSR er brugt de fejl Data, med Palle Jakobsens Datatyveri.

Lamai Patsuri og Preben Hansen, protesterer personligt i T&S Reg. Kbh. Over udlæg.

Momsudlæg sendes af Skat i Kbh. Byret til endelig frafald, og frafaldes. Sag er slut!

SAGEN ER SLUT, MED EN RETSLIG AFGØRELSE, BESTILT AF SKAT i KBH. BYRET. SOM SKAT AFVISER.

 Skat skal betale momsfrafald 549.821 kr. til CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.

TDC A/S, SOM SKAT HENVISER TIL, HAR INDRØMMET, DE HAR OPLYST FEJL: Se. Nr. 21 97 93 17.

Det er sket til Datatilsynet. Der har anmodet om fejl rettes. Dette Se. Nr. må ikke bruges!

I hele sagen om moms og skat, er dette fejl Se. Nr. brugt af Skats Sagsbehandlere.

Det er skønsmæssig skat, der er udskrevet for sent, og i forkert juridisk person, med datatyveri i Cvr. Nr.

Der er ikke sendt Agterskrivelse fra Skat og Skatteankenævnet, til høring hos mig Forvaltningsloven     § 19. Er overtrådt, afgørelser om moms & skat, er dermed ugyldige.

Ophør af strafbare handlings retsfølger.

Tiltalerejsning i Sagen er 62.000 kr. der er indsamlet uden godkendelse til Ligningslovens § 8 A. i år 1998. Det lille beløb kan da ikke udløse moms og skat i år 1996, 1997 og 1998.

Påtalerejsningen anmoder om beslaglæggelse af indvundet beløb, det var kun 62.000 kr.

Begrundelse for skat! Skat kender end ikke den Lov Skat henviser til. Loven er ophævet 1991.Ugyldig. Brugt til al Skat. Skat henviser til en lov der er ophævet.

Manglende godkendelse af Civilretsdirektoratet / nu Civilstyrelsen. Den Lov der bruges til Skat 96 & 97.

**********************************************************************

BEK nr. 874 af 17/12/1991 Gældende

Offentliggørelsesdato: 28-12-1991
Justitsministeriet

Lovgivning forskriften vedrører

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 664 af 20. december 1984 om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v. ophæves den 1. januar 1992.

Justitsministeriet, den 17. december 1991

Hans Engell

*************************************************************

I Skat og Skatteankenævnets afgørelse om skat, henvises til Baby Hjælps Fonden ikke har sendt ansøgning til Civilstyrelsen, og derfor aldrig er godkendt, den bestemmelse er ophørt år 1991. Skat er derfor udskrevet til 060345  Preben Hansen, med fejl Lov.

Skat og Skatteankenævnet kender og bruger ikke den Lov, de henvises til i afgørelsen. Loven var ophævet! Fra 1992 skal alle ansøgninger sendes til Skat. Der har godkendt Fonden år 1994 og ekstra til Ligningslovens § 8 A fra indkomståret 1996. Det ses i Lig. § 8 A.

TDC Fakturerings Chef Britt Møllers brev til Kbh. Politi B. Gert Knudsen.
Alt er udbetalt til SOS Baby Hjælps Fondens Bank, skriver TDC A/S i brevet.
18-1-1999 laver Politi B. Gert Knudsen Rapport bemærk år 1998 og skriver: 
 ”Perioden 8. juni 1998 til 22-9-1998, hvor Baby Hjælps Fonden rettelig ikke længere eksisterede som fond." Brugt og er sendt alle Skat & Ret! Fonden var med i § 8 A i 1998.

FORKLARING & LOVEN.
Fratages Ligningslovens § 8 A er Fonde stadig omfattet af Fondsloven og har godkendelse til indsamling. Gavebidrag kan blot ikke fradrages i skat, af giver.

Skat har brugt, der ikke var kapital ved start over 250.000 kr. Skat fandt selv 4.112.706,61 kr.
Der ikke var udbetalt af TDC. Skat fejl oplyste så, Fonden ikke var gyldig og godkendt!

SELV OM FONDEN HAR UNDER 250.000 kr. er det en Fond, i følge Fondsloven.
Men den er ikke moms og skattefri. Den bestemmelse brugte Skat kreativt, og løg om Fonden ikke havde over 250.000 kr.
Har Fonden over 250.000 kr. I fast kapital, er moms og skattefri.

Derfor forsøger Skat at bevise / afvise, der ikke er over 250.000 kr. i Fonden ved start og senere! Skifter til 060345 Preben Hansen, der ikke er moms og skattefritaget.
Ved start var kapital over 2 gange kravet, med  710.000 kr. I Startkapital for Fonden. Beviset Nr. 2. I ansøgning er fjernet af Skat.

Anmodning om sagen afvises! Fonden er godkendt.           Der henvises til forkert juridisk person. Preben Hansen.

Forældelsesloven. Overtrædelse af Persondataloven. Fejl udskrevet moms og skat i 96, 97 og 98.

Agterskrivelse.

Med Fejl  12. okt.2000. FEJL Cvr. Nr. 21979317.

Moms 25 % Af udbetalinger fra TDC 948.080 kr.         FEJL Data: I Skat og alle LSR Afgørelser til i dag 20017.  

Der er allerede afgørelse i samme Moms i:  

Kbh.Byret Foged Afd. 22. juni 99.

Om samme moms, der er frafaldet af Skat.                       I Cvr. 21 19 86 84. Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri Hvorefter der ulovligt skiftes til fejl data af Skat. Brugt i:

Momsafgørelse 11. juli 2000. Cvr. Nr. 21979317. Brugt.

Agterskrivelse 12. okt. 2000.Cvr. Nr. 21979317. Brugt.

Momsafgørelse 06. Dec 2000. Cvr. Nr. 21979317. Brugt.

SAGENS START OG GRUNDEN TIL SAGEN:                                                                  

Var en Påtalerejsning fra Service 900 Nævnet, om kun 62.000 kr. Kbh. Politi B. oplyste var indsamlet uden godkendelse til Ligningslovens § 8 A. i år 1998. Fonden var i Lig. § 8 A. Alt OK.

Der var derfor krav om tilbagebetaling af de 62.000 kr. I år 1998. Den fejl kan jo ikke udløse moms og skat for 1996 & 1997. År 1998 er slet ikke med i sagen. Jeg var fyret.    

De 62.000 kr. Er aldrig udbetalt, da TDC A/S stoppede udbetalinger. Bestil af Skat.

Skat Martin Vollmer og Palle Jakobsen, har bestilt beslaglæggelser af de manglende udbetalinger fra TDC Erhverv A/S i Ballerup, hos Kbh. Politi B. Der har fået beslaglagt pengene ulovligt! Uden Forkyndelse og udskrift i Cpr. 060345 Preben Hansen i Kbh. Byret.

Skat opdagede ved undersøgelse, at TDC A/S havde snydt Fonden for 4.112.706,61 kr. + moms. TDC A/S har selv beholdt Fondens indsamlede penge til nødhjælp!

De penge var aldrig  udbetalt. De penge har Skat, så udskrevet ny moms og skat for, som de gør krav på i denne sag. Hvor fantasien og de falske bilag, sætter ikke nogen grænser. Nye afregninger er bestil i VIP Telefon, gl. Se. Nr. brugt. Falske Politi Rapporter. m.m. Skats Påtalerejsninger er ikke sendt til mig, det har alle i Skat, nægtet at sende.

Overtrædelse af Forvaltningsloven § 19. Påtalerejsninger har Skat nægtet at udleverer. Der kan så ikke laves en afgørelse!

Politi B. Har selv bestilt Påtalerejsninger hos Skat Michael Hyttel, og Peter Knudsen, der bygger på Agterskrivelsen falske oplysninger om, der ikke er nogen godkendt Fond.       

Fejl Se. Nr. 21 97 93 17. Stoppet 1985 og skiftet til Cpr. 060345 Preben Hansen.

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden har i alt modtaget 1.917.237 kr. Fra TDC A/S.                 

Heraf moms 383.447,40 kr. Det er alle udbetalinger fra 1995 til 1998 i alt. Sendt til Fonden.

Det ses i Palle Jakobsens brev af 3.juni 1999 til Kbh. Politi B Carl Erik Jensen.       

Vedlagt opgørelser over det, der er udbetalt til Baby Hjælps Fonden Se. Nr. 21 19 86 84.

Så Skats krav om moms og skat er opskrevet beløb, der end ikke er udbetalt!        

Skat Palle Jakobsen, har i Stamoplysninger oplyst Fonden var moms og skatte fritaget. Momsudlæg, er da også endeligt frafaldet i Kbh. Byret. Bestil af Skat. Efter min protest.                                    

Tidligere momsfrafald i Cvr. 21 19 86 84 er bestilt af Skat selv og ikke anket. Skat nægter udbetale Fondens indsamlede penge. Der blev frafaldet i Kbh. Byret Foged Afd.

Hverken Baby Hjælps Fonden, eller jeg har afvist at betale skat!                                   

Baby Hjælps Fonden vil da gerne betale skat, men er af Skat erklæret skattefritaget.

060345  Preben Hansen har korrekte Årsopgørelser for alle år 1996, 1997, 1998. til og med 2006, som ansat i Fonden. 

I sagen er det ”NYE” Årsopgørelser udskrevet år 2000 for ”Skønsmæssig” Skat 96, 97 & Skat 96, 97 & 98. Er for store beløb, der aldrig er udbetalt. Skat har jo de originale beslaglagt udbetalings bilag, og nægtet at udleverer beviser til sagen.                              

De opgørelser, er nu i brev 3. juni 1999. 1.917.237 kr. Udbetalt i alt, fra TDC A/S Faktura.

1.917.237 kr. Det er det beløb, der er udbetalt i alt, til Cvr. 21 19 86 84 BHF. Fonden. 

De tal der er brugt af Skat, er der lagt 4.112.706 kr. Ekstra på afregningerne. Det er de penge der ikke er udbetalt, Skat har fået godkendt i Landsskatteretten. Der er grove fejl.

Det skriver Skat til Kbh. Polit. B. og medsender opgørelsen fra TDC A/S. 

Jeg kan oplyse Fonden har modtaget dette beløb, som er brugt til hjælpearbejde. Der var nr. læser og tids måler på Fondens kontor, der viste TDC afregnede for lidt.      

Skat Nærum har modtaget beviser og afregninger fra Thailand med diplomer og billeder, det bevis har Skat Nærum kreativt smidt ud. Oplyser nu det ikke findes. Sådan!

Som det ses, er der lavet en kreativ aftale med TDC A/S om at Skat skjuler TDC A/S har snydt Fonden og selv beholdt momsen 25 %. Og ikke udbetalt 4.112.706,61 kr. + moms. Er det alle Fonde og indsamlinger, der er bedraget for 25 % moms, og ikke har modtaget hele, det indsamlede beløb fra TDC A/S? Det hjælper myndighederne TDC A/S med at holde hemmeligt.

Skat har bestilt beslaglæggelser af udbetalinger fra TDC Erhverv A/S, i Kbh. Byret uden forkyndelse og rets udskrift sendt til mig & mine  advokater.                                                        

TDC A/S har oplyst,  Baby Hjælps Fonden har penge tilgode. Pengene er sendt direkte til Skat.                                                                                    

Anklager har brugt 3 forskellige opgørelser. De anmodes om at bruge de korrekte opgørelser og Data.                      

De anmodes, som Dommer om at afvise sagen.

Venlig hilsen                                              

Preben Hansen                                                                                                               

SOS Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri                          

Prinsessegade 89 Nr. 31                                                  

1422 København K

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

www.BabyFondenCvr21198684.com

E-mail. www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Konto Danske Bank                                       Reg. Nr.1551 Konto 33366093        

TLF + 45 65740900

ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER.