HJÆLP: CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN. ER SNYD AF SKAT

TDC GAV SKAT FEJL CVR. NR. 21979317 DER NU ER BRUGT AF SKAT. DATATYVERI! FONDENS NAVN OG CVR. ER BEVIDST SKIFTET:

CVR. 21979317 SOS BØRNE HJÆLPS FONDEN.

ALLE I SKAT HAR I DERES PC REGISTERBEVIS: CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN v/ LAMAI PATSURI. ANSVARLIG LEDER. START DATO:1/1/97 NEM ID. & NEM KONTO I SKAT.

UDSKRIFT ER HENTET HOS SKAT PANTEFOGED KBH. AF PREBEN HANSEN. CVR.21198684. DER BEVISER RIM. OG LONE CHRISTIANSEN HAR GIVET KBH. BYRET FOGED OG ØSTRE LANDSRET FEJL DATA, OG FEJL OPLYST DER IKKE ER NOGEN GODKENDT FONDT, FOR SKAT SELV KAN BEHOLDE FONDENS INDSAMLEDE PENGE, OG SKATS ANSATTE KAN MODTAGE BONUS M.M. VED AT LAVE FEJL AFGIFTER FOR OVER 6.000.000 KR. AF PENGE FONDEN ALDRIG HAR MODTAGET. TDC HAVDE SELV BEHOLDT FONDENS INDSAMLEDE PENGE MED TDC SERVICE 905 INDSAMLINGS TELEFON NR. SKAT AFSLØREDE TDC SELV BEHOLDTE EN STOR DEL AF INDSAMLEDE PENGE FRA INDSAMLINGER, DER BRUGTE TDC INDSAMLINGS TELEFON NR. DET ER DANMARKS INDSAMLINGEN M.FL. DER ER SNYDT.

TDC ERHVERV GUNNER PETERSEN TILBØD SKAT ØKONOMISK KRIMINALITET. BABY HJÆLPS FONDENS TILGODEHAVENDE; MOD AT SKAT LAVEDE EN SKATTESAG MOD FONDENS STIFTER PREBEN HANSEN. DER HAVDE AFSLØRET TDC SELV BEHOLDTE INDSAMLINGERNES PENGE.

SKAT MODTOG HEREFTER HELE FONDENS TILGODEHAVENDE: HELT UDEN NOGER  RETSLIG HANDLING! SOM FOGEDFORRETNING. ALT HAR VÆRET HEMMELIGT. "STUDEHANDEL"?

EFTER KLAGER OG FRAFALDELSE I KBH. BYRETS FOGED OG PÅTALEFRAFALD I SAMME KBH: BYRET. STARTES SAMME SAG IGEN I KBH. BYRETS FOGED FOR AT "HVID VASKE" PENGENE. SKAT SELV HAR. DET SKER MED FALSKE AFGIFTER. FONDEN ER SOM ALMEN VELGØRENDE FOND MOMS OG SKATTEFRITAGET AF SKAT:

Ulla Ronau og Theis Krogager. BRUGERFEJL DATA, OG LAVET UDLÆG FOR OVER 6.000.000 KR. I AFGIFTER AF PENGE DER, ALDRIG ER UDBETALT TIL FONDEN ELLER PREBEN HANSEN. DER ER ALLEREDE PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET, HVOR DER ER ER FRAFALDET DE PENGE SKAT HAR MODTAGET DIREKTE FRA TDC ERHVERV, DE PENGE TDC SELV HAVDE STJÅLET OG IKKE UDBETALT TIL FONDEN. HAR SKAT ALDRIG UDBETALT. SKAT HAR NÆGTET OPLYSE HVOR MANGE PENGE SKAT SELV HAR BEHOLDT! MEN SKATS AFGIFTER ER OVER 6.000.000 KR. SÅ SKAT HAR SNYDT FONDEN FOR 18.000.000 KR. + moms 25 %. OG RENTER FRA 1999. HVOR SKAT AFSLØREDE TDC SELV  BEHOLDTE INDSAMLEDE PENGE FRA TDC INDSAMLINGS 905 NR. DET ER JO ALLE INDSAMLINGER DER ER SNYDT. DANMARKS INDSAMLINGEN I DR TV. DER OGSÅ BRUGTE TDC 905 NR. MED START 50.000.000 kr. OP TIL FLERE HUNDREDE MILLIONER. DET HAR SKAT HOLDT HEMMELIGT, AT TDC SELV BEHOLDTE INDSAMLEDE PENGE TIL NØDHJÆLP.

SKATS SAGSBEHANDLERE OG DIR. HAR JO MODTAGET BONUS. AF DE FEJL  UDSKREVNE AFGIFTER!

FONDEN ER IKKE LUKKET, ELLER OPHØRT, SOM SKAT OPLYSER DOMMER, OG LYVER!

SOM SAGSBEHANDLER I SAGEN PETER KNUDSEN, LSR. SKATTEANKESTYRELSEN, SKATS FOGED LONE CHRISTIANSEN KBH. RIM. DIR. JOHNNY S. HANSEN SKAT ØKONOMISK KRIMINALITET, BORGERAMBASSADØREN JENS DREJER, GERT BIGUM OG HELLE FREJLEV M.FL. DER HAR LAVET JUSTITSMORD, DATA TYVERI OG IDENTITETS SKIFT.

 

ALLE BRUGER PETER KNUDSENS, FEJL AFGØRELSER. MED BEVIDST DATATYVERI, AF STIFTER PREBEN HANSENS DATA. OG UDSKRIVER FALSK MOMS, SKAT OG AM. AF PENGE, DER ALDRIG ER UDBETALT. DER KOMME NY DATA LOV. SKAT HAR AFVIST DATATILSYNET.

DER ER JO HELT BEVIDST KAOS I SKAT,  DE ANSATTE LAVER BEVIDST FEJL, FOR AT MODTAGE BONUS. OPDAGES FEJL . BETALER DE ANSATTE IKKE BONUS TILBAGE.

SKAT HENVISER TIL DE DATA DE HAR MODTAGET MED FEJL NR: OG NAVN:

    

DATATYVERI. DET FEJL NR.  Brugt af Skat, LSR. Skatteankenævnet m.fl.

Fonden har kun CVR. 21198686 BABY HJÆLPS FONDEN.  SKIFTET. ALLE HAR FEJL OPLYST FONDEN IKKE ER GODKENDT. OG LØGET OVER FOR KBH. BYRETS DOMMER, LAVET FEJL AFGØRELSER OM MOMS, SKAT OG AM. TIL LSR I FEJL NR. OG NAVN SOS BØRNEHJÆLP S FONDEN. ALLE FASTHOLDER DE FEJL DATA.

Skat afslører TDC selv har beholdt 4.112.706 kr. +moms 25 %

Fra Baby Hjælps Fondens Landsindsamling. TDC tilbyder Skat pengene, mod at Skat starter en Skattesag mod Fondens stifter Preben Hansen. Fonden er selvstændig Juridisk Person, moms og skattefritaget, af Skat fra 1994. Almen Velgørende Fond. LIg. § 8 A.

PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET. 7 Afd.SKAT & Byret AFVISER BRUGE

Der er Påtalefrafald i Kbh. Byret. 7. Afd. Efter Sagsbehandler Peter Knudsens:

Svar på Preben Hansens klage til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1999 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Med det helt klar og tydelige brev blev Straffesagen mod Preben Hansen stoppet i Kbh. Byret, med Påtalefrafald. Bemærk godkendt af Dommer, Skat, Aklager og Fondens Advokat. Sagen er slut. Men de udbetalte penge, har Skat RIM. Fået beslaglagt i Kbh. Byrets Foged Afd. Uden Forkyndelse. Alt er ulovligt fra Pantefoged og Skat RIM.

Peter Knudsen har holdt alle for nar og til grin i over 17 år. Med brug af Afgørelser med Datatyveri, af stifter Preben Hansens Data.

De oplysninger bevister Peter Knudsen lyver, og Skats "Kreative" Bonus jærgere, laver helt bevidst Datatyveri og Identitetsskift, der er brugt i: Kbh. Byret, LSR. Kbh. Fogedret, Skatteankestyrelsen, Skats Pantefoged, Dommerfuldmægtig Morten Lange Kbh. Byret Foged Afd. & sidst i Østre Landsret!

DER ALLE HAR OVERTRÅDT DATAPERSON LOVEN OG LAVET AFGØRELESER, DER GIVER SKAT OG DOMSTOLENE RET TIL IKKE AT BRUGE DE TILDELTE DATA. MEN RET TIL AT SKIFTE TIL NYE FEJL DATA!

DET HAR 3 DOMMERE I ØSTRE LANDSRET GODKENDT I DERES AFGØRELSE.

SKAT RIM. HAR NU i 20018 FÅET GODKENDT OVER 6.000.000 KR. I AFGIFTER SKAT OG AM, AF PENGE DER ALDRIG ER UDBETALT. SKAT HAR SELV DE PENGE SENDT DIREKTE FRA TDC TIL SKATS ØKONOMISK KRIMINALITET. 

Alle afviser Påtalefrafald fra Kbh. Byret, og nægter at bruge Fondens Data, og rette sig efter Kbh. Byrets afgørelse. Alt er et stort rod, ingen vil bruge Folketingets Love og den korrekte Afgørelser, fra Dommer i Kbh. Byret 7. Afd.

Skats Borgerambassadørs Rådgiver Gert Bigum, starter bare samme sag igen. Med helt nye store tal om afgifts krav på over 6.000.000 kr. +moms. Krav der slet ikke består. Det er der oplyst af sidste sags behandler i sagen Leif Aaberg. Han fratages sagen af Gert Bigum. "Borgerambassadørens Rådgiver". Nu "Retssikkerheds Rådgiver". Der afviser Retsafgørelse Påtalefrafald, Person Dataloven. Han bruger stadig Preben Hansens Data. Sidst CPR. Nr. og Se. Nr. Som Pressefotograf udgået og stoppet 1985.

Da Skat selv har alle de penge, der er udskreve skat og AM. Afgifter for til Preben Hansen med Datatyveri. Nu bruges hans CPR. Nr. 060345 af Skats "Kreative" Gert Bigum.

Der kan jo kun være en korrekt Juridisk Person.

Det er:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Som er OK. I NETS & SKAT NEM ID.

Tast Cvr. 21198684: www.cvr.dk

 DATATILSYNET ER AFVIST. BRUGTE DATA ER BLOKERET OG UGYLDIGE! § 69. ER GÆLDENDE!

Skat har helt bevidst lavet falske ulovlige Fogedforretninger i Preben Hansens Data.  For at beholde Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge. 7.000.000 kr. + Momsen 25 %. Samt renter fra 1999.

Inden Skats eget Påtalefrafald i Kbh. Byret. Laver Skat RIM. Ulovligt Udlæg. Stjæler de penge, der vil blive frigivet til Fonden ved Påtalefrafald. Afviser Rettens afgørelse.

1. Udlæg 26- 5- 2009. 2.157.599 kr.    Kontant 1.010,056,99 kr. Fra Kbh. Politi.

2. Udlæg 16-11-2010. 2.015.282 kr.    Kontant 1.018.192,04 kr. Fra Kbh. Politi.

Det er penge indsamlet til Babyer i nød.

RIM FEJL FRA Ulla Ronau og Theis Krogager:

Skats krav er fejl Afgifter i 2 Udlands Fogedudlæg fra Skat Udland Tønder. Fra Foged Birte Galle. Uden forkyndelse i Sverige, hvor Pren Hansen bor. Udlæg sker hos Skat Kbh. Pantefoged  Lone Christiansen i fejl Data. Hun nægter rette sin fejl.

Nr.1.  2.157.599 kr. Kontant 1.010,056,99 kr.

Er allerede modregnet i de afgifter, der er skrevet i Fogedbladet. Kravet består ikke.

Udlæg Nr. 1 og Nr. 2. I ALT  4.239.751 kr. 

Udlæg Nr. 1 Er igen med samme krav om betaling igen i Kbh. Fogedret 2.157.599 kr.

JA. KRAV OM SAMME AFGIFTER 2 GANGE 2.157.599 KR. Samt udlæg nr. 2. 

Hele det udlæg 1, Er allerede brugt til at afskrive Preben Hansens GÆLD.

Resten af "Gælden". Er afskrevet af Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev.

Preben Hansen er i brev gældsfritaget.

MEN SKAT RIM. LAVER FOGEDFORRETNING IGEN OM DE SAMME PENGE , DER ALDRIG ER UDBETALT!

 

Men det er Fondens penge Skat "KREATIVT" Har stjålet ved at udskrive FALSKE Afgifter for Skat og AM. Af Penge Preben Hansen aldrig har modtaget. Det er jo en alvorlig forbrydelse.

Advokater og Statsautoriserede Revisor Firmaer er afvist af RIM. Skat. Statsadvokaten har ved personligt møde oplyst Sager er STOPPET med Påtalefrafald i Kbh. Byret og ikke anket af nogen.

Sagen kan derfor ikke startes igen af Skat Næstved Gert Bigum, Helle Frejlev, RIM. og Pantefoged Birte Galle og Lone Christiansen. Straffen er op til 8 års fængsel. 

Hvordan kan RIM. Anmode om de samme penge 2 gange. I Udlæg Nr. 1. I Byretten. Samt Udlæg Nr. 2. Hvor pengene er hentet hos Kbh. Politi. Alt er i fejl Data med Datatyveri. Kravet består slet ikke. Både Preben Hansen og Fonden er Sattefritaget i tidligere Afgørelser i Kbh. Byrets Foged Afd. Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Der var fremlagt i sagen.

Dommer Fuldmægtig Morten Lange og RIM. Modtog NETS BEVIS FOR PREBEN HANSEN VAR GODKENDT, SOM LEDER AF Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Med NETS NEM ID. Leder i Fonden. Det bevis afviser Skat, RIM og Ret.

 

RIM FEJL FRA Ulla Ronau og Theis Krogager Afviser NETS TYDELIGE BEVIS FOR FONDEN ER GODKENDT OG PREBEN HANSEN ER LEDER I FONDEN MED NETS NEM ID. 

 

2. Udlæg 16-11-2010. 2.015.282 kr.    Kontant 1.018.192,04 kr. Fra Kbh. Politi.

Er Frafaldet af RIM. I Kbh. Byret Foged og skal udbetales til: Cvr.21198684 Baby Hjælps Fondens NEM Konto i Skat. Danske Bank.

Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder i Skats Se. Oplysninger modtaget fra KBH. RIM. Foged Afd. Sluseholmen.

BEVIS FOR RIM. IKKE BRUGER DERES EGNE DATA I KBH. BYRET OG LAVER DATATYVERI MED PREBEN HANSENS FEJL DATA. CPR. 060345- xxxx. FOGEDBLADE OG AFGIFTER ER FEJL OG BERIGELSESFORBRYDELSE FRA SKAT RIM. M.FL.

Preben Hansen har fremlagt Afgørelser for han er Udlands Dansker. Skattefritaget § 33 A og § 2. Som tidligere Statsminister. Skat er "Lovløs".

Det er klart og tydeligt berigelses forbrydelse. Der er slet ikke noget krav og alle afgifter er falske. Fra RIM.

RIM Ulla Ronau og Theis Krogager 

Laver bedrageri i Kbh. Byret. Med krav af AFGIFTER af de indsamlede penge med TDC Indsamlings 905 Nr. Der kun tildeles Fonde godkendt til Ligningslov  § 8 A. Hvor SOS Baby Fonden er  godkendt i Folketinget. Med sit navn i § 8 A. Skat fastholder sit Datatyveri i Preben Hansens fejl Data, i Foged Retten.

Skat afslørede TDC Erhverv, ikke havde udbetalt alle penge til Fonden. TDC tilbød Skat Økonomisk Kriminalitet Fondens tilgodehavende, mod at Skat lavede en Skattesag mod Preben Hansen, der også havde fundet svig i TDC manglende udbetalinger.  

Skat modtog, så hele Fondens tilgodehavende over 7.000.000 kr. + momsen 25 %. I bestikkelse.

DE NYE TAL FRA SKAT MED AFGIFTER FOR OVER 6.000.000 KR. og MOMS. ER DEt OVER 18.000.000 KR. SKAT HAR MODTAGET FRA TDC.

Fonden købte i Call Center i Rådhus Stræde. TDC kunne ikke afregne til sælger og Baby Hjælps Fonden overtog tilgode havende af 5 telefoner der var brug til 900 nr. i flere år. 

 

TDC  fik så ikke nogen Straffesag. Skat holdt det hemmeligt, at de havde modtaget Fondens indsamlede penge kontant fra TDC Erhverv. 

BEVIS. I brev fra Statsadvokaten har Kbh. Politi B. Oplyst Fonden havde indsamlet over 7.000.000 kr. + moms 25 %. Fra TDC.

Fonden har heraf kun modtaget 1.533.789,59 kr. Udbetalt fra TDC. Til Fondens Bank.

 

BABY HJÆLPS FONDEN

PRINSESSEGADE 89 LEJ. 31

DK-1422 KØBENHAVN K

ALMEN VELGØRENDE FOND. START 1994

TLF.: 65740900 CVR. NR. 21198684

WWW.BABYFONDENCVR21196864.COM

EMAIL: BABYFONDENCVR21198684@gmail.com

JUSTITSMORD DATATYVERI BESTIKKELSE FRA SKAT

 

Billedresultat for 3d baby photos download free

 

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

 

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.

 

Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

 

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

SKAT AFVISER Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

 

Skats har lavet Data Tyveri, og skiftet Fondens Stamoplysninger til:

 

CVR 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Fejl Data brugt i sagen i Skat, LSR. Skatteankestyrelsen. Kbh. Byrets Foged Afd. Data fejl oplyst fra Skat. I fejl Afgørelser fra Skats Peter Knudsen, Gert Bigum, Helle Frejlev. Birte Galle, Lone Christiansen og Ulla Ronau Det Cvr. 21979317 er stoppet 1985. Blokeret.

 

SKAT RIM Kbh. & Kbh. Byrets Foged Afd. Dommerfuldmægtig Morten Lange.

 

Afviser NETs:

 

Aftale om NemID medarbejdersignatur:            

Bestillings ID 74753693 Preben Hansen

 

 

 

Nets DanID A/S

 

Postboks 344

 

DK-2750 Ballerup

 

Aftalen

 

Ved Kundens underskrift af denne aftale og Nets DanIDs efterfølgende udlevering af midlertidig adgangskode har Kunden og Nets DanID

 

Aftale om registrering af en medarbejder hos Kunden som NemID administrator, for Preben Hansen 

 

Vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S.

 

Virksomhedsoplysninger for Kunde:

 

CVR-nr: 21198684

 

Navn: BABY HJÆLPS FONDEN

 

Adresse: C/O L. PATSURI Prinsessegade 89

 

1422 København K

 

Personoplysninger for NemID administrator

 

Navn: Preben Hansen

 

E-mail: sosbabyfonden@gmail.com

 

Preben Hansen som BABY HJÆLPS FONDEN første NemID administrator

 

hos Nets DanID.

 

Preben Hansen, den 17/10-2016

 

Preben Hansen

 

Titel: Leder

 

www.BabyFondenCvr21198684.com

 

Skats RIM. Krav i 2 Fogedudlæg 4.239.751 kr + Samme 1. udlæg igen 2.157.599 kr. Der allerede er modregnet i fejl afgifter. Resten af det 1. Udlæg er afskrevet af Leder Gert Bigum og Helle Frejlever Skat Næstved. Har modregnet i Afgifter. RIMs 3 Fejl Udlæg er afgifter, af de penge Skat selv har modtaget fra TDC i bestikkelse. Pengene er ALDRIG UDBETALT til Fonden eller Preben Hansen.

Skat har også alle de penge, der er udskrevet fejl afgifter for.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonder er efter Ligningslov § 8 A Skattefritaget.

Derfor er alt med Skats Datatyveri udskrevet fejl til Preben Hansen gamle: 

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. Fejl Nr. Stoppet 1985. Fondens navn er en helt anden Fond. TDC har oplyst de fejl Data til Skats "Kreative". Sagsbehandlere der til i dag, bruger de fejl Data. Samt P. H. CPR. Nr. 060345-XXXX. 

I brev fra Statsadvokaten har Kbh. Politi B. Oplyst Fonden har indsamlet over 7.000.000 kr.+ moms 25 %. Hos TDC Erhvervs 905 nr.

Fonden har heraf kun modtaget i alt: 1.533.789,59 kr. Udbetalt fra TDC.

Resten af Baby Hjælps Fondens Landsindsamling, er sendt direkte til Skat Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen, mod at Skat lavede en skattesag mod med stifter Preben Hansen, der havde afsløret TDC Erhverv selv havde beholdt indsamlede penge til nødhjælp. TDC kunnne bestille forfølgelse af Preben Hansen med bestikkelse, af Fondens indsamlede penge fra Danmarks befolkning.

Skat har så ulovligt modtaget hele Fondens tilgodehavende fra TDC, og selv beholdt alle de penge. Ved at lave fejl Fogedudlæg, i de penge Skat selv har modtaget fra TDC.

Skat har så "Kreativt". Udskrevet fejl afgifter af pengene til Preben Hansen! Ved at skifte til hans Data. I LSR. Kbh. Byret. & Skat. M.fl.

TDC Erhverv sender, bestikkelses penge til Skats ansatte? For at Skat ikke starter en Straffesag mod TDC Erhverv, for at stjæle Fondens, og andre indsamlingers tilgode havender. Skats Direktører og ansatte jagter jo BONUS.

Det må være grunden til der er udskrevet hele 3 Udlægs blade, hvor der allerede er modregnet 1. Udlægsblads afgifter for Skat og AM. Skat har så selv beholdt de frigivne penge fra Kbh. Byrets Påtalefrafald.

Skats Foged Lone Christiansen hentede pengene hos Kbh. Politi inden, der var Påtalefrafald. Det er jo ulovligt!

At der så igen udskrives Udlæg to gange mere, beviser der er flere penge frigivet og Skat selv har alle de penge, over 18.000.000 kr. + moms, der er sendt direkte fra TDC Erhverv til Skat. Uden Foged udlæg.

SKATS SAGSBEHANDLER I SAGEN, DER OPLYSTE DER IKKE VAR NOGEN GODKENDT FOND I SINE AFGØRELSER LYVER OVER FOR RETTEN, OG BRUGER EN AGTERSKRIVELSE FOR MOMS; TIL UDSKRIVNING AF SKAT 1996, 1997 og 1998.

AGTERSKRIVELSEN ER AFVST AF LSR.:

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN 

ER GODKENDT OG MED I LIGNINGSLOV § 8 A.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:            I svar brev på Preben Hansens klage til Skatteministeren. Afslører han det er falske Afgørelser han har fået godkendt i LSR. 

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1."

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Det brev stoppede Straffesagens krav om. skat og AM, samt 6 års fængsel af Preben Hansen i Kbh. Byret med: Påtalefrafald og frigivelse af Fondens Indsamlede penge!

Skat har ved at lyve for Dommer i Retten lavet Justitsmord.

Påtalefrafald! Godkendt af Skat og Anklager.

Beslaglagte penge i 21 sager blev frigivet ved Påtalefrafald til Baby Hjælps Fondens nødhjælp.

Skat stjæler først pengene med 2 fogedforretninger uden Forkyndelse, i Preben Hansens CPR. Nr.  Så alt er ugyldigt. De ulovlige handlinger med Datatyveri i fejl juridisk person fik RIM. Godkendt af Dommerfuldmægtig Morten Lange.

 

Peter Knudsen afslører han har lavet falske adgørelser i fejl Data, LSR. Har godkendt, og vil ikke rette de, grove fejl i fejl Data. Skat bruger til i dag fejl Data og krav om Skat og AM, der er Påtalefrafald i fra Kbh. Byret.

Kbh. Byrets afgørelse Skats "Kreative" RIM. Pantefogeder og Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev, Har bare startet samme sag igen. RIM. Skiftet i Fogedretten til helt nye store beløb. 6.500.000 kr. Efter hele gælden er slettet af Skat Næstved Gert Bigum.

Skat Udlands Pantefoged Birte Galle Tønder og Kbh. Skat Pantefoged havde forinden fået pengene beslaglagt igen, så Fonden ikke fik sine penge! Der blev frigivet til udbetaling i Kbh. Byret ved Påtalefrafald! 

 

Skat har stadig også alle de indsamlede penge, samt dem, der er udskrevet afgifter for. De 2 udlæg er kun afgifter for Skat, AM. Børnepenge og  hustrubidrag.

Pengene for afgifter, Skat også har er der også krav om udbetales + renter fra 1999.

Skat afviser tidligere Afgørelser fra Kbh. Byret Foged Afd. 1999 Momsudlæg frafaldet og Kbh. Byret Påtalefrafald. Skat starter bare samme sag igen med nyt Datatyveri.

 Afviser de Love Folketinget har godkendt!

Skat stopper indsamlingen. Der fra stop,1999 til i dag har givet stort tab for Fonden.

 

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder.

Skats SE-Oplysning. Brugt fra start til i dag.

Samtidig med de fejl Data herunder lavet med Skats Data Tyveri:

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. 

Brugt i Skat, LSR. & Skatteankestyrelsen. Oplysning til Skat fra TDC. Fejl Cvr. Nr. og en anden Fonds Navn brugt i Skats Afgørelser! 

Cpr. 060345-0493  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat Kbh. Foged Afd.      

Cpr. 060345-XXXX  Preben Hansen. Brugt i Straffesag i Kbh. byret 7. Afd.

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr. Fra Datatilsynet, Folketingets Ombudsmand og Fondens Advokater og Revisor. Skat afviser alle.

 

Med Stifter og Juridisk Rådgiver Preben Hansen. Er af NETS Godkendt som: Leder i Cvr.21198694 Baby Hjælps Fonden.

Det er også afvist af Skat RIM. Og Dommerfuldmægtig Morten Lange. Der i Retten fastholder der ikke ern nogen godkendt Fond, så Preben Hansen skal betale afgifter af over 6.500.000 kr. Af penge han og Fonden,aldrig har modtaget.

Skat har selv alle de penge, der er afgifter af de tilgodehavender Skat også har modtaget direkte fra TDC. I bestikkelse.

Sidste sagsbehandling i sagen!


Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529: Jeg har afsluttet min sagsbehandling.

(Skat Gert Bigum fik stoppet en medarbejder, der ville rette Skats ulovlige fejl krav.)

Klage over modregning.

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.
Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

Med venlig hilsen

Leif Aaberg

Betalingscenter Renter/gebyrer mv

Damstrædet 2,

6950 Ringkøbing

E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 40 47

 

Her er Loven Skat ikke har brugt, det viser der er lavet ulovlig fogedforretning, der også var uden forkyndelse og i Kbh. I stedet for Malmø, hvor Preben Hansen bor.

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. 

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Skats krav i 2 Fogedudlæg er 4.239.751 kr. + 2.157.599 kr. IGEN. Afgifter

Hvordan Skat RIM. Ulla Ronau og Theis Krogager, har fået det godkendt i Kbh. Byret Foged v/ Dommerfuldmægtig Moreten Lange og i Kæresag til Østre Landsret? Vil anken til Højesteret og Bagmandspolitiet undersøgelse vise.

Skat har selv beholdt afgifter for over 6.500.000 kr. Samt det deløb. der er udskrevet afgifter for. Hos Fodens med stifter Juridisk Rådgiver Preben Hansen.

Der er jo i Kbh. Byret Påtalefrafald. Skat starter bare samme sag igen med Datatyveri af Preben Hansens Data.

Samme Skat og AM udskrives igen med helt nye store afgifter. Af penge Skat selv har modtaget kontant fra TDC.

Skat afslørede TDC selv havde beholdt indsamlede penge fra Fondens Lands Indsamling med TDC Erhvervs 905 Indsamlings Nr. De penge har Skat selv beholdt, ved at lyver over for Retten. Kbh. Byrets Foged og Østre Landsret.

Oplyst retten Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Ikke har Cvr.Nr. og ikke er godkendt! Fjernet alle godkendelser der var medsendt i sagen m.m. Straffen er op til 8 års fængsel.

************************************************************************************* 

Dommer fuldmægtig Morten Lange.

Godkender der ikke er Stævning!

Godkender Datatyveri med skift fra Baby Hjælps Fonden Cvr. 21198684 Til Preben Hansens 060345-XXX

Afviser tidligere momsfrafald i samme Kbh. Foged afd. I Fondens Cvr.21198684 Baby Hjælps Fonden 

Afviser Påtaledrafald i Kbh. Byret 7   Da kravet om afgifter ikke bestod.

Fonden er Skat- og Momsfritaget. Preben Hansen er, som udlands Dansker efter Ligningslov § 33 A. Skattefritaget af Skat selv i afgørelse. Skat snyder, og afviser bruge Love fra Folketinget, og Skats egne afgørelser, for at give sig selv BONUS. Danskerne betaler skat for at blive snydt?

 

RIM FEJL FRA Ulla Ronau og Theis Krogager.

 

Skattedirektør Johnny Schaadt Hansen                           
10. aug. 2010 BREV Ubesvaret.J. Nr. 060345. Straffesag frafaldet, Preben Hansen, var ukorrekt juridisk person.

Klage sag.

Her er Loven, De og Skat ikke har brugt, den viser der er lavet alvorlig fejl:

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. 

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

 

Skats krav i 2 Fogedudlæg er 4.239.751 kr. + 2.157.599 kr. IGEN. Afgifter

 

 

Dommerfuldmægtig Morten Lange og RIM.

Afviser i sin fejl Afgørelse Fonden er godkendt  Fonden er med i Ligningslov § 8 A

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Baby Hjælps Fondens Cvr. Nr. 21198684. Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

Der er lavet Datatyveri af RIM, Pantefoged Lone Christiansen med 2 falske Fogedudlæg, for penge der aldrig er udbetalt.

Udlæg Nr 1.  2.157.599 kr. Er allerede modregnet i fejl afgifter Skat og AM.            Hos Preben Hansen, resten af afgifterne er eftergivet af Skatterevisor Gert Bigum!       RIM. Får samme krav godkendt igen af Dommerfuldmægtig Morten Lange.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345. Persondataloven er afvist. § 69.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge, der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er allerede tidligere frafaldet her.

Igen blev de samme penge beslaglagt i den Straffesag, der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, som det tydeligt ses, er der udskrevet falske afgifter med datatyveri. Af penge Skat selv har, og som aldrig er udbetalt. Groft bedrageri af Skats "Kreative". Sagsbehandlere fra RIM. Samt Fogeder.

 

Overtrædelse af Straffeloven.

 

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

 

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

 

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

 

Cpr. 060345 Preben Hansen.Var i alle år.        

 

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

 

SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) 

Sluseholmen 88

2450 København SV

 
Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Anmodning om udbetaling af Fondens penge De har frafaldet. I Kbh. Byret.
 
Kbh. Byrets afgørelse:

"Efter en kort drøftelse oplyste Theis Krogager SKAT, at SKAT frafalder udlægget foretaget den 16. november 2010 for restance stor 2.082.152,00 kr. i beslaglagte kontanter, beløb stort 1.018.192,04 kr. hos politiet."

De penge er Fondens indsamlede, og skal ind på Baby Hjælps Fondens. 

                                                 

Nem Konto i Skat:

Cvr,  21198684 Baby Hjælps Fonden

Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093   

Fonden har indsamlet med: TDC 900 INDSAMLINGS NR. ØRE MÆRKET TIL BABY NØDHJÆLP. DE PENGE ER IKKE SKATS PENGE. SKAT HAR FRAFALDET UDLÆGET I KBH. BYRETS FOGED AFD. DE PENGER ER JO FRAFALDET I KBH. BYRET 7 AFD. MED PÅTALEFRAFALD. HVOR SKAT FIK PENGENE BESLAGLAGT INDEN PÅTALEFRAFALD. SE HER UNDER HVOR KREATIVE SKAT ER!

 

Bevis Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Er ikke stoppet!

 

Skat RIM. Afviser at bruge Fondens CVR. 21198684. 

Skat har med Data Tyveri brugt Preben Hansens Nr. 060345-0493. 

Skat har i de fejl Data, udskrevet afgifter for alle Fondens indsamlede penge. Afgifter 6.500,000 kr. Af penge der aldrig er udbetalt!

TDC havde selv beholdt Fondens penge, indsamlet med TDC Service 905 Indsamlings nr. Der kun tildeles godkend Fond med i Ligningslov § 8 A. 

Preben Hansen kan aldrig godkendes, som Skat fejl lyver om, og udskriver falske afgifter for over 6,500.000 kr. Af penge Skat selv har kontant fra TDC. Bemærk afgifter af de indsamlede penge. Skat har. Det er groft bedrageri fra Skat, at udskrive fejl moms, skat og AM. af penge alle de medvirkende i Skat ved ikke er udbetalt. Ny skandale!

 

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Med i § 8 A. Nem ID i Skat. Danske Bank. Uden gæld i Skat. Er godkendt Fond i Skat, samtidig med Skat med Data ryveri gør krav på de penge Skat selv har! Hos P. Hansen.

 

Skat afslørede TDC Erhverv, ikke havde udbetalt alle penge til Fonden. TDC tilbød Skat Økonomisk Kriminalitet Fondens tilgodehavende, mod at Skat lavede en Skattesag mod Preben Hansen, der også havde fundet svig i TDC manglende udbetalinger. Skat modtog, så hele Fondens tilgodehavende i bestikkelse. Så TDC ikke fik nogen Straffesag. Skat holdt det hemmeligt, at de havde modtaget Fondens indsamlede penge kontant fra TDC Erhverv. 

I brev fra Statsadvokaten har Kbh. Politi B. Oplyst Fonden havde indsamlet over 7.000.000 kr. Fra TDC. og moms 25 %. 

Fonden har heraf kun modtaget 1.533.789,59 kr. Fra TDC. Kr. 

Oplyst af Skats Sagsbehandler Palle Jakobsen. Der efter modtagelse af pengene skiftede alle Fondens Data over i Preben Hansens fejl Data, som Skat stadig bruger og med fejl afgifter, der modregnes i de penge Skat har. 

Skat laver helt bevidst falske Fogedforretninger i Preben Hansens Data. 

I person mummer. 

Det er penge indsamlet til Babyer i nød. 

Skat ansatte, med alt for store løn og Bonus, er betalt af den danske befolkning. Der så bliver snydt og bedraget af Skats "Kreativ", sagsbehandlere.

 
RIM FEJL FRA Ulla Ronau og Theis Krogager:
 
Skats krav i 2 Fogedudlæg er 4.239.751 kr. + 2.157.599 kr. IGEN.
 

Hele det udlæg Nr.1.  2.157.599 kr. Kontant 1.010,056,99 kr.

Er allerede modregnet i de afgifter skrevet i Fogedbladet. 

Resten af "Gælden". Er afskrevet af Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev. 

Hvordan kan RIM. Anmode om de samme penge 2 gange. I Byretten.

Det er klart og tydeligt berigelses forbrydelse. Der er slet ikke noget krav og alle afgifter er falske. RIM. Laver bedrageri i Kbh. Byret.

 

I Kbh. Foged, var der med Fogedblad Krav om 1. Udlæg  2.157.599 kr. 

Fra RIM.Ulla Ronau og Theis Krogager.

 

1. Udlæg 26- 5- 2009. 2.157.599 kr. Kontant 1.010,056,99 kr. Fra Politi

 

2. Udlæg 16-11-2010. 2.015.282 kr. Kontant 1.018.192,04 kr. Fra Politi
 

Preben Hansen afleverede brev fra:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med; 
CVR. NR. 21 19 86 84 v/ Lamai Patsuri. I Ligningslov § 8 A. Er Fonden med i sit navn. Fondens start dato 1994. Fonden er af Skat moms og skattefritaget. § 8A.

SKAT HAR MED DATA TYVERI SKIFTET CVR. Nr. TIL PREBEN HANSENS.

Skat afviser  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og fastholder sit Data Tyveri.

 

Fejl Data Skat har brugt fra 1999 i Fogedrettten, Landsskateretten, Kbh. Byret,

Pantefogeder Birte Galle og Lone Christiansen. RIM Ulla Ronau, Theis Kroager.

 

Nu bruges fejl Preben Hansens CPR. 060345.

 

I Østre Landsret. Ny sag. Bruges samme fejl fra RIM- Skat.

Det er ikke noget problem for Skat.

Skatteborgerne betaler alt! Også Skats løn.

Ja, vi betaler Skat for at blive snydt!

Skats ansatte får BONUS. Så de opfinder selv fejl. Det beviser denne sag 100%. 

Med 5000 % til Skat.

 

Selskabet BABY HJÆLPS FONDEN

 

Dommerfuldmægtig Morten Lange.

 

Udskrift af fogedbogen

Københavns Byret

Den 28. juni 2017 kl. 13:00 blev fogedretten sat i Retssal 81 af:

Dommerfuldmægtig Morten Lange.
Der blev foretaget FS M4-1052812017


SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) 

Sluseholmen 88

2450 København SV

mod

Preben Hansen

Sverige og BABY HJÆLPS FONDEN 

SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) mødte ved Ulla Ronau og Theis Krogager.


Preben Hansen mødte og oplyste, at han også møder på vegne af Baby Hjælps Fonden.


Der blev fremlagt SKATs

 

Processkrift af 31. maj 2017 med bilag 1-4.


SKAT Ulla Ronau påstod afvisning af klagen for så vidt angår indsigelse mod 2 udlægsforretninger:  

1. 26. maj 2009.   2.157.599 Kr. og  

2. 16. nov 2010.    2.082.152 Kr.


Preben Hansens påstod, at begge udlæg skal ophæves.

(Der var bevidst ikke indkaldelse til de 2 udlæg i Skat Sluseholmen København.

Det var penge frigivet efter Påtalefrafald i en Straffesag i samme Kbh. Byret.

Sagen var stoppet. Skat havde løget over for Dommer og Retten om der ikke var nogen godkendt Fond.

Stadsadvokaten har set Påtalefrafald, og oplyst kravet om Skat og AM er frafaldet!

Sagen om de samme penge var stoppet, da kravet ikke bestod.

Sagsbehandler Peter Knudsen, havde skiftet Baby Hjælps Fondens Data over i Preben Hansen Data, med Datatyveri og oplyst Fonden ikke havde Cvr. Nr. Og ikke var godkendt.

Fonden var godkendt. Det er der tydelige beviser for. RIM. Skal bruge de Data.

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Cvr. Nr. 21198684 Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345-o493.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge, der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der er udskrevet falske afgifter for, med datatyveri.

Det er i Skat Sagsbehandler, der efter at have modtaget sagen oplyser:

"Der er ikke krav om modregning. Kravet består slet ikke."

Han fik frataget sagen af Skat Næstved Gert Bigum. Der har fået udskrevet alle de afgifter og blandet det sammen med Preben Hansens Børne bidrag og skilsmisse penge, og lavet modregning i folkepension med 54 %. Med 1. Udlæg.

Overskydende skat er modregnet.

Skat har jo modregnet afgifter i de penge, der er sendt fra TDC. Samt i de penge der er frigivet i Straffesagen.

Men så udskrives der yderliger krav igen.

Det sker i samme som i Kbh. Byret Foged. Hvor sagen er stoppet!

Preben Hansen er i Straffesag frikendt og alle krav mod ham er slettet. Sagen allerede er slut. Godkendt af Skat og Anklager. Afgørelse Skat nægter at bruge.

Skat har afvist Kbh. Byret. Og med de 2 udlæg starter Skat samme sag igen for 4 gang.

Første udlæg var foretaget inden Påtalefrafald, så Fonden ikke fik de penge der blev frigivet. Det skriver Pantefoged i Skat Udland Birte Galle Tønder selv, til Kammeradvokaten der medvirker i Fogedretten for Skat, vel vidende det er ulovligt udlæg, når der ikke er Stævning, og det er penge, der er frigivet til udbetaling fra Kbh. Byret. Da kravet ikke bestod. Fonden var ikke stoppet.

"Der er ikke bevidst sendt indkaldelse til Foged Forretning, da pengene blev frigive, så Preben Hansen og Fonden kan få dem."

Det skriver Foged Birte Galle til Kammer Advokaten. Der medvirker i sagen.

Morten Lange har også haft en Foged sag, hvor der skrives Birte Galle er ansat i Skat Kbh. Det er jo helt klart og tydeligt bedrageri og berigelses tyveri, af lave udlægsforetning af penge krav Birte Galle og Morten Lange ved er fejl.

Da Skat allerede har de penge, der er i de 2 udlæg, der er afgifter.

Penge der er indsamlet af Fonden, der er moms, skat og AM fritaget af Skat selv.

Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, har ingen gælpd i Skat. Preben Hansen er ansat i Fonden. Udlands Dansker i alle år. Ligningslov 33 A. Skattefritaget af Skat!

Foged har oplyst når bare der ikke bliver overpantet er det OK. Med 2 udlæg.

Denne sag var 2 Udlands udlæg fra Skat Tønder. Der skal foretages i Malmø, hvor Preben Hansen bor. Ikke i København. Skandale i Skat igen!)


SKAT Ulla Ronau gav en kort forelæggelse af sagen.
På fogedrettens forespørgsel oplyste Ulla Ronau SKAT, at der på sin vis ikke er tale om to udlæg.

Der er tale om udlæg i de samme penge, men udlæg nr. 2 er for et højere beløb, fordi der er medtaget renter.

Udlæg nr. 2 blev foretaget ved en fejl og var reelt unødvendigt, men begge udlæg kan fastholdes.


Preben Hansen havde medbragt en stak ubilagerede dokumenter, som han fremlagde for fogedretten.

Preben Hansen forklarede, at han ikke var indkaldt til udlægsforretningen den 26. maj 2009.

Han hørte først om det senere, hvorefter han fremsatte indsigelser. Han var til stede under fogedrettens efterfølgende behandling af sagen, hvor han mødte med sin advokat.

Han blev bekendt med fogedrettens kendelse af 3. december 2009, men han indbragte den ikke for landsretten. Det kunne han ikke af økonomiske årsager, da SKAT havde foretaget lønindeholdelse.

Han blev heller ikke indkaldt til udlægsforretningen den 16. november 2010. Den hørte han første gang om for ca. 1 uge siden, da han modtog dokumenterne fra fogedretten.

Han har ikke hørt om det udlæg tidligere. Han så bilag 3 og 4 første gang for ca. 1 uge siden. Underretningen om udlæg, der er fremlagt som bilag 4, er ikke sendt til hans adresse. Han boede i Sverige på det tidspunkt.

Han havde ikke en kontaktadresse i Danmark på det tidspunkt.

Han har aldrig fået den underretning.
Foreholdt, at det af bilag 1, der er Preben Hansens egen klage af 24. september 2016, fremgår, at han på det tidspunkt var opmærksom på udlægget af 16. november 2010, fastholdt Preben Hansen, at det var han ikke.


Fogedretten Morten Lange måtte gentagne gange overfor Preben Hansen oplyse, at fogedretten ikke kan ophæve en tidligere afsagt kendelse. Det er kun landsretten, der har den kompetence.


Fogedretten Morten Lange måtte endvidere gentagne gange afskære Preben Hansen fra et ønske om at gennemgå irrelevante bilag, der vedrøfte en bevisførelse om forhold, som fogedretten Morten Lange ikke har kompetence til at træffe afgørelse om.


Efter en kort drøftelse oplyste Theis Krogager

SKAT, at SKAT frafalder udlægget foretaget den 16. november 2010 for restance stor 2.082.152,00 kr. i beslaglagte kontanter, beløb stort 1.018.192,04 kr. hos politiet.

Hvis De vil undgå en Straffesag skal de penge skal straks ind på:

Cvr. 21198684 Baby Hjæ lps Fondens NEM konto i Skat.

Fonden laver gerne et forlig om resten af Baby Hjælps Fondens tilgodehavende.

Det bemærkes Bevillings Politiet er på sagen. Her er Fonden godkendt. 

Politiet har anmodet om oplysninger om alle de penge, der er oplyst i breve fra Sagsbehandler til Politi og Statsadvokaten.

FONDEN ER: ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER I NØD.

Derfor, Moms- og Skattefritaget af Skat selv. I Stamoplysninger. Ligningslov § 8 A.

Fonden har indsamlet over 7.000.000 kr.+25% moms. Heraf er der, i alt kun udbetalt 1.533.789,59 kr. Fra TDC.

Stifter af Fonden Preben Hansen er efterfølgende blevet, fejl beskattet af de 4.112.706 kr.+ moms. Og alle andre de penge Skat selv har beholdt.

Skat Palle Jakobsen lyver, når han oplyser Fonden ikke er godkendt og ikke har over 250.000 kr. Der er 4.112.707 Kr. + moms og renter. Skat har stjålet, og nægter give oplysninger om til Bevillings Politiet og Fonden. Klart og tydeligt svig i Skat.

De penge er Fondens indsamlede, og skal ind på Baby Hjælps Fondens. 

                                                  Nem Konto i Skat:

Cvr,  21198684 Baby Hjælps Fonden

Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093   

Fonden har indsamlet med: TDC 900 INDSAMLINGS NR. ØRE MÆRKET TIL BABY NØDHJÆLP. DE PENGE ER IKKE SKATS PENGE.

 

Med venlig hilsen
 
Preben Hansen Juridisk Rådgiver
Lamai Patsuri Ansvarlig Leder
 
Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri
 
1422 København K
 
 

SKATS SAGSBEHANDLERS BEVIS FOR FONDEN ER GODKENDT

 

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.

Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

 Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Der forvalter og udsteder CVR. NR. Afvises af: Skat  Økonomisk Kriminalitet, Gert Bigum, Helle Frejlev Skat Næstved, Pantefogeder Lone Christiansen, Birte Galle, Kbh. Byret, LSR, Dommerfuldmægtig Morten Lange Kbh. Byret Foged Afd. Alle har modtaget Lars Bunch brev!

********************************************************

Skat modregner 6,000.000 kr. AF KRAV DER IKKE BESTÅR. SKATS SAGSBEHANDLER.

 Emne: Leif AAberg 21 sep 2012

Til: Preben Hansen


Leif Aaberg <Leif.Aaberg@skat.dk> 26/09/12
til mig

Til Preben Hansen

Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529: Jeg har afsluttet min sagsbehandling ud fra, at sagen blev
fremsendt til BetalingsCentrets sagsbehandling’s afdeling til behandling af
klage over modregning.

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve
modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

Det er min vurdering, at den del allerede er behandlet, eller er under
behandling andet sted i SKAT. Se Helle Frejlevs svar af 10 september 2012.

Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

Mail fremsendt til min private mail, kan ikke fremover forventes at blive
besvaret.

Med venlig hilsen
Leif Aaberg

Betalingscenter

 

Renter/gebyrer mv
Damstrædet 2,

6950 Ringkøbing

E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 40 47

***********************************

SKATS SAGSBEHANDLER I SAGEN OPLYSER:

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

ER GODKENDT OG MED I LIGNINGSLOV § 8 A.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1."

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

*********************************************** 

Peter Knudsen henviser til Ligningslovens § 8 A, hvor Fondens navn er med i Loven:

SOS Baby Hjælps Fonden. En Lov, der er vedtaget af Folketinget. 

Sagens sagsbehandler Peter Knudsen, der har skrevet. der ikke er godkendt nogen Fond, i Agterskrivelse 12. okt. 2000. Der er brugt til moms, skat og AM. Skriver her Fonden er godkendt 14 dage før til Skatteminisreren! 

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18  § 8 A med Fondens navn skrevet i Loven.

Alle er holdt for nar snydt af T&S Reg. Kbh. Af 2 kreative sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen. Der har arbejdet for TDC Erhverv A/S i Ballerup, for at skjule manglende udbetaling til Indsamlinger. TDC beholdt selv indsamlede penge. Samt momsen 25 % Manglende udbetalinger, der er indsamlet til brug for hjælp til babyer og børn i nød, er sendt fra TDC Erhver til Skat.

Sagsbehandler Peter Knudsens brev stoppede Sagen mod Preben Hansen i Kbh. Byret. 7. Afd. Fejl Straffesag Skat havde lavet falske afgifter af penge der aldrig var udbetalt.

Der var Påtalefrafald da kravet ikke bestod. Sagsbehandlere havde givet Retten falske oplysninger, og krav om moms, skat og AM, af de 4.112.706,61 kr. + moms 25 %. 

Skat selv har modtaget DIREKTE fra TDC.       De penge over 8.000.000 kr. Fondens penge indsamlet til babyer i nød. Beholder Skat selv.

Skat holdt det hemmeligt, at TDC selv havde stjålet pengene, hvorefter Skat selv beholder alle de penge, og nægter oplysninger til Bevillings Politiet, Kbh. Byret og Baby Hjælps Fonden. 

Skats sagsbehandlere lyver, og laver forfalskninger, der er brugt i LSR, Skatteankestyrelsen og Kbh. Byret. Skats Fogeder Birte Galle og Lone Christiansen. Der med Datatyveri, har udskrevet million krav til Preben Hansen. Og afvist Påtalefrafald i Kbh. Byret, og starter samme sag igen, udskriver nye sfejl afgifter!

SKAT STJÆLER de 4.112.706 kr.+ moms fra Fonden. Hentet hos Politiet, og De millioner Skat kontant, har modtaget fra direkte TDC.

Skats Direktør Johnny Schaadt Hansen oplyser, Skat ikke vil rette sig efter Skats eget Påtalefrafald i Kbh. Byret. Afviser retten!

Skat Gert Bigum starter bare samme sag i ny fejl klage til Skatteankestyrelsen. Justitsmord!

4y9E5Ydns6seP0LhI2wuly6Y2M9t6bjJ5Mkv6LU8ZnnntdMnGc42byvRFHAzqvnl.gif

Dommerfuldmægtig Morten Lange

 

Men til trods for, at der er dokumentation for forholdet, og kravet om betaling af fejl afgifter, nægter Fogeden at medvirke til fejl rettes. Sag i fejl data 060345-XXXX Preben Hansen.

Sådanne sager som 'åbenbart kan ske' burde selvfølgelig føre til reciprokke paragraffer, der sikrer borgeren fuld kompensation og en stor erstatning for tort.

Det er i den grov krænkelse  af menneske rettigheder, og Retssikkerheden.

Afgifter 4.239.751 Kr. I 2 Udlæg består slet ikke.

 

Østre Landsret

Bredgade 59

1260 København K

 

Stefan Andersen

Kontorfuldmægtig

 

24. afdelings sag B-1679-17

 

Landsretten fastsætter frist til den 14. august 2017 på eventuelle yderligere bemærkninger.

 

Den 28. juni 2017 kl. 13:00 blev fogedretten sat i Retssal 81 af:

Dommerfuldmægtig Morten Lange.
Der blev foretaget FS M4-1052812017

 

SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) mødte ved:

Ulla Ronau og Theis Krogager.

Sluseholmen 8 B

2450 København SV

mod:
 

 1. Klager:

CPR.060345-XXXX Preben Hansen

Axel Danielsens Vag 67

21574 Malmø

Sverige 

og 

2. Klager:

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN  v/ Lamai Patsuri

Prinsessegade 

1422 København K

 

SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) 

Har 7. aug. 2017. Sendt deres Processkrift uden nogen tekst.

Der henvises til afgørelsen fra Fogedretten: 

Dommerfuldmægtig Morten Lange.
Der blev foretaget FS M4-1052812017.

Da den afgørelse er fejl, er den Kæret til: Østre Landsret.

Kravet mod Preben Hansen, er grove fejl! Afgifter 4.239.751 Kr. Skat, AM, børnepenge og hustru bidrag m.m. i 2  fejl udlæg!

Der er foretaget 2 foged udlæg kravet består slet ikke. Alle afgifter er fejl. I fejl Data P.H.

Der er allerede afgørelse og Påtalefrafald i Kbh. Byret, der er godkendt af Skat selv, af dem, der bruger de gældende love.

 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage til Skatteministeren:

 

Brev 26. Okt. 2000.

 

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

 

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1."

 

Med venlig hilsen  

 

Revision 2

 

Peter Knudsen

 

Denne sag er fra de: "Lovløse Skatte Hajer"!

Der jagter BONUS, med Lov over trædelser!

 Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen.Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

Kildeskatlov § 2.                

Det er der, Skats egen Afgørelse om.         Hele 2 gange. Krav over 6.000,000 kr, mod ham er fejl!

Morten Langes Afgørelsen er heller ikke tydelig og giver slet ikke nogen forrklaring om, hvorfor, der nu er 2 udlæg, og ingen forklaring andet end der, 2 gange er foretaget kontant udlæg hos Kbh. Politi B. Kbh. Hvor Foged har hentet de frigivne penge fra Påtalefrafald, der var frigivet af Retten til Fonden.

1. Foged udlæg Skat gør krav om betales i Foged sagen Dommerfuldmægtig Morten Lange, er allered modregnet i de afgifter der er udskrevet fejl for til Preben Hansen.

Resten af kravet er allered eftergivet af Skatterevisor Gert Bigum og Helle Frejlev Skat Næstved. Skat RIM. Kbh. Foged Kbh. Er helt til grin, med krav om 2 Foged Udlæg, der er fejl og i fejl Data. Med Datatyveri af Preben Hansens Data 060345-XXXX. 

DET ER UDLÆG I AFGIFTER, AF FONDENS INDSAMLEDE PENGE, DER NU ER 3 UDLÆG . OVER 6.500.000 KR. DER ER JO SÅ I SKAT DE PENGE DER ER UDSKREVET AFGIFTER FOR.

Det bliver jo en belastende Politi sag mod alle de medvirkende, der helt bevidst med Datatyveri og Bedrageri, har stjålet alle de penge fra CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden.

SKAT ANMODES STRAKS OM AT SENDE FONDENS PENGE MED RENTER.

 

Skats Pantefogeder Birte Galle og Lone Christansen, stjæler pengene med fejl afgifter udskrevet til Preben Hansen. Groft Data tyveri af Skats Fogeder. Der i Fogedblad skriver til Kammeradvokaten. Alt er  uden forkyndelse, så Preben Hansen og Baby Hjælps Fonden, ikke henter de frigivne penge. GROFT BEDRAGERI!

HER ER FORKLARING.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Har         Nem ID Konto i Skat Sluseholmen. Danske Bank.

 

DER ER EFTER PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET FRIGIVET PENGE, DER VAR FEJL BESLAGLAGT I EN STRAFFESAG MOD CPR. 060345 PREBEN HANSEN. Fejl juridisk person. Da Fonden var godkendt af Skat selv med Cvr.21198684.

Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret 7. Afd.var pengene frigivet og burde af Skat være sat ind på Fondens Nem Konto. I Skat Cvr.21198684.      

Men forinden Påtalefrafald. Ringer Kbh. Politi B til Skat og oplyser, der vil blive frigivet penge ved et kommende Påtalefrafald. 

Skats Foged kan komme og få pengene, som Politiet opbevarede. Så Fonden og Preben Hansen ikke fik pengene! Det er jo strafbart.

Klart og tydeligt bedrageri, at afvise en retslig afgørelse, og udbetale penge inden sagen er slut.

Det var Fondens indsamlede penge, der var sendt direkte fra TDC Erhverv til Skat. 

Skat afslørede TDC selv havde beholdt en stor del af Fondens indsamlede penge.

Momsen havde TDC også selv beholdt. Det er mange millioner, indsamlingerne er snydt for.

Fondens penge som TDC havde stjålet, blev Skat tilbudt, mod at rejse en Skattesag mod Preben Hansen. Der også havde fundet svig i TDC afregningrer til alle de Indsamlinger, der brugte TDC 900 Indsamlings Nr. Der var klaget til flere myndigheder. Det var TDC gal over.

TDC kunne bestille forfølgelse og Tiltale rejsninger hos Skat og Kbh. Politi B. Mod Preben Hansen. Krav om store afgifter af de penge Skat Økonomisk Kriminalitet, selv havde modtaget direkte fra TDC, uden nogen Foged sag, og brugt til BONUS? Alt var hemmeligt, så Skat har selv alle de millioner Skat "Kreativt", fejl udskriver afgifter for til Preben Hansen.

Men Skat har JO også modtaget alle de penge, der er udskrevet afgifter for!

 

SÅ DET ER NEMT AT LAVE EN OPGØRELSE OVER HVOR MANGE PENGE SKAT, STADIG HAR OG BRUGER TIL AT MODREGNE I AFGIFTERNE.

Det er allerede sket i 1. Udlæg  kontante penge hentet hos Kbh. Politi B. De penge er allerede modgegnet i "Afgifterne i Udlæg Nr1.

Hvorefter Det samme udlæg sendes i Kbh. Fogedret til Dommerfuldmægtig Morten Lange. Der afviser at give Preben Hansen forklaring, afviser tydelige afleverede beviser for Fonden er gyldig, og der er hele 2 Retsafgørelser i samme Kbh. Byret. Med Præsidentens godkendelse. Det afvise Dommerfuldmægtig Morten Lange.

Morten Lange godkender Udlæg 1. Så skat kan opkræve de samme penge igen hos Preben Hansen.

Der var jo slet ikke nogen penge til stede andet end Udlæg Nr. 2 Der var hentet penge i det udlæg efter RIMS fremlagte Udlægsblad.

Hvis det var falsk er det jo en ekstra alvorlig

bedragereisag.

 

28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2. Op til 8 års fængsel m.m.

 

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for fondens tab.

 

 

TDC 900 Nr. Konsulent Gunner Petersen tilbød at sendte Baby Hjælps Fondens penge direkte til Skat, heraf er en lille del af pengene beslaglagt og konfiskeret i Kbh. Byret.

Det er mange millioner Skat selv har modtaget kontant, har Skat nægtet at oplyse om de penge Skat har modtaget fra TDC Erhverv.

Det er penge, der er indsamlet hos den danske befolkning og som kun kan bruges til Nødhjælp for babyer. 

Skat har udskrevet moms, skat, AM, børnepenge og hustru bidrag m.m. For hos Preben Hansen. For at modregne afgifterne i de penge Skat allerede har i kontanter! Skat vil ikke udbetale pengene. og opfinder store falske afgifter.

Der er over 10 års sagsbehandling i Kbh. Byret 7 afd. Der er ikke fundet nogen fejl.

Andet en dem Skats "Kreative" Sagsbehandlere havde lavet, med oplysning om Fonden ikke havde Cvr. Nr. Fonden aldrig var godkendt. Ikke havde kapital over 250.000 kr.

Der var 4.112.706 Kr. + moms 25 %.               I kontanter hos TDC Erhverv ++

Skift af data i fejl Afgørelse fra LSR, som skat stadig henviser til, og afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald.

 Pengene var beslaglagt og konfiskeret hele  21 sager i Kbh. Byret 7 afd.

Pengene var opbevaret hos Kbh. Politi B.

Ved Påtalefrafald blev pengene frigivet til udbetaling til Fonden. Inden sagen var sluttet i Kbh.Byret.

 

Det er de penge, der helt ulovligt og uden forkyndelseder er beslaglagt i de 2 Udlægs Forretning.

Da Preben Hansen bor i Sverige, kan udlægsforretning ikke ske i hos Kbh. Foged i Skat Sluseholmen. Udlæg er ugyldige.

Skat Udland Tønder Birte Galle, har helt bevidst bestilt Udlands udlæg fejl hos Skat Foged i København.

 

Det er sket med Data Tyveri i CPR. 060345 Preben Hansen. Fejl Data.

De data er skrevet i Udlæg.

 

De beløb der er skrevet i de 2 Udlæg vil derfor med så grove fejl, blive opkrævet hos Preben Hansen. Penge Skat selv har i KONTANTER! Skats berigelses forbrydelse.

 

Pengen vil så samtidig, også blive modregnet i de fejl  udskrevne afgifter.

Skat forsøger at stjæle både afgifter og de penge der er udskrevet falske afgifter for!

Det giver jo bonus til skats ansatte.

 

Som Ulla Ronau oplyste i Fogedretten. det er ingen fejl, der er 2 udlæg, når der bare ikke bliver over pantet. Der er foretaget 2 udlæg og der er hentet penge hos Kbh. Politi B. 2 gange tilsammen 4.239.751 Kr.

Bemærk de 4.239.751 Kr. Er alle afgifter. Af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, som Skat selv har modtaget fra TDC. 

 

Som bevist med skats egne afgørelser, er der jo slet ikke nogen afgifter!

Skats afgifter er fejl, og groft bedrageri.

Det kan Skat få godkendt i Kbh. Byrets Foged Afd. Af Morten Lange.

Skat har stadig også alle de indsamlede penge, samt dem der udskrevet afgifter for.

Dem er der også krav om udbetales + renter fra 1999. 

 

 

Skat stoppede indsamlingen. Der fra 1999 til i dag har givet stort tab for Fonden.

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 

Skats SE-Oplysning. Brugt fra start til i dag, samtidig med de fejl Data herunder med Data Tyveri:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. & Skatteankestyrelsen.  

Cpr. 060345-0493  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat Kbh. Foged Afd.      

Cpr. 060345-0493  Preben Hansen. Brugt i Straffesag i Kbh. byret 7. Afd.

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr.

Det er med de frigivne, PENGE Skat har STARTET. En helt ny sag om de samme penge, og udskrevet helt nye afgifter. 

 Efter Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Fejl og falske afgifter, der ikke består og er frafaldet. Fonden er ejer af de penge. Der er indsamlet hos den Danske befolkning til nødhjælp for babyer. Pengene er øremærket til nødhjælp, og kan ikke bruges af Skat m.m.

 

STRAFFESAGEN BLEV STOPPET I Kbh. Byret. DA KRAVET IKKE BESTOD. SKAT AFVISER BYRETTENS AFGØRELSE!

 

 Sagen  er ikke i: Fondens CVR. Nr. 21198684. Som Skat nu "Kreativt" Har brugt.

Sagen er fejl i: CPR. 060345-0493 Preben Hansen. Ansat i Fonden

 

Skat har skiftet med DATATYVERI af Preben Hansens data, og oplyst Fonden var uregistreret virksomhed og ikke stiftet m.m. Uden CVR. NR. De fejl oplysninger er brugt i Fogedretten. LSR og Kbh. Byret. Samme sag og penge i hele 7 sager.

 

Skat har fejl med Datatyveri skiftet til:

SE / CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Det Nr. var i Pressefotograf Preben Hultgren og er stoppet 1985. Ugyldigt!

BABY HJÆLPS FONDEN

Selskabets beskrivelse

Selskabet BABY HJÆLPS FONDEN er i sin retsform et Fonde og andre selvejende institutioner.

Selskabets nummer tildelt af den danske Virksomhedsregister er 21198684.

BABY HJÆLPS FONDEN blev stiftet på onsdag den 1. januar 1997, og er så allerede aktivt i tyve år. 

BABY HJÆLPS FONDEN branchekode er 889910, så er selskabets hovedområde Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål.

Selskabets hjemsted er c/o L. PATSURI Prinsessegade 89, København. 

 

Selskabets vigtigste data

Navn

BABY HJÆLPS FONDEN

Virksomhedsform

Fonde og andre selvejende institutioner

CVR-nummer

21198684

Status

Aktiv

Branche

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Branchekode

889910

Startdato

1997-01-01

Dommerfuldmægtig Morten Lange.

 

Udskrift af fogedbogen
Københavns Byret

 

Preben Hansen mødte og oplyste, at han også møder på vegne af Baby Hjælps Fonden.


Der blev fremlagt SKATs

 

Processkrift af 31. maj 2017 med bilag 1-4.


SKAT Ulla Ronau påstod afvisning af klagen for så vidt angår indsigelse mod 2 udlægsforretninger:  

1. 26. maj 2009.   2.157.599 Kr. og  

2. 16. nov 2010.    2.082.152 Kr.


Preben Hansens påstod, at begge udlæg skal ophæves.

(Der var bevidst ikke indkaldelse til de 2 udlæg i Skat Sluseholmen København.

Det var penge frigivet efter Påtalefrafald i en Straffesag i samme Kbh. Byret.

Sagen var stoppet. Skat havde løget over for Dommer og Retten om der ikke var nogen godkendt Fond.

Stadsadvokaten har set Påtalefrafald, og oplyst kravet om Skat og AM er frafaldet!

Sagen om de samme penge var stoppet da kravet ikke bestod.

Sagsbehandler Peter Knudsen, havde skiftet Baby Hjælps Fondens Data over i Preben Hansen Data, med Datatyveri og oplyst Fonden ikke havde Cvr. Nr. 21198684. Og ikke var godkendt.

Fonden er godkendt.

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Cvr. Nr. 21198684 Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

Der fejl havde brugt CPR. 060345. Datatyveri!

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge, der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der som det tydeligt ses der er udskrevet falske afgifter for med datatyveri.

Der er i Skat Sagsbehandler, der efter at have modtaget sagen oplyser:

"Der er ikke krav om modregning.

Kravet består slet ikke."

Han fik frataget sagen af Skat Næstved Gert Bigum. Der har fået udskrevet alle de afgifter og blandet det sammen med Preben Hansens Børne bidrag og skilsmisse penge, og lavet modregning i folkepension med 54 %.

Overskydende skat og AM i Udlæg Nr, 1 Er allerede modregnet.

Skat har modregnet afgifter i de penge, der er sendt fra TDC. 

Samt i de penge der er frigivet i Straffesagen.

Men så udskrives der yderlligere det samme krav igen.

Det sker i samme som i Kbh. Byret Foged Afd.. Hvor sagen i stoppet!

Preben Hansen er i Straffesag frikendt og alle krav mod ham er slettet. Sagen er allerede slut.

Skat har afvist Kbh. Byret. Og med de 2 udlæg startet Skat samme sag igen for 5 gang.

Første udlæg var foretaget inden Påtalefrafald, så Fonden ikke fik de penge der blev frigivet. Det skriver Pantefoged i Skat Udland Birte Galle Tønder selv, til Kammeradvokaten der medvirker i Fogedretten for Skat, vel vidende det er ulovligt udlæg, når der ikke er Stævning, og det er penge, der er frigivet til udbetaling fra Kbh. Byret.

"Der er ikke sendt indkaldelse da pengene er frigive, så Preben Hansen kan få dem."

Det skriver Foged Birte Galle til Kammer Advokaten.

Morten Lange har også haft en Foged sag, hvor der skrives Birte Galle er ansat i Skat Kbh. Det er jo helt klart og tydeligt bedrageri og berigelses tyveri, af lave udlægsforetning af penge krav Birte Galle og Morten Lange ved er fejl.

Da Skat allerede har de penge, der er i de 2 udlæg, der er afgiftet.

For de penge der er indsamlet af Fonden, der er moms, skat og AM fritaget af Skat selv.

Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, har ingen gæld i Skat. Preben Hansen er ansat i fonden.

Foged har oplyst når bare der ikke bliver overpantet er det OK. Med 2 udlæg.

Denne sag var 2 Udlands udlæg fra Skat Tønder. Der skal foretages i Malmø, hvor Preben Hansen bor. Skandale i Skat igen!

Billedresultat for 3d baby photos download free

Bevis Baby Hjælps Fondens Cvr. 21198684 Erhvervs Selskabsstyrelsen

 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. NR. 21 19 86 84 v/ Lamai Patsuri.     Fondens start dato 1994.

SKAT HAR MED DATA TYVERI SKIFTET CVR. Nr. Skat afviser  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

DATA TYVERI I LSR & SKAT. BRUGT IGEN I FOGEDRETTEN. SKAT LYVER

 

 Nu bruges fejl Preben Hansens CPR. 060345.

I Østre Landsret. Ny sag, der vil starte.

Det er ikke noget problem for Skat.

Skatteborgerne betaler alt! Også Skats løn.

Ja, vi betaler Skat for at blive snydt!

Skats ansatte får BONUS. Så de opfinder selv fejl. Det beviser denne sag 100%. Med 5000 % +

RIM FEJL FRA Ulla Ronau og Theis Krogager.

 

 

 

Selskabet BABY HJÆLPS FONDEN

Dommerfuldmægtig Morten Lange.

 

Udskrift af fogedbogen
Københavns Byret


Den 28. juni 2017 kl. 13:00 blev fogedretten sat i Retssal 81 af:

Dommerfuldmægtig Morten Lange.
Der blev foretaget FS M4-1052812017


SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) Sluseholmen 88

2450 København SV

mod

Preben Hansen

Sverige og BABY HJÆLPS FONDEN 

SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) mødte ved Ulla Ronau og Theis Krogager.


Preben Hansen mødte og oplyste, at han også møder på vegne af Baby Hjælps Fonden.


Der blev fremlagt SKATs

 

Processkrift af 31. maj 2017 med bilag 1-4.


SKAT Ulla Ronau påstod afvisning af klagen for så vidt angår indsigelse mod 2 udlægsforretninger:  

1. 26. maj 2009.   2.157.599 Kr. og  

2. 16. nov 2010.    2.082.152 Kr.


Preben Hansens påstod, at begge udlæg skal ophæves.

(Der var bevidst ikke indkaldelse til de 2 udlæg i Skat Sluseholmen København.

Det var penge frigivet efter Påtalefrafald i en Straffesag i samme Kbh. Byret.

Sagen var stoppet. Skat havde løget over for Dommer og Retten om der ikke var nogen godkendt Fond.

Stadsadvokaten har set Påtalefrafald, og oplyst kravet om Skat og AM er frafaldet!

Sagen om de samme penge var stoppet da kravet ikke bestod.

Sagsbehandler Peter Knudsen, havde skiftet Baby Hjælps Fondens Data over i Preben Hansen Data, med Datatyveri og oplyst Fonden ikke havde Cvr. Nr. Og ikke var godkendt.

Fonden var godkendt.

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Cvr. Nr. 21198684 Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345-XXX.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der er udskrevet falske afgifter for med datatyveri.

Der er i Skat Sagsbehandler, der efter at have modtaget sagen oplyser:

"Der er ikke krav om modregning.

Kravet består slet ikke."

Han fik frataget sagen af Skat Næstved Gert Bigum. Der har fået udskrevet alle de afgifter og blandet det sammen med Preben Hansens Børne bidrag og skilsmisse penge, og lavet modregning i folkepension med 54 %.

Overskydende skat er modregnet.

Skat har jo modregnet afgifter i de penge der er sendt fra TDC. Samt i de penge der er frigivet i Straffesagen.

Men så udskrives der yderliger krav igen.

Det sker i samme som i Kbh. Byret. Hvor sagen i stoppet!

Preben Hansen er i Straffesag frikendt og alle krav mod ham er slettet. Sagen allerede er slut.

Skat har afvist Kbh. Byret. Og med de 2 udlæg startet Skat samme sag igen for 5 gang.

Første udlæg var foretaget inden Påtalefrafald, så Fonden ikke fik de penge der blev frigivet. Det skriver Pantefoged i Skat Udland Birte Galle Tønder selv, til Kammeradvokaten der medvirker i Fogedretten for Skat, vel vidende det er ulovligt udlæg, når der ikke er Stævning, og det er penge der er frigivet til udbetaling fra Kbh. Byret.

"Der er ikke sendt indkaldelse da pengene er frigive, så Preben Hansen kan få dem."

Det skriver Foged Birte Galle til Kammer Advokaten.

Morten Lange har også haft en Foged sag, hvor der skrives Birte Galle er ansat i Skat Kbh. Det er jo helt klart og tydeligt bedrageri og berigelses tyveri, af lave udlægsforetning af penge krav Birte Galle og Morten Lange ved er fejl.

Da Skat allerede har de penge der er i de 2 udlæg, der er afgiftet.

For de penge der er indsamlet af Fonden, der er moms, skat og AM fritaget af Skat selv.

Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, har ingen gælpd i Skat. Preben Hansen er ansat.

Foged har oplyst når bare der ikke bliver overpantet er det OK. Med 2 udlæg.

Denne sag var 2 Udlands udlæg fra Skat Tønder. Der skal foretages i Malmø, hvor Preben Hansen bor. Skandale i Skat igen!)


SKAT Ulla Ronau gav en kort forelæggelse af sagen.
På fogedrettens forespørgsel oplyste Ulla Ronau SKAT, at der på sin vis ikke er tale om to udlæg.

Der er tale om udlæg i de samme penge, men udlæg nr. 2 er for et højere beløb, fordi der er medtaget renter.

Udlæg nr. 2 blev foretaget ved en fejl og var reelt unødvendigt, men begge udlæg kan fastholdes.


Preben Hansen havde medbragt en stak ubilagerede dokumenter, som han fremlagde for fogedretten.

 Preben Hansen forklarede, at han ikke var indkaldt til udlægsforretningen den 26. maj 2009.

Han hørte forst om det senere, hvorefter han fremsatte indsigelser. Han var til stede under fogedrettens efterfølgende behandling af sagen, hvor han mødte med sin advokat.

Han blev bekendt med fogedrettens kendelse af 3. december 2009, men han indbragte den ikke for landsretten. Det kunne han ikke af økonomiske årsager, da SKAT havde foretaget lønindeholdelse.

Han blev heller ikke indkaldt til udlægsforretningen den 16. november 2010. Den hørte han første gang om for ca. 1 uge siden, da han modtog dokumenterne fra fogedretten.

Han har ikke hørt om det udlæg tidligere. Han så bilag 3 og 4 første gang for ca. 1 uge siden. Underretningen om udlæg, der er fremlagt som bilag 4, er ikke sendt til hans adresse. Han boede i Sverige på det tidspunkt.

Han havde ikke en kontaktadresse i Danmark på det tidspunkt.

Han har aldrig fået den underretning.
Foreholdt, at det af bilag 1, der er Preben Hansens egen klage af 24. september 2016, fremgår, at han på det tidspunkt var opmærksom på udlægget af 16. november 2010, fastholdt Preben Hansen, at det var han ikke.


Fogedretten Morten Lange måtte gentagne gange overfor Preben Hansen oplyse, at fogedretten ikke kan ophæve en tidligere afsagt kendelse. Det er kun landsretten, der har den kompetence.


Fogedretten Morten Lange måtte endvidere gentagne gange afskære Preben Hansen fra et ønske om at gennemgå irrelevante bilag, der vedrøfte en bevisførelse om forhold, som fogedretten Morten Lange ikke har kompetence til at træffe afgørelse om.


Efter en kort drøftelse oplyste Theis Krogager

SKAT, at SKAT frafalder udlægget foretaget den 16. november 2010 for restance stor 2.082.152,00 kr. i beslaglagte kontanter, beløb stort 1.018.192,04 kr. hos politiet.


SKAT Ulla Ronau gjorde gældende, at sagen skal afvises, da udiægget foretaget den 26. maj 2009 allerede er behandlet af fogedretten, der afsagde kendelse den 3. december 2009. Kærefristen er udløbet.


Preben Hansen gjorde gældende, at begge udlæg er ugyldige, da der blev opgivet påtale i straffesagen mod ham.

SKAT Ulla Ronau har overtrådt persondataloven, hvilket fogedretten Morten Lange også har gjort sig skyldig i.

SKAT Ulla Ronau vidste godt, at det første udlæg var ugyldigt. Derfor foretog de endnu et udlæg. Det var ugyldigt fordi pengene ikke var til stede under første udlægsforretning.

Begge udlæg blev foretaget uden underretning af ham, og de er derfor ugyldige.

Politiets beslaglæggelse var ulovlig.

SKAT Ulla Ronau har oveftrådt straffeloven og der bør rejses en sag mod dem.

Fogedretten Morten Lange bør tage stilling til SKATs lovovertrædelser.

Fogedretten Morten Lange tilkendegav igen og flere gange, at fogedretten ikke har kompetence til at behandle indsigelser overfor en tidligere afsagt kendelse.


Fogedretten Morten Lange gennemgik kendelsen af 3. december 2009 og oplyste, at fogedretten i kendelsen fastslog, at SKAT havde været berettigede til at foretage udlægget uden forudgående underetning af Preben Hansen, og at politiets beslaglæggelse var godkendt af retten.


Preben Hansen protesterede mod dette og ønskede, at fogedretten Morten Lange tog materielt stilling til alle hans argumenter. Han protesterede mod, at fogedretten Morten Lange ikke tillod ham at gennemgå alle sine bilag.


Fogedretten Morten Lange afsagde
Kendelse


Den 26. maj 2009 foretog SKAT på baggrund af en restance på 2.157.599 kr. udlæg for  

1,010.0 56,99 kr. i kontanter, der forinden var beslaglagt af politiet.


Preben Hansen blev efterfølgende gjort bekendt med udlægget og han fremsatte indsigelser mod det foretagne udlæg.


Den 3. decernber 2009 afsagde fogedretten kendelse og stadfæstede udlægget. Preben Hansen har ikke indbragt fogedrettens kendelse for landsretten, og fogedrettens kendelse står derfor ved magt.


Da nærværende sag angår indsigelser vedrørende det selv samme udlæg, som fogedretten stadfæstede den 3. december 2009, kan fogedretten ikke behandle sagen.

SKATs afvisningspåstand tages derfor til følge.


Derfor bestemmes:
Sagen afvises.


Preben Hansen protesterede mod fogedretten Morten Langes afgørelse og modtog kærevejledning i den forbindelse. Han oplyste, at han vil drøfte sagen med sin advokat, der er på ferie.

Fogedretten Morten Langefremhævede, at kærefristen er på 4 uger.
Sagen sluttet.
Fogedretten hævet kl. 13.45.
Morten Lange

 

SKAT RIM KBH. SKAT MOD PREBEN HANSEN OG BABY HJÆLPS FONDEN.
Skat Restanceinddrivelsesmyndigheden!
 
Prøvelse af udlæg Preben Hansen.
 
Skyldnerne Preben Hansen og Baby Hjælps Fonden har kæret Fogedrettens afgørelse 28 juni 2017.
 
1.Ansøger:
 
Preben Hansen. CPR. 060345.
Baby Hjælps Fonden CVR. 21198684 
Prinsessegade 89 Lej. 31
1422 København K
 
Post venligst:
 
2. MØDER.
 
Preben Hansen c/o Baby Hjælps Fonden
CVR. 21198684
Prinsessegade 89 Lej. 31
1422 København K
 
 
3. Afgørelsen jeg ønsker skal kæres fra Københavns Byret Foged.
 
 
4. Begrundelse. 
 
 
DER ER EFTER PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET FRIGIVET PENGE, DER VAR FEJL BESLAGLAGT I:
 
CPR. 060345-0493 PREBEN HANSEN. DE PENGE ER DER AF SKAT STARTET EN HELT NY SAG. 
 
Fejl og falske afgifter, der ikke består og er frafaldet. Fonden er ejer af de penge.
Der er indsamlet hos den Danske befolkning til nødhjælp for babyer. Pengene er øremærket til nødhjælp, og kan ikke bruges af Skat m.m.
 
STRAFFESAGEN BLEV STOPPET I Kbh. Byret. DA KRAVET IKKE BESTOD. SKAT AFVISER BYRETTEN!
 
FORINDEN PÅTALEFRAFALD ER DER FORETAGET UDLÆG
26 / 5 / 2009.  
2.157.599 KR. Uden forkyndelse. 
 
16 / 11 / 2010
ER DER IGEN UDLANDS UDLÆG I KBH:  
2.082.152 KR. Uden forkyndelse.
 
I ALT 4.239.751 KR. I AFGIFTER.
 
AF DE PENGE SKAT HAR MODTAGET DIREKTE FRA TDC ERHVERV.
DET ER BABY HJÆLPS FONDENS INDSAMLEDE PENGE.SKAT MODREGNER I FALSKE AFGIFTER
 
Det er fondens indsamlede penge, der skal ind på Fondens Nem Konto i Skat. Danske Bank:
 
CVR. 21198684 Baby Hjælps Fondens v/ Lamai Patsuri  
 
ER GODKENDT ALMEN VELGØRENDE FOND!
 
Bevis. CVR. 21198684
Er fra start af Fonden, brugt i Skat for Fonden, det eneste CVR. Nr. Fra start til i dag.
 
Sagen  er ikke i: CVR. Nr. 21198684. 
Den er fejl i: CPR. 060345 Preben Hansen
 
Skat har skiftet med DATATYVERI, af Preben Hansens data, og oplyst Fonden var uregistreret virksomhed og ikke stiftet m.m. Uden CVR. NR. De fejl oplysninger er brugt i Fogedretten. LSR og Kbh. Byret.
Samme sag og penge i hele 7 sager.
 
Skat har fejl, med Datatyveri skiftet til:
SE / CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen
Det Nr. var i Pressefotograf Preben Hultgren og er stoppet 1985. Ugyldigt!
 
Det skete efter TDC har oplyste fejl navn: "Børnehjælpsfonden".
 
Da der ikke er noget Se. Nr. Kan vi ikke udbetale pengen til:
 
Se. Nr. 21979317 Børnehjælpsfonden v/ Preben Hansen.
 
DET ER GROFT DATATYVERI, SOM SKAT BRUGER TIL I DAG! FOR AT BEHOLDE FONDENS INDSAMLEDE PENGE SKAT SELV HAR MODTAGET FRA TDC.
 
Skat har så kreativt henvist til oplysninger om de fejl data fra TDC. Der er brugt i sagerne.
Børnehjælps Fonden er en helt anden Fond! Hele 6 sager er i fejl Data.
 
Med de fejl oplysninger, blev Skat udskrevet med en Agterskrivelse for moms. Der ikke var sendt til høring. Den er så ulovlig og ugyldig!
Forvaltningsloven § 19. Kun en afgørelse kan bruges. 
Som det ses i sagen, er de Love, Skat selv har fået godkendt i Folketinget, for at undgå fejl, afvist af Sagsbehandlere, Direktører, Skats egen Landsskatteret og Kbh. Fogedret.
 
LSR. Afviste Agterskrivelsen som ugyldig.
 
Men Skat klagede så bare selv, samme momssag igen. Dev ved LSR. Da der er brugt samme fejl, som i første Afgørelse, og samme fejl CVR
Datapersonloven § 69. og Datatyveri brugt CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden / Preben Hansen
 
Preben Hansen er sat i moms, Skat og AM.
Af hele Fondens Landsindsamling med falske oplysninger og Data Tyveri. Med skift af Fondens korrekte data, der er brugt i Skat andre Afd. Samtidig med de falske er brugt i Skat Økonomisk Kriminalitet. Der udskrev fejl moms, skat og AM. Med den ugyldige Agterskrivelse. LSR havde afvist og sendt tilbage til Skat, som ugyldig.
 
 
Straffesag mod Preben Hansen. Af "Kreative" Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen fra Skat København og Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen. Den Afd. I Skat er nu lukket!
De har jo som det tydeligt ses i denne sag, selv lavet groft "Økonomisk Kriminalitet"
Mod en Almen Velgørende Fond.
 
Skat har krævet moms, Skat og AM. Personligt fra Preben Hansen. Af penge der aldrig er udbetalt. Skat har selv de penge, de kræver afgifter af.
 
Skat afslørede TDC selv havde beholdt en del af de indsamlede penge hele 4.112.706 kr. + momsen 25 %.
 
Bevillingspolitiet har anmodet om at få oplysninger om det store beløb Skat har modtaget fra TDC. Uden stævning og forkyndelse. Det er Indsamlede penge til nødhjælp for babyer. 
 
Her er alle de fejl Data. Skat med Datatyveri har stjålet og brugt i moms, skat, AM og Straffesag mod Preben Hansen.
 
CVR. 21979317 Børnehjælpsfonden v/ Preben Hansen
CVR. 21979317 Baby Hjælps Fonden V/ Preben Hansen
CPR. 060345-xxxx Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen
CPR. 060345-xxxx Preben Hansen. Uden Fond,
 
Fonden er godkendt: Almen Velgørende Fond og yderligere godkendt i Folketinget, til Ligningslov § 8 A.
Med sit navn i Loven: SOS Baby Hjælps Fonden. Med de godkendelser er Fonden fritaget for moms og skat. Efter Ligningsloven.
Det er der Skats afgørelse om fra start af Fonden 1996.
Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden.
Moms og Skatte fritaget Almen Velgørend Fond i Ligningslov §8 A. Som kun Fonde kan godkendes til. Ikke Preben Hansen.
 
Fonden har til Landsindsamlingen, som alle andre Fonde brugt:
TDC Service 900 Nr. til Telefon Indsamling.
Der fra Service 900 Nævnet, og Telestyrelsens bestemmelser kræver godkendelse, som Almen Velgørende Fond og optagelse i Ligningsloven
§ 8A. Med Fondens navn skrevet i Loven.
Først, når det er afleveret og godkendt i Service 900 Nævnet. Sendes der brev til TDC. Om de kan åbne Indsamlings Tefon nr. til forhøjet takst 50 kr.
 
INGEN PRIVATE KAN FÅ ÅBNET DE INDSAMLINGS NR. DET ER KUN ALMEN VELGØRENDE FONDE I
LIGNINGSLOV § 8 A. GODKENDT I FOLKETINGET.
 
Skat, LSR. Fogedretten, Kbh. Byret. Afviser Folketingets Love. 
 
Så når Skat udskriver moms, skat og AM i år 2000 og 2001. Med tilbage virkende kraft.
Med fejl afgifter fra indkomst år 1996, 1997 og 1998.
Skønsmæsig skat for Preben Hansen. Af alle de penge, der slet ikke er udbetalt, så er der jo lavet grove ulovlige fejl fra Skat!
Straffeloven: Formue berigelse.
 
Det skal oplyses, at Preben Hansen var SATTEFRITAGET i alle de år, der er udskrevet afgifter Skat og AM.
Preben Hansen var Udlands Dansker og arbejdede i Thailan og nabolandene.
 
Skats egen Afgørelse Preben Hansen er SKATTEFRITAGEt efter § 2. Udlandsdansker.
Der er derfor slet ikke lavet nogen Årsopgørelser for de år skat i denne sag har krævet skat m.m. Fra Preben Hansen.
.
I København Fogedret fik Preben Hansen ikke lov til at udtale sig, og fik heller ikke lov til at gennemgå de medbragte bilag, der beviste Baby Hjælps Fonden var godkendt, og han var skattefritaget, og på alle Årsopgørelser og moms afgørelser, er der skrevet Preben Hansens Adresse i Thailand.
 
Samt Skats egen Afgørelse om Skatte fritagelse! For alle de år, der er fejl krav om Skat!
 
Baby Hjælps Fondens Ledelse opdager TDC ikke udbetaler alle de penger, der er indsamlet over TDC Indsamlings Telefoner, Fonden klager derfor til Teleklagenævnet over, der mangler 540.000 kr. I udbetaling, i den md. udbetaling.
 
TDC Konsulent Gunnar Petersen for indsamlings 900 Nr. Kan ikke oplyse hvordan pengene er forsvundet.
 
Det blev der en klagesag om og Kbh. Politi B og Skat Købehavn fik sagen. 
 
Skat finder så hos TDC hele 4.112.706 kr. Uden momsen 25 %.
Der ikke er udbetalt til CVR. 211986 84 Baby Hjælps Fonden.
 
Det var jo en alvorlig sag.
 
Fonden får ikke oplysninger om. at Skat har fundert 4.112.706 kr. Der ikke er udbetalt til Fondens hjælpe arbejde for babyer.
 
Det er jo en alvorlig sag for TDC, at de bliver afsløret i at selv beholde indsamlede penge til Nødhjælp, og at TDC Erhverv, også selv har beholdt momsen fra indsamlingen med 25 %. Ud over de afgifter, der er fratrukket.
 
Der er de samme penge Skat har modtaget og så udskrevet moms, skat og AM. Så skat kunne beholde de penge. 
 
Nu er det kommet på internettet og i pressen at Skat stjæler indsamlede penge, fra de Fonde
og indsamlinger der har brugt TDC 900 Indsamlings Nr. Det har stået på fra starten af 900 Nr. Hvor mange hundrede millioner er indsamlet, og hvor TDC selv har taget momsen 25 %. Samt kreativt ikke har udbetalt alle de indsamlede penge.
Det afslørede Skat, og holdt det hemmeligt!
 
CVR. 21198684 Baby Hjælps Fondens, store
tilgodhavende hos TDC. Bliver i brev tilbudt Skats "KREATIVE" Sagsbehandlere mod at rejse en Skattesag mod Preben Hansen.
 
Det tilbud siger Skat ja tak til og starter en Momssag, da Preben Hansen jo ikke er moms fritaget som Fonden.
 
Kbh. Skat Foged foretager MOMS UDLÆG i:
 
CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Bemærk i Fondens korrekte Data!
 
SÅ ALLE VED ALLEREDE FRA DEN AFSLUTTEDE SAG! MOMSFRAFALD i FONDENS KORREKTE DATA ER:
CVR 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri
 
Lamai Patsuri og Preben Hansen protesterer over udlæget, der bliver sendt til frafald i Kbh. Byret Foged Afd.
Og FRAFALDET I:
CVR. 21198694 Baby Hjælps Fonden. 
KRAVET BESTOD IKKE FONDEN VAR GODKENDT I SKAT MED CVR, Nr.MOMS OG SKATTEFRITAGET.
 
Det var jo en slem fejl for Skats "Kreative" Sagsbehandlere.
 
Se hvordan Skat samme sag om samme penge igen.
De laver Datatyveri og stjæler Preben Hansens CPR. Nr 060345. 
OG STARTER SAMME MOMS SAG IGEN!
 
Så inden Momsfrafaldet i Kbh. Byret Foged Afd.
Blev der i Kbh. Byret Afd. Grunlovsforhør Afd. Igen Foretage Moms beslaglægelse af nogen af de penge fra TDC. Skat havde modtaget.
 
Beslaglægelsen sker med SKIFT til CPR. 060345 Preben Hansen. Klart og tydeligt Datatyveri, af Palle Jakobsen, og de samme, der havde lavet det tidligere momsudlæg.
Der herefte blev FRAFALDET I KBH. BYRET FOGED AFD. Bestilt af Skat selv Cvr. 21198684.
 
Skat starter med den nye beslaglægelse en ny Straffesag mod Preben Hansen.
Med krav om skat og AM, for de penge der ikke er udbetalt. Som Skat selv har modtaget fra Baby Hjælps Fondens tilgodehavende i TDC.
 
Skats krav er på 100 % ekstra, som bøde, og 6 års fængsel for ikke at have betalt Skat og AM. Af de penge Skat selv hemmeligt havde modtaget fra TDC. Og ikke oplyst om til den rette ejer af pengene, Baby Hjælps Fonden.
DET ER DA EN GROV FORBRYDELSE, SKAT FASTHOLDER OG IGEN HAR STARTET NY SAG I
SKAT TØNDER OG KBH. BYRETS FOGEDAFDELING
 
KRAVET ER NU 4.239.751 KR i AFGIFTER. AF DE PENGE SKAT SELV HAR MODTAGET FRA TDC..
 
SKATS KRAV ER MOD PREBEN HANSEN. DER SKAL BETALE YDERLIGERE DE 4.239.751 KR. IGEN SOM SKAT ALLEREDE HAR MODTAGET FRA TDC.
Bemærk det er kun afgifter af de indsamlede penge, som Skat selv har modtaget.
 
SKAT STARTEDE SAGEN MED RANSAGELSE OG TOG ALLE FONDENS AFREGNINGER FRA TDC.
 
HVOREFTER SKAT ANMODEDE OM AFREGNINGER FRA TDC. SOM SKAT SELV HAVDE!
 
Fonden har Nem Konto i Skat Danske  Hvorefter Skat anmodede om de bilag og Fondens afregninger, de selv havde taget ved ransagelsen.
 
Der blev i Straffesagen i Kbh. Byret 7. Afd, Mod Preben Hansen foretaget 21 beslaglægelser og konfiskert de penge Skat fandt hos TDC, som ikke var udbetalt til Fonden.
 
 
Efter Skat fandt 4.112.706 kr. +25 % moms.
Hos TDC. Oplyste Skat Fonden ved start ikke havde Fonds kapital over 250.000 kr.
"Så Fonden var ikke godkendt, da der ikke var over 250.000 kr. Ved start!"
Der for er der foretage så mange sager med beslaglægselse.
Alle beslaglæggelser i Kbh. Byret er også her uden den lovpligtige Stævning, uden nogen udskrift, alt er holdt hemmeligt.
UD OVER BESLAGLÆGGELSERNE I KBH. BYRET.
HAR SKAT SELV PENGE; DER IKKE ER MED I STRAFFESAGEN.
 
Efter 10 års Straffesag var der Påtalefrafald i sagen.
Sagsbehandleren Peter Knudse Kbh. Skat. Der havde udskrevet al fejl Moms og Skat med tyveri af Preben Hansens Data Cvr. Nr. og CPR. 060345, Fejl oplysning om Fonden var uregistreret virksomhed uden CVR. Nr. Ikke godkendi Civilstyrelse og Skat. Det var et privat firma ejet af Preben Hansen.
 
Sagsbehandler Peter Knudsen skrev, som svar på Fondens klage til Skatteministeren:
 
"Baby Hjælps Fonden var en selvstændig juridisk person. Almen Velgørende Fond med i Ligningslov § 8 A."
 
Fonden sendte de oplysninger til Kbh. Byrets Dommer  7 Afd. Der indkaldte Skat, Kbh. Polit B. og min Advokat.
Med de oplysninger blev der Påtalefrafald i Straffesagen. SAGEN SLUT!
 
Igen forinden der er Påtalefrafald, ringer Kbh. Politi B. Gert Knudsen til Skat Foged Afd. Og oplyser der vil blive frigivet penge fra beslaglægelserne i sagen til Fonden. Fonden vil så få rådighed over de peng!
 
Skats Foged Udland i Tønder Birte Galle bestiller så "UDLANDS UDLÆG". Da Preben Hansen bor i Sverige.
 
Igen bliver der foretaget udlæg uden stævning og nogen oplysninger, så det er fejl.
Det er UDLANDSUDLÆG sendt til Foged Lone Christiansen i Københavns Foged Sluseholmen.
Der henter pengene hos Kbh. Politi B.
Det sker i CPR. 060345.
 
Der sker igen ULÆGSUDLÆG igen uden stævning og alt er hemmeligt. Selv om der er klaget ved Preben Hansens breve og personlige fremmøde i Skats Foged afd. Kbh.
 
Her afleveres brev der viser Fonden er godkendt og har CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.
 
Preben Hansen modtager fra Foged afd. Udskridt Fondens Stam oplysninger i Skat / Register Bevis;
CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri 
 
DER ER SÅLEDES FORETAGET 2 UDLÆGS FORRETNINGER I DE PENGE DER ER FRIGIVET EFTER PÅTALEFRAFALD I STRAFFESAGEN DER ER ENDELIG AFSLUTTET. OPLYST AF DOMMER I SAGEN.
 
PREBEN HANSEN HAR VED PERSONLIGT MØDE MED ANKLAGER HOS STADSADVOKATEN, FÅET OPLYST AT SAGEN ER ENDELIG SLUT MED PÅTALEFRAFALD. SAGEN ER HELLER IKKE ANKET!
SKAT HAR LAVET EN STRAF BAR HANDLING!
 
Som De kan se er det den samme sag om de samme beslaglagte penge i 21 MOMS SAGER i Kbh. Byret.
 
MOMSBESLAGLÆGELSER DER NU I FEJL "UDLANDS UDLÆG" ER SKIFTET TIL SKAT OG AM KRAV HOS PREBEN HANSEN AF PENGE HAN ALDRIG HAR MODTAGET.
 
DER ER FRIGIVET PENGE I SAMME KBH. BYRET I EN STRAFFESAG. 
 
UDLÆG 26 / 5 / 2009.  2.157.599 KR.      Uden forkyndelse. 
 
16 / 11 / 2010 ER DER IGEN UDLANDS UDLÆG I KBH: 2.082.152 KR. Uden forkyndelse.
 
 
IGEN STARTER SKAT SAMME SAG OM SAMME PENGE I EN "NY" SAG. Nu er det fejl afgifter!
 
Igen med DATATYVERI og fejl data. Skat ved er fejl. Det er også svært at læse det CVR. Nr. 21198684. Fondeh har og som er i alle Skats PC
Med kun 8 tal, der i så mange år er afvist at bruge i Skat og retten. Af "Skatte Hajerne"
Alle de brugte data er af Datatilsynet blokeret og må dermed slet ikke bruges! Det er jo dyret Persondataloven § 69.

 

 

SAGENS SAGSBEHANDLERE:                      

PETER KNUDSEN,PALLE JAKOBSEN OG GERT BIGUM. AFSLØRER DE LYVER, OG HAR LAVET FEJL SKAT, MOMS OG AM. I FEJL AFGØRELSER. LSR. & SKAT. VIL IKKE RETTE DATA FEJL M.M.

Sagsbehandler Peter Knudsen, Gert Bigum og Jens Drejer, Palle Jakobsen og Helle Frejlev, laver fejl Afgørelser, om moms skat og AM, klager selv til LSR, Kbh. Pantefoged Lone Christiansen, Pantefoged Birte Galle Tønder og Skatteankestyrelsen.

Fonden er moms- og skattefritaget af Skat. Med de oplysninger Peter Knudsen sender til Skatteministeren, og i Skat med Cvr. 21198684. Samtidig med at de "KREATIVE". Sagsbehandlere bruger Fondens med stifter, Preben Hansens Data i klager til LSR, Kbh, Byret og Skatteankestyrelse. I skiftet Data.

FONDEN ER: ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER I NØD.

Derfor, Moms- og Skattefritaget af Skat selv. I Stamoplysninger. Med I Ligningslov § 8 A.

Fonden har indsamlet over 7.000.000 kr.+25% moms. Heraf er der, i alt kun udbetalt 1.533.789,59 kr. Fra TDC.

Det er opskrevet til de penge Skat har stjålet og ikke har udbetalt til Fonden, modtaget fra TDC.

Stifter af Fonden Preben Hansen er efterfølgende blevet, fejl beskattet af de 4.112.706 kr.+ moms. Af de penge Skat selv har beholdt.

Skat Palle Jakobsen lyver, når han oplyser Fonden ikke er godkendt og ikke har over 250.000 kr. Der er 4.112.706 Kr. + moms og renter. Skat har stjålet, og nægter give oplysninger om til Bevillings Politiet og Fonden. Klart og tydeligt svig i Skat.

De penge er Fondens indsamlede, og skal ind på Baby Hjælps Fondens. Nem Konto i Skat:

SOS Baby Hjælps Fonden

Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093   

Fonden har indsamlet med: TDC 900 INDSAMLINGS NR. ØRE MÆRKET TIL BABY NØDHJÆLP. DE PENGE ER IKKE SKATS PENGE 

Fonden fandt svig i udbetalingerne fra TDC, og afslørede TDC ikke, udbetalte alle de indsamlede penge. Skat og Kbh. Politi B. Afslørede TDC selv havde beholdt 4.112.706,61 kr. + moms. Ja, TDC udbetalte ikke alle penge.

TDC havde i alt kun ubetalt 1.533.789,59kr.                

Til Baby Hjælps Fondens Giro konto i Danske Bank. 

Vel vidende at Fonden er godkendt og moms og skattefritaget i Skat. Der kræves nemlig. Godkendelse til optagelse i Ligningslov § 8 A. For åbning i TDC af Service 900 Nr. Indsamlings Telefoner med over takst. Skat har godkendt Fonden til Lig. § 8 A. Der er sendt til TDC og Servive 900 Nævnet. Fondens navn er med i Lib. § 8 A. Godkendt i Folketinget.

Sagsbehandler Palle Jakobsen lyver i brev til: "Kriminalpolitiet i København Bedrageriafdelingen.       

att. Carl Erik Jensen Politigården 1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen Cpr. 060345 m.fl (Bemærk Datatyveri)

Nettobeløbet for Nr. Hvor regningerne ikke har været momsbelagt andrager i alt 4.112.706,61 kr."

********************************************************

PENGE DER ALDRIG ER UDBETALT TIL FONDEN. TDC HAR SELV BEHOLDt PENGENE, INDSAMLET TIL BABYER.

SKAT OG KBH. POLITI B.HAR HOLDT DET HEMMELIGT, AT TDC SELV BEHOLDTE INDSAMLEDE PENGE OG MOMSEN 25 %. FRA FONDE, FORENINGER OG DANMARKS INDSAMLINGEN. GROFT BEDRAGERI FRA TDC OG SKAT!

"Fonde og Foreninger er jo momsfritaget" I aftaler er alle takster med moms, der er opkrævet over tlf. Regninger hos kunderne af TDC. Der så kreativt selv har beholdt pengene. Det afslørede Skats Palle Jakobsen.

Det er millioner af indsamlede penge TDC Erhverv, selv har beholdt fra alle indsamlinger, der bruger TDC Service 900 Indsamlings Nr. Fra 1996 til i dag.

 BABY HJÆLPS FONDENS INDSAMLING.            ER SNYDT OG BEDRAGET AF TDC ERHVERV. SERVICE 900 NR. AFD. Direktøren har afvist alt    

Det er jo groft bedrageri fra TDC, der ikke har udbetalt 4.112.706,61 kr. og momsen 25 %.                        

Momsen 25 %. Fra alle indsamlinger er stjålet af TDC. "Da Fonde er moms fritaget, har TDC, kreativt, selv beholdt momsen".

SKAT OG TDC STUDE HANDEL. 

TDC Konsulent Gunnar Petersen tilbyder Ivan Vigh Strand, Skats Lovafdeling, udbetaling af Baby Hjælps Fondens tilgodehavende til Skat, hvis Skat vil rejse en Skattesag mod Fondens med stifter Preben Hansen. Skat siger ja tak.

Skat starter en moms sag, ved at lyve om: Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Ikke havde Cvr. Nr. Og aldrig var stiftet, og ikke havde, Fonds kapital på over 250.000 kr.

Der er ingen grænser for fejl oplysning, fra sagens Sagsbehandlere Peter Knudsen, Palle Jakobsen, og Gert Bigum. Datatyveri af Preben Hansens Se. Nr. data. Falske afregninger bestilt hos TDC. Der ikke er straffet for fejl.

Skats Leder Gert Bigum i Næstved, og Borgerambassadør Jens Drejer, afviser at bruge Påtalefrafald fra Kbh. Byret, hvor sagen er stoppet. Grunden er Peter Knudsens brev til Skatteministeren om Fonder er godkendt og i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven, Fonden er også godkendt af Folketinget.

Skatterevisor Gert Bigum får den samme sag, der er Påtalefrafald af i Kbh. Byret. Startet i Skat Næstved. Der selv klager Deres egen fejl afgørelse til Skatteankestyrelsen, med gl. fejl afgifter, og nye fejl tal i skat og AM for Preben Hansen med henvisning til en gammel ugyldig afgørelse fra LSR. I de fejl data Skat har skiftet med Datatyveri fra Preben Hansen som Pressefotograf. Data, der var stoppet i 1985. Se.Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De Data var Pressefotograf Preben Hultgren. Stoppet 1985. De data findes ikke mere. Hvordan kan der behandles sager ude, data findes i Skat og www.cvr.dk

Datatyveri er brugt af Borgerambassadør Jens Drejer og hans Rådgiver Gert Bigum, i Afgørelser i Skattemimnisteriet, LSR og Skatteankestyrelsen. Hvor Helle Frejlev, også har brugt Børne Hjælps Fonden, i sin afgørelse om modregnin af skat. En helt anden Fond.

Skats Gert Bigum afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald, og udskriver nye afgifter.

Skat krav for skat er 2.157.599 kr. Af penge, der aldrig er udbetalt, fra TDC til Fonden, eller Stifter Preben Hansen. 

Skatterevisor Gert Bigum laver helt bevidst bedrageri og modregner de 1.010.056,99 kr. Der er frigivet i Kbh. Byret, til Baby Hjælps Fondens hjælpearbejde, de penge modregnes i den nye udskrevne skat og AM m.m. For Preben Hansens, ny fejl afgifts udskrivning fra Gert Bigum og Helle Frejlev Skat Næstved.

Kreative Gert Bigum laver også fejl Gældssanering, af "Restskatten". På ca. 1.000.000 kr. Som "Danmarks Skatteborgere". Betaler over deres Skat. Det giver jo alt sammen Bonus, for helt bevidst at lave fejl, der er så tydelige. Med skift af Cvr. Og sender fejl oplysninger til Skatteankestyrelsen, der bevidst godkender alle de fejl, der er lavet i sagen. De er "Lovløse". Kender ikke Persondataloven § 35 og § 37.

Afgørelse i Kbh. Fogedret. Momsfrafald1999. Stop af sag mod Preben Hansen i Kbh. Byret med Påtalefrafald. Afvises, og sagen startes ulovligt igen.

Pantefoged udlæg 2.157.599 kr. Af penge, der aldrig er udbetalt.                         

Tønder Birte Galle og Kbh. Lone Christiansen. Startes i: Skat Kbh. Foged Afd. Inden sagen er slut i Kbh. Byret. Pengene er slet ikke frigivet.

Lone Christiansens fejl Foged forretning 1.010.056,99 kr. Helt uden Stævning og forkyndelse i Sverige, hvor Preben Hansen bor, og hvor en Udlands Fogedforretning fra Skat Udland Tønder, skal foretaget hos Kronfoged i Malmø, og ikke i København. Det er da logisk.

Alt er ulovligt, nulstillet og fejl skal rettes.

Der er ingen Retssikkerhed i LSR, Skat og Skatteankestyrelsen, der godkender alle fejl, fra Pantefogeders beslaglægelse af frigivne penge til Fonden, og ny fejl skat m.m. til Preben Hansen, med stjålne fejl Data. 

Skatterevisor Gert Bigum Næstved, krav for skat og AM m.m. Er 2.157.599 kr.                   Det er af penge, han ved aldrig er udbetalt.

DET ER DA EN ALVORLIG SAG!

Statsadvokaten har efter gennemgang af Kbh. Byrets Påtalefrafald. Oplyst kravet er frafaldet, og sagen er slut. Det samme har sagens Dommer. Der ikke vil starte samme sag igen, hvor der er Påtalefrafald. Preben Hansen skal igen til møde med Statsadvokaten, hvis Skatteankestyrelsen ikke vil bruge Fondens data, og fastholder Preben Hansens fejl skat og AM. Der er frafaldet. Sagen er jo slut.     

*********************************************************

FONDEN ER PÅ STEDET OG HJÆLPER, MEN HAR BRUG FOR DIN HJÆLP. BABYER ER UDEN MAD, VAND, MEDICIN OG HUSLY . 

Babyer og børn er SOS Baby Hjælps Fondens område.

Disse helt uskyldige babyer, har brug for, mælkepulver, sutteflasker, vand, baby beklædning og baby medicin mod diarre, myggenet og tæpper.

Mange har mistet alt. Der er nu mangel på mad og vand, de sulter.

Der er døde og flere vil dø, hvis hjælpen udebliver.

SKAT RIM. LAVER FEJL KRAV! SNYDER FORONDEN

2 udlæg i for falske skatteafgifter, der slet ikke betår!
 
 
Igen med DATATYVERI og fejl data. Skat ved er fejl. Det er også svært at læse det CVR. Nr. 21198684.
Med kun 8 tal der i så mange år er afvist at bruge i Skat og retten. 
Alle de brugte data er af Datatilsynet blokeret og må dermed slet ikke bruges.
 
Sagens billag sendes særskilt.
 
Med venlig hilsen
 
Preben Hansen
c/o SOS Babyhjælps Fonden
 
 
Svar venligst til E-mail:
 
 
 
 
 
 

SKATS FOGED BIRTE GALLE & LONE CHRISTIANSENS BEDRAGERI

 

Billedresultat for 3d baby photos download free

Skats Foged Birte Galle Skat Udland Tønder. Laver udlæg uden den lovpligtige indkaldelse. Det er ulovligt, og kravet er ugyldigt.

Hun er i Skat Udland, og sender kravet til  Skat København og ikke Sverige hvor Fondens stifter og Juridiske medarbejder Preben Hansen bor.

Hele 2 gange  laves der bedrager, med 2 foged forretninger, med 2 gange 2.000.000 kr. Det laves med næsten samme tal, for at snyde Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden for 4.000.000 kr. Som Skat Økonomisk Kriminalitet har stjålet. Skat Foged i København Lone Christiansen henter pengene 2 gange hos Københavns Politi, og lyver og oplyser hun "Glemte" at hente pengene i første udlæg!  

Der er i Kbh. Byrets Foged Afdeling, i brev oplyst det betød ikke noget "Bare der ikke blev over pantet."

Bevis for der var 4.000.000 Kr. Skat havde stjålet.

Det betyder så, der er indsamlet ca. 7.000.000 kr. I alt.

Men Skats Faglige konsulenter vil have det hele 100% afgift, for moms skat og AM. Det sker ved at oplyse Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. ikke har noget Cvr. Nr. Ikke havde 250.000 kr. i kapital ved start. Der var 700.000 kr. Kontant.

Oplyste fejl Fonden ikke var godkendt, og var uregistret virksomhed i Preben Hansens frivate firma,

Fonden var med sit navn godkendt til Ligningslov § 8 A. Moms og skattefri Almen Velgørende Fondt. Det ses i Skats egne Stam oplysninger,

Skat laver igen skandale og Justits mord. Lyver i Retten over fpr Dommer, der opdagede fejlen og Skat frafaldt det sidst udlæg, der skal udbetales til Baby Hjælps Fondens Nem Konto i Den Danske Bank.

De sidste 2.000.000 Kr. Der er fejl beslaglagt, skal for i ny sag i Landsretten.

Der er grov straf og fængsel op til 6 år, for alle der har medvirket i denne bedragerisag, med tyveri af indsamlede penge til nødhjælp til

DER ER ALLEREDE AFGØRELSE I  KBH. BYRET:

22-6-99 Er  babyer i nød.505.113 kr. i Fonden frafaldet i Kbh. Byret af T&S Reg Kbh.

Fonden og Preben Hansen protesterede, over fejl Se. Nr. 21 97 93 17, og fejl oplysning fra Tele Danmark!

T&S Reg. Kbh. havde alle Baby Hjælps Fondens Data, og så selv det var fejl Se. Nr.

 

HVORFOR SKIFTES DER:

Fra Fondens CVR til Gl. Se. Nr. stoppet 1985, og igen skift til CPR. 060345-0493?

 

Der er momsfrafald i Kbh. Byret i Fondens korrekte CVR, kan det ikke bruges igen!

De kreative Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen skifter til det falske,

Tele Danmark har oplyst Se. Nr. 21 97 93 17.

Forfølger Preben Hansen, som bestilt af TDC!

 

 

Sagsbehandler Palle Jakobsen:

Starter samme sag om moms igen, bestiller skat i Kbh. for 96, Greve 97 & Stevns 98.

 

I brev netop modtaget fra Landsskatteretten i aktindsigt skriver Palle Jakobsen bl.a.:

 

SKAT

 

 

Kriminalpolitiet i København                                                                                    3. juni 1999

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen                                                                                                      Journal nr.

Politiqarden                                                                                                      02/98-5829-0001

1567 København V

 

 

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-0493. m.fl.

 

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

 

Nettobeløbet for numre hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt

kr. 4.112.706,61.

 

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurderinq, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

 

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

 

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag at Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

 

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.

 

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske

repræsentanter, samt Københavns kommune.

 

Med hilsen

 

Palle Jakobsen

 

 

Told- og Skateregion

København      

Hermodsgade 8

2200 København N

 

_________________________________________

I brevet oplyser Palle Jakobsen:

”Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.”

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.”

 

”Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt

4.122.706,61 kr.” Uden moms!

 

4.122.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke har udbetalt! Og selv beholdt moms.

Der er også udskrevet Skat af disse penge, der end ikke er udbetalt af TDC A/S!

 

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.

Derfor vil TDC ikke rette fejl og sende korrekte afregnings bilag, og forfølger Preben Hansen, med falske oplysninger om der ikke er nogen Fond!

 

Politi har skrevet Fonden stadig er godkendt! Det samme har Skat Nærum.

 

 

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage

brev 26. Okt. 2000.

_________________________________________

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

 

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

 

Peter Knudsen henviser til Ligningslovens § 8 A, hvor Fonden er med sit navn:

SOS Baby Hjælps Fonden. En Lov, der er vedtaget af Folketinget.

 

Sagens sagsbehandler der har skrevet. der ikke er godkendt nogen Fond, i Agterskrivelse 12. okt. 2000. Skriver her det modsatte. 14 dage senere!

 

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18 § 8 A med Fondens navn.

 

Alle er holdt for nar af T&S Reg. Kbh. 2 kreative sagsbehandlere Peter Knudsen & Palle Jakobsen. Der har arbejdet for TDC Erhverv A/S i Ballerup, for at skjule manglende momsudbetaling til Indsamlinger. Samt manglende udbetalinger der er indsamlet til brug for hjælp til babyer og børn i nød.

 

SKAT STJÆLER 4.112.706 KR. MED DATA TYVERI

4.112.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke havde udbetalt! Skat fandt pengene hos TDC, og holdt det hemmeligt, at TDC Erhverv selv beholdte indsamlede penge og momsen 25% fra TDC Indsamlings 900 Nr. Som alle indsamlingerne bruger. Det godkender Skat, og modtager de indsamlede penge 4.112.706,61 kr. Fra TDC Erhverv, i en "Studehandel". Hvor TDC så slipper for Tiltalerejsning for bedrageri.

Cvr. 21108684 Baby Hjælps Fondens Landsindsamlings penge er stjålet 2 gange først af TDC, og igen af Skat Økonomisk Kriminalitet, der lyver og sender fejl Tiltalerejsning om Fonden er ophørt og ikke godkendt.

Skat bestiller herefter Straffesag i Kbh. Byret i 10 år med falske oplysninge. Datatyveri af Fondens stifter Preben Hansens Data, hvis gamle Se. Nr. 21979317 og Cpr. Nr. 060345-xxxx. Bruges i Kbh. Byret, LSR. og Skatte Ankestyrelsen.

SKATS DATA TYVERI. HER ER DE BRUGTE DATA: 

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG I:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Skats SE-Oplysning. Brugt fra start til i dag, samtidig med de fejl Data herunder:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. & Skatteankestyrelsen.  

Cpr. 060345-xxxx  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat Kbh. Foged Afd.      

Cpr. 060345-xxxx  Preben Hansen. Brugt i Straffesag i Kbh. byret 7. Afd.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr.

Ved Påtalefrafald i Kbh. Byret frigives 1.010.056,99 kr. Der var beslaglagt i 21 sager. Det er fondens indsamlede penge.

SKAT BEHOLDER SELV BABY HJÆLPS FONDENS FRIGIVNE PENGE, OG STARTER SELV SAMME SAG IGEN. I NY SAG I SKATTEANKESTYRELSE, OG LYVER  IGEN OM, FONDEN ER OPHØRT OG IKKE GODKENDT, OG UDSKRIVER NY SKAT 

HER ER BEVIS FOR: CVR. 21198684

 BABY HJÆLPS FONDEN IKKE ER OPHØRT.

 Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:

 Svar brev på Preben Hansens klage, til Skatteministeren.

 Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

************************************************

Baby Hjælps Fonden er ikke er ophørt.

Se brev fra:

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

**************************************************

HER ER OPLYSNING OM DE PENGE TDC HAR UDBETALT TIL FONDEN.

I brev til Skat & Kbh. Politi B. oplyser sagens sagsbehandler Palle Jakobsen:

Hvor meget der er udbetalt fra TDC i alt.

Hvor Skat afslørede TDC selv havde beholdt:

4.112.706,61 kr. og 25 % moms.

Skat Næstved Skatterevisor Gert Bigum og Helle Frejlev starter efter Påtalefrafald i Kbh. Byret samme sag igen med udskrivning af Skat og AM med fejl krav om 2.157.599 kr.

Det kan jo aldrig passe med de penge, der er sendt fra TDC til Fondens Bank konto/ Nem Konto i Danske Bank. Skat snyder og laver krav om penge der aldrig er udbetalt.

Der var i alt kun udbetalt 1.533.789,59 kr.

Palle Jakobsen skriver i det hemmelige brev, der er modtaget fra Landsskatteretten:

”Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.”

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.”

”Nettobeløbet for numre, hvor TDC afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt:

4.122.706,61 kr. Uden moms!"

4.112.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke havde udbetalt! Og sendt direkte til Skat, der fandt pengene hos TDC.

De penge fik Skat tilbudt af Gunnar Petersen TDC Erhverv. Mod at Skat startede en Skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret TDC ikke udbetalte alle de penge Fonden havde indsamlet med TDC 900 Indsamlings Nr. 

Skat har så udskrevet Skat og moms af disse penge, 4.112706,61 kr. Der slet ikke er udbetalt af TDC, eller Skat til Fonden.

TDC har sendt de 4.112706,61 kr. Til Skat, der nægter oplysning om pengene.

SKAT HAR SELV BEHOLDT DET STORE BELØB. 

SKAT STJÆLER OGSÅ 1.010.056,99 KR. MED OPLYSNING OM BABY HJÆLPS FONDEN ER OPHØRT OG ALDRIG GODKENDT.

INDSAMLEDE PENGE TIL NØDHJÆLP FOR BABYER. BESLAGLÆGGES ULOVLIGT.

Skat starter bare samme sag igen, om den samme skat, der ikke bestod, da pengene aldrig var udbetalt. 

NY SKAT ER UDSKREVET MED 2.157.599 KR. AF PENGE, DER ALDRIG ER MODTAGET.

Det sker efter Påtalefrafald i Kbh. Byret 7. Afd. Sagen er slut kravet bestod ikke. Skat havde løget over for Kbh. Byret og Dommer, om Fonden var OPHØRT.

 NY UDSKRIVNING AF SKAT ER BEDRAGERI.

DET SKETE MED DTATYVERI OG SKIFT AF CVR. NR. 21198684 TIL 21979317.

SKAT afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald. Sagen i Kbh. Byret 7. Afd, Stoppes af Dommer, efter over 10 års sagsbehandling.

Skats Pantefoged Birte Galle, Skat Udland Tønder. Skrev til Kammeradvokaten, det var penge 1.010.056,99 kr. Der blev frigivet efter Påtalefrafald i fra Kbh. Byret. Preben Hansen ville modtage til Baby Hjælps Fondens Nødhjælp. 

Birte Galle havde, derfor ikke sendt den lovpligtige Stævning til Preben Hansen.

Så han ikke fik rådighed over pengene. Ugyldig Foged Forretning, der blev foretaget i Skat Kbh. Af Pantefoged Lone Christiansen Sluseholmen. For at Skat selv kunne få pengene, indsamlet hos borgere, til Fondens arbejde for babyer. Der ved hun laver fejl, og ikke overholder Loven. Straf er op til 8 år.

Alle de penge har Skat beholdt, med afvisning af Påtalefrafald Afgørelsen i Kbh. Byret. Sagen blev stoppet, da Skats Peter Knudsen m.fl. havde løget over for dommer i sagen, om Fonden var ulovlig og var ophørt.

Pantefoged Lone Christiansen skrev kun Udlægsblad 05779. Men hentede slet ikke pengene, ugyldigt og ulovligt, samt fejl Udlands udlæg hos Kbh. Politi B. Preben Hansen  bor i Sverige. Der var ikke Stævning. Alt er nul stillet. Udlæg skal ske i Sverige.

Pantefoged Lone Christiansen, har igen lavet et nyt hemmeligt udlæg, igen uden stævning og hentet pengene, der så er modregnet, i den skat og AM, der er frafaldt i Kbh. Byret.

De beslaglagte penge 1.010.056,99 kr. Der blev frigivet var moms udlæg. Der blev så af Gert Bigum Skat Næstved udskrevet helt ny skat og AM. 2.157.599 kr. Hvor de 1.010.056,99 kr. Blev modregnet, så Skat kunne beholde pengene.

ALT ER LAVET MED DATATYVERI AF PREBEN HANSENS DATA, SOM PRESSEFOTOGRAF EB.

Straffen er op til 8 års fængsel.

Der er ingen retssikkerhed. Kun rets fejl.

Skat Næstved v/ Gert Bigum og Helle Frejlev, har nu selv klaget til Skatteankenævnet og fået alle de fejl fra Skat Udland Tønder og Pantefoged i Skat Kbh. Godkendt i en ny Afgørelse.

Der er nu af Gert Bigum kreativt og ulovligt modregnet 1.010.056 kr. Hos Preben Hansen. For alle de år han var Udlands dansker og skatte fritaget. Ligningslov 33 A. 

Gert Bigums Sagsbehandling uden brug af Kbh. Byrets afgørelser. Samme sag om samme moms beslaglagte penge, hele 4 gange.  

Pengene er moms udlæg, der er frafaldet af Kbh. Byret.

Direktør Skat Økonomisk Kriminalitet Johnny S. Hansen, har i brev til Preben Hansen skrevet, der ikke vil blive opkrævet moms. der er jo heller ikke udbetalt moms fra TDC. Men alle 21 beslaglæggelser i Kbh. Byret er moms udlæg.

DER ER ALLEREDE TIDLIGERE AFGØRELSE

MOMS beslaglæggelser 505.113 kr. Fra start, er frigivet i Kbh. Byret 22 juni 1999 i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Men pengene er aldrig udbetalt. Skat har også selv beholdt de pengene 505.113 kr.Frigivet til Fonden i Cvr. 21198694.

Ivan Vigh Strand Skat Lovafdeling. Skrev i brev til:      

Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden Lamai Patsuri:

"Skat har modtaget Deres brev af 7. juli 1999 tillige med udskrift af Fogedbogen for Kbh. Byret.

Yderligere henvendelser fra Dem i denne sag vil blive gennemlæst, men ikke besvaret med mindre De kommer med nye oplysninger vedrørende sagen"

Med venlig hilsen  Ivan Vigh Strand.                 

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.  Kbh Byrets Momfrafald. Fonden var momsfritaget af Skat. Ligningslov § 8A.

ALLE DER HAR BEHANDLET DENNE SAG; VED DER ER MOMSFRAFALD I FONDENS DATA i Kbh. Byret 22 JUNI 1999. OG ANSVARLIG LEDER AF FONDEN I SKAT DATA ER LAMAI PATSURI. FRA FONDENS START TIL I DAG. CVR. 21198684.I SKAT.

SÅ DA SKAT AFSLØRER TDC IKKE HAR UDBETALT ALLE FONDENS INDSAMLEDE PENGE, MODTAGER SKAT TILBUD OM AT 4.112.706 KR. SENDES DIREKTE TIL SKATS ØKONOMISK KRIMINALITET. DER HOLDER DET HEMMELIGT DE HAR MODTAGET PENGENE 4.112.706 KR. DER ER FONDENS.

TDC Erhverv sender pengene, mod at lave en skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret TDC. Selv beholdte penge indsamlet med TDC Telefon indsamlings 900 Nr, og havde klaget over bedrageri, hvor alle indsamlinger fra 1996 til i dag er snydt af TDC.

Skat lavede så Datatyveri og skiftes Fondens Data over til Preben Hansens Data.

Det sker i en Beslaglægelse forinden i Kbh. Byret Grundlovsforhør Start med 229,730,45 kr.              

Pengene er sendt direkte fra TDC til Skat og beslaglagt. I alt er der 21 ulovlige beslaglæggelser i Kbh. Byret i Straffesagen mod Preben Hansen. Bestilt af Skat. Med Tiltalerejsning med brug af falske Data. Fra Skats Økonomisk Kriminalitet. 

Ved Påtalefrafald var 1.010.056,99 kr. Opbevaret hos Kbh. Politi B. Gert Knudsen, der oplyste Skat, der vil blive udbetalt de penge fra Straffesagen i Kbh. Byret til Fonden. Ved Påtalefrafald.

De  1.010.056,99 kr. Er igen Beslaglagt af Skat Tønder Udland og Kbh. Pantefoged Lone Christiansen   28. maj 2009. Nu er Preben Hansens Cpr. Nr.060345. Brugt.                                 

Det er samme moms penge 22. juni 1999. 505.113 kr.Fra  Kbh. Byret 22 juni 1999 i Fondens Data fra Skat selv:

Cvr.21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. 

Skat har heller ikke udbetalt de 505.113 kr.  Og afviste en rets afgørelse. Nu er det samme sket igen.                

Med de samme momspenge sendt fra TDC til Skat.

ALLE BESLAGLÆGGELSER I SKAT, I KBH. BYRET, i TØNDER SKAT UDLAND OG KBH. SKAT FOGED Lone Christiansen. ER UDEN FORKYNDELSE / STÆVNING, OG ER DERFOR UGYLDIG.

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG I:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.  

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen  

Cpr. 060345  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen      

Cpr. 060345  Preben Hansen 

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr.

Fra:

Datatilsynet, Fonden og P.H. Alle ved, De har skifte Data og De, dermed har lavet Datatyveri og Lov overtrædelser, der giver op til 8 års fængsel.

Selv efter anmodning fra Datatilsynet og Folketingets Ombudsmand og Fonden, har Skat, LSR. Pantefogeder og alle sagsbehandlere afvist at rette data fejl og udbetale Baby Hjælps Fondens indsamlede penge til nødhjælps arbejde for babyer.

Alle har modtaget og er omfattet af: 

Persondata Dataloven.

§ 35. Den registerede kan til enhver tid over for den dataansvarlige gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres tilgenstand for behandling.        

Stk. 2. Hvis  indsigelsenefter

Stk. 1. er berettiget, må behandlingen ikke længre omfatte depågældende oplysninger.

§ 37. Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige.                  

Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er vidergivet. om at vidergivne oplysninger er slettet eller blokeret.

ALLE HAR AFVIST PERSONDATALOVEN.

Folketinget er helt til grin, ingen vil bruge de Love, der er vedtaget af Folketinget valgte medlemmer, og som Skat, Datatilsynet m.fl. Selv har skrevet og bestilt godkendelse af!

VELKOMMEN TIL SKATTE FEJL OG BEDRAGERI

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

ER SNYDT AF SKAT, DER SELV HAR BEHOLDT FONDENS INDSAMLEDE PENGE 4.112.706,61KR. 

Skat har brugt Datatyveri og udskrevet moms, skat og AM. Af de penge Skat selv har beholdt, modtaget fra TDC. Skat afslørede TDC ikke havde udbetalt alle Baby Hjælps Fondens Lands Indsamlings penge. Indsamlet med TDC Indsamlings 900 Nr. Som alle Indsamlinger godkendt til Ligningslov § 8A bruger.

Skat har fejl oplyst Fonden er ophørt, og har så lavet Datatyveri, og skiftet til Stifter af Fonden Preben Hansens gamle data, og har fejl udskrevet: Moms, Skat og AM. Af de 4,112.706 Kr. Som Skat selv har beholdt, og ikke vil oplyse om.

Bevillings Politiet har anmodet Fonden om oplysning om det store beløb, Fonden har indsamlet til Nødhjælp, og som TDC har sendt direkte til Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen. Der har modtaget pengene.

 

Se. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Ugyldigt Se. Nr. Stopet 1985.

Skatteankestyrelsen og LSR. Har fejl brugt de Data til i dag:

Stjålet fra Pressefotograf Preben Hultgren. Slettet i Skat 1985. Brugt med Datatyveri i Skat & LSR.

 

Direktør Anette Hummelshøj 

Skatteankestyrelsen og LSR, har modtaget Fondens Se. Stamoplysninger udskrevet tidligere af Palle Jakobsen med:     

Cvr. 21 19 86 84  Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.  

Afgørelser fra LSR er fejl. Med Datatyveri af Preben Hansens Data. LSR bruger stadig fejl Data! Oplyser i Afgørelse Fonden er Ophørt.                                                   

 Se. Nr. 21979317 Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

 

Det Se. Nr. Er blokeret og må slet ikke bruges, og Afgørelser i fejl Data er strafbart, og Afgørelserne er ugyldige. Skrives i Love vedtaget i Folketinget, der afvises af LSR.

 

 

 

SKAT BEHOLDER SELV INDSAMLEDE PENGE.

 Skat har stjålet 4.112.706,61 kr.    

Fra Baby Hjælps Fondens Landsindsamling.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:      

Svar brev på Preben Hansens klage til Skatteministeren.

Peter Knudsen oplyser han har lavet fejl og skiftet Data, i Afgørelser brugt i LSR. Og Kbh. Byret 7 afd.

***********************************************

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningsloven § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

***********************************************

Det kan da ikke skrives tydeligere?

FONDEN ER IKKE LUKKET, ELLER OPHØRT, SOM: SAGSBEHANDLER I SAGEN PETER KNUDSEN, LSR. SKATTEANKESTYRELSEN, SKATS FOGED LONE CHRISTIANSEN KBH. DIR. JOHNNY S. HANSEN SKAT ØKONOMISK KRIMINALITET OG BORGERAMBASSADØREN JENS DREJER OG GERT BIGUM.

BRUGER PETER KNUDSENS, FEJL AFGØRELSER. MED BEVIDST DATATYVERI, AF STIFTER PREBEN HANSENS DATA. OG UDSKRIVER FALSK MOMS, SKAT OG AM. AF PENGE, DER ALDRIG ER UDBETALT.

Skat har stjålet 4.112.706,61 kr.    

DATATYVERI. DET FEJL NR. Brugt af Skat, LSR. Skatteankenævnet m.fl. Fonden har kun CVR. 21198686 BABY HJÆLPS FONDEN. ER SKIFTET. ALLE HAR FEJL OPLYST FONDEN IKKE ER GODKENDT. OG LØGET OVER FOR KBH. BYRETS DOMMER, LAVET FEJL AFGØRELSER OM MOMS, SKAT OG AM TIL LSR I FEJL NR. OG NAVN SOS BØRNEHJÆLP S FONDEN. ALLE FASTHOLDER DE FEJL DATA.

Skat afslører TDC selv har beholdt 4.112.706 kr. Baby Hjælps Fondens Landsindsamling. TDC tilbyder Skat pengene, mod at Skat starter en Skattesag mod fondens stifter Preben Hansen. Fonden er selvstændig Juridisk Person.

STUDE HANDEL. TDC OG SKAT 4.112.707 kr

 

Der er jo mange, der har Deres egen private forretning i Skat, Bonus m.m. De ikke vil betale tilbage. I Skats egen LSR. Og Skatteankestyrelse, har Skats Sagsbehandlere Peter Knudsen, Palle Jakobsen, Helle Frejlev og Gert Bigum. Har selv sendt klager over Deres egne fejl, og fået alle Deres fejl godkendt.

 

LSR og Skatteankestyrelsen afviser "Kreativt på bestilling." At genoptage sager, så fejl fastholdes, og Dir. Sagsbehandler, Pantefoged m.fl. Kan beholde Deres Bonus++.                                   

 

De anmodes om straks om at sende pengene til Fondens Nem Konto i Skat.

 

 Den Danske Bank Reg. Nr. 1551 Konto 33366093                  

 

Jeg har medsendt love der viser, der er straf og fængsel helt op til 8 år.

 

Venlig hilsen

 

Preben Hansen

 

Juridisk Rådgiver

 

Baby Hjælps Fonden.

 

.

 

 Venligst Aktindsigt til 2prebenhansen@gmail.com & sosbabyfonden@gmail.com

 

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP.

Skat har stjålet 4.112.706,61 kr.              

Fra Baby Hjælps Fondens Landsindsamling

****************************************************

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb på 4.112.706 kr. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med Start dato 1. januar 1997.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens oplysninger om Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonder ikke er lukket. Afvises af Skatteankestyrelsen, LSR Jane Juul Kjær, Skatterevisor Gert Bigum, Borgerambassadør Jens Drejer, Dir. Johnny S. Hansen Skats Økonomisk Kriminali

 

*****************************************************

 Landsskatteretten Lene Hjort-Larsen og Jane Juul Kjær, har brugt fejl Data, alt er ugyldigt. Der er slet ikke udbetalt de penge, der er krav om.:          

 

***************************************************** 

SAGENS SAGSBEHANDLERE:                      

PETER KNUDSEN,PALLE JAKOBSEN OG GERT BIGUM. AFSLØRER DE LYVER, OG HAR LAVET FEJL SKAT, MOMS OG AM. I FEJL AFGØRELSER. LSR. & SKAT. VIL IKKE RETTE DATA FEJL M.M.

Sagsbehandler Peter Knudsen, Gert Bigum og Jens Drejer, Palle Jakobsen og Helle Frejlev, laver fejl Afgørelser, om moms skat og AM, klager selv til LSR, Kbh. Pantefoged Lone Christiansen, Pantefoged Birte Galle Tønder og Skatteankestyrelsen.

Fonden er moms- og skattefritaget af Skat. Med de oplysninger Peter Knudsen sender til Skatteministeren, og i Skat med Cvr. 21198684. Samtidig med at de "KREATIVE". Sagsbehandlere bruger Fondens med stifter, Preben Hansens Data i klager til LSR, Kbh, Byret og Skatteankestyrelse. I skiftet Data.

FONDEN ER: ALMEN VELGØRENDE FOND. DER INDSAMLER TIL BABYER I NØD.

Derfor, Moms- og Skattefritaget af Skat selv. I Stamoplysninger. Med I Ligningslov § 8 A.

Fonden har indsamlet over 7.000.000 kr.+25% moms. Heraf er der, i alt kun udbetalt 1.533.789,59 kr. Fra TDC.

Det er opskrevet til de penge Skat har stjålet og ikke har udbetalt til Fonden, modtaget fra TDC.

Stifter af Fonden Preben Hansen er efterfølgende blevet, fejl beskattet af de 4.112.706 kr.+ moms. Af de penge Skat selv har beholdt.

Skat Palle Jakobsen lyver, når han oplyser Fonden ikke er godkendt og ikke har over 250.000 kr. Der er 4.112.707 Kr. + moms og renter. Skat har stjålet, og nægter give oplysninger om til Bevillings Politiet og Fonden. Klart og tydeligt svig i Skat.

De penge er Fondens indsamlede, og skal ind på Baby Hjælps Fondens. Nem Konto i Skat:

SOS Baby Hjælps Fonden

Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093   

Fonden har indsamlet med: TDC 900 INDSAMLINGS NR. ØRE MÆRKET TIL BABY NØDHJÆLP. DE PENGE ER IKKE SKATS PENGE 

Fonden fandt svig i udbetalingerne fra TDC, og afslørede TDC ikke, udbetalte alle de indsamlede penge. Skat og Kbh. Politi B. Afslørede TDC selv havde beholdt 4.112.706,61 kr. + moms. Ja, TDC udbetalte ikke alle penge.

TDC havde i alt kun ubetalt 1.533.789,59kr.                

Til Baby Hjælps Fondens Giro konto i Danske Bank. 

Vel vidende at Fonden er godkendt og moms og skattefritaget i Skat. Der kræves nemlig. Godkendelse til optagelse i Ligningslov § 8 A. For åbning i TDC af Service 900 Nr. Indsamlings Telefoner med over takst. Skat har godkendt Fonden til Lig. § 8 A. Der er sendt til TDC og Servive 900 Nævnet. Fondens navn er med i Lib. § 8 A. Godkendt i Folketinget.

Sagsbehandler Palle Jakobsen lyver i brev til: "Kriminalpolitiet i København Bedrageriafdelingen.       

att. Carl Erik Jensen Politigården 1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen Cpr. 060345 m.fl (Bemærk Datatyveri)

Nettobeløbet for Nr. Hvor regningerne ikke har været momsbelagt andrager i alt 4.112.706,61 kr."

********************************************************

PENGE DER ALDRIG ER UDBETALT TIL FONDEN. TDC HAR SELV BEHOLDt PENGENE, INDSAMLET TIL BABYER.

SKAT OG KBH. POLITI B.HAR HOLDT DET HEMMELIGT, AT TDC SELV BEHOLDTE INDSAMLEDE PENGE OG MOMSEN 25 %. FRA FONDE, FORENINGER OG DANMARKS INDSAMLINGEN. GROFT BEDRAGERI FRA TDC OG SKAT!

"Fonde og Foreninger er jo momsfritaget" I aftaler er alle takster med moms, der er opkrævet over tlf. Regninger hos kunderne af TDC. Der så kreativt selv har beholdt pengene. Det afslørede Skats Palle Jakobsen.

Det er millioner af indsamlede penge TDC Erhverv, selv har beholdt fra alle indsamlinger, der bruger TDC Service 900 Indsamlings Nr. Fra 1996 til i dag.

 BABY HJÆLPS FONDENS INDSAMLING.            ER SNYDT OG BEDRAGET AF TDC ERHVERV. SERVICE 900 NR. AFD. Direktøren har afvist alt    

Det er jo groft bedrageri fra TDC, der ikke har udbetalt 4.112.706,61 kr. og momsen 25 %.                        

Momsen 25 %. Fra alle indsamlinger er stjålet af TDC. "Da Fonde er moms fritaget, har TDC, kreativt, selv beholdt momsen".

SKAT OG TDC STUDE HANDEL. 

TDC Konsulent Gunnar Petersen tilbyder Ivan Vigh Strand, Skats Lovafdeling, udbetaling af Baby Hjælps Fondens tilgodehavende til Skat, hvis Skat vil rejse en Skattesag mod Fondens med stifter Preben Hansen. Skat siger ja tak.

Skat starter en moms sag, ved at lyve om: Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Ikke havde Cvr. Nr. Og aldrig var stiftet, og ikke havde, Fonds kapital på over 250.000 kr.

Der er ingen grænser for fejl oplysning, fra sagens Sagsbehandlere Peter Knudsen, Palle Jakobsen, og Gert Bigum. Datatyveri af Preben Hansens Se. Nr. data. Falske afregninger bestilt hos TDC. Der ikke straffet for fejl.

Skats Leder Gert Bigum i Næstved, og Borgerambassadør Jens Drejer, afviser at bruge Påtalefrafald fra Kbh. Byret, hvor sagen er stoppet. Grunden er Peter Knudsens brev til Skatteministeren om Fonder er godkendt og i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven, Fonden er også godkendt af Folketinget.

Skatterevisor Gert Bigum får den samme sag, der er Påtalefrafald af i Kbh. Byret. Startet i Skat Næstved. Der selv klager Deres egen fejl afgørelse til Skatteankestyrelsen, med gl. fejl afgifter, og nye fejl tal i skat og AM for Preben Hansen med henvisning til en gammel ugyldig afgørelse fra LSR. I de fejl data Skat har skiftet med Datatyveri fra Preben Hansen som Pressefotograf. Data, der var stoppet 1985. Se.Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. De Data var Pressefotograf Preben Hultgren. Stoppet 1985. De data findes ikke mere. Hvordan kan der behandles sager ude, data findes i Skat og www.cvr.dk

Datatyveri er brugt af Borgerambassadør Jens Drejer og hans Rådgiver Gert Bigum, i Afgørelser i Skattemimnisteriet, LSR og Skatteankestyrelsen. Hvor Helle Frejlev, også har brugt Børne Hjælps Fonden, i sin afgørelse om modregnin af skat. En helt anden Fond.

Skats Gert Bigum afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald, og udskriver nye afgifter.

Skat krav for skat er 2.157.599 kr. Af penge, der aldrig er udbetalt, fra TDC til Fonden, eller Stifter Preben Hansen. 

Skatterevisor Gert Bigum laver helt bevidst bedrageri og modregner de 1.010.056,99 kr. Der er frigivet i Kbh. Byret, til Baby Hjælps Fondens hjælpearbejde, de penge modregnes i den nye udskrevne skat og AM m.m. For Preben Hansens, ny fejl afgifts udskrivning fra Gert Bigum og Helle Frejlev Skat Næstved.

Kreative Gert Bigum laver også fejl Gældssanering, af "Restskatten". På ca. 1.000.000 kr. Som "Danmarks Skatteborgere". Betaler over deres Skat. Det giver jo alt sammen Bonus, for helt bevidst at lave fejl, der er så tydelige. Med skift af Cvr. Og sender fejl oplysninger til Skatteankestyrelsen, der bevidst godkender alle de fejl, der er lavet i sagen. De er "Lovløse". Kender ikke Persondataloven § 35 og § 37.

Afgørelse i Kbh. Fogedret. Momsfrafald1999. Stop af sag mod Preben Hansen i Kbh. Byret med Påtalefrafald. Afvises, og sagen startes ulovligt igen.

Pantefoged udlæg 2.157.599 kr. Af penge, der aldrig er udbetalt.                         

Tønder Birte Galle og Kbh. Lone Christiansen. Startes i: Skat Kbh. Foged Afd. Inden sagen er slut i Kbh. Byret. Pengene er slet ikke frigivet.

Lone Christiansens fejl Foged forretning 1.010.056,99 kr. Helt uden Stævning og forkyndelse i Sverige, hvor Preben Hansen bor, og hvor en Udlands Fogedforretning fra Skat Udland Tønder, skal foretaget hos Kronfoged i Malmø, og ikke i København. Det er da logisk.

Alt er ulovligt, nulstillet og fejl skal rettes.

Der er ingen Retssikkerhed i LSR, Skat og Skatteankestyrelsen, der godkender alle fejl, fra Pantefogeders beslaglægelse af frigivne penge til Fonden, og ny fejl skat m.m. til Preben Hansen, med stjålne fejl Data. 

Skatterevisor Gert Bigum Næstved, krav for skat og AM m.m. Er 2.157.599 kr.                   Det er af penge, han ved aldrig er udbetalt.

DET ER DA EN ALVORLIG SAG!

Statsadvokaten har efter gennemgang af Kbh. Byrets Påtalefrafald. Oplyst kravet er frafaldet, og sagen er slut. Det samme har sagens Dommer. Der ikke vil starte samme sag igen, hvor der er Påtalefrafald. Preben Hansen skal igen til møde med Statsadvokaten, hvis Skatteankestyrelsen ikke vil bruge Fondens data, og fastholder Preben Hansens fejl skat og AM. Der er frafaldet. Sagen er jo slut.     

************************************************************************

FONDEN ER PÅ STEDET OG HJÆLPER, MEN HAR BRUG FOR DIN HJÆLP. BABYER ER UDEN MAD, VAND, MEDICIN OG HUSLY

Babyer og børn er SOS Baby Hjælps Fondens område.

Disse helt uskyldige babyer, har brug for, mælkepulver, sutteflasker, vand, baby beklædning og baby medicin mod diarre, myggenet og tæpper.

Mange har mistet alt. Der er nu mangel på mad og vand, de sulter.

Der er døde og flere vil dø, hvis hjælpen udebliver.

SOS Baby Hjælps Fonden

Danske Bank Reg. Nr.1551 Konto 33366093   ********************************************************************  

 Drømmerejsen blev ødelagt

blev fanget i vandmassern.

Mange er spærret inde på et hotelværelser, mens strømmen kom og gik, og vandmasserne fejede hele byen væk uden for vinduerne

Thailand er flere steder, blevet ramt af store regnskyl og voldsomme oversvømmelser, som øjeblikkeligt satte en stopper for ferieidyllen. Veje blev forvandlet til floder, jernbanestrækninger skyllede væk, og flere fly er fortsat forsinkede eller helt aflyst på grund af det voldsomme vejr på feriedestinationer og lokal områder. Hvor der mangler ekspres hjælp. Over 100 er døde, over en million er berørt af oversvømmelser.


Men at det stod så slemt til, anede gæsterne ikke, da de torsdag tog ind til byen for at købe ind. Det er en alvorlig natur katastrofe på øen Koh Tao, som ligger tæt ved den populære ferieø Kho Samui.

 Det var voldsom regn. Byen lå under vand, og i 7-Eleven strømme strømmer vandet ind. vandet hastigt piblede ind i butikken og løb om kundernes ankler. Mange skyndte sig at forlade stedet, men har senere fået fortalt, at der ikke gik lang tid, før det mudrede vand fyldte hele butikken og gik kunder og personale til hofterne.

 

Torsdag stod 7-Eleven under vand, som nåede hoftehøjde, men fredag har vandet trukket sig tilbage igen.

<span style=&quo

Image result for baby photos