Billedresultat for babyer 3d

SKATS Ulla Ronau og Theis Krogager. Foged krav er fejl

SKATS Ulla Ronau og Theis Krogager. Fejl Foged krav er AFGIFTER 6.600.000 kr.

1. Udlæg er allerede modregnet i Preben Hansens fejl Afgifter, med de kontanter der er hentet hos Kbh. Politi.

Resten er afskrevet af Borgerambassadørens Rådgiver Gert Bigum og Helle Frejlev Skat Næstved!

Med hvilken begrundelse fremlægger RIM. Kravet igen i Kbh. Byret Foged Afd. Samt:

2. Udlæg hvor der også er hentet kontanter hos Kbh. Politi.

Det udlæg blev frafaldet og pengene skal straks udbetales til ejer af pengene:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden

 

DANSKE BANK & SKAT NETBANK: 

 

REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

 

 

 

TDC Erhverv Direktør Søren Jensen, havde beholdt Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge 4.112.706 kr. + momsen 25%. M.fl. Det ved Skat! Der selv har alle de penge!

Skat modtog Fondens tilgodehavende pengene. Der nu er udskrevet moms, skat, AM afgifter af, til Preben Hansen, ikke udbetalte penge til Fonden.

Det er sket ved at lave Data Tyveri og skifte Fondens Se. Nr. Til Preben Hansens gamle Data Se. Nr. 21 97 93 17. Stoppet 1985 og oplyser Preben Hansen ejer Fonden personligt!         

Det gav Bonus til Skats Dir. Og ansatte. Skat ved de penge ikke er udbetalt til Fonden, og har afvist oplysninger, om alle de penge Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv.                                                                              

Anmodning om Agtindsigt om disse penge Skat har stjålet. Det er penge indsamlet til Babyer i Thailand, Laos, Cambodia og Burma. Hvor der i Burma er kaos, og bjerg stammer udrydes. Der kunne spares mange liv hvis de penge var brugt til babyer, for kun 4 kr. Kan Decento redde en baby med diare. Fonden er ekspert.

Er de penge 4.112.706,99 kr. + moms. M.fl.   Skat har brugt til Bonus?

16. Feb. 1999. TDC stoper udbetalingerne, og lyver om Fonden ikke har noget Se. Nr.

******************************************************** 

DER ER ALLEREDE 1999 AFGØRELSE FOGED RETTEN KBH. BYRET OM SAMME KRAV DER ER FRAFALDET!                   

17. Feb. 1999. Skat Kbh. Pantefoged laver Momsudlæg 549.821 kr.

Det sker i Fondens data:                  

Se. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Korrekt Nr. Skat Se-oplysning.

19. Mar.1999. Fonden Protesterer personligt og fremviser Se. Nr. 21198684.

Ligningsloven Par. 8 A. Fonden er Moms og skatte fritaget i Skat. Almen Velgørende Fond. Alt er korrekt i Skat. TDC lyver over for Skat, der nu bruger de fejl.

25. Mar. 1999. Skat Kbh. Palle Jakobsen                                                                                 Kbh. Byret Foged Afd. Frafalder:

Momsudlæg 549.821 kr.

Med nu kun 505.113 kr. Skat beholder penge!

11. Dec. 2000. Anklageskrift Domsmandssag. Preben Hansen Cpr. 060345. Thailand. 1996 Kbh. Skat 969.100 kr. og 1997 Greve Skat 325.037 kr.

Skattekrav i alt 755.930 kr.

Der er nu helt andre tal:

Udlægsforretning. 2.157.599 kr. Kravet er opskrevet fejl tal.

28. Sep. 2005. Udlæg 1.060.504 kr.

26. Maj 2009 Skat Kbh. Pantefoged Lone Christiansen. Henter slet ikke pengene.            

Der er ikke sendt indkaldelse til Preben Hansen der bor i Sverige.

Påtalefrafald i Preben Hansens straffesag er der 1.010.056,99 kr. Momsudlæg. Frigivet.                             

Fra 21 beslaglægelser i Kbh. Byret, af penge fra Fondens tilgodehavende hos TDC.                                                  

Udlæg for skat og AM fra 1992 til 2005 med Udlægsforretning. med 2.157.599 kr. I alt.

Udlægsforretning skal ske på bopæl i Sverige. Alt er ugyldigt efter Loven. Udlæg fejl i Kbh. Skat Lone Christiansen. Nulstillet.                       

Se her under Påtalefrafald er 8. Juni 2009. Det var Kbh. Politi B Gert Knudsen, der anmodede Skat om at hente pengene i Momsudlæg til modregning af Preben Hansens skat.                             

8. Juni 2009. Påtalefrafald i Kbh. Byret. Kravet bestod ikke! Sagsbehandler i sagen Peter Knudsens brev til Skatteministeren var af Preben Hansen sendt til Dommer i straffesagen.               

Brev 26. Okt. 2000 tekst:                                                                                           

“Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.                                      

Baby Hjælps Fonden var for indkomst året 1996 og frem til 8. Juni 1998. Godkendt efter Ligningslovens Par. 8 A som Velgørende Fond, j.f. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt.2.3.1.                                                                          

Med venlig hilsen Sagsbehandler Peter Knudsen”

Ved Påtalefrafald i Preben Hansens straffesag er der 1.010.056,99 kr. Momsudlæg.          

De penge skal sendes til Fondens Nem Konto i Danske Bank. Inden 14 dage. Efter Loven.

16. Nov. 2010. Skat Kbh. Pantefoged Lone Christiansen. Henter denne gang pengene 1.010.056,99 kr. Hos Kbh. Politi B.

LONE CHRISTIANSEN FORETAGER NY:  Udlægsforretning. 2.157.599 kr.                       

Udlægsforretning skal ske i Sverige. Alt er ugyldigt efter Loven. Nul stillet. Samt fremgangsmåden, hvor der ikke er indkaldelse og sendt udskrift til Preben Hansens adr. I Sverige. Udskrift er fejl sendt til Baby Hjælps Fonden. Lamai Patsuri adr.

11. Aug. 2011. Landsskatteretten Afgørelse godkender Lønindholdelse 18% ekstra. I alt 54% Skat hos Preben Hansen. Uden personfradrag!          

Afgørelse omtaler og godkender Skats Fogedforretning Skat 2.157.599 kr. Samt fremgangsmåden, hvor der ikke er indkaldelse og sendt udskrift til Preben Hansens adr. I Sverige. Udskrift er fejl sendt til:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Lamai Patsuri adr. Prinsessegade 89 1422 Kbh. K

Den Fond Skatteankestyrelsen ikke vil godkende, modtager Afgørelse for Preben Hansens sag.

Klage over: Pantefoged Birte Galle Skat Udland Tønder. Der sender kravet til København. Preben Hansen bor i Malmø Sverige. Hvortil sagen skal sendes. Alt er fejl og nul stillet!

Pantefoged Lone Christiansen. Udskrev 26 mai 2009. Udlægsblad nr. 05797 og 16-11-2010

1.010.056,99 kr. Blev slet ikke hentet hos Politiet Anker Heegårdsvej 1, 1572 Kbh. V

Det er groft og ulovligt lovbrud og dermed ugyldigt Udlæg!

MEN PENGENE VAR HENTET OPLYSTE RIM. I Kbh. Fogedret til Dommerfuldmægtig  Morten Lange.

 

16.nov. 2010. Er flere penge hentet. I en ny sag.

Igen helt uden den lovpligtige forkyndelse. Pengene var hentet i sag 26-5-2009.

Udlæget blev foretaget fejl i Cpr. 060345 Preben Hansen. For moms, skat og AM. Der var frafaldet i Kbh. Byret.

Preben Hansen er Udlands Dansker med Adr. I  Sverige. Hvor den Svendske Foged skal foretage Fogedforretning. Alt er fejl og nulstillet. Retsplejeloven er ikke brug! Alle ved de laver fejl. Magtsmisbrug.

Skat Udland, der bevidst laver fejl og sender sagen til Foged afd. I Skat Kbh.

Pengene i kravet afgifter for 2.157.599 kr.   Er slet ikke udbetalt til P.H. Eller Fonden.

Fonden er af Skat moms og skattefritaget Ligningslov § 8 A. Almen Velgørende Fond.

Preben Hansen er Udlands Dansker boende i Thailand og af Kbh. Skate fritaget for al skat Lig. § 33 A. Der er af den grund, slet ikke dannet Årsopgørelser.

Afgørelse om skattefritagelse er fra Kbh. Skat.

Der er i Kbh. Byret Påtalefrafald i straffesag om den samme moms, skat og AM. Kravet var fejl og nu slettet. Det var fejl oplysninger fra TDC om der ikke var nogen godkendt Fond. Men der var og er en godkendt Fond se: www.cvr.dk Cvr. Nr. 21198684.

Efter Påtalefrafald starter Gert Bigum Skat Næstved, igen samme sag, med de samme falske oplysninger, der var grunden til Påtale- frafald. Fonden var ikke godkendt, og havde ikke noget Cvr. Nr. Ureg. Virksomhed. Alt var derfor i Preben Hansens firma. Han lyver!                      

Alt er OK. Cvr. 21198684 i Skats andre afd. Fonden er korrekt godkendt. Skat Bornholm.

Samtidig med Skats Dir. Erling Andersen og Dir. Johnny S. Hansen bruger falske oplysninger og Agterskrivelse med fejl Se. Nr. 21 97 93 17.

Og skifter til: Cpr 060345 Preben Hansen. Med Data Tyveri. For at kunne beholde Fondens penge, og modtage Bonus.

"For alle de fejl Skat, selv har lavet."

Udlæg blev igen foretaget af Lone Christiansen i fejl juridisk person skiftet til Cpr. 060345 Preben Hansen. Efter der var Påtalefrafald i en straffesag i Kbh. Byret, om samme moms, skat og AM.

Kravet bestod slet ikke. Skat havde givet Kbh. Byret falske oplysninger og med Datatyveri skifte til P.H :                   

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Preben Hansen gjorde indsigelse imod Udlægget Skat foretog 26. Maj 2009.                 

Møde i Fogedretten Kbh. Byret, 19. nov. 2009. Uden pengene var hentet!

Nyt i Udlæg igen Skat Kbh. 16. Nov. 2010.  Uden der var forkyndelse.              

Kontanter 1.010.056,99 kr.  hentes hos Kbh. Politi. De penge modregnes Preben Hansens skat for 1996, 1997 og 1998. Der forinden, er frafaldet i samme Kbh. Byret.

Preben Hansen. Udlands Dansker boede i Sverige. Foged Sag 2 gange uden forkyndelse. Fejl i Kbh. Foged Afd.

Pantefogeden Lone Christiansen havde anmodet Preben Hansen om at fremkomme med bevis for Udlægget 1.010.056,99 kr. Der er frigivet i Kbh. Byrets Påtalefrafald ikke tilhører ham. Bevis var.

De samme penge, er Fondens penge. Der tidligere er frafaldet i Kbh. Fogedret for moms, er nu i ny sag, skiftet til krav for skat! Der er helt bevidst sendt fejl oplysninger fra Skat til Kbh. Byret Foged.

Skat, AM og moms er udskrevet fejl, med fejl Data brugt af Skat. Det er Fondens indsamlede penge, Preben Hansen er blevet sat i Skat, AM og Moms af, med Datatyveri fra Skat.                            

Preben Hansen var lønmodtager i Fonden. 1998 afskediget og på dagpenge fra Ledernes  A -kasse.

I slutningen af 1998 og 1999 Orlov til Børnepasning fra Lederne.

På samme tid Skat har udskrevet skat for 1998,  Arbejder Preben Hansen slet ikke i Fonden, han er på dagpenge og Orlov til børnepasning.

1998 er der Skats fejl krav på udbetalinng fra TDC over 1.000.000 kr.

Der er jo allerede afgørelse om momsudlæg 549.821 kr. 17.feb. 1999. For:               

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Godkendt, det var fejl fra TDC 19. nov. 2009.

Frafaldet af Skats Pantefoged 23. mar. 1999. Efter Protest. Der er godkendt i Skat.

  1. Udlæg er endeligt frafaldet af Skat, i Kbh. Byrets Fogedafdeling 22. juni 1999. Samme moms penge.

Til CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder.

549.821 kr. Er efter frafald ikke udbetalt! Skat har også i denne sag, selv beholdt pengene!                 

Skat har tilsidesat en retslig afgørelse fra Kbh. Byret Foged. Skat selv har bestilt.

Pantefoged anmodes om at udbetale momsfrafald 549.821 kr.+ renter til rette ejer:                     

CVR. 21 19 86 89 Baby Hjælps Fonden Danske Bank. Nenm konto i Skat.

Fonden har som godkendt: Almen Velgørende Fond. Nem Konto i Skat.

Der er således 549.821 kr. i tilgodehavende i momsfrafald hos Skat. Ikke udbetalt.

Kontanter 1.010.056,99 kr. Der er frigivet fra Kbh. Byret. Efter Påtalefrafald. Ikke udbetalt.

4.112.706 kr. + moms 25 %. Sendt fra TDC til Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen. De penge skal ind på Fondens Nem Konto. Danske Bank.

Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling af

Cpr. 060345 Preben Hansens Moms, skat og AM. Hvor Skat har lavet Data Tyveri og brugt:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De data er stoppet 1985. Nr var i Preben Hultgren.

 TDC A/S har ikke indbetalt alle penge til Fondens Bank, Giro. Nem Konto.

Der er sendt tydelige beviser, fra Skat selv, og TDC A/S. Faktura afd. 

At penge i Udlægsforretningen er Indsamlede gaver til:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Godkendt til Ligningslovens § 8 A. Fra 1996 til 1999. Årene i sagen. Moms og skattefritaget.

Skat har så, med ukorrekte oplysninger fra TDC A/S år 1999 skiftet til:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det er strafbart at overtrædelse af Persondataloven, at lave Data tyveri.

Der er af Fonden og Preben Hansen udsendt klage og Protest.

Disse fejl data Se. Nr. 21 97 93 17 og Cpr. 060345 er ugyldige og blokeret.

Datatilsynet har anmodet Skat, Politi og TDC A/S om at rette fejl i de brugte data.

Anmodning om oplysning om udlægget Pengene er indsamlet til hjælpearbejde af Fonden, og kan ikke bruges til betaling af:

Cpr. 060345-0493 Preben Hansens Moms, skat og AM. Hvor Skat har lavet Data Tyveri og brugt:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De data er stoppet 1985.

Sammensætning.

De enkelte poster, beløb og dato for beslaglæggelse og tilskrevne renter mangler!

Oplysning om de beslaglæggelser Skat har bestilt hos Kbh. Politi. B.

Der er foretaget i Kbh. Byret. Første gang 25. mar. 1999.  21 sager i alt.

Der er ikke modtaget Stævning og udskrift. Anke har ikke været muligt.

Alle disse udlæg i Kbh. Byret er, derfor også ulovlige, efter Retsplejeloven.

Moms er frafaldet af Pantefoged og i Kbh. Byrets Fogedafdeling forinden.

Samme Moms & Skat udskrives igen i med Agterskrivelse 12. okt. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

”Uregistreret virksomhed uden CVR / Se. Nr. Oplyser Sagsbehandler P.K.”

823.512 kr. er momstilsvaret. Det var nyt krav fra Skats Peter Knudsen.

Klager over Skats momsudlæg til Landsskatteretten afgørelse 14. juni 2000.

Skat v/ Peter Knudsen tilbagekalder Preben Hansens klage. Da da han fremsender LSR.

Retsudskrift med oplysning om der allerede er frafald i samme momsudlæg.

Skat og Kbh. Byrets Fogedafdelings moms frafald fra 22. juni 1999.

Sag om moms og den fejl udskrevne moms 96, 97 og 98. Er stoppet af Skat. I Kbh. Byret.

Preben Hansens klage til LSR. Er af Skat truket tilbage. Men Skat klager bare selv igen!

Med en ny Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. Klages til LSR. Af Skat Peter Knudse selv. Igen bruges fejl Data:

Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985. Preben Hansens Se. Nr. Som Pressefotograf bruges!

Agterskrivelsen afvises i LSR.Som ugyldig, og klagen tilbagesendes til Skat. UGYLDIG!

Kun en afgørelse, kan der klages over. Sagen om moms for Fonden er jo slut i Kbh. Fogedret. Det er Skat selv, der klager over Skats egne fejl Afgørelser. Så fejl kan blive godkendt i Skatteankestyrelsens afgørelse. Skat har så selv, taget alle pengene, og givet sig selv bonus.

DER MANGLER OPLYSNING OG UDBETALING AF DE 4.112.706 KR. + MOMS 25 %. Samt renter fra 1999 til i dag.

Skat modtog de penge fra TDC.

UGYLDIG Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. For moms bruges nu til udskrivning af skat.

1996, 1997 og 1998. Kbh. Skat sender den til Greve og Stevns og teksten oplyser igen falsk om, der ikke er nogen Fond, der er godkendt, og udskriver skat og AM af de penge 4.112.706 kr. Skat selv har, og nægter udbetale til Fonden.

Skat fandt selv pengene hos TDC. Der selv havde beholdt Fondens indsamlede penge med TDC 900 Indsamlings 900 nr. TDC sendte herefter Fondens indsamlede penge til Skat, det gav jo bonus, og ekstra bonus, ved at opdigte og udskrive skat til Preben Hansen af de 4.112.706 kr. Som Skat selv havde. TDC oplyser i brev, de vil sende pengene direkte til Skat, hvis Skat vil rejse en skattesag mod Preben Hansen.

Men Skat starter momsudlæg 549.821 kr. 1999. For:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Der frafaldes i Skat og Kbh. Foged.

Alle der har haft denne sag, ved Fonden er godkendt i Skat med Cvr. 21 19 86 86. Og har set Nr.

Men det kunne jo ikke bruges, da Skat selv frafald krav og sendte momsudlæg i Kbh. Byret.

Derfor skiftede Skats kreative sagsbehandlere Data, og oplyste, det var Data fra TDC de havde modtaget. I samme Kbh. Byret er der brugt:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Cpr. 060345- Preben Hansen.

Landsskatterettens laver en afgørelse 6. dec. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Krav om Skat for år 1996.

Var ikke min klage, den blev tilbagekaldt af mig, med hjælp fra Folketingets Ombudsmand. Moms krav 823.512 kr. Men Skat har selv taget penge for moms, som TDC selv havde beholdt.

Moms krav 823.512 kr. Bestod hos Skat. Nu er det betalt af beslaglæggelse? Ingen er oplyst om, hvordan dette krav nu er 0,00 kr.

Anmodning om 823.512 kr. For ugyldig moms udbetales til Fondens Nem Konto. Kravet var i Se. Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985.

Der er heller ikke i Udlægsforretningen moms. Det var der tidligere. Nu skiftet til krav om skat for 96,97og 98.

Sagen i Kbh. Byret. Her er der påtalefrafald. Da kravet ikke består.

Preben Hansen har ren straffeattest. Alle Skats krav er frafaldet, efter 10 års sag i Kbh. Byret. Dommer har modtaget beviser for Skat, AM og moms er udskrevet, med falske oplysninger fra TDC A/S, brugt af Skat.

TDC har oplyst om, de har givet fejl oplysninger til Skat, og penge er Baby Hjælps Fondens indsamlings tilgodehavende.

Skats Sagsbehandlere, har selv opfundet nye love og bestemmelser og helt tilsidesat, gællende love. Herunder Persondataloven og Datatilsynets anmodning, om at rette fejl. § 69.

Anmodning om Aktindsigt i Udlægsforretning og de bilag, der er sendt til Fogedretten.

Forvaltningslovens § 19. Det er der i samtlige bilag og afgørelser i Skat om skat, AM .

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver.

****************************************************

 

Fondens penge skal ind på konto:

 

SOS BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                         

DANSKE BANK & SKAT NETBANK: 

REG. NR. 1551 
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

 

Skats Foged krav er frafaldet. Afgifter er nu over 6.600.000 kr.

 

Brev 25. maj 1999 fra Skat til Kbh. Byrets Fogedafdeling. 
 
Som De kan se i brevet er alt korrekt. Fonden er aldrig lukket. Det kan kun ske i Retten!
Den har kapital ved start kontant 713.983,85 kr. Godkendt af Skat.
Ellers ville Skat jo ikke frafalde moms.
 
Straffelovens Kap. 5. Juridiske personer 
1. Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Korrekt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  & hos Skat fra start, til i dag, med Nem Bank Konto.
2. Lamai Patsuri Ansvarlig leder for Fonden hos Skat. Korrekt!
3. Lamai Patsuri og Preben Hansens protest for fejl moms er godkendt af Skat.
4. Skat sender selv Fondens protest til frafald i Kbh. Byret.
5. Domsudskrift viser, der blev frafaldet moms af Skat..
6. Moms frafald er nu kun 505.113 kr. 
Der frafaldes af de 549.821 kr. Moms. Der var Fondens oplyste restance for fejl moms.
 
Oplysninger til Kbh. Byret i brevet!
 
Hvor Skat sidst i brevet kreativt skifter alt over til Preben Hansen. Ny juridisk person.
 
"Den 19.marts 1999 protesterede Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen over udlælgget ved personlig henvendelde."
 
Her har Peter Knudsen skiftet til:
Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. 
 
Fejl Se. Nr. & Fejl navn for Fonden.
 
Det Se. Nr. 21 97 93 17. Er brugt til moms, skatteudskrivning og AM: 1996, 1997 og 1998. 
Se. Nr. Er Stoppet 1985. Var i Preben Hultgren pressefotograf.
 
De fejl data er brugt i Akterskrivelse for moms. Der er sendt for skat og brugt i Landsskatteretten.
Landsskatteretten afviste agterskrivelsen, og sendte den retur til Peter Knudsen Skat, som ugyldig!
Ja, en ugyldig agterskrivelse for moms, er brugt af Skat! 
 
I agterskrivelsen for moms skrives, der slet ikke er udbetalt moms fra Tele Danmark for indsamlings 905 nr.
Der er af Skat udskrevet moms, Skat ved aldrig er udbetalt fra TDC A/S. Der selv har beholdt momsen 25 %.
Alle Fondens 900 nr. Var godkendte indsamlings 905 & 902 nr. fra Telestyrelsen.
 
Som det ses er det korrekte Se. Nr. / Cvr Nr.:
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
 
Det skifter Skat kreativt efter moms frafald i Kbh. Byret, og udskriver samme moms igen i Preben Hansen,
med bestilte fejl oplysninge og afregninger fra Tele Danmark.
Brevet beviser Skats sagsbehandlere i sagen, alle ved de laver bedrageri. Som beskrevet i Straffelovens Par. 17
 
25. marts 1999 frafaldt regionen moms udlægget, da Skats Palle Jakobsen ved Kbh. Politi B. Samme dag i Kbh. Byret, havde
bestilt  moms beslaglæggelse af 229.730,45 kr. 
 
Der er nu i samme sag, om de samme moms penge i Kbh. Byret, skiftet til:
Cpr. 060345 Preben Hansen
Beslaglæggelse af 229.730,45 kr. 
Dommer oplyses fejl, det er penge sendt til Preben Hansen fra Tele Danmark.
 
Til 25. marts 1999. er alle penge i: 
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Hvor Skat undskylder kravet ikke var forkyndt for Baby Hjælps Fonden.
 
25. marts 1999. er de samme penge skiftet til:
Cpr. 060345 Preben Hansen
 
De samme moms penge beslaglæggelse herefter i Kbh. Byret.
Igen uden forkyndelse til beslaglæggelsen. Der kan ikke oplyses det er:
 Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Samme penge, der bliver frafaldet samme Kbh. Byret 22. juni 1999.
 
Det ses klart og tydeligt, at moms udlælgget, er skiftet fra Baby Hjælps Fonden til:  
Moms beslaglægelse nu i: 
Cpr. 060345 Preben Hansen.
 
Ved Straffesagens frafald har Kbh. Politi B. Gert Knudsen ulovligt anmodet Skat om igen at Beslaglægge frigivet moms beslaglægelser.
 
Gert Knudsen oplyste Skat Kbh. Foged, de kunne hente de beslaglagte penge til betaling for Preben Hansens skat.
 
De samme penge for moms skiftes nu, og bruges til betaling af Preben Hansens rest skat, der var frafaldet i Kbh. Byret, hvor Skat ikke vil slette skat og AM. 1996, 1997 og 1998.
Skat Ulla Ronau og Theis Krogager afviser en retslig afgørelse Skat har godkendt over for Dommer i Kbh. Byret. Kravet var fejl.
 
1998 var Preben Hansen uden arbejde og modtog dagpenge, og er fejl beskattet af alle Fondens indsamlede penge i 1998.
 
Fra 1999 var Preben Hansen udlands dansker, med ophold i Thailand over 6 md. Og dermed skattefritaget fra 1999 til 3 mar. 2005. Ligningslovens Par. 3. Det er der Skats godkendelse af, skatte fritaget 1999 til 3. mar. 2000.
Det er i det tidsrum Skat udskriver fejl Skat for Preben Hansen.
 
 
Ulla Ronau og Theis Krogager afviser bruge Skats egen afgørelse
 
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 
Moms & skattefritaget, med godkendelse af Ligningslovens Par. 8 A. Fra starten af 1996 til 2000.
Med godkendt start kapital 713.982,85 kr. Godkendt af Skat.
Med kapital over 250.000 kr. Er fonde moms og skattefritaget.
Kommer kapital under er der, moms og skat. Fonden lukkes ikke af den grund!
Er kapitalen igen over 250.000 kr er der moms og skattefritagelse igen.
 
Baby Hjælps Fonden har aldrig haft under 250.000 kr. Som Skat fejl har oplyst, som grund for moms, skat og AM, udskrivning.
 
Det skete efter 5. okt. 1999. Hvor Skat, Kbh. Politi B. og Selskabsbeskatningen. "Skærer sagen til." 
Indkaldt af Palle Jakobsen Told- og Skattestyrelsen Strandgade 100 1401 Kbh. K.
 
I brev 13. okt. 1999. Skrives  Baby Hjælps Fonden aktiver ikke overstiger 250.000 kr.
 
Palle Jakobsen har i juni 1999, skrevet brev til Kbh. Politi B. 
Der hos TDC A/s er 4.112.706,61 kr. Uden moms.
Der ikke er udbetalt!
 
Det viser jo, der er over 250.000 kr. I kontanter, der er Fondens penge! Ud over Fondens egene penge.
Fonden er dermed moms og skattefritaget. Skat lyver over for Kbh. Greve & Stevns komuner.
Der med fejl olysninger udskriver skat 1996, 1997 og 1998 i Cpr. Preben Hansen.
 
TDC A/S har ikke udbetalt Fonden, dens tilgodehavende, indsamlede penge til babyer i den 3. verden.
 
Skat hemmelig holder oplysningen om de 4.112.706,61 kr. Samt at TDC A/S selv beholder indsamlingernes 25 % moms.
 
TDC A/S tilbyder Skat penge, hvis de vil rejse skattesag mod Preben Hansen personligt, da han tidligere har fundet fej i md. manglende udbetalinger 448.000 kr. Det tilbud siger Skat, ja tak til, og skifter Fondens data, over i Preben Hansen.
 
I et samarbejde med TDC A/S Kbh. Politi B. og Skat, som det tydeligt ses, skiftes i Landsskatteretten og Straffesagen til Preben Hansen, med fejl oplysning om Fonden er lukket, da der ikke er kapital over 250.000 kr.
 
Mens Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. I Skat stadig er godkendt Almen Fond. til i dag.
 
Det er oplyst i brev fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afleveret til Jens Drejer Skatteministeriet.
 
Der forsat fastholder Fonden er lukket, efter selv af have godkendt Fondens Cvr. Nr. Ligningslovens Par. 8 A.
 
Jens Drejer og Gert Bigum oplyste at Baby Hjælps Fonden, var godkendt af Skat.
Hvorefter de sender oplysning i brev om Skats fejlagtige godkendelse af SOS Baby Hjælps Fonden, hvor Landsskatteretten har brugt Skats og Kbh. Politis fejl fyldte Tiltalerejsninger.
 
Med skif af Se. nr. til: 
Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.
Der fejl er brugt af Skat og i Landsskatteretten.
Som bevis for det er Preben Hansens 900 nr. har TDC A/S sendt afregninger i VIP Telefon, der var 900 nr. 
 
Baby Hjælps Fonden over tog fra VIP Telefon. 
 
Alle ved med brevet til Kbh. Byret, der er medsendt, at de helt bevidst har skiftet:
Den selvstædige juridiske person Baby Hjælps Fonden, til Preben Hansen.
 
Skiftet moms frafald 1.010.056,99 kr. Til det er skat og brugt til Preben Hanses moms penge til fejl skat.
 
Da moms er endeligt frafaldet af Johnny Hansen, skal Skats: 
Momsudlæg 22. feb. 1999 udbetales til Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden
549.821 kr. Og renter fra 22. feb 1999. 
 
Moms beslaglæggelser i Kbh. Byret I Cvr. Preben Hansen.
Frigivet efter stop af Straffesag. Det er Fondens indsamlede penge! 
1.010.056,99 kr. Og renter.
 
Skat mangler stadig at sende oplysning om de 4.112.706,61 kr.
Fondens tilgodehavende hos TDC A/S. Som lovet af Jens Drejer og Gert Bigum.
 
Der er i ikke sendt varsel, hverken fra Skat og Kbh. Byret i over 10 sager, fejl er umuligt, at rette hos Skat.
Det viser denne alvorlige sag, hvor det er penge, til babyer, der er brugt af Skat til bonus for lederne, som de kreativt har givet sig selv, og ikke vil tilbage betale.
 
Er det derfor, alle krav ved Dommers stop af Straffesag, fastholdes og Skat ikke vil rette sig efter Kbh. Byret?
 
Landsskatteretten skal efter sagen stop, modtage oplysninger og rette sagen i LSR.
Skat skal rette skat og AM. 1996, 1997 og 1998. Nul stille alle krav. Det skrives i Loven.
 
 
 
 

GIV ET SOS BIDRAG:

SOS BABY HJÆLPS FONDEN

DANSKE BANK
HOLMENS KANAL 2 -12
DK - 1092 KØBENHAVN
DANMARK
Phone: + 45 70 12 70 22

NET BANK INFO:
DANSKE BANK & NETBANK:
REG. NR. 1551
KONTO: 3336093
SWIFT . BIC: DABADKKK

SKATTEANKESTYRELSEN LSR SKATTE FEJL

 

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN         v/ Lamai Patsuri.

www.BabyFondenCvr21198684.com

E-mail. www.BabyFondenCvr21198684@gmail.com

Nem Konto Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093        

TLF + 45 65740900

ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER.

Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten og Skats fejl.

Overtrædelse af Person Data Loven og Data Tyveri.

Cvr. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 

Ansvarlig Leder. Stamoplysninger i Skat, brugt fra start til i dag.             

Se Fondens Cvr. Nr. på: www.cvr.dk 

Er skiftet til:                                                                

Cvr. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Groft Data Tyveri fra Skat.

Fejl Nr. & Navn. Nr er stoppet 1985. Datatyveri er startet 1999 af Skat Økonomisk Kriminalitet, og Sagens Sagsbehandler Peter Knudsen og Palle Jakobsen. Der har lavet fejl Afgørelser, de selv har klaget til LSR. Der nægter at rette, det helt tydelig Datatyveri, og afviser at rette fejl, efter der er Påtalefrafald om samme penge i Kbh. Byret 7. Afd. Sagen er slut. Men startes igen af Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev. I Skatteankestyrelsen. Der fejl har brugt:           Cvr. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Skat Peter Knudsens Afgørelse - momskontrold.

14. juli 2000.  I fejl  Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen            

Med krav om betaling af Momstilsvar 749.130 kr.

Afgørelsen blev klaget til Landsskatteretten af Preben Hansen.                                                                              

Men er tilbage kaldt fra LSR. Af Sagsbehandler Peter Knudsen selv. Da der moms frafald af samme moms krav i:

Baby Hjælps Fondens Data i Ligningslov § 8A: Cvr. 21 19 86 84 v/ Lamai Patsuri.

Kbh. Byret Foged afd. Var der 22. juni 1999.frafaldet Momsudlæg 505,113 kr. Til:                                                

Cvr. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 

Efter Protest fra Fondens Lamai og Preben Hansen til Skat, var sagen sendt til Kbh. Byret Foged Afd.  Af Skat og kravet var bortfaldet. Da Fonden var godkendt og var med sit navn i Ligningslov § 8 A. Som Almen Velgørende Fondt og havde Cvr. Nr.      

Da der var beslaglagt over 505.111 kr. Var kravet om kapital over 250.000 kr. Også OK.                                

Skat havde kreativt oplyst Retten og LSR. Fonden ikke var godkendt, da den ikke havde 250.000 kr. Og ikke havde Cvr. Nr.

Skat nægter at udbetale de 505,113 kr. Til Fondens Nem Konto i Skat:

Cvr. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri

I Skats brev 25. maj.1999 til:                                        

Kbh. Byrets Foged Afd, Skriver Jens Lund Madsen.

"Den 19 marts 1999 protesterede Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen over udlægetved personlig henvendelse til Skat.Protesten over udlæget blev den 25. marst 1999 fremsendt til Kbh. Byrets Foged Afd."

Samme dag blev der beslaglagt 229.730,45 kr. I Kbh. Byrets Afd. For Grundlovsforhør m.m. Bestilt af Skats Palle Jakobsen i fax til Kbh. Politi B. Pengene var her også sendt direkte fra TDC til Skat. Der var ikke Stævning, og udskrift. Dommer i Kbh. Byret har oplyst at Skat nye Beslaglægelse er ulovlig. Det er de samme penge for MOMS i "Ny Sag!"

Sagsbehandler i sagen Peter Knudsen og Palle Jakobsen laver kreativt Data tyveri og lyver over for Kbh. Byret. Bestiller falske afregninger hos TDC Erhverv, der bruges i LSR. De er oplyst om der er lavet fejl og Momsfrafald i Kbh. Byret 22 juni 1999. Udskrift er afleveret fra Preben Hansen personligt, Fremsendt pr. Post og E-mail. Brev fra Folketingets Ombudmand, Datatilsynet og Skats egne stamoplysninger.Breve og beviser fra Advokater. Der viser:

Cvr. Nr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Godkendt OK. 

Magtsmisbrug og fejl Afgørelser i Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten. Der nægter genoptagelse så fejl kan rettes. Fonden og Preben Hansen er fanget i en fælde.        

Cvr. 21979317.Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen og Cpr. 060345 Er Brugt. Overtrædelse af Persondataloven.

26. oktober 2000. Svar på Skatteminister klagesag.      

Her beviser Skat sagsbehandlere de helt bevidst lyver og sendendt falske oplysninger og lavert Data tyveri, med sletning af de Stamoplysninger Fonden har i Skat og Ligningslov § 8 A. Hvor Fondens navn er skrevet i Loven, vedtaget i Folketinget, der er helt til grin sammen med LSR.                                                                                  

I brevet 26. oktober 2000. Er fonden godkendt.

Afgørelsen forinden 14. juli 2000 er der ikke Cvr. Nr. og fonden er ikke registret som fond hos fondsmyndighederne.

Agterskrivelse 12.oktober. 2000  For moms 823.512 kr. Klager Peter Knudsen selv til Landsskatteretten.          

LSR afviser klagen og sender Agterskrivelsen retur til Skat Ugyldig. Kun en Afgørelse kan bruges.          

Agterskrivelsen for moms er af Skat brugt til Person skat for Preben Hansen. "Da Fonden ikke var godkendt og ikke havde Cvr." Derfor var Preben Hansen moms og skatte pligtig af hels Fondens indsamling. Løgn fra Peter Knudsen og Palle Jakobsen. I LSR er der brugt hans Cvr. 21979317. Alt er derfor fejl og ugyldigt. Alle krav er nul stillet.

December 2000.                                                

Sagsbehandler Peter Knudsen sender en Ny Afgørelse til Landsskatteretten, og oplyser igen der ikke er nogen godkendt Baby Hjælps Fond.

Det sker efter brevet til Skatteministeren. Som er sendt LSR.

Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren, på klage fra Preben Hansen til Skatteministeren over Skat haved fejl oplyst LSR og Kbh. Byret:                                  

Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt og ikke havde noget Cvr. Nr. Fonden havde Cvr. Nr 21 19 86 84. OK.

Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren:

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A.                  

Som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1."

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Tydeligere kan det da ikke skrives. Fonden er godkendt og med i Ligningslov § 8A.

Straffesag mod Preben Hansen for moms, skat og AM. Er stoppet og slut i Kbh. Byret.

Sagen er ikke anket af Skat.

Påtalefrafald, da Kbh. Byrets Dommer modtog Skats Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren, på klage fra Preben Hansen til Skatteministeren over Skat haved fejl oplyst LSR og Kbh. Byret:                                  

Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt og ikke havde noget Cvr. Nr. Fonden havde Cvr. Nr 21 19 86 84. OK.

Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren:

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A.                  

Som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1."

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Tydeligere kan det da ikke skrives. Fonden er godkendt og med i Ligningslov § 8A.

Forinden har Preben Hansen klaget Afgørelse for moms til LSR. Der var lavet Data Tyveri og brugt Cvr. 21 97 93 17. Nr. Var Stoppet 1998. Pressefotograf Preben Hultgren

Peter Knudsen trækker selv den klage tilbage fra LSR.

Der i Kbh. Byret er momsfrafald om den samme moms. der er klaget over til LSR.

Skats eget Momsfrafald. Da der var Cvr. Nr. Og Fonden var godkendt i Skat Kbh.:

CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.Ansvarlig Leder.

LSR modtager en ny Moms Afgørelse med samme fejl og data fra Peter Knudsen. Preben Hansen har ikke klaget. Sagen om moms er slut i Kbh. Byrets Foged Afd.

LSR starter samme sag igen, vel vidende der momsfrafald i Kbh. Byrets Foged Afd. I Fondens Data fra Skat:

CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.Ansvarlig Leder.

LSR bruger igen fejl ugyldigt Cvr. Der er blokeret:

CVR. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.Fejl Nr. & Navn.

CVR. Nr. Er stoppet 1985. Var i Preben Hansens tidligere efternavn Hultgren.

Det er de fejl data der er udskrevet moms og skat i for 1996, 1997, 1998. Af penge der aldrig er udbetalt.

For de år er der år 2000 udskreve moms og SKØNSMÆSSIG SKAT!!!

Der er brugt falske tal. Da de penge, der er udskrevet moms og skat af, aldrig er udbetalt, til Fonden eller Preben Hansen. Der kan da ikke udskrives skat uden, der er modtaget de penge, der udskrives skat af.

Baby Hjælps Fonden er som Almen Velgørende Fond, moms og skattefritaget.

Preben Hanse var udlands dansker Ligningslov § 33 A, og dermed skattefritaget Det er der Afgørelse om fra Skat. Der er slet ikke dannet nogen Årsopgørelser i de år Preben Hansen, var udlands dansker.

Venligst Agtindsigt i de udbetalinger Skat har modtaget fra TDC.

Venligst Agtindsigt i de 21 beslaglægelser der er foretaget i Kbh. Byret bestilt af Skat Økonomisk Kriminalitet. Uden Forkyndelse og udskritft. De er jo ugyldige.

Oplysningerne om TDC selv havde 4.112.706 kr. Der slet ikke var udbetalt til Fonden. Er sendt fra Landsskatteretten. Til Fonden i Agtindsigt.

Aktindsigt i breve med oplysninger til Skat og Kbh. Politi B. Gert Knudsn.

Fondens Data er i slutningen af 1999. Skiftet af Sagsbehandler Peter Knudse & Palle Jakobsen.

Skatteankestyrelsen & Landsskatteretten har derfor brugt fejl Se. Nr. / CVR.:

CVR. NR.: 21 97 93 17 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen.

En anden Fonds navn er bugt. Fejl oplysning fra Skat & TDC. som LSR henviser til.

I stedet for det Cvr. Nr. 21 19 86 84. Skat selv har brugt i alle år fra 1996. Til i dag. Det Cvr. Er i alle år brugt i Skat. Ses i Baby Hjælps Fondens Stamoplysninger. www.cvr.dk

Samtidig med Skats Økonomisk Kriminalitet, bevidst, har skiftet data og fejl brugt  Cvr. Nr. 21 97 93 17.              

Brugt i Afgørelse i Landsskatteretten. Der ikke vil rette fejl, og afviser Kbh. Byrets Afgørelse: Påtalefrafald.

Samme sag, om de moms samme penge er igen sendt til Skatteankenævnet. Fra Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev, der selv har klaget over deres egen fejl afgørelse, og fået godkendt, Tønder- og Kbh. Fogedret, igen har foretaget udlæg i den skønsmæssige skat, der er frafaldet i Kbh. Byret for Preben Hansen.

Skat Afdeling for Almen Velgørende Fonde har kun brugt Cvr. 21 19 86 84.

Fra Fondens start 1994. Hvor SOS Baby Hjælps Fonden er godkendt, og med i Ligningslov § 8A.

Med sit navn i Loven, SOS Baby Hjælps Fonden, der er godkendt i Folketinget, Bevillings Politiet og Skats Afd. Fonde.

CPR. NR.: 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Fejl brugt af Skat. Der har skiftet Data.

CPR. NR.: 060345 Preben Hansen. Uden godkendt Fond. Brugt i Kbh. Byret og Skatteankestyrelsen.

"Skat har fejl oplyst Baby Hjælps Fonden var ugyldig 1999, og har lavet Data Tyveri!" Efter momsfrafald i Kbh. Byret. Foged afd.

Alle sagsbehandlere ved De har lavet fejl, og helt bevidst overtrådt Persondataloven. Datatilsynets og Folketingets Ombudsmands anmodning, om at rette data fejl er afvist.

Fonden er gyldig fra start 1994 til i dag!

Det har samtlige sagsbehandlere set i deres PC. Fonden har: CVR 21 19 86 84. Registerbevis / Stamoplysninger.

ANSVARLIG LEDER I SKAT SE.: Lamai Patsuri

Alle sager starter med CVR. Nr. og navn i en skatte sag. Ingen af de i sagen brugte Nr. Findes i Skats Data.

Hvordan kan Skats Foged Tønder & Kbh. Lave Udlands udlæg af over 1.010.056.99 kr.

Uden forkyndelse og Inden sagen er slut i Kbh. Byret. Det viser data i udlægs blad.

Preben Hansen er udlandsdansker i Malmø. Hvor sagen skal for. Alt er fejl og ugyldigt.

Retssikkerheden er lig nul i Skat og Landsskatteretten.

Foged hentede slet ikke pengene hos Kbh. Politi B. Udskrev kun et Fogedblad.

Det er overtrædelse af Loven og strafbart.

Sagen blev anket til Kbh. Byrets Foged Afd. Uden pengene var til stede.

Kbh. Byrets Foged lavede afgørelse i fejl data, og uden pengene var beslaglagt og tilstede ved retshandlingen. 

Kammeradvokaten, der mødte for Skat i Kbh. Byrets Foged Afd. Havde modtaget fejl og falske oplysninger fra Skat Udland Tønder Birte Galle og Kbh. Skat Sluseholmens Foged Lone Christiansen.

I al hemmelighed er pengene nu hentet hos Kbh. Politi B. Af Kbh. Foged Afd.

Ugyldigt udlæg er foretaget igen! Nu hele 2 gange. I Danmark og ikke Sverige hos Kronfogen. Preben Hansens Bopæl land.

Klar og tydelig fejl fra Skat Udland Tønder. Der skriver til Kammeradvokaten, de ikke har sendt Stævning til Preben Hansen, da han så ville få rådighed over, de frigivne penge fra den afsluttede Straffesag i Kbh. Byret. Hvor pengene vil blive frigivet. Kravet bestod ikke.

Her stoppede Dommer sagen da Preben Hansen sendte Sagsbehandler Peter Knudsens svar på klage fra  Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.

Svar til Skatteministeren, Fonden og Preben Hansens.

Klage over Skats Peter Knudsen  i Afgørelse for moms havde brugt fejl Data:

CVR. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Oplyst Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt og ikke havde noget Cvr. Nr.

De grove fejl var sendt og brugt i Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Fejl fastholdes af Skatteankestyrelsen. De godkender, det nye udlæg fra Tønder- og Kbh. Skats Foged. Foretaget uden,  den den Lovpligtige Forkyndelse. Udskrift er aldrig sendt fra Foged! Foged hentede jo slet ikke pengene hos Kbh. Politi B. Der frigav pengene efter afslutning af sag i Kbh. Byret.

Det er indsamlede penge til Fondens nødhjælp for babyer, Skat stjæler, og udskriver samme skat og AM, der er frafaldet i Kbh. Byret. Skat giver sig selv bonus af de penge.

Sagen blev anket til Kbh. Byrets Foged Afd. Uden pengene var til stede.

I al hemmelighed er pengene nu hentet hos Kbh. Politi. I helt ny Fogedforretning,

Igen uden Forkyndelse og fejl i København i stedet for Malmø. Uden noge oplysninger og udskrift. Igen ulovligt og ugyldig Udlands indrivelse.                                              

Det godkender Skatteankestyrelsen er OK, for Skat. Der selv ulovligt klagede og kunne "Bestille en Afgørelse". Hvor der er så mange Lov overtrædelser, der giver op til 8 års fængsel og bøder.

Pengene er indsamlet af den selvstændige juridiske ”Person”:

CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens Landsindsamling.

Det er Fondens penge øremærket til Nødhjælp for babyer. De penge kan efter Loven slet ikke beslaglægges.

Skat lyver jo og oplyser, det er penge sendt fra TDC til Preben Hansen.

Hverken Baby Hjælps Fonden eller Preben Hansen har modtaget de penge.

Pengene er en del af momsudlæg sendt direkte fra TDC til Skat Økonomisk Kriminalitet. der så efterfølgende, selv har bestilt "Hemmelig". Fogedsag i Tønder og København.

Skat har selv har beholdt pengene, hvorefter Preben Hansen er sat i skat af pengene, der oprindelig var momsudlæg, der allerede var frafaldet I Kbh. Byret Foged i:

CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens v/ Lamai Patsuri.

TDC havde selv beholdt Fondens Indsamlede penge 4.112.706 kr. + 25% moms.

Skat afslørede TDC selv beholdte indsamlede penge fra Service 900 Indsamlings telefon nr. TDC v/ Gunnar Petersen.

TDC tilbød Skat at sende Baby Hjælps Fondens tilgodehavende 4.112.706 kr. + 25 % moms. Direkte til Skat, hvis Skat, ville lave en Skattesag mod Fondens med stifter Preben Hansen. Det må Skat have sagt ja tak til, og har modtaget Fondens tilgodehavende fra TDC. SKAT har i den studehandel har selv modtaget alle pengene.

I møde i Skatteministeriet har Skats: Borgerambassadør Jens Drejer og hans Rådgiver Gert Bigum. Modtaget alle Baby Hjælps Fondens godkendelser og set Skat har godkendt Fonden og Cvr 21 19 86 84 er Baby Hjælps Fondens Cvr. Nr. Oplysninger i Skat.

Jens Drejer og Gert Bigum, har ved mødet lovet at sende Fonden og Statsautoriseret Revisor, oplysninge om pengene 4.112.706 kr. Skat Palle Jakobsen og Skats Økonomisk Kriminalitel Johnny S. Hansen, afslørede TDC ikke havde udbetalt, Fondens tilgodehavende til hjælpearbejde.

Bevillings Politiet er på sagen, og har anmodet Baby Hjælps Fonden oplysning om hvad det store beløb er brugt til.

Skats Borgerambassadørs rådgiver Gert Bigum har nu nægtet Fonden oplysninger om de penge, han selv har brugt til modregning af den fejl skat, der er udskrevet til Preben Hansen, af penge Skat selv har og nægter udbetale selv efter retslige afgørelser i Kbh. Byret. Afsluttet straffesag og tidligere momsfrafald i samme Kbh. Byrets Foged Afd.

Skatteankestyrelsen under Skat. Har nu modtaget ny klagesag fra Gert Bigum Skatterevisor i Skat Næstved. Herfra er sendt en ”Klage fra Preben Hansen”.

Der aldrig har klaget til Skatteankenævnet, da der er afsluttet sag om skat i Kbh. Byret, hvor Skat og Kbh. Politi har godkendt sagen er slut.

Preben Hansen har personligt haft møde med Statsadvokaten, og Dommer.

Der oplyser sagen er endelig afsluttet i Kbh. Byret.

Landsskatteretten og Skatteankenævnet er under Kbh. Byret.

Samme sag, kan derfor ikke startes her igen er Preben Hansen oplyst.

Statsadvokaten vil derfor modtage klage, for sag mod Landsskatteretten og Skatteankenævnet, samt de medvirkende i de Afgørelser, der er lavet  med Overtrædelse af Persondataloven, og afvisning af afgørelser i Kbh. Byret.

Samtidig med Skats Økonomisk Kriminalitet har lavet Datatyveri og udskrevet Skat, moms og AM i fejl Data til Preben Hansen for de 4.112.706 kr. + 25 % moms. Af penge Skat selv har modtaget fra TDC.

De penge skal alle ind på SOS Baby Hjælps Fondens konto i Danske Bank.

CVR. 21 19 86 84 Nem Konto i Skat i alle år.

Skats egne oplysninge er udleveret af Kbh. Pantefoged Afd.Print til Preben Hansen.

Nu er pengene så brugt til den skat der er frafaldet i Kbh. Byret.

DER ER ALLEREDE AFGØRELSE I KBH. BYRET. SKATS KRAV OM MOMS OG SKAT, VAR FEJL UDSKREVET FOR PREBEN HANSEN, DER VAR FRIVILLIG I FONDEN!

Fejl oplysninger fra TDC A/S, som Skat og Landsskatteretten har henvist til. 

Skats Sagsbehandler I LSR. Peter Knudsen skriver i Skatteminister sag Fonden er selvstændig juridisk. Almen Velgørende Fonde hæfter selv for alle krav. Fondsloven!

Skat & AM er af Skatteankestyrelsen fastholdt: 

MED DATA TYVERI OG OVERTRÆDELSE AF PERSON DATA LOVEN! 

Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret. Afviser Skats Økonomisk Kriminalitet, Kbh. Politi B. Afgørelse i Kbh. Byret. De forindet har godkendt i retsmøde med sagens Dommer.

De fastholde Skat, Moms og AM der er bortfaldet, sagen er stoppet, af Dommer da kravet var fejl og Skat, Kbh. Politi B. Havde sendt fejl oplysninger til Kbh. Byret om der ikke var nogen godkendt:

CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Pantefoged Skat.

Møde i Fogedretten 19. nov. 2009.

Pantefogeden har anmodet Preben Hansen om at fremkomme med bevis for Udlægget 1.010.056,99 kr. Ikke til hører ham.

Preben Hansen er ikke korrekt indkaldt til Udlægsforretning.

Uden Forkyndelse. Afvist ved møde, for forlig om børnebidrag.

Skat, AM og moms er udskrevet fejl. Det er Fondens indsamlede penge.

Preben Hansen er blevet sat i Skat, AM og Moms af.  

Det er der, allerede afgørelse om momsudlæg 549.821 kr. 17.feb. 1999. For:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Frafaldet af Skats Pantefoged 23. mar. 1999. Efter Protest. Der er godkendt.

Udlæg er endeligt frafaldet af Skat, i Kbh. Byrets Fogedafdeling 22. juni 1999.

 549.821 kr. Er efter frafald ikke udbetalt! Skat har selv beholdt pengene!

Skat har tilsidesat en retslig afgørelse og Fogeden. Skat selv har bestilt.

Pantefoged anmodes om at udbetale momsfrafald 549.821 kr. til rette ejer:

CVR. 21 19 86 89 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder.

Fonden har som godkendt: Almen Velgørende Fond. Nem Konto i Skat.

Der er således 549.821 kr. i tilgodehavende i momsfrafald hos Skat. Ikke bet.

Pantefogeden anmodes om, at fremlægge bevis for udbetalte penge.

Cpr. 060345 – 0493 Preben Hansen har ikke modtaget disse penge.

TDC A/S har indbetalt alle penge til SOS BHF. Fondens Bank & Giro.

Der er sendt tydelige beviser, fra Skat selv, og TDC A/S. Faktura afd. 

At penge i Udlægsforretningen er Indsamlede gaver til:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Godkendt til Ligningslovens § 8 A. Fra 1996 til 1999. Årene i sagen.

Der er med ukorrekte oplysninger fra TDC A/S år 1999 skiftet til:

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det er en grov strafbar, overtrædelse af Persondataloven.

Der er af Fonden og Preben Hansen udsendt klage og Protest.

Disse fejl data Se. Nr. 21 97 93 17 og Cpr. 060345 er ugyldige og blokeret!

Datatilsynet har anmodet Skat, Politi og TDC A/S om at rette fejl, alle afviser Datatilsynet.

Anmodning om oplysning om udlægget 1.010.056,99 kr. Sammensætning.

De enkelte poster, beløb og dato for beslaglæggelse og tilskrevne renter. Der mangler.

Oplysning om de beslaglæggelser Skat har bestilt hos Kbh. Politi. B.

Der er foretaget i Kbh. Byret. Første gang 25. mar. 1999.

Der er ikke modtaget Stævning og udskrift. Anke har ikke været muligt.

Disse udlæg, er derfor også ulovlige, efter Retsplejeloven.

Moms der er frafaldet af Pantefoged og i Kbh. Byrets Fogedafdeling.

Samme Moms & Skat udskrives igen i med Agterskrivelse 12. okt. 2000.

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

”Uregistreret virksomhed uden CVR / Se. Nr. Oplyser Sagsbehandler P.K.”

823.512 kr. er momstilsvaret. Det er nyt krav fra Skats Peter Knudsen.

Jeg klager over momsudlæg til Landsskatteretten afgørelse 14. juni 2000.

Skat v/ Peter Knudsen tilbagekalder min klage. Da jeg fremsender LSR.

Skat og Kbh. Byrets Fogedafdelings allerede frafald i momsudlæg.

Sag om moms og den fejl udskrevne skat 96, 97 og 98. Er sluttet af Skat.

En ny Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. Klages til LSR. Af Skat.

Den afvises som ugyldig, og ny klage tilbagesendes til Skat. Sag slut i LSR.

Skats nye afgørelse 6. dec. 2000. Var ikke min klage, den blev tilbagekaldt af mig, med hjælp fra Folketingets Ombudsmand. Moms krav 823.512 kr.

Moms krav 823.512 kr. Bestod hos Skat. Nu er det betalt af beslaglæggelse? Ingen er oplyst om, hvordan dette krav nu er nul kr.

Anmodning om 823.512 kr. For ugyldig moms udbetales til Fondens Nem Konto. Kravet var i Se. Nr. 21 97 93 17. Der er udgået 1985.

Der er heller ikke i Udlægsforretningen moms. Det var der tidligere.

Sagen i Kbh. Byret. Her er der påtalefrafald. Da kravet ikke består.

Preben Hansen har ren straffeattest. Alle Skats krav er frafaldet, efter 10 års sag i Kbh. Byret. Dommer har modtaget beviser for Skat, AM og moms er udskrevet, med falske oplysninger fra TDC A/S. Der nu har oplyst om der var givet fejl oplysninger til Skat, og penge er Baby Hjælps Fondens indsamlings tilgodehavende.

Skats Sagsbehandlere, har selv opfundet nye love og bestemmelser og helt tilsidesat, gællende love.

Herunder Persondataloven og Datatilsynets anmodning, om at rette fejl. § 69.

Anmodning om Aktindsigt i Udlægsforretning og de bilag der er sendt til Fogedretten er afvist. Der er derfor overtrædelse af Forvaltningslovens § 19.

Det er der i samtlige bilag og afgørelser i Skat om skat, AM og moms.

 Med venlig hilsen

Baby Hjælps Fonden

v/ Lamai Patsuri

Preben Hansen

Prinsessegade 89 Lej 31

1422 København K.

Skatteankestyrelsen & Landsskatteretten.

Denne sags. J. Nr. CPR. 060345 – 0493 Preben Hansen. 

Overtrædelse af Data Person Loven & Data Tyveri.

CVR. NR.: 21 97 93 17 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. En anden Fonds navn.er bugt. Oplysning fra TDC, som der henvises til.

CVR. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. LSR.

CPR. NR.: 060345-0493 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

CPR. NR.: 060345-0493 Preben Hansen. KBH. Byret & Skatteankestyrelsen

"Skat oplyste fejl Fonden var ugyldig!" Fonden er gyldig fra 1994 til i dag!

 Det har samtlige sagsbehandlere set i deres PC. CVR 21 19 86 84.

Alle sager starter med CVR. Nr. og navn. Ingen af de brugte nr. Findes i Skat Data.

Hvordan kan Skats Foged lave Udlands udlæg af over 1.000.000 kr. Uden forkyndelse og Inden sagen er slut i Kbh. Byret. Det viser udlægs blad. Preben Hansen er udlandsdansker i Malmø. Hvor sagen skal for. Ugyldgt.

Foged hentede slet ikke pengene hos Kbh. Politi. 

Sagen blev anket til Kbh. Byrets Foged Afd. Uden pengene var til stede.

I al hemmelighed er pengene hentet hos Kbh. Politi.

Ugyldigt udlæg er foretaget! Hele 2 gange! I Danmark og ikke Sverige. Bopæls landet. Bestilt bevidst fejl af Skat Udland Tønder.

Det godkender Skatteankestyrelsen.  De godkender også det nye udlæg af Kbh. Skats Foged igen uden den Lovpligtige Forkyndelse. Udskrift er aldrig sendt fra Foged!

Men Foged hentede slet ikke pengene hos 

Kbh. Politi. Sagen blev anket til Kbh. Byrets Foged Afd. Uden pengene var til stede.

I al hemmelighed er pengene nu hentet hos Kbh. Politi.

DER ER ALLEREDE AFGØRELSE I KBH. BYRET. SKATS KRAV OM MOMS OG SKAT

VAR FEJL UDSKREVET FOR PREBEN HANSEN, DER VAR FRIVILLIG I FONDEN!

Fejl oplysninger fra TDC A/S, som Skat og Landsskatteretten har henvist til. 

Skats Sagsbehandler I LSR. Peter Knudsen skriver i Skatteminister sag Fonden er selvstændig juridisk. Almen Velgørende Fonde hæfter selv for alle krav. Fondsloven!

Skat & AM er af Skatteankestyrelsen fastholdt: 

MED DATA TYVERI OG OVERTRÆDELSE AF PERSON DATA LOVEN! 

 

Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret. Afviser Skats Økonomisk Kriminalitet, Kbh. Politi B. Afgørelse i Kbh. Byret. De forindet har godkendt i retsmøde med sagens Dommer.

De fastholde Skat, Moms og AM der er bortfaldet, sagen er stoppet, af Dommer da kravet var fejl og Skat, Kbh. Politi B. Havde sendt fejl oplysninger til Kbh. Byret om der ikke var nogen godkendt:

 CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Straffesagen i Kbh. Byret sluttede da jeg sendte sagens Dommer. 

Sagens sagsbehandlers brev!

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren: 

Svar brev på Preben Hansens klage brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Skatteankestyrelsen henviser til og begrunder i den nye afgørelse med henvisning til en gammel, tidliger fejl og UGYLDIG afgørelse i LSR. 

Da fejl data er brugt, er kravet var fejl.:

Landsskatterettens J. Nr. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Nr. 21 97 93 17 er Preben Hultgrens Nr. Som Pressefotograf stoppet 1985. Ugyldigt!

DE KAN SE HER DER ER SKIFTET DATA, MED DATATYVERI. DET ER DER STRAF FOR.

CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Er Fondens korrekte CVR. Nr. Der er brugt i alle år, af Skat til i dag. 

SAMTIDIG MED, AT DER ER LAVET DATATYVERI AF PREBEN HANSENS DATA!

Der skiftet og brugt for Baby Hjælps Fonden! 

CVR. NR.: 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. LSR.

CPR. NR.: 060345-0493 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

CPR. NR.: 060345-0493 Preben Hansen. "Skat oplyste fejl Fonden var ugyldig!"

Baby Hjælps Fondens Data er bevids skiftet af Skat KBH. & Skats Økonomisk Kriminalitet og fejl Data er brugt i Landsskatteretten, Skatteankenævnet, Kbh. Byret.

BEGRUNDELSEN ER SKAT FANDT 4.112.706,91 KR. ´+25% moms. Hos TDC A/S.

DE PENGE VAR IKKE UDBETALT TIL:

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

 

TDC A/S HAVDE SELV BEHOLDT INDSAMLEDE PENGE TIL NØDHJÆLP FOR BABYER!

Det afslørede Skat, og holdt det hemmeligt. 

Det er alle indsamlinger, der som Baby Hjælps Fonden. 

Har brugt TDC A/S Service 900 Indsamlings Telefon. Der ikke har modtaget alle de penge befolkningen har betalt på telefonregningerne. 

Alle 900 nr. Takster er med 25% Moms, men da Almen Velgørende Fonde, Danmarks Indsamlingen, Røde Kors, Red Barnet m.fl. 

Er "Momsfritaget" Har TDC A/S selv beholdt momsen 25%, som de skal udbetale til Fonde godkendt efter Ligningslov § 8A. 

DET VAR JO EN ALVORLIG SAG! 

TDC A/S tilbød Skat Baby Hjælps Fondens tilgodehavende 4.112.706 kr. + 25% moms.

Mod at Skat startede en "Skattesag" mod Preben Hansen

ANMODNING FEJL RETTES FOR:

060345  PREBEN HANSEN.

ALLE AFGØRELSER ER JO UGYLDIGE.

SKAT HAR SELV KLAGET OG SENDT FEJL OPLYSNINGER.

DER ER IKKE SENDT HØRINGS BREV:

Sagerne beviser Skat kan få alle sagsbehandler fejl og bedrageri godkendt hos Dem.

Baby Hjælps Fonden er ikke stoppet, som:

Borgerambassadør Jens Drejer og Gert Bigum, har brugt i deres fejl afgørelse. 

Med henvisning til Landsskatterettens afgørelse, der oplyser det samme.

Venligst se Deres egen PC: Cvr. 21 19 86 84.

Jeg har i fredags været til møde i Skat Sluseholmen og modtaget Fondens Registreringsbevis.

Der viser Fonden ikke er lukket.

Ansvarlig leder er Lamai Patsuri.

Klagesag. Over fejl skat år 1996, 1997 & 1998.

I Cpr. 060345-0493 Preben Hansen.

Det er Baby Hjælps Fondens moms og skatte fri indsamlede penge til nødhjælp. Der er udskrevet skat for år 2000.

Med fejl oplysninger fra TDC A/S, som Skat har henvist til, vel videnende, som Peter Knudsen selv skriver Fonden er selvstændig juridisk.

Skat & AM er fastholdt, efter Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Straffesagen i Kbh. Byret sluttede da jeg sendte sagens Dommer. Sagens sagsbehandlers brev:

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

ANDMODNING OM SAG GENOPTAGES OG FEJL RETTES FOR:

060345 – 0493 PREBEN HANSEN. FEJL I SKØNSMÆSIG SKAT 1996.

BEGRUNDELSE:

SKAT 1996 ER UDSKREVET MED EN LOV, DER ER SLETTE!

Der er lavet fejl afgørelse om skat 1996.

Sagsbehandler, har ikke undersøgt, den lov, Sagsbehandler har brugt i afgørelsen!

Fondsloven, som er brugt til skønsmæssig skatteudskrivning 1996

OPLYSNING I BREV FRA SKATTEANKENÆVNET:

__________________________________________

                                 

KØBENHAVNS KOMMUNE    SKATTEANKENÆVNET

Begrundelse

 

Journal nr.:

060345-0493 Preben Hansen                                     

Indkomstår. 1996

Ansættelsen er fastholdt.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at SOS Baby Hjælps Fonden ikke er gyldigt oprettet og anmeldt, jf. lov om fonde og visse foreninger.

Det bemærkes herved, at en godkendelse efter ligningslovens § 8 A, ikke kan kompensere fra en manglende godkendelse af Civilretsdirektoratet, jf. Lovbekendtgørelse nr. 698 af 11/8 1992, § 6.

KØBENHAVNS KOMMUNE

SKATTEANKENÆVNET

Asmus Lorenzen

_________________________________________________

 Den Lovbekendtgørelse nr. 698 af 11/8 1992, § 6.

SKATTE ANKENÆVNET  HENVISER TIL ER SLETTET!

FONDSLOVEN. Kapitel 4: Vedtægter § 6.

Stk.2. Vedtægterne skal senest 3 måneder indsendes til told- og skatteforvaltningen.

Fonden har ved start, fået godkendt alt korrekt, i Skat 4 Snorregade.

Efter alt var korrekt, fik Fonden godkendelse til: Ligningslovens § 8 A.

Fonde skal alene indsende vedtægter og bestyrelses forhold til de lokale Skattemyndigheder, også senere ændringer skal kun sendes til Skat.

Civilretsdirektoratet / Civilstyrelsen skal efter 1992 ikke godkende Fonde.

Det ses i Fondsloven herunder:

 ---------------------------------------------------------------                                 

Justitsministeriet 17. dec. 1991 Hans Engel

 

BEK nr. 874 af 17/12/1991 Gældende
Offentliggørelsesdato: 28-12-1991
Justitsministeriet

Senere ændringer til forskriften

Lovgivning forskriften vedrører

Yderligere dokumenter:

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 664 af 20. december 1984 om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

ophæves den 1. januar 1992.

Justitsministeriet, den 17. december 1991

Hans Engell

DEN LOV AFVISER SKAT.

Preben Hansen er skattefritaget 1996, 1997 & 1998. Som Statsministerens mand!

Det er der Skats afgørelse om! Ligningslovens § 33 A Udlands arbejde.

DER KAN DERFOR ALDRIG UDSKRIVES SKAT FOR 1996, 1997 og 1998

SAGSBEHANDLERS OVERTRÆDELSE AF PERSONDATALOVEN!

Sagsbehandler har overtråd: Persondataloven § 31, § 37 & § 37 Stk. 2.

Sagsbehandler er anmodet om at sende oplysninger efter Persondataloven.

Sagsbehandler anmodes, hermed igen, om at sende oplysning om Persondatalove.

Datatilsynet har fundet fejl, og sendt brev med anmodning til:

1. Tele Danmark / TDC. Hvorfra T&S & Skat, har modtaget fejl Se. Nr. Stoppet 1998.:

Se. Nr. 21 97 93 17 Pressefotograf Preben Hultgren. Start:1977. Stop:1985.

BRUGT TIL SKAT 1996. LSR. I Kbh. Byret SKIFTET TIL: CPR. NR. 060345-0493.

Falsk Se. Nr. er brugt fra år 2000 i Agterskrivelse for moms. Skiftet af Sagsbehandler

Palle Jakobsen & Peter Knudsen. Godkendt af: Ivan Vigh Strand Lov Afd. T&S.

SKAT HAR AFVIST FOLKETINGETS OMBUDSMANDS, ANDMODNING OM AT RETTE FEJL Se. Nr. 21 97 93 17. Som T&S Reg. Kbh. Brugt Agterskrivelse og Afgørelser i LSR. Der til i dag 2015 henviser til Afgørelse med Data der er stjålet.

Datatyveri i Skat, der helt bevidst har stjålet og brugt falske Data sendt til LSR & Kbh. Byret.

Dette fejl Se. Nr. er brugt til Skat 96, 97 & 98:

Se. Nr. 21 97 93 17 BABY HJÆLPS FONDEN v/ Preben Hansen. Ureg. Firma.

Dette Se. Nr. findes ikke  i: www.vir.dk. TDC Advokat skriver Se. Nr. er stoppet.

TDC har selv sendt Datatilsynet, udskrift af korrekt CVR. Fra.www.vir.dk

TDC har nægtet at rette sig efter Datatilsynets anmodning om at rette fejl Se. Nr.

T&S Reg Kbh. Peter Knudsen har brugt fejl Se. Nr. i Agterskrivelse og Afgørelser.

Kbh. Kommunes Direktør L. Normann Jeppesen. Bad Selskabsbeskatningen svarer om brugt Se. Nr. for Skønsmæssig skat 1996. Selskabsbeskatningen oplyste de kun havde brugt SE. NR. 21 19 86 84 i forbindelse med Baby Hjælps Fonden.

Direktør L. Normann Jeppesen nægtede at rette fejl, og rette sig efter Selskabsbeskatningens svar. Skat, Ankestyrelsen og Landsskatteretten har brugt:

Se. Nr. 21 97 93 17 BABY HJÆLPS FONDEN v/ Preben Hansen. Til i dag 2015!

Den korrekte juridiske person og CVR er:

CVR-NR: 21 19 86 84 BAB HJÆLPS FONDEN v/ Lamai Patsuri

Virksomheds form: 90 Velgørende Fond. Moms-, og Skattefritaget

Sagsbehandler kan se: www.virk.dk

BREV TIL:

Hr. Poul Erik Stenfeldt Sørensen

Told- og Skatteregion Nærum.

Hvorfor har De givet Kbh. Politi B. Gert Knudsen, og T/S Reg. Kbh ukorekte oplysninger?

De har oplyst Baby Hjælps Fondens Godkendelse, Ligningslovens § 8A er tilbagekaldt 8 juni 1998.

De har i Nærum Almen Velgørende Fonde, og forvalter Ligningsloven § 8A.

De oplyste til Ekstrabladet De havde lukket Fonden! De har jo tavshedspligt!

Ved min telefon henvendelse, NÆGTEDE de at tilbagekalde Deres fejl!

Den er stadig i sagen, Gert Knudsen Kbh. Politi B, skriver ukorekt:

" Fra 8. Juni 1998 perioden, hvor BHF Fonden retsligt ikke længre eksisterede, som Fondt blev indsamlet 62.853 kr." Ligningslovens § 8A er for bidragsydere kan fradrage 500 kr. til 5000 kr. årligt i skat.  Denne lov har slet ingen betydning for Fond godkendelsen!%2

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.